Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

T.C. TAVŞANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/532 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü Ada No: 103 Parsel No: 37 Vasfı: Tarla Mülkiyet Hakkı: 1931,86 m2 Maliki/Malikleri: Erol Karaca ESAS NO: 2017/533 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü/Mah. Ada No: 103 Parsel No: 36 Vasfı: Tarla Mülkiyet Alanı: 1991,74 m2 Maliki/Malikleri: Arif Bayrak ESAS NO: 2017/534 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü Ada No: 103 Parsel No: 34 Vasfı: Tarla Üst Hakkı: 181,54 m2 Mülkiyet Alanı: 340,87 m2 Maliki/Malikleri: Harun Karadeniz ESAS NO: 2017/535 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü Ada No: 103 Parsel No: 69 (103 Ada 38 parselden ifrazen oluşan) Vasfı: Tarla Mülkiyet Hakkı: 2685,47 m2 Maliki/Malikleri: Döne Kocabaş, Ayşegül Yılmaz, Halil İbrahim Kocabaş, Ahmet Kocabaş, Erdal Kocabaş, Erhan Kocabaş ESAS NO: 2017/536 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Kütahya ili Domaniç İlçesi Çarşamba Köyü Ada No: 103 Parsel No: 62 Vasfı: Tarla Üst Hakkı: 61,84 m2 Geçici İrtifak: 174,95 m2 Maliki/Malikleri: Ertuğrul Bayrak ESAS NO: 2017/537 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Bursa ili Harmancık İlçesi Çatalsöğüt Köyü/Mah. Ada No: 0 Parsel No: 3369 Vasfı: Tarla Yüzölçümü: Üst Hakkı: 9,03 m2 Geçici İrtifak: 788,04m2 Maliki/Malikleri: Mustafa Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Ayşe Demir, Nuriye Sorkun ESAS NO: 2017/538 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Bursa ili Harmancık İlçesi Çatalsöğüt Köyü/Mah. Ada No: 0 Parsel No: 3370 Vasfı: Tarla Yüzölçümü: Üst Hakkı: 1521,17 m2 Geçici İrtifak: 1158,73m2 Maliki/Malikleri: Ahmet Özger Halil SeymenHatice Korkmazİbrahim Seymen Mustafa Cem ÇiçekNaile AkmanPenbe TüfekçiRamazan ÇiçekRamazan YıldırımŞerif Özger Şevik Çiçek ESAS NO: 2017/539 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Bursa ili Harmancık İlçesi Çatalsöğüt Köyü/Mah. Ada No: 0 Parsel No: 3368 Vasfı: Tarla Yüzölçümü: Üst Hakkı: 1517,89 m2 Geçici İrtifak: 809,06m2 Maliki/Malikleri: Ahmet Özger Halil SeymenHatice Korkmazİbrahim SeymenMustafa Cem ÇiçekNaile AkmanPenbe TüfekçiRamazan ÇiçekRamazan YıldırımŞerif ÖzgerŞevik Çiçek ESAS NO: 2017/540 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN Bulunduğu Yer: Bursa ili Harmancık İlçesi Çatalsöğüt Köyü/Mah. Ada No: 0 Parsel No: 3378 Vasfı: Tarla Mülkiyet Hakkı: 2850,00 m2 Maliki/Malikleri: Yüksel Kaygusuz, Penbe Aydın,Şerife Ertuğral (Vasisi Mehmet Ertuğral, Mirgül Koçak, İsmigül Selçuk, Fatma Aslan, Hatice Eçe Kamulaştırmayı Yapan İdare: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından yukarıda Esas numarası yazılı dosyaların malik hanele KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından yukarıda Esas numaraları yazılı dosyaların malik hanelerinde isimleri yazılı davalılar aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı kanun ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince: yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı,Kütahya ili Domaniç ve Tavşanlı İlçelerinin köylerinde(yukarıda yazılı olan taşınmazların bulunduğu köy/mahallelerde) kain taşınmazların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı kararıyla kamu yararı kararı alındığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından da kamulaştırma kararı verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedelleri üzerinden satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, taşınmazlarda irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti, taşınmazın idare adına tescili için Tavşanlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Taşınmazların dava dosya numaraları, ada, parsel numaraları ve kamulaştırma bedelleri mahkememizce yapılan acele kamulaştırma tespiti ile belirlenmiş olup, tespit edilen bu kamulaştırma bedellerinin Harmancık’ta taşınmazlar için Harmancık Ziraat Bankasına, Domaniç’teki taşınmazlar için Domaniç Ziraat Bankasına yatırıldığı; Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren (10)ON gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, Taşınmazlada hak sahibi olanların ilan tarihinden itibaren (1) bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin bildirilen maliklerine ödeneceği, yukarıda yazılı tüm dosyaların duruşmalarının 22/01/2018 günü saat 10:06’dan itibaren Mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4. 10. maddesi uyarınca İLAN OLUNUR. 13/11/2017 704567 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704567) T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/420 Esas KARAR NO: 2017/1412 Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik Mah/köy 12 Cilt,15 Aile sıra no, 26 sırada nüfusa kayıtlı bulunan Yusuf ve Hayriye’den olma 19/01/1951 doğumlu 18479677616 T.C. kimlik No’lu HAVVA ÇAKIR’ın VESAYET ALTINA ALINMASINA, Rize ili, İkizdere ilçesi,Cevizlik mah/köy 12 Cilt, 15 Aile sıra no, 35 sırada nüfusa kayıtlı bulunan Mustafa ve Havva’dan olma 05/10/1973 doğumlu 18461678270 T.C. kimlik No’lu ERBİL ÇAKIR’ın VASİ OLARAK ATANMASINA, VASİ OLARAK ATANMIŞTIR. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704354) T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/516 Esas Erzurum ili, Horasan ilçesi, Alagöz Mahallesi, Cilt No: 9, Hane No: 53, BSN: 27’de nüfusa kayıtlı, 17278985120 TC kimlik numaralı, Lütfü ve Adife kızı, Horasan 06/05/1971 doğumlu, davacı NEJLA ÖZDEMİR’in nüfusta “NEJLA” olan isminin “EBRAR”olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704359) TC BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/501 Karar No: 2017/176 HÜKÜM: Davanın kabulü ile Bingöl İli, Solhan ilçesi Hazarşah Köyü Cilt 11, hane 37, BSN55’te kayıtlı 11302839670 T.C. kimlik No’lu Alev YILDIZ’ın adının ZEYNEP olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704441) T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/502 Esas Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Püre Mahallesi, Cilt No: 31, Hane No:158, BSN: 13’te nüfusa kayıtlı,29366008802 TC kimlik numaralı, Nuray ve Gülten oğlu, Eminönü 18/03/1984 doğumlu, davacı ARET AYBAR’ın nüfusta “ARET” olan isminin “CAN” olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704355) T.C. BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/268 Esas Hatay İli, Kumlu ilçesi, Hamam Mahallesi, Cilt No: 45, Hane No: 54, BSN: 43’de nüfusa kayıtlı, 41494325798 TC kimlik numaralı, Hasan ve Meriş kızı , Reyhanlı 15/01/1981 doğumlu, davacı SELBİ GÖÇMEZ’in nüfusta ”SELBİ” olan isminin “SELVİ” olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde TESCİLİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704360) T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/254 Esas DAVALILAR: CEMİL DEMİREL Yunus Emre Mah. Alaca Mescit Sk. No:7 İç Kapı No:1 Arnavutköy/ İSTANBUL Davacı SATİYE DEMİREL tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ayrıca mernis adresinize de davetiye çıkarılmış olup, davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği bu nedenle tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı HMK 122126128129 ve 131. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak cevap dilekçesini Mahkememize sunmanız, başkaca bilgi almak için dosya numarası ile başvurmanız aksi taktirde davaya karşı cevap vermekten vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın:704507) T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ’NDEN Sayı No: 2016/519 Davacı ZİYETTİN AKSOY tarafından Davalı HANIM AKSOY aleyhine açılan boşanma davasında davalının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde, tarafların Almanya Asliye Mahkemesi’nin 69 F 60/15 S sayılı, 28/04/2015 tarihinde kesinleşen boşanma ilamının tanıma ve tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. HMK’nın 122 md. uyarınca işbu ilandan itibaren 2 hafta içinde talebe karşı cevap verebileceğiniz, HMK’nın 121. ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli ilgileri vermeniz gerektiği ihtarıyla dava dilekçesi tebliği yerine İLAN olunur. 26/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704581) T.C. ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN/ BAŞKANLIĞI’NDAN ESACS NO: 2016/312 Esas DAVALI: SERBÜLENT ÖCAL Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Davalı SERBÜLENT ÖCAL’ın adreslerinin de yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi, davalının yerleşim yeri adresinin bulunamaması nedeniyle adı geçen davalıya dava dilekçesi, ön inceleme duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş ve tahkikat duruşmasının 21.12.2017 günü saat 10:15’e bırakılmasına karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadanmahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK.nun 147. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 12.10.2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704840) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN Dosya No: 2014/492 Esas 2017/407 Karar Pıotr ve Svetlana kızı, 20/05/1994 Moldova doğumlu, MARİNA BELİOGLA Bir Kimseyi Fuhuşa Teşfik Etmet veya Yaptırmak veya Aracılık etmek veya Yer temin etmek suçundan Beraat kararı verilmiştir. Sanık yabancı uyruklu olması nedeniyle sanığa ait gıyabi karar tüm aramalara sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 17/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704798) BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas No: 2017/377 Karar No: 2017/158 HÜKÜM: Davanın kısmen kabulü ile, Rize ili Merkez ilçesi Paşakuyu mahallesi cilt 30 hane 2 BSN 22 de kayıtlı 13934833330 T.C. Kimlik nolu Alper Akiskali’nin soyadının AHISKALI olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704721) Çarşamba 22 Kasım 2017 6 haber Hakikat yuvarlandıysa dünya düzdür!akikatsonrası (“posttruth”) dünyada “Düzdünyacılık” de Hğil de ne öne çıkacaktı ki?! Buyurun o zaman “Birinci Uluslararası Düz Dünya Konferansı”na!.. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh’de düzenlenen konferans, 249 dolar bilet paralarını gözünü kırpmadan ödeyen 400 kadar katılımcının eşliğinde gerçekleşti. Bu yine de gayet mütevazı bir başlangıç. Önümüzdeki yıl düzenlenecek ikinci konferansa 1500 dolayında katılımcı bekleniyor. Ancak bu sayı da yanıltmasın sizi. Konferansa bir “onur konuğu” gibi katılan “teorisyen” Mark Sargent’in YouTube’de işlerlikte olan “Düz Dünya” kanalının 43 bin takipçisi var!.. HHH Düzdünyacılar, adı üstünde, dünyanın bir küre değil “disk”, yani bize daha aşina deyişle tabak ya da tepsi gibi olduğunu ileri sürüyor. Onlar, NASA başta olmak üzere pek çok bilim kuruluşunun insanları dünyanın yuvarlaklığına inandırmak için komplolar düzenlediğini söylüyorlar. Aya ayak basma da, dünyanın uzaydan görünüşü diye önümüze konulan uydu fotoğrafları da bu komploların başta gelenleri olarak “gerçeği” saklamaya dönük… Dünyanın düz olduğu “gerçeği”ni… Merkezinde yuvarlak bir buz kütlesi, kenarlarında ise Antarktika bulunan ve en uçta buzdan duvarla sarmalanmış bir dünya “gerçeği”ni… HHH Bilimin insanları Tanrı’dan uzak tutmak için tasarlanmış bir etkinlik olduğunu ileri süren düzdünyacılık, 20’nci yüzyılda ABD’de evrimsel düşünce karşısında yükselen yaratılışçılığın en uç, daha doğrusu “uçuk” dalgası olarak kaydedilebilecek bir pozisyon. Yaratılışçılık, pek çok ara renge sahip bir spektrum olarak çıkar karşımıza. En uçta işte bu düzdünyacılar var. Sonra dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmekle birlikte, merkezinde güneşin değil dünyanın bulunduğu bir uzay sistemi inancındaki “Yermerkezciler” var. Onlara modern fiziğin, kimyanın, biyolojinin bilgi çerçevesini tümüyle reddetmeyen “Gençdünya yaratılışçıları” eklenir. Bunlar hâlâ kutsal kitaptaki yaratılış anlatısından “hesapla” dünyanın yaşını kendi döneminde 4004 olarak belirlemiş 17’nci yüzyıl İrlanda başpiskoposu James Ussher’in izindeler. Oradan da bilimsel bulguların dünyanın yaşının çok daha eski olduğunu ortaya sermesine itiraz etmeyip bunu dinsel inançla kaynaştıran “Eskidünya yaratılışçıları”na açılır yelpaze... Onlara göre de dünya çok eskiden Tanrı tarafından yaratılmış ama sonra yine Tanrı’nın denetimi ve gözetimi altında değişmiştir (bir tür “evrimciyaratılışçılık”). HHH Yaratılışçılığın en fanatik ve de “fantastik” dilimini oluşturan bu düzdünyacılık hanidir var. Ama bugünün “hakikatsonrası” dünyasında onun önünü iyice açıp böylesine muazzam atılım yapmasını sağlayacak çok daha bereketli bir zemin var. Hakikatsonrasılık, hakikate ilgisi de, hakikat gibi bir derdi de kalmamış insanlık hali ve bu, sebepsiz değil. Hakikat eğer yıkıcı, can yakıcı, “distopya” (kıyamet) vaat edici ise ona “salla gitsin” demekten daha anlaşılır ne olabilir?! Hakikat yararsız, hatta zararlı… O halde hakikati kulakardı etmek de en “doğru”sudur!.. Hakikat bize “küresel ısınma”dan bahsediyor. Yaşam kaynaklarının da, dünya hayatının da, insan soyunun da sonunun gelmekte olduğundan dem vuruyor. Üstelik tüm bunlara sebebin, insanın kendisi olduğunu vurguluyor. Böyle bir “hakikat”i kim ne yapsın?! O yüzden Amerikan halkı, iklim değişikliğine inanmadığını söyleyen Trump’ı başkanlığa taşımakta hiçbir mahzur görmedi. Dolayısıyla gitti hakikat, yani “Truth”, geldi Trump!.. HHH Küresel ısınmaya, iklim değişikliğine inanmayan başkanların olduğu dünyada elbette “düzdünyacılar” fink atacaktır. Fakat burada bizim hissemize daha özel olarak düşen soru şu olsa gerek: “Harun Yahya” takma adıyla Evanjelizm patentli Yaratılışçılığın bu topraklara ithal ve intikalini sağlamış Adnan Oktar Hoca’mız acaba şimdi de dünyada revaçtaki bu düzdünyacılığın Türkiye distribütörlüğüne talip olur mu? Tabii onu “Öküzboynuzuüstündedünyacılık”la takviye de edip yerelleştirerek!.. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog