Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda bilgileri yazılı mükelleflere, isimleri hizalarında gösterilen tebliğ evrakları (Vergi Ceza İhbarnamesi / Ödeme Emri) mükelleflerin bilinen adreslerinde gerek posta yoluyla gerekse memur vasıtasıyla tebliğ edilmek istenmesine rağmen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103. maddesindeki şartların oluşması sebebiyle, ilan yoluyla tebliğ yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle söz konusu tebliğ evrakları Dairenin ilan asmaya mahsus panosuna 08.11. 2017 Çarşamba günü asılmıştır. İşbu tebliğ evrakı askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 günlük süre sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup ya da telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı aynı Kanunun 103 106. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. Sıra No 1 2 3 4 Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numarası 220 020 8584 265 006 9411 569 008 2488 662 066 5889 Adı Soyadı/Unvanı ÇAĞRAN FATİH DAĞ MUSA KOÇ MEHMET ARİF ÖZ HAKAN MAKİNA İMALAT SAN. TİC. PAZ. LTD.ŞTİ. Bilinen Son Adresi Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu ESENTEPE KARAHAN SOK 10 1 KARTAL İSTANBUL 2011/122011/12 15 TUZLA MAH. İNÖNÜ BUL. NO: 29 FETHİYE/MUĞLA 2011/012011/12 10 TAŞYAKA MAH. 213. SK. 5 5 FETHİYE MUĞLA 2008/102008/10 15 TAŞYAKA MAH.269 SK SANAYİ ST. 2011/012011/12 10 26858 X FETHİYE MUĞLA 48300 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 701465) Vergi Ceza İhbarnamesi No/ Vergi Ceza Aslı/ Ana Takip Dosya No Borç Toplamı 20130102665020000055 20150907665020000004 20140528665050000002 20120606665060000163 239.688,04 218.196,03 336.988,42 218.196,03 TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ (Ulusal Gazete) S NO Vergi K.N. Mükellef Adı Soyadı (Unvanı) İhbarname Fiş No V. Dönemi Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza Tutarı Toplam Adres 1 4730344943 İLKAR PETR.ÜRÜNL.İNŞ 2013062713TI10000001 201209201209 0015 313.795,98 470.693,97 784.489,95 ŞUTİM TOPTANCILAR/SİTESİ A BLK / A 7 TAR.GID.TEM.İTH.İHR. ŞANLIURFA SAN.VE TİC.LTD. 2 4730344943 İLKAR PETR.ÜRÜNL. 2013062713TI10000002 201207201209 0033 348.662,20 522.993,30 871.655,50 ŞUTİM TOPTANCILAR/SİTESİ A BLK / A 7 İNŞTAR.GID.TEM.İTH.İHR. ŞANLIURFA SAN.VE TİC.LTD. 3 4730344943 İLKAR PETR.ÜRÜNL.İNŞ 2013062713TI10000003 201201201212 0010 348.662,20 522.993,30 871.655,50 ŞUTİM TOPTANCILAR/SİTESİ A BLK / A 7 TAR.GID.TEM.İTH.İHR.SAN. ŞANLIURFA VE TİC.LTD. Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Topçumeydanı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün Gelir, Kurumlar, Stopaj ve KDV yönünden mükellefi olan ve adlarına tanzim edilen Vergi / Ceza İhbarnameleri tebliğ edilmeyen, yukarıdaki listede adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza miktarları, türü ve yılı belirtilmiş olan mükelleflerin 213 sayılı VUK’nun 103, 104 ve 106. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale başvurmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacak tır. Bir ay içinde ne vergi dairesine müraacat yapmayan ve ne de adresini bildirmeyenler hakkında işbu ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda teb liğ yapılmış sayılacaktır. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 702932) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ) 2017 İLAN LİSTESİ SIRA Vergi K.No SoyadıAdı (Unvanı) İhbarname Fiş No V. Kodu Vergi Dönemi Vergi Toplamı Ceza Toplamı İhb. Toplamı Adres NO 1 7380538140 HÜSEYİN SAĞLAM 2017102013DhV0000016 0001 201301201312 1.550.428,88 TL 6.976.929,96 TL 8.527.358,84 TL K.DERE ATATÜRK BULVARI Kapı No:169 Daire No:34 ÇANKAYA ANKARA 2 7380538140 HÜSEYİN SAĞLAM 2017102013DhV0000019 0032 201307201309 223.404,08 TL 1.005.318,36 TL 1.228.722,44 TL K.DERE ATATÜRK BULVARI Kapı No:169 Daire No:34 ÇANKAYA ANKARA 3 7380538140 HÜSEYİN SAĞLAM 2017102013DhV0000020 0032 201310201312 203.699,03 TL 916.645,64 TL 1.120.344,67 TL K.DERE ATATÜRK BULVARI Kapı No:169 Daire No:34 ÇANKAYA ANKARA 4 7640391599 SETAY MİMARLIK 2017072613DhV0000001 0015 201601201601 218.906,88 TL 985.080,96 TL 1.203.987,84 TL EMEK MAH. 1 SK. Kapı No:17 Daire No:10 İNŞAAT TURİZM GIDA ÇANKAYA ANKARA TEMİZLİK NAKLİYE 5 7800352835 MURAT SÖYLEMEZ 2017100213DhV0000005 0001 201601201612 1.615.941,48 TL 7.271.736,66 TL 8.887.678,14 TL KAVAKLIDERE MAH. GÜFTE CAD. Kapı No:12 Daire No:13 ÇANKAYA ANKARA 6 8750361344 TÜMMER İNŞAAT 2016121213DhW0000001 0010 201401201412 764.916,67 TL 1.147.375,01 TL 1.912.291,68 TL REMZİ OĞUZ ARIK MAH/SEMT TUNALI HİLMİ MADENHAF.NAK.MOB CAD. Kapı No:98 Daire No:18 PET.G.P.SAN.VE TİC. ÇANKAYA ANKARA 7 9610440558 CEMAL YILDIZ 2017072513DhX0000004 0015 201307201307 249.605,90 TL 748.817,70 TL 998.423,60 TL K.DERE MAH. BESTEKAR SOKAK Kapı No:12 Daire No:10 ÇANKAYA ANKARA Yukarıda adı soyadı / unvanları belirtilen, mükelleflerin, vergi ve cezalara ait yukarıda türleri yazılı Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü adına düzenle nen vergi/ceza ihbarnameleri; mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir (1) ay içinde Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlü ğüne bizzat veya bilvekale ya da taahhütlü mektup veya telgraf adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı aksi tak dirde V.U.K.’nun 106. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda mezkur şahıslara / mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703108) T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/313 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: MAHALLE ADA PARSEL Taşınmazın Toplam Alanı Kamulaştırılacak Hisseler Teklif Edilen Bedel Lala Hüseyin Paşa Mah. 404 57 77,26 m2 7,91 m2 7.644,22 TL Lala Hüseyin Paşa Mah. 404 58 14,46 m2 13,93 m2 13.682,64 TL Lala Hüseyin Paşa Mah 404 59 113,63 m2 13,44 m2 40.704,00 TL MALİKİN ADI VE SOYADI: HALİL ORHAN TAŞINMAZIN VASFI: Avlulu kerpiç ev, kerpiç dükkân, avlulu kerpiç fırın KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KÜTAHYA BELEDİYESİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Kütahya Belediye Başkanlığı vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılıdava dosyasındama lik sütununda isimi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARLA İLGİLİ BİLGİLER SUNULMUŞ OLUP; 1) 2942 sk. 14. m. gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Kütahya Belediye Başkanlığı’na HUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları, 2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bel gelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Kü tahya Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, 3) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına TC Vakıfbank Kütahya Şubesi’ne yatırılacağı, 4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, 5) Duruşma gününün 08/02/2018 günü saat 09.15’ten itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüle ceği 2942 sk. değişik 10. m. gereğince TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704190) T.C. TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Mahkememizde davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasın da; Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz ların TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkeme mizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgi liler adına mahkememizce belirlenen T.C. Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLU NUR. 06/11/2017 Dosya No Mahalle Ada Parsel Malik/Davalılar Parselin Alanı (m²) Kam. Yapılacak Alan (m²) Duruşma günü ve saati 2017/456 Trabzon Ortahisar ilçesi Fatih Mah. 105 43 1 Fatma KARABİNA 2 Eyüp Sultan KARABİNA 3 Ekrem KARABİNA 4 Muammer KARABİNA 972,41 972,41 20/02/2018 09:00 5 Saniye KARABİNA 6 Veysel KARABİNA Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 703869) T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2017/226 Esas VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Çarşı Mahallesi, Zenneciler Sokağında bulunan 7 pafta, 2777 ada, eski 15, yeni 33 parsel sayılı, 10.25 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hüseyin kızı Zehra adına kayıtlı olduğu, gaip olması nedeniyle 70000/2050000 hissesinin tapusunun iptali ile Ayasofyayı Kebir ve Harameyin Vakfı adına tesciline karar verilmesini istedikleri anlaşılmış olmakla, İstanbul ili, Fatih (Eminönü) ilçesi, Çarşı Mahallesi, Zenneciler Sokağında bulunan 7 pafta, 2777 ada, eski 15, yeni 33 parsel sayılı, 10.25 m2 yüzölçümlü taşınmazın 70000/2050000 hissesinin maliki olan Hüseyin kızı Zehra’nın gaip olduğunun, ilan tarihinden altı ay içinde tapu kayıt maliklerini tanıyanlarca, gaiplerin adresi veya kendisine tespite yarar bilgi verilmediği, ya da gaip kişi hakimliğimize müracaat etmediği takdirde gaipliklerine karar verileceği ve iş bu hissenin Ayasofyayı Kebir ve Harameyin Vakfı adına tesciline karar verileceği tüm ilgili kişilere 1. KEZ İLANEN tebliğ olunur. 08/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 704129) T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2015/1171 Karar No: 2017/177 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Emine oğlu,1986 D.lu Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan Hasan HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 25/05/2017 tarih ve 2015/1171 Esas,2017/177 Karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 100,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK’nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine, 27SAA503 plaka sayılı aracın müsaderesine yer olmadığına, karar kesinleştiğinde hak sahibine iadesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK’ un 310. maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700876) Çarşamba 22 Kasım 2017 14 haber SOL PARTİ’Lİ Dağdelen Almanya Federal Meclisi’nde YPG bayrağı açtı Almanya’da, Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, Federal Mecliste (Bundestag) kürsüde yaptığı konuşmada, hem YPG’yi övdü hem de bir kağıda basılı bayra ğını açtı. Bu hareketiyle tepki çeken Dağdelen, Meclis Baş kanı Wolfgang Schaeuble tarafından uyarıldı. Daha sonra söz Sevim Dağdelen alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de PKK’ye yönelik Almanya’da getirilen yasakla maları savundu. Gabriel’in sözlerine tepki gös teren Dağdelen ise oturduğu yerden konuşarak tekrar YPG bayrağı açtı. l Haber Merkezi EDİRNE’DE OPERASYON Kaçarken yakalandılar Edirne’de yasadışı yollardan Bulgaristan’a gitmek isteyen 5’i çocuk 11 kişi ile onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli, yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan 3 çift hakkında FETÖ soruşturması olduğu, kılavuzların ise Bulgaristan uyruklu olduğu ortaya çıktı. FETÖ şüphelileri, ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler N.M.K., G.Y.M. ve S.H.M., savcılık sorgularının ardından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. l DHA Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak’a 7 yıl 6 ay hapis Kapatılan Zaman Gazetesi muhabiri tutuklu Ayşenur Parıldak, “FETÖ üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu Ayşenur Parıldak ve avukatı katıldı. Mahkeme, Parıldak’a alt sınırdan uzaklaşarak önce 9 yıl hapis cezası kararı verdi. Sanığın duruşmalardaki “iyi halini” dikkate alan mahkeme, takdiri indirimle cezayı 7 yıl 6 ay hapse indirdi. Parıldak’ın tutukluluğunun devamı da kararlaştırıldı. l ANKARA / Cumhuriyet Almanya’ya iletilmek üzere Adil Öksüz için iade talepnamesi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya’da ol duğu iddia edilen firari Adil Öksüz hakkında iade talep namesi hazırladı. Talepname, Almanya’ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Ayrıca mahkeme, 15 Tem muz sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçan Fatih Arık Adil Öksüz için Yunanistan’a gönderilmek üzere iade talep namesi hazırladı. l ANKARA / Cumhuriyet FETÖ TUTUKLUSU GÖNDERDİ Örgüt şeması mahkemede Kayseri’de FETÖ soruşturması kapsamın da, 17’si tutuklu, 71 işadamının yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuklu sanık işadamı Ersin Kiranatlıoğlu’nun Kayseri’deki örgüt yapılanmasıyla ilgili mahkemeye örgüt şeması gönderdiği belirlendi. İşadamının gönderdiği şemada Kayseri’nin 3 eyalete ayrıldığı, bu eyaletlerin her birinin baktığı bir ülke olduğu ve yatırımların o ülkelere yönlendirildiğini içeren ifadeler bulunduğu bildirildi. l DHA Gri listede aranan 2 PKK’li öldürüldü Hatay’ın Amanos Dağları bölgesinde pazartesi günü öldürülen 2 PKK’li teröristin gri listede arananlar olduğu açıklandı. Hatay Valiliği’nin açıklamasında. “Kozlukpınarı mevkiinde sürdürülen operasyon kapsamında iki bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden birinin gri listede yer alan ‘Amed Redur’ kod adlı M.E.A. diğerinin ise ‘Baran Zilan’ kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu belirlenmiştir” dendi. l HATAY / Cumhuriyet PKK’nin ‘özel güç sorumlusu’ öldürüldü Şırnak BestlerDereler bölgesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nin “özel güç sorumlusu” “Ferhat Mamxuri” kod terörist ile “Dirok” kod adlı Kader Tatlı, “Ekin Kerboran” kod adlı Emine Akyüz adlı PKK’liler öldürüldü. 2 Ka sım’da başlatılan operasyonda 4 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranan PKK’nin önemli isimlerinden Hülya Eroğlu da öldürülmüştü l İHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog