Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/189 Esas Aşağıda dosya numarasıkarşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş .(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/189: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 167 parsel sayılı taşınmazın 50,3 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: SABAHAT KILINÇ ÖMER ve AYŞE oğlu/kızı, 05/11/1954 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 11:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707444) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/192 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/192: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 426 parsel sayılı taşınmazın 377,76 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: VAHİT KUTLU EYÜP ve UMMAHAN oğlu/kızı, 01/01/1943 doğumlu, Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 15:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707512) İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2015/301 Esas Davacı, SADRI AZAM PİRİ MEHMET PAŞA VAKFI ile Davalı, ESTER BALUL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mercanağa Mahallesi 267 Ada 43 Parselde bulunan kargir dükkan sayılı taşınmazın davalı Vida DANA’ya ait 4/32 hissesinin, Nisim DANA’ ya ait 3/32 hissesinin, Moiz DANA’ya ait 3/32 hissesinin, Merdo DANA’ya ait 3/32 hissesinin ve Ester BATUL’a ait 3/32 hissesinin malikleri adlarına kayıtlı ikenadı geçenlerin adresleri araştırıldığı halde bulunamadığından gaip olmaları nedeniyle, hayatları ve mematları hakkındamalumatı olanların Hakimliğimizin 2015/301 Esas sayılı dosyasına M.K.’nun 32. Maddesi gereğince bildirmeleri istenilmiş, bu güne kadar dosyaya vaki bir müracaat olmadığından, MK.nun 32. Maddesi gereğince gereğince gaipliklerine karar verileceği ilan olunur. 21/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707481) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/136 Esas KARAR NO: 2017/264 Davacı KADİR DÜMBEK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Umurbey Beldesi, Cilt no: 41 , hane no: 217, BSN: 32’de nüfusa kayıtlı, 31993283996 T.C no’lu, Sedat ve Kakuş oğlu, 17/07/1983 Bakırköy doğumlu, Kadir DÜMBEK’in soyadının “BATU” olarak tashihen nüfusa bu yönde kayıt ve tesciline, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 705515) T.C. PALU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/508 Esas Davacı, HÜSEYİN ESER ile Davalı, ARICAK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davacı tarafından dava konusu Elazığ ili, Arıcak ilçesi, Bükardi köyü, 222 ada 1 parsel sayılı taşınmaz hakkında Tapu İptali Ve Tescil davası açılmış olup, davacının açmış olduğu davaya, zilyetliğine ve kazanım şartlarına itirazı olanların Mahkememize başvurması ilan olunur. Adres: PALU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin: Gökmen CİRİT Zabıt Katibi Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 706318) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/277 Esas KARAR NO: 2017/413 Davacı SANİYE ÜÇÜNCÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1 Davanın KABULÜNE, Bekir Sıtkı ile Saliha kızı, 32209845182 TC kimlik numaralı SANİYE ÜÇÜNÇÜ’nün Saniye olan isminin NAZLICAN OLARAK, üçüncü olan soyadının YAZICIOĞLU OLARAK DÜZELTİLMESİNE, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707671) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/159 Esas KARAR NO: 2017/278 Davacı BİBİ RAYHANE SIDIKI aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile: Ankara ili, çankaya ilçesi Aşağıöveçler Mah., cilt, 04.06.1987 doğumlu 31004537766 TC kimlik no’lu BİBİ RAYHANE’nin adının REYHANE olarak tashihine ve düzeltilmesine, nüfusda bu yönde kayıt ve tesciline karar verildiği, ilanen tebliğ olunur. 22/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707675) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/191 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya Adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/191: Dava konusu Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Çamköy köyü 3262 parsel sayılı taşınmazın 181,99 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MUSTAFA SERTTAŞ SÜLEYMAN ve ELİF oğlu/kızı, 01/07/1941 doğumlu, Duruşma günü: 30/01/2018 Duruşma saati: 10:50 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707491) T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2016/296 Esas Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüne İzafeten Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından, Davalı, Hasımsız arasında mahkememizde görülmekte olanTapu iptali ve Tescil (Gaiplik nedeniyleHazine adına tescil) davası nedeniyle: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mollafenari yola geçen han orta katta bulunan 254 Ada 64 kapı numaralı taşınmazın maliki Nesim oğlu Davit ‘ inadresi araştırıldığı halde bulunamadığından gaip olması nedeniyle, hayat ve mematı hakkında malümatı olanların Hâkimliğimizin 2016/296 Esas sayılı dosyasına M.K. 32. Maddesi gereğince bildirmeleri istenilmiş, bu güne kadar dosyaya vaki bir müracaa tolmadığından, M.K.nun 32. Maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği 2. kez ilan ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707476) T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/378 Esas KARAR NO: 2017/340 Davacı OSMAN AHMEDOVA aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememiz 26/10/2017 tarihli kararında davanın KABÜLÜNE karar verilmiş olup, Samsun ili, Kavak ilçesi, Duman Mahallesi/ Köyü Cilt No: 43, Hane No: 48, BSN; 2 de kayıtlı İslam ve Arzu oğlu, 04/10/1991 Çimkent Kuybişev doğumlu 14657831498 TC Kimlik numaralı Osman Ahmedova’nın nüfusta “AHMEDOVA” olan soyisminin “İSLAMOĞLU” olarak değiştirilerek DÜZELTİMESİNE karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 14/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707459) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/359 Esas KARAR NO: 2017/235 Davacı ZÜBEYİR ÇALAPKOLU aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Şırnak Güçlükonak İlçesi, Yağmurkuyusu Köyü, C.No: 86, H.No: 15, BSN 114’de nüfusa kayıtlı, Zübeyir ve Behice kızı 31/10/2011 doğumlu, 40826193586 TC no’lu ŞİRİN ÇALAPKOLU’nun, ŞİRİN olan adının NERGİS olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707483) T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/526 Esas KARAR NO: 2017/793 Davacı NİMET FİLİZ EDİŞ aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle; 1 Davacının davasının KABULÜ ile, Bingöl ili, Kiğı ilçesi, Dallıca Köyü , Cilt no 11, Hane 23 , Bsn 23 nüfusuna kayıtlı Rıza da olma Beyaz’dan doğma 06/05/1966 doğumlu 34378064296 TC kimlik no’lu GÜNGÖR EDİŞ’in TMK 35 maddeye göre 12/05/2015 tarihinden beri gaip olduğunun TESPİTİNE, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707474) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/284 Esas KARAR NO: 2017/246 Davacı SİTTİ AYKAÇ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Bitlis ili, Merkez ilçesi, Ağaçdere Köyü, C.No: 13, H.No: 4, BSN: 49’da nüfusa kayıtlı, 15/05/1992 doğumlu, 29356248492, TC no’lu SİTTİ AYKAÇ’ın, SİTTİ olan adının TUĞBA olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiştir ilan olunur. 01/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707475) T.C. FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN (ESAS NO: 2017/18) Davacı, Ernur Karayiğit ile davalı Angela Margaret Swart Kızılörs vd aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle; adresi tespit edilemeyen, davalı Angela Margaret Swart Kızılörs’e ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla; davalı Angela Margaret Swart Kızılörs; ön inceleme duruşma günü olan 13/02/2018 günü saat 10:00’da duruşmaya gelelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği öninceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707767) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/459 KARAR NO: 2017/471 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/11/2017 tarih 2017/459 E. 2017/471 K. sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile; Çorum İli, Uğurludağ İlçesi, Küçükerikli Mah/Köy CN: 22 HN: 13, BSN: 36’da nüfusa kayıtlı 02/03/2002 d.lu, 16435871702 kimlik no’lu, İbrahim ve Döne’den olma İsmigül Köylü’nün “İSMİGÜL” isminin “GÜL” olarak tashihine, 02/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 707655) Pazar 26 Kasım 2017 14 haber ‘O fotoğraflarMEB’DEN TUHAF SABiVr CUuNmMhuAriyet’imiz #hergunbircumhuriyet Her gün bir Cumhuriyet alın 353 GÜNDÜ temsili Tkuotuykulalmdaula’ r keAvrupa Konseyi Komiseri Muiznieks’ten gazeteci davalarını görüşÇARŞAMBA18EKİM2017 93. YIL SAYI: 33614 KURUCUSU YUNUS NADİ (19241945) BAŞYAZARLARI NADİR NADİ (19451991) İLHAN SELÇUK (19922010) FİYATI 2 TL (KDV içinde) KKTC’DE 2.5 TL Akın Atalay Murat Sabun SAVCI, OĞUZ GÜVEN MÜTALAASINI AÇIKLADI MCilluimEğhiutirmiyeBta’Biknir atwonerletıağt’eyı,1a2(yMçıl!ıkEaBr)dı 444rAykçrööuetırnrtnı.ödlcödraoAragtmgensündünat.a2ttlvdbrüecdiyi’rn.nrıeıiSülnidltniawn9iülnvYneopacealayrıamtçyodTrınıpüaakwneanktlaidagYtg1lmaetaöeö2nnanarsidsy’eltydaaıetılnalmrsreıııd9nyneyviaı.naıaep>yyriyr>gıaadaOl1ı0yaiplkğ.’naıdmuamGnadyzaüalaokaGnvrrm”eüuChnvavmua’ekeipmlnn”“asThrs“ihıeuTuiaserki kğıi “sKkaunradna’lıaKdeariirm, s6k”anaddalılıdaerrastkmitaaybaınndbair 4İBSÜMYAÜİLKKAÜDÇAÜİDKKDAİAYnAA’YMAESSOİKRAUBŞUTLUERDMİLAD>İ>>1>4’1t0e’da tGAiHgvğavöaaiEirnrlkHüuaiRlrşpMasıEtarköne’ıyeKdaİ“KylneTeÇmfosdiüamgüEivrn.ödkeiLMrsaHiümeEyhualreiReuiikl’zcdğNloneaeMllikairkaleıksnitUkS”utMsAuötĞd,uzutveAulkridLezİkulişHAun.lpmaiMageKmeak’Ksyazsioee,’gnntTseeisüurceiernihylkkdeliaçiruİyleinğenleseu’tnadriinanİFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Nils Muiznieks agsrtauürıkrrsaçrlaıpllaKüaboitomğltiriımrüuş.açknnMisosiüdıknenuakraigşizhuau,mnalzdlitkeaaaeetsrnkrseıubpdsczze,iıittğnmkgulıieiatnüirrulçiiddikşifyanıialğmahadtıpmineeiltlrıısaiöö:kholzrana Ahmk“eGetyaŞfziı.ekYtilaeescialiglleiglrieöidrtdeeivarlölea birbirl“iikCneufamzaıhltiyuikeriityöiyerlgteüyytaatzeragnrıl sını ev“tYakaril.ergAyıYdeMan bnyaeağdrgıemınnsılneızlrtılkae kararr“lıaGcrıaıykzlaeantsıetulcasirtledurariunnlmtyuoatkkuskius IRAK VE IŞİD’İN ‘BAHarita açıklama yaptı. ŞKENTİ’ DÜŞTÜyine değişti mNlaatenta6ımga.ğensırnıuknketaıiftbDKlauaarprlataleald,KığiİulbıerrdnaaönhKniöermağmlrPieNnetmieymkgeaakrmruıidşçbtieıinrlrea’hirKaaazotkeımrşestbydmdmKeudyhlöiğğuglıerrretçrealeasüse2laengeebik.keIıellrirrştaksuss0aŞPKeyürneöknlariemyvüeeyiyryel1ektDiüt,kile4nasaöttngmorşoioanaIşkcPamttvş’iKotnertnnirmrlg’çiaersKeıittelB.t.ervg.lueeaeetaetıebtdaePe>şYBelüfpnekdil>rIkinrrölugremŞırkiau7sluvtnreeeikgKellsİübş’eıçiüegddodDşaüşçneaeYiumIçeikelmreiaiprke’rdtdn,Bnlloaçkaeenae’lerKiiüeiekeilnrrlrerir SukruiHyrkateaukçDrlraimtreraeıamrnGkılodSöikçıDğzrinlaGıentb,mıikRadeşaGuvlkayüik,tuçatIrŞlıdeğsİDuroıio.’’kinnIpaŞinkeSİDlrugaa’rriensiıynçyeedeol’naidnndkeyduıkaeltikksl“aaiobmssnaıoamşanklgaeanreynoylıitnknai”tdpdasaıiy.yaSRoıyudarıl.kraai>kny>eae7kl’e’ydeİnıengsteainn Baykal’aDURUMU CİDDİYE müd deniz Baykal nedeniyle iki m yapılan opera Bayk artm rin Deniz Baykal dı Baş başaYILDIRIM KILIÇDAR ‘her şeyi’ g ğı’ndaki heykelleri put görseli olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 18 Ekim’de gazetemizin ikinci man MİDKtaainadtkınitelaaEtbrmıkniyadBroaar,rudlız:ünNya mireası hmeykellerr puutlaratörneck oalarakhgösitelriildisgamrtrlMlaülaeeoıün,zkEsngdpdıltCneayaooıan.LrahleİKliesSraasaaatr’rlTebğdmeıyEaimısıbenetTmgtelektaBtöıirn.riiM.rnsg>şü“>1tiM1aİkieşt4dkzâaü’ydtöıahaleeveedntynectıüneeeenkşttgkadivmkddöeeimdsiızynipbeüaolvrialtfbtroetluıeeünzra” MADENDE FACİA: 7 ölÜ FOEHTAÖLTTAERZTKIEŞRMEASSİNI DE BEŞİKTAŞ 3’TE 3 YAPTIğskTddnmşauaaeeatınnbünsryguliırnaıizieğşoarlKavçıecaç,iaeanklısmakyğik’gnlnıTaöaanödaadldççddıkeaüı.aüb.lnkEka,i>mirt>nr1one3eeklBi’dy7rrtöşaeujudçimhaivae dtm“dmriTaireaküBiesmtstcalMiiieadngn5rdMaasie.erigkvylı“GeeneuFotyzenrEiFidrnTüEiyyuenÖçTüal.cÖapkCKteyaasHuigremldrtPeelıudaan’şglhildmie.ueaılÖ>rğ’a>nkeuızs4”dkuzeı’d”aeaelre,nutlOeıllşHdıA. LG’öinrüsşü drOğKBuğedrtırMyoaıı’nutüin’ğsmmntkniDabıdldDymiaakakKnlaaakğaniaklioğıtibemg’iamlıErnuhe’bhcıinğdlmenrkeıeiıaynaeetyaykksdikdhkmgııKaiiealeeleorlershmnllİBılaonelbşeaeealnrtyrrdlrBikııraKakrieğaaaphkderr“ıbnuyisaı’plknm.liltaluelıhlBaıpğıgrntKebğPa”ıı,öml,uırkemyrİo’a6nlybasall.dıaegneırırşnsaelrdaalNtiıaıhımitnkyi.loketine>ıaımlbm>dğfşnagreOıaeKrdrörNParZuıNs’uesAmkietedtreNeyaktmacmkriigtÇiınğldeurteaErikaışuiPlmuk.lNbeiNNtatteıbİaeDanen3Dempmtd’adtrtaeıaa., MŞaomnpaciyoo’ynulaCr Leingki’’nindegoBleleşriikytleaş2, d1eypelnadsmi. >a>nSdpaor’da dbktr1KrBıeiooğı.ldı5amğneıliılcuş.asçueişa>çdB,lk>teıaaCaukAtrhCuYklkogaeŞHm.ğöamrEAlPrhuşSnaükAeu,ldşliyYBdrıdatIniiüüNieyn“sı.nr5ezHöaiK’attylye’KeiıelgarleYeıkeyçşdmılladelieadmpyaaşıliı”k MERSİN’DE POLİSE SALD ZAP ŞEHİTLERİ MEMLEKE MUSA KART musakart@cumhuriyet.com.tr şetten duyurduğu haberimizin ardın 18 Ekim 2017 tarihli Cumhuriyet. C MY B dan ise İHD Adıyaman Şube Başkanı Avu kat Osman Süzen, söz konusu kitabın top latılması ve bu yanlışın düzeltilmesi ta lebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ter biye Kurulu Başkanlığı’na başvurmuş tu. Bakanlıktan Süzen’e cevap, henüz gel di. Yanıtta, “... Bahsi geçen kitapta Nem rut Dağı’ndaki heykellerin bu putlar oldu ğuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiş sadece öğrencilerin konuyu daha iyi kav ramaları amacıyla konu görsel bir öğey le desteklenmiş ve söz konusu resimlere temsili olarak yer verilmiştir” denildi. Dava açılacak Gazetemize konuşan avukat Osman Süzen, söz konusu görselin kitaptan kaldırılması için İdare Mahkemesi’ne dava açacağını belirterek şunları söyledi: “Bakanlık topu taca atmış. Nemrut Dağı’nı çağrıştırdığı için aslında onlar konulmuş ancak bakanlık bu gerçeği kabul etmiyor. Bu kadar tesadüf bir araya gelir mi? Bakanlık böyle yaparak durumun üzerini örtüyor. Yanlış bir bilgi aktarımı bu. Çocuklar bir medeniyeti yanlış tanıyacak, bu heykeller puttur diye anlayacak. Ders kitaplarıyla ilgili yönetmelikte kitapların bilimsel olarak hazırlanması gerektiği yazıyor. Bu kitapta da başka görsel veya çizime yer verilebilirdi. Bu durum aslında heykellere karşı olan zihniyetin sonucu. Bu işin peşini bırakmayacağız.” l Yurt Haberleri En iyi liseler için göç başladı Liselere geçişte TEOG yerine getirilen yeni sistemin tüm ayrıntıları netleşmese de veliler taşınma telaşına düştü. Yeni sistemdeki “Adrese yakın yerleştirme’’ nedeniyle velilerin, ‘’iyi’’ okulların bulunduğu semtlerdeki ev arayışı geçen hafta yüzde 65 oranında arttı. Veliler en çok en yüksek akademik başarısı olan 20 lisenin bulunduğu Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Silivri’de ev bakıyor. Emlakjet ile gayrimenkul değerleme platformu Endeksa işbirliği ile yapılan çalışmaya göre anneler, iyi okulların yakınında ev bulma arayışına girdi. Okul çevresinde ev arayanların yüzde 57’si kadın, yüzde 43’ü erkek. Yaş aralığı ise 3544 arasında oldu. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog