Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

T.C. DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2016/339 Esas Aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K) tarafından yine aşağıda esas numaraları yazılı dava dosyaları ile davalar açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesi uyarınca 30 (OTUZ) günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda ve maddi hatalara karşı Adli Yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde, dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K) adı na tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin T. Ziraat Bankası A.Ş Doğanşehir Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm sa vunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 (ON) gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz TEBLİĞ ve İLAN OLUNUR. 07/11/2017 SIRA NO: Mahkeme Esas No: TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA/PARSEL MALİKİN ADI VE SOYADI 1 2016/339 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 902 parsel Abuzer Kumral 2 2016/340 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 903 parsel İsmet Bayram, Memet Bayram 3 2016/341 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 905 parsel Ahmet Koçak, Duran Koçak 4 2016/342 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 906 parsel Ayşe Fatma Sarıışık 5 2016/343 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 1326 parsel Memet Kısacık 6 2016/345 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 1328 parsel Fatma Kılıç, Aynur Peker, Hatice İpek, Nazan Yıldırım, Ali Kılıç, Fatih Kılıç, Adem Kılıç, Sakine Selçuk 7 2016/346 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 1330 parsel Fatma Kılıç, Aynur Peker, Hatice İpek, Nazan Yıldırım, Ali Kılıç, Fatih Kılıç, Adem Kılıç, Sakine Selçuk 8 2016/347 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 789 parsel Ali Polat 9 2016/348 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 792 parsel Abdurrahman Dolaş 10 2016/349 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 795 parsel Abdurrahman Dolaş 11 2016/350 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 803 parsel Karacalar Pet. İnş.Turz. Gıda Ltd.Şti. 12 2016/351 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 818 parsel Battal Aşık 13 2016/352 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 817 parsel Hasan Buğur, Celal Buğur 14 2016/353 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 816 parsel Hüseyin Sağır 15 2016/354 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 819 parsel Abit Kurt 16 2016/355 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 820 parsel Abit Kurt 17 2016/356 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 815 parsel Abit Kurt 18 2016/357 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 813 parsel Abit Kurt 19 2016/358 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 811 parsel Memet Karadana 20 2016/359 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 810 parsel Memet Karadana 21 2016/360 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 809 parsel Karacalar Pet. İnş.Turz. Gıda Ltd. Şti. 22 2016/361 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 808 parsel Ahmet Çelik 23 2016/362 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 807 parsel Abdulkadir Kundakçı 24 2016/363 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 806 parsel Hacı Güler 25 2016/364 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 805 parsel Karacalar Pet. İnş.Turz. Gıda Ltd.Şti 26 2016/365 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 804 parsel Abit Kurt 27 2016/366 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 822 parsel Emine Bölükbaşı 28 2016/367 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 826 parsel Behiye Kınacı, Fikret Kınacı, Filiz Demirci 29 2016/368 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 832 parsel Duran Uladi 30 2016/369 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 866 parsel Emine Yıldız 31 2016/370 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 891 parsel Fatma Kılıç, Aynur Peker, Hatice İpek, Nazan Yıldırım, Ali Kılıç, Fatih Kılıç, Adem Kılıç, Sakine Selçuk 32 2016/371 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 895 parsel Emine Polat, Mülcan Yağma, Hüsne Peker, Resul Polat, Nacide Yıldız, Refik Polat, Cihangir Polat, Ayşe Tekin 33 2016/372 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 896 parsel Abdullah Salman 34 2016/373 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 897 parsel Mehmet Alagöz 35 2016/374 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 898 parsel Ramazan Cangara 36 2016/375 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 1964 parsel Ebru Erbaş 37 2016/376 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 1965 parsel Cafer Erbaş 38 2016/377 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 1966 parsel Ali Sağır 39 2016/378 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 1967 parsel Cuma Cici, Bekir Cici 40 2016/379 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Hürriyet Mh. 1982 parsel Ali Bilgili 41 2016/380 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 890 parsel Cennet Karakaş 42 2016/381 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 899 parsel Cuma Cangara 43 2016/382 E. Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mh. 901 parsel Cuma Cangara, Ayni Cangar Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 702175) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞAKŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ İLANEN TEBLİGAT T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezine borçlu işverenlerden haklarında 6183 Sayılı Kanuna istinaden icrai takibat yürütülen ad ve soyadı, unvanı ve adresleri belirtilen işverenlere gönderilen ödeme emirleri, borçlu işveren lerin bilinen adreslerinde bulunamadıkları gerekçesiyle tebliğ edilemediğinden, bu defa 213 sayılı V.U.K nun 104. maddesine göre ilgililere ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde, Başakşe hir Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir aylık süre içerisinde teb liğ yapılacağı, bir aylık süre içerisinde müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hak kında, bu ilanın yayın tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda söz konusu borçlu işverenlere teb liğ yapılmış sayılacağı hususu tebliğ olunur. SIRA SİCİL NO DOSYA NO UNVAN BORÇ BORÇ NO TÜRÜ MİKTARI 1 09 1450105 2015/58722 ÜMİT TOPÇU PRİM 226601,05 TL 2 09 1459123 2015/23599 VOLKAN YÜKSEL PRİM 267678,09 TL 3 09 1413723 2015/56255 İBRAHİM KARA PRİM 330127,56 TL 4 09 1413724 2015/56250 MODA KIRTASİYE MATBAA PRİM 496366,07 TL REKLAM ÜRÜN. SAN. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 5 09 1087227 2015/14250 İLKCAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. PRİM 1218200,78 TL Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 698905) T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/368 Esas KARAR NO: 2017/337 Davacı SEMİHA KOÇ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememiz 26/10/2017 tarihli kararında davanın KABÜLÜNE karar verilmiş olup, Tokat İli, Pazar İlçesi, Üzümören Mahallesi/Köyü, Cilt No: 19, Hane No: 18, BSN No: 96’da kayıtlı, Memet ve Hatice’den olma 03/05/1966 doğumlu, 33041274734 T.C kimlik numaralı Semiha Koç’un nüfusta “SEMİHA” olan isminin “SAMİHA” olarak değiştirilerek DÜZELTİMESİNE karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 13/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700494) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/462 Esas Davacı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalı Salim TUNÇLAR aleyhine açılan Çanakkale İli, Gelibolu ilçesi, Bolayır Köyü, 599 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırılarak Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğü ne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde Kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.13/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700500) T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/184 Esas KARAR NO: 2017/307 HÜKÜM: Ersin Oynak (T.C NO.42220245618), Melike Oynak (T.C No.42208246064) ve Azize Oynak (T.C No.42211245900)’ın Giresun ili, Çamoluk ilçesi, Akyapı Köyü, C:6 H:10’da nüfusa kayıtlı “Oynak” soy isminin, nüfusta tashihen “RÜZGAR” olarak DÜZELTİLMESİNE, Davacılar Ersin ve Azize’den olma İlayda ve Alptuğ Ensar Oynak’ın henüz reşit olmadıkları anlaşılmakla, işbu reşit olmayan çocukların soyadlarını kararın TEŞMİLİNE, karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700384) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO : 2017/458 Esas Davacı, BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş (BOTAŞ) tarafından Davalı UMMANE SUBAŞI aleyhine açılan Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Kavakköy Beldesi Hürriyet Mahallesi 262 ada, 48 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırılarak Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLEPETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.13/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700511) T.C. SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO:  2017/352 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN  BULUNDUĞU YER:  Denizli İli Sarayköy İlçesi Sakarya Mahallesi MEVKİİ:  Mezar civarı mevkii ADA NO:  186 PARSEL NO:  24 MALİKİN ADI VE SOYADI:  Seviye Karakozak (Mirasçısı Sevim Karakozak) KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:  TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:  Kamulaştırılmasına talep edilen taşınmazın 4132,06 m2 lik kısmında kısmında Daimi İrtifak Hakkı tesisi yapılacağı ve tapu maliğinin Seviye Karakozak (Mirasçısı Sevim Karakozak) olduğu kamulaştırmayı talep eden idarenin TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) yöneltilmesi gerektiği, davalının yukarıda yazıldığı şekilde idare yargıda iptal davası açtığında dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelini davalı adına açtırılacak T.C Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatıracağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren iki hafta süre içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/302 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/11/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699881) T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/456 Esas Davacı, BORUHATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) tarafından Davalılar Melahat Kaya, Müsebbiye İpekli, Nezahat Arıkan, Musa Kaya aleyhine açılan Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Çokal Köyü, 290 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilip, mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırılarak Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal, Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabileceği, davalarda husumetin BORUHATLARIİLEPETROL TAŞIMAA.Ş (BOTAŞ) ye yöneltilmesi, 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleştirilecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza mahkememizce belirlenecek olan bankaya yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.13/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 700524) Cumartesi 18 Kasım 2017 12 haber 25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Bilal Türkmen’in ailesi törende gözyaşlarına boğuldu. Irak şehitleri toprağa verildi Hakkâri’nin karşısında, Irak’ın kuzeyindeki AvaşinBasyan bölgesinde önceki gün PKK’lilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan iki asker dün düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya için Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Ulu Cami’de tören düzenlendi. Şehidin annesi Nurcan ve babası Birol Kabakkaya oldukça bitkin gözükürken, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Abla Ebru Biçer, şehit kardeşinin beresini elinden hiç bırakmayarak, annesi Nurcan Kabakkaya ile tabuta sarılıp ağladı. Anne Nurcan Kabakkaya, “Aşkım, canım oğlum seni çok seviyorum aşkım” diyerek gözyaşı döktü. Tabutun karşısında sandalyeye oturan ev hanımı Nurcan Kabakkaya ve inşaat işçisi Birol Kabakkaya, şehit oğullarının tabutundan gözlerini hiç ayırmayarak, dakikalarca çerçeveli fotoğrafına bakıp, büyük hüzün yaşadı. Şehidin geçici görevle Şemdinli bölgesine gittiği belirtildi. Şehidin cenazesi Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş yaşındaki Bilal Türkmen (25) için de Hatay’ın Payas ilçesinde Şehitlik Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin annesi Elife, babası Mustafa Türkmen’i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit gözyaşlarıyla toprağa verildi. l DHA Başbakan’dan Kürtçe selam Başbakan Binali Yıldırım, yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün Şırnak’a gitti. Helikopterle 12 gündür operasyonların sürdüğü Namaz Dağı üs bölgesine giden Yıldırım, burada operasyona katılan askeri birlikleri denetleyerek, operasyon bölgesini gezdi. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden onarılan Geylani Camii’nin açılışına katılan Yıldırım, kalabalığı Kürtçe selamladı. Herkesin etnik kimliğiyle gurur duyması gerektiğini belirten Yıldırım, “Hangi etnik gruptan olursanız olun başımız üzerinde yeriniz var. Ama ayrımcı olmayacağız, hain olmayacağız. Sizin başınızın belası olan bu alçak örgütü hayatınızdan çıkarıp ülkemizden kovmak istiyoruz” dedi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Programın ardından Hakkâri’ye geçen Yıldırım, Başbakanlık otobüsü üzerinde halka hitap etti. Yıldırım, “Hakkâri bu akşam bir selam veriyor. Diyor ki ‘Ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz biriz, beraberiz bir aileyiz. Birlikte Türkiye’yiz’. İşte Türkiye’nin fotoğrafı. Avrupa çıldırsın. Ne yaparsa yapsın bu yürüyüşü durduramaz” dedi. Yıldırım, “İki tane önemli müjdem var: Hakkâri’ye doğalgaz geliyor. Vali Bey’e sordum, 2019 diyor; daha erken getireceğiz inşallah. HakkâriYüksekova ve HakkâriVan arasındaki yolu da bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. l DHA/İHA Onbaşıyı vuran PKK’li öldürüldü Diyarbakır’ın Hazro ilçesi Kırmataş köyü kırsalında önceki gece güvenlik güçleriyle PKK’liler arasında çıkan çatışmada 3 Ekim’de Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca’nın şehid edilmesi olayının faili “Xebat” kod adlı Tanış Memiş ve 1 PKK’li öldürüldü, terör örgütüne destek verdiği iddia edilen 1 kişi de sağ yakalandı. 2 adet AK47 Kaleşnikof P.Tf., (8) adet AK47 Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 240 adet AK47 Kalaşnikof P.Tf. fişeği, 1 adet tabanca ve 1 adet el bombası ile birlikte ele geçirildi. Hazro ilçesi Gedikalan köyü mülki sınırları içerisindeki taşocağı civarındaki yola teröristlerce mayın/el yapımı patlayıcı döşendiğine ilişkin ihbar üzerine bir kısmı toprağa gömülü, bir kısmı dışarıda kalmış vaziyette, 16 adet rulo halinde 4 bin metre infilaklı fitil, 2 bin 310 adet elektrikli fünye, 31 adet Tol serisi ateşleme anahtarı, 16 adet dijital saatli ateşleme düzeneği, 15.6 kg plastik patlayıcı bulundu. Bismil ilçesi Tepe köyü Gergeri Tepe mevkiinde tarlaya gömülü vaziyetteki 1 adet araç LPG tankı içerisinde; 12 adet antitank roketatar mühimmatı ile 12 adet sevk fişeği bulundu. l DHA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog