Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

EKONOMİ BankAsya’daiflas İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Bank Asya’nın iflasına karar verdi. İflas tasfiyesi TMSF tarafından yapılacak. DOLAR 3.8860 2.5 kuruş AVRO 4.5830 3.7 kuruş FAİZ BORSA 13.73 0.01 puan 106.239 738 puan 8 ekonomi@cumhuriyet.com.tr TASARIM: SERPİL ÜNAY 2023 balonu patladı ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 1081.38 14.63 lira 160.85 1.94 lira Cumartesi 18 Kasım 2017 Hükümetin ekonomik hedeflerinin tutmayacağının aşikâr olduğunu söyleyen CHP eski milletvekili Oran, ekonomi aktörlerinin kendi kendilerini yalanladığını belirtti Mevcut ekonomik durum ve dinamiklere bakıldığında, AKP iktidarının halkı kandırarak oy almak için tutmayacak hedeflerle istikrarını sürdürmeye çalıştığını ifade eden Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı ve CHP eski milletvekili Umut Oran, “Ancak 2023 balonu patladı” dedi. Yazılı açıklama yapan Oran, 2023 için en iddialı beş hedefi; GSYH 2 trilyon dolar, kişi başına gelir 25 bin dolar, ihracat da 500 milyar dolar, işsizlik yüzde 5 olduğunu hatırlatarak, söz konusu hedeflerin tutmasının hayal olduğunu belirtti. “Hükümetin yaklaşık 40 gün önce açıkladığı 20182020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da 2020 için GSYH hedefi 1 tril yon 74.4 milyon dolar, kişi başına milli gelir ise 13.024 dolar olarak öngörüldü” diyen Oran, mevcut ekonomik durum ve dinamiklere bakıldığında bu hedeflerin de iddiada kaldığını savundu. Zira, OVP hedeflerinde ortalama dolar kuru; 2017’de 3.56, 2020’de 4.02 TL olarak öngörülüyordu. Oysa daha 2017’nin bitmesine 1.5 ay var ve dolar kuru şimdiden 3.90 Umut Oran TL’ları gördü. l Ekonomi Servisi Türkler samimi ve geleneksel Türk turistler Kuzey Yunanistan’da günde ortalama 90 Avro harcama yaparak 3 gece konaklıyor. Makedonya Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, iki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesi konusunda umutlu sonuçlar ortaya koydu. Türkiye ve Türklerin imajı Yunan halkı nezdinde oldukça yüksek. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) söz konusu araştırmanın, Türkiye’nin Yunanistan’da geleneksel bir karaktere sahip, samimi insanlara ve iyi yemeklere sahip, tarihi önemi olan, pahalı olmayan ve cazip bir turizm bölgesi olarak görüldüğünü ortaya koyduğunu bildirdi. Makedonya Üniversitesi ve Kuzey Yunanistan YunanTürk Ticaret Odası tarafından Selanik’te düzenlenen ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır’ın da yer aldığı bir panel ile açıklandı. TÜROB tarafından yapılan açıklamada, 1530 Ekim 2017 tarihlerinde Yunanistan’ın 24 farklı bölgesinde yapılan araştırmanın, Türkiye’nin Yunanistan’da geneksel bir karaktere sahip, samimi insanlara ve iyi yemeklere sahip, tarihi önemi olan, pahalı olmayan ve cazip bir turizm bölgesi olarak görüldüğünü ortaya koyduğu belirtildi. Ancak Türkiye egzotik bir varış noktası ya da  teknoloji ve yenilik açısından gelişmiş bir destinasyon olarak görülmüyor. l Ekonomi Servisi Beyaz eşyada satışlar düştü Beyaz eşyada vergi indirimine son verilmesi satışları etkiledi. İç pazar satışları ekimde yüzde 5 geriledi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin 6 ana ürün ile ilgili yayımladığı verilere göre ekimde beyaz eşya iç satışı yıllık yüzde 5 düşüşle 590 bin 228 adet gerçekleşti. OcakEkim dönemi iç satışlarda ise yıllık yüzde 20’lik artış yaşandı. Beyaz eşya üretimi tarafında ise Ekim’de yüzde 5 artışla 2 milyon 657 bin 481 adede ulaşıldı. OcakEkim dönemi üretim ise yıllık yüzde 11 artış gösterdi. İhracat rakamlarında da artış kaydedildi. İhracat ekimde yıllık yüzde 6 artışla 2 milyon 99 bin 434 adet oldu. Ocakekim dönemi ihracatı ise yıllık yüzde 6 arttı. Beyaz eşyaya vergi indirimi uygulamasına eylül sonunda son verilmiş, Maliye Bakanı Naci Ağbal uygulamanın uzatılmayacağını açıklamıştı. l Ekonomi Servisi T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2016/581 Karar No: 2017/75 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Adnan ve Naime oğlu,1994 D.lu Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan FİRAZ ALİ hakkında Kaçakçılıksuçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 02/03/2017 tarihve 2016/581 Esas,2017/75 Karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 6.000,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK’nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 09/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700377) GAZİOSMANPAŞA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/213 Esas Mahkememizin 19/09/2017 tarih 2017/213 esas, 2017/356 karar sayılı ilamı ile, Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Albayrak, Cilt No: 5, Hane No: 7, BSN: 85’te nüfusa kayıtlı, 13043026234 kimlik No’lu, Hüseyin ve Nazmiye’den olma, 19/01/1984 İstanbul doğumlu, Naciye Özen’in nüfusta “NACİYE” olan adının “BEREN NACİYE” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 18/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700212) T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/319 Mahkememizin 02/11/2017 tarih 2017/319 esas, 2017/404 karar sayılı ilamı ile Malatya ili, Pütürge ilçesi, Ulutaş, Cilt:83, Hane:10, BSN:230’da nüfusa kayıtlı, T.C. 42086154246 kimlik No’lu, Mehmet ve Safinaz’dan olma, 10/03/2014 Sultangazi doğumlu, ELİZAN ACAR’ın nüfusta “Elizan” olan adının “Hiranur” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 10/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699898) T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 2017/277 Esas İLAN Mahkememizin 19/09/2017 tarih, 2017/277 esas, 2017/352 karar sayılı ilamı ile, Kahramanmaraş İli, Elbistan ilçesi, Uncular,Cilt No:103, Hane No:17, BSN:146’da nüfusa kayıtlı, 72964129134 kimlik no'lu, Adem ve Özlem'den olma, 20/07/2017 Sultangazi doğumlu, Eyüp DOĞAN'ın nüfusta"EYÜP" olan adının "YUSUF" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 23/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700254) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/464 Esas KARAR NO: 2017/163 Davanın kabulü ile, Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Kumrulu Mahallesi, Cilt 69, hane 44, BSN 11’de kayıtlı 38410174356 T.C. kimlik No’lu Mürtezim YAŞAR’ın adının Aysun olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline, karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 702770) T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 2017/676 Esas Şanlıurfa ili, Merkez Atatürk Mah. 1475 Ada, 19 parsel sayılı taşınmaz ve üzerindeki muhdesatın (taşınmaz 17.01 metrekare yüzölçümlü, üzerindeki yapı iki katlı kargir ev) İMHAN GÖKAY, TÜRKAN AVCI, ADİL SEVİNÇ GÖKAY, AYNUR AYGÜN, MEHMET BURKANKOLU ve FAİK AYGÜN’ün maliki bulunduğu taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700171) T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/480 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Bodrum/MUĞLA MEVKİİ: Yalıkavak Mahallesi ADA NO: 673 PARSEL NO: 2 VASFI: Tarla YÜZÖLÇÜMÜ: 10.906,43 m² MALİKİN ADI VE SOYADI: Aylin BEKER KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Maliye Hazinesi KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Geriş Rüzgâr Enerji Santralı Enerji Üretim Tesisi kurulması amacıyla 22/02/2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23/01/2017 tarih ve 2017/9793 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile şahıslar adına kayıtlı taşınmazların belirli kısımlarının hazine adına tescil edilmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildiği anlaşılmakla, belirtilen taşınmaza ilişkin olarak; 1 Taşınmazın 216,79 m²’lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve hazine adına tescilinin talep edildiği, 2 Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği hususunun ihtarına, 3 Açılacak davalarda husumetin Maliye Hazinesi’ne yöneltileceği, 4 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, 5 Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Bodrum Şubesi’ne yatırılacağı, 6 Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin ihtarına, Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/480 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 702891) T.C. NİZİP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) NİZİP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN Sayı: 2015/864 Esas 31/10/2017 Konu: Davacı, REMEZAN ŞAHİN ileDavalı , KHADIJA HAJ OTHMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında; “Davacının davasının kabulü ile, Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Namıkkemal Mahallesi, Cilt No: 8, Hane No: 9, Bsn: 1’de nüfusa kayıtlı 15461108714 T.C. Kimlik No’lu REMEZAN ŞAHİN ile Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu KHADIJA HAJ OTHAMAN’ın TMK m. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA” karar verilmiş olduğu, davalı Khadıja Haj Othman’a yapılan bütün araştırmalara ve aramalara rağmen adresi tespit edilememiş olması nedeniyle kararın ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, adı geçenin mahkememize müracaat etmemesi halinde kararın kesinleşeceği ve gazete ilanının tebliğ yerine geçeceği hususu ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700331) T.C. GAZİANTEP 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLANEN TEBLİGAT Sayı: 2016/849 Esas Davacı Gülay Çalışkan davalı Fatih Çalışkan arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde tarafların 2008 yılında evlendiklerini tarafların müşterek 3 çocuğunun bulunduğunu, evlendikleri günden beri geçinemediklerini, davacının davalıdan boşanmak istediğini, davalının evine ve çocuklarına bakmadığını, müşterek çocukların velayetinin müvekkiline verilmesini beyan etmiştir. Davalı Fatih Çalışkan; Osman ve Meryem oğlu, 06/06/1983 Nizip doğumlu Fatih Çalışkan’ın bildirilen adresine gönderilen davetiye tebliğ edilememiş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamamıştır. Davalının bizzat duruşmaya katılması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi; aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam edilerek karar verileceği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700336) T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 4483 sayılı kanun gereğince İstanbul Valilik Makamınca verilen 06/10/2017 tarih ve 2017/331 sayılı “Soruşturma İzni Verilmemesine” dair kararın, şikâyetçi Selçuk SİLDİR isimli şahsa, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi hükümlerince Basın Yolu ile İlanen Tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 702766) 200 kişilik iş için başvuranların sayısının 5 bin kişiye ulaşması bekleniyor. İş kuyruğunda izdiham yaşandı Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA) girişimleriyle, Mardin’de açılacak çağrı merkezinde 200 kişinin alınacağı işe başvurmak isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman izdiham yaşanırken, özel güvenlikler de sıra oluşturmak için büyük çaba harcadı. Mardin’de yatırım yapmak isteyen bir işadamı ile yaptıkları görüşme üzerine kentte yatırım kararı alındığını anlatan DİKA yetkilisi Ekrem Dirican da “Mardin’de açılacak cazibe merkezi için 200 kişilik alım için dün ve bugün 2 bin 200 kişiyi mülakata aldık. Başvuru sayısının 5 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hepsinin başvurusunu alacağız” ifadelerini kullandı. l Yurt Haberleri Ekimde 1281 şirket kapandı Kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 37.15 artarak 6 bin 926 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 44.91 artarak 1281’e çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Ekimde bir önceki aya göre, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 28.25 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 44.91, kooperatif sayısı yüzde 40.30, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51.41 yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket ve kooperatiflerin 403’ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 227’sinin inşaat, 179’unun da imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Geçen ay 720 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. l Ekonomi Servisi Limonata ve meyve suyuna ÖTV geldi Torba yasayla limonata ve nektar meyve suyuna ÖTV geldi. Düzenleme 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak. Tasarının 76. maddesindeki meyve sularına ilişkin vergi düzenlemesinde değişikliğe gidilerek, ilk halinde yüzde 20 olarak öngörülen vergi oranı düşürülürken, yeni düzenlemede yüzde 10 ÖTV kapsamına alınan içecekler, meyveli gazoz, sade gazoz, alkolsüz bira, enerji içecekleri, nektarlar, limonatalar, meyve suları (üzüm şırası dahil), sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), mineral sular ve gazlı sular, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilen içecekler olarak belirlendi. l Ekonomi Servisi THY, gayrimenkule girdi THY, KAP’a yaptığı açıklamayla 50 bin TL nakit sermayeli gayrimenkul yatırım şirketi kuracaklarını açıkladı. Açıklamada, söz konusu şirketin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilerek kurulduğu belirtildi. l Ekonomi Servisi İthalata müdahale Bakanlık, ithalata karşı aldığı önlemlerle 2016’da 198.6 milyar dolarlık ithalatın 28.8 milyar dolarlık kısmına, bu yılın ocakeylül döneminde de 169 milyar dolarlık ithalatın 20.8 milyar dolarlık kısmına müdahale etti. Ekonomi Bakanlığı, dampinge ve sübvansiyona karşı vergiler, gözetim ve kayda alma uygulamaları ile ilave gümrük vergilerini etkin şekilde uygulamaya koydu. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog