Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

EKONOMİ 10 ekonomi@cumhuriyet.com.tr Üretici çaya yeni kanun istiyor Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1 milyon üretici ailenin geçim kaynağı olan ve yıllık 2 milyar doları aşan hacme sahip çay için yeni yasa isteniyor. TASARIM: SERPİL ÜNAY Serveti 100 milyar doları aştı ABD’li eticaret devi Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos’un serveti 100 milyar doların üzerine çıktı. Bezos’un serveti 2.3 milyar dolar artışla 100.4 milyar dolara ulaştı. Pazar 26 Kasım 2017 Akkuyu’nun garanti fiyatı ne kadar vatansever? Halkın sağlığına zarar vereceği önceden belli enerji projeleri vardır. Bunların aynı anda doğal kaynakları, tarımsal üretimi bozacağı da ilk bakışta görülür. Hal böyleyken, siyasi iktidarlar, bu tür yatırımları “millet yararına”, kalkınma dostu gibi takdim etmekten kaçınmaz; boğaz tokluğuna, göç pahasına inşaat işçiliğini “büyük istihdam” diye parlatırlar. Daha da ileri gidip “Hayır bu proje o kadar da faydalı değil” diye sorgulayan herkesi, vatan hainliği yahut teröristlikle damgalarlar. (En taze örnek, Alpu’da kurulması planlanan termik santral toplantısı, Eskişehir medyasına yansıdı.) Bazen mitingde, bazen satın aldıkları TV’lerde yaparlar bunu. Kamu kaynaklarından şirketlere sermaye transferiyle sonuçlanan bu işlerin, iktidar gücünü tahkim etmek üzere kurgulandığı, mümkün olduğunca bilinmesin isterler çünkü. Farkında olanları susturmaya çalışmalarının nedeni de budur. Siyasiler ve şirket patronları, bu yaftalamaya çok alışsalar da kamu kaynaklarını dağıtma gücünü elinde tutanların işlemlerini sorgulamanın “gazetecilik” olduğunu hatırlatıp devam edelim. Kilovatsaati 12.35 cent Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) TürkiyeRusya arasında imzalanmış milletlerarası anlaşmaya dayalı. Santralın kurulması sayısız işlem ve eyleme bağlı. ÇED raporu bunlardan biri. Akkuyu için verilmiş “ÇED uygundur” kararı için açılmış bir iptal davası var. Geçen hafta, Danıştay 14. Daire’de duruşması görüldü. TMMOB, TTB, TEMA temsilcileri, ODTÜ öğretim üyeleri, Mersin milletve killeri oradaydı. Öğrendik ki, o duruşmada da projeye itiraz etmek ile “vatan hainliği” arasında bir illiyet bağı kurmuş. Bu santralın olası yıkıcı sonuçlarına, uzmanlar uzun süredir değiniyor. Biz de meselenin mali boyutuna bakıp Türkiye’nin alım garantisi verdiği elektriğin fiyatını hatırlatalım. Devletimiz, Akkuyu’nun 1 ve 2. ünitelerinde üretilecek elekt riğin, yüzde 70’ini; 3 ve 4. ünitelerdekinin de yüzde 30’unu satın alacak. TEİAŞ aracılığıyla verilen bu garantinin fiyatı ise: 12.35 cent. Süresi: 15 yıl. Bu anlaşmanın yayımlandığı 6 Ekim 2010’da, bir ABD Doları 1.5 TL’ydi. Şimdi 3.9 TL. Bugünlerde popülaritesi yüksek, kısa adı YEKA olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için aynı devletimizin verdiği alım garantisi, yaklaşık 7 cent civarında. Bir hayli vatansever rakamlar öyle değil mi? ‘Davetli cezaevi’ işi teknikmiş Adalet Bakanlığı’nın, yeni nesil cezaevlerini, müteahhitleri davet ederek pazarlık yöntemiyle yaptırdığı, ilk kez bu köşede duyuruldu. Yaz aylarından itibaren il il, bedel bedel ve firma firma. Konu, Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken gündeme geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu “Neden davet” diye sordu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önce bildiğimiz şeyleri söyledi. FETÖ yargılamalarının yaklaşık 50 bin tutuklu ve hükümlüyü içine aldığını, ortaya çıkan cezaevi ihtiyacının hızlı ve acil olması adına, yasayla bu imkânın tanındığını söyledi. Sonra dedi ki: “Bu hususla ilgili, elbette ihtiyaç kalktığında... Biz Adalet Bakanlığı’yız, cezaevi yapacak şeyde değiliz. Bu normal şekliyle, bir an evvel kendi yerine geçmeli. İhtiyaçlardan dolayı öyle bir şey yapılmıştır ama o teknik de bir konu. O hususla ilgili bir değerlendirmeyi ayrıca yapacağız.” Bu ifadeler, Gül’ün davetli ihalelere pek razı gelmediği, kendisinden önce başlayan bir süreci mecburen sürdürdüğü izlenimi veriyor. Zehirli yemek ihaleleri Samsun’daki askeri birliklerde, sahte evraklarla kaçak et dağıtıldığını geçenlerde İsmail Saymaz imzalı haberde öğrendik. Geçen mayıs/haziranda askeri birliklerde, can kaybıyla sonuçlanan büyük zehirlenme skandallarını yakından izleyen Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, TBMM Genel Kurulu’nda konuyu yeniden gündeme taşıdı. “Eren Tabldot kimdir” diye soran Biçer, şirketin Manisa’daki askeri birlik zehirlenmelerinde adı geçen Rota’nın ortaklarının daha önce kurduğu şirketin isim değiştirmiş hali olduğunu söyledi. Yemek zehirlenmesiyle ilgili pek çok vakada, çok sayıda firmanın iç içe geçtiğini, skandal ve zehirlenme yaşandıkça isim değiştirerek ticari hayatlarına devam ettiğini anlattı. Firmaların birbiriyle dirsek teması içinde ve aynı “havuzdan beslendiğini” vurgulayan Biçer’in önemli bir sorusu var: “Çok yakında Dicle Üniversitesi’nde yemek ihalesinin tekrarı yapılacaktır. Bu ihale yine Rota denen firmaya ya da onun isim değiştirerek bir şekilde kardeş olduğu firmalardan birine mi verilecektir? Sayın yetkililere şu soruyu sormak istiyorum: Rota ve onun kardeş firmaları, bu yandaş firmaların daha kaç kişiyi zehirlemesi gerekiyor, kaç askerimizin, resmi kurumlardaki kaç devlet memurunun bu vakalardan etkilenmesi, hayatını kaybetmesi gerekiyor ki sorumlular konuşsun?” Van Cezaevi’nde saçlarını kesen kadınlar Adalet Bakanı Gül, bütçe görüşmelerinin ardından bir saate yakın konuştu. Sürenin uzun tutulmasının bir mantığı var. Komisyon üyesi olsun olmasın, milletvekillerinden gelen sorulara cevap verilmesi amaçlanıyor. Milletin vekilleri ya, o yüzden... İşte bu oturumda pek çok soruya yanıt veren akan Gül, bir konuyu atladı. Cezaevlerindeki işkence iddiaları. Plan Bütçe Komisyonu’nda söz alan Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nü anımsattı. Şu soruyu yöneltti: “Van T Tipi Cezaevi’nde şiddete uğrayan kadınlar saçlarını kısaltmak zorunda kaldılar Sayın Bakan. Şiddete uğrayan, içeride işkenceye uğrayan kadınlar saçlarını kısaltıp işkencenin eziyetini azaltmak yönünde bir hareket yaptılar. Bakanlığınız bu noktada ne yaptı, nasıl bir karar aldı, bununla ilgili projesi nedir, biz bunu bilmek istiyoruz.” Gelin görün ki, uygar memleketlerde parlamento ortamında, sorumlu siyasinin hemen reaksiyon vermesini gerektiren böyle bir soru cevapsız kaldı. T.C. ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/176 Esas İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescili davasında aşağıda ismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10 maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak; 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15/04/2016 günlü olurları ile kamulaştırma kararı verildiği, 2 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından taşınmazlar için değer tespiti yapıldığı, 3 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazlar malikleri ile uzlaşma sağlanamadığına dair tutanak düzenlendiği, 4 Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda İptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 5 Açılacak davaların İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tevcih edileceği, 6 Davalı tarafça 30 (Otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan İZSU adına tescil edileceği, 7 Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C Vakıfbank Çeşme Şubesi’ne hak sahibi/sahipleri adına yatırılacağı, 8 İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Hususları 2942 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER; İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, ILDIR MAH. ÇAY MEVKİİNDE KAİN 133 ADA 7 PARSEL, MALİKLERİ AHMET GÜKRER VASİSİ BÜLENT GÜKRER, HÜSEYİN SAYLIKOĞLU, DAİMİ İRTİFAK KAM ALANI (M2): 386,19 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709254) TC İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/359 Esas KARAR NO: 2017/339 Davacı İREM KUMRU tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere: 1 Talebin KABULÜ ile; Erzincan ili, Refahiye Mah, Yıldızören Köyü, cilt no: 106, Hane No: 7 BSN 47’de Nüfusa kayıtlı 26635659710 TC No’lu davacının “İREM” olan adının “ZEHRA” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE karar verilmiş olup işbu karar ilan olunur. 21/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709006) T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2016/869 Esas DAVALI: ZELİHA ÇETİNTAŞ DOSYADA MEVCUT ADRESİ : HÜRRİYET MAH. HÜRRİYET CAD. NO: 166 İÇ KAPI NO: 3 Bahçelievler/İSTANBUL Davacı ÖMER ÇETİNTAŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne verdiği 29/11/2016 havale tarihli dava dilekçesi ile; müşterek evliliklerinden bir çocuklarının olduğunu, davalının evliliklerinden 23 yıl sonra gerek kendisini, gerek çocuğunu ihmal ettiğini, gece geç saatlerde eve geldiğini, madde kullandığını, bizzat gayret ve çaba gösterip davalıyı tedavi ettirmek için borçlandığını, davalının ailesinin de kendisinden gizli olarak tedavi ettirdiğini ancak davalının bu durumdan vazgeçmediğini, davalının, kendisinin bilgisi dışında borçlandığını, kusurlu davranışları sebebi ile aile yaşantılarının kalmadığını, davalının bu şekilde yaşamasının sonucunu müşterek çocuğunun görmemesi için aynı binada oturan ailesinin yanına sığındığını, evliliğin fiilen bittiğini, bu nedenlerle boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep ve dava etmiştir. HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194. md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. 01/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709061) T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/249 Esas KARAR NO: 2017/436 Davacı RODICA PEHLİVAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (AnaBaba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın kabulüne, 2 İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Vatan mah, CN: 20, HN: 251 nüfusuna kayıtlı, Vasile ve Vera kızı, 24017767060 kimlik numaralı “Rodıca Pehlivan”ın baba isminin “Vasilii” olarak düzeltilmesine, Dairhazır olanların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 709486) T.C. PALU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/435 Esas Davacı, ABDURRAHMAN GÜLTEKİN ile davalı, ARICAK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Ziyletliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı tarafından dava konusu Elazığ ili, Arıcak ilçesi, Erimli köyü, Güleç Mahallesi, 143 ada 1 parsel ve 1 no’lu parsel taşınmaz hakkında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olup, davacının açmış olduğu davaya, zilyetliğine ve kazanım şartlarına itirazı olanların mahkememize başvurması ilan olunur. Adres: PALU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 706314) Bakır ihracatında yüzde 30 artış İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, bakır ve bakır alaşımı ürünleri sektörünün yılın ilk 10 ayındaki ihracatının değer bazında yüzde 30, miktar bazında ise yüzde 10 oranında artış yakaladığını söyledi. İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevgür Arslanpay da 2018 yılı büyüme beklentilerini açıklayarak “Global bakır sektöründeki 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 2.3, Türkiye bakır sektöründeki 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.7. Global pazar büyüklüğü 2017 yılı 180 milyar dolar; Türkiye pazar büyüklüğü ise 2017 yılı 5 milyar dolar” dedi. l Ekonomi Servisi Uber ve Yandex ortak oldu Uber ve Yandex Rusya operasyonlarını birleştirme kararı aldı. Ortaya çıkan yeni şirketin değeri 3.7 milyar dolar oldu. CNBC’nin haberine göre ortaya çıkan yeni şirkete Uber 225 milyon dolar Yandex ise 100 milyon dolar yatırım yapacak. Yeni kurulacak şirket Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus ve Gürcistan’da faaliyet gösterecek. l Ekonomi Servisi 400 TIR sınırda mahsur kaldı Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Macaristan’ın geçiş belgesi vermemesi nedeniyle şu an 400 Türk TIR’ının Kapıkule ve RomanyaMacaristan sınır kapılarında beklediğini söyledi. Budapeşte’de Macar ithalatçılarla buluşan Şener, günlerdir Kapıkule’de belge bekleyen yüzlerce şoförün isyan noktasına geldiğini, bu durumdan Macar ekonomisinin de zarar gördüğünü kaydetti. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog