Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cuma 17 Kasım 2017 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: SERPİL ÜNAY BDDK’den Oger için özel istek Mesleki yeterlilik belgesi olmayan da emlakçılık yapamayacak. ekonomi 9 Mehmet Ali Akben: Türk Telekom’un ana ortağı Oger’in 4.75 milyar dolar kredisinin takibe alınmamasını bankalara söyledik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların Oger Telecom’a verdiği 4.75 milyar do lar tutarındaki kre diyi takibe alma dan taşımasına izin verdi. Türk Telekom’un ana ortağı Oger, 2013’te aldığı kre diyi bankalara ge ri ödeyemiyor. Reuters’ın so rularını yanıt layan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Biz Mehmet Ali Akben bankalara dedik ki siz bunları takibe almayın. Hazine ya kendisi alacak ya da Saudi Telecom ya da diğerlerine satacak. Bu krediler temerrüde düşmeyecek” dedi. Oger’e 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor. Üçüncü yapılandırma Geçen ay açıkladıkları bilançolarına göre Akbank’ın kredide 1.5 milyar dolar, Garanti’nin 951 milyon dolar ve İş Bankası’nın 1.9 milyar lira karşılığı payı bulunuyor. Lübnanlı Hariri ailesinin, Saudi Telecom Company (STC) ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapıldı. OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için aldığı 4.75 milyar dolar kredinin taksidini son olarak eylül ayında üçüncü defa yapamadı. Şirket kredinin yeniden yapılandırılması için müzakere yürütüyor. Hazine müzakerelerde ortaklardan STC’nin kasım sonuna kadar süre uzatımı talebini ise kabul etmedi. Kredinin yeniden yapılandırma müzakereleri devam ederken Hazine Türk Telekom’un yönetim ve icra kurullarına atama yapması da olasılıklar arasında bulunuyor. l Ekonomi Servisi DİSK: Taşeron yasaklanmalı Devrimci İşçi Sendikaları Kon federasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, “Taşeronun olmaması, kamuda kamu işçisinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Dilerim, önümüzdeki süreçte taşeron sistemi kesinlikle ortadan kalkar” dedi. DİSK Genel Başkanı Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ile birlikte Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’i ardından Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’yu ziyaret etti. Beko, taşeronlaşmanın yasaklanması gerektiğini söyledi. Anlamlı direniş Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verileceği düşüncesinde olduğunu dile getiren Beko, “Dilerim, önümüzdeki süreçte taşeron sistemi, kesinlikle ortadan kalkar. Belediyelerde, kamuda, şirketlerde çalışan taşeron işçilerine kadro verilir, düşüncesindeyim. Dilerim, bu işi hep beraber başarabiliriz” diye konuştu. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçilerinin yeraltında yaptığı eylemi de hatırlatan DİSK Genel Başkanı Beko, “Yeraltındaki arkadaşlarımızla madenci kardeşlerimizle yapılan bu direniş, bizim için çok anlamlı bir direniş” dedi. l Ekonomi Servisi Oya Ünlü Kızıl Alia ElYassir Ömer M. Koç Kadın özgür değilse kalkınma da olmaz Koç Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına bir yenisini ekledi. Koç Topluluğu Şirketleri, ‘Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini’ (Women’s Empowerment Principles WEPs) imzaladı. Böylece, Koç Topluluğu toplam 30 imza ile ‘Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin’ Türkiye’deki güçlü destekçilerinden biri oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ayrımcılığı tetikleyen kalıplara ve önyargılara karşı çıkmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, eğitimden, siyasete, iş hayatından sosyal hayata kadın ve erkeğin her alanda birlikte, eşit hak ve sorumluluklarla var olmasının sağlanması gerektiğini aktardı. WEPs imzalamasına ilişkin, Ömer M. Koç, Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Vekili ve Türkiye Temsilci Vekili Alia ElYassir’in katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Koç, “Kadınların yeterince özgürleşmediği ve güçlenmediği bir dünyada kalkınma da mümkün olmayacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği, Koç Topluluğu’nun öncelikleri arasında yer alıyor. Kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği çalışma hayatı ortak hedefimizi oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadının ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini sağlamalıyız” dedi. l Ekonomi Servisi Nasıl bir anda Atatürk’ün önemini kavrayıp içleri bir anda Atatürk sevgisiyle dolup taşan AKP’lilere şüpheyle yaklaşılıyorsa kadın konusunda AKP iktidarının politikalarına öyle bakılıyor. “Kişinin fikri neyse zikri de odur” misali sonuç değişmiyor. Zamanında Atatürk için ölüm fermanı çıkaran zata bir okulun adının verilmesi, Atatürkçülüklerinin boyutunu nasıl gözler önüne seriyorsa, 2010 yılında Başbakanlık tarafından Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde çıkartılan “kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini” artırmaya yönelik genelgesi de bugün güncelleme bahanesi ile kadükleştiriliyor. Nelerden mi vazgeçiliyor? Örneğin “eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması” hükmünden... Kamu ve özel sektör işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde, cinsiyet eşitliğine ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi zorunluluğundan... Kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin faaliyet raporlarına kadın erkek eşitliği yaklaşımının dahil edilmesinden... Kadın kuruluşlarının karşı çıkmalarına karşın inatla TBMM’den geçirilerek yasalaştırılan “müftülere nikâh yetkisi” de keza farklı değil. Hal böyle olunca Türkiye’de kadının ekonomik yaşamın dışına itilmesinin, kadına yönelik şiddetin artmasının nedenlerini başka yerde aramanın anlamı yok... Geçen haftalarda açıklanan Dünya Ekonomik Forumu’nun Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda 144 ülke arasında bir sıra daha gerilememiz ve 131. olmamızın şaşılacak yanının olmaması gibi. İstanbul 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak: Eşitlik, Adalet ve Kadın Zirvesi. yıl üst üste... Öyle kendiliğinden olmadı. Çok değil 30 yıl öncesi ne kadar, her yerde olduğu gibi İzlanda’da da iktidar erkeklerin tekelindeydi. Kadının insan hakları savu nucularının kolektif eylem ve Eşitlik, adalet, dayanışmaları, siyasi gönüllülük ve yaşama geçirilen çeşitli uygulamalar, örneğin cinsiyete kadın... dayalı bütçeleme, yasalar ve kota sonucu başarı geldi. İşin bir ilginç yanı da kadın Zirve birçok kadın kuruluşunun kolektif ve imece usulü düzenlediği bir zirve. Kadının eşit olmadığı bir ülkede adaletin sağlanamayacağına inanan herkese açık. Detaylı bilgiye kadinzirvesi.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Geçen hafta, zirveye yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan Prof. Fatmagül Berktay, Türkiye’de kazanılmış hakların gerilemesinin arkasında yatan nedenin “kazanımlar karşısında oluşan erkeklik krizi” olduğunu söylemişti. “Erkekler bu krizi kadınlara şiddet uygulayarak, kazanılmış haklarını gerileterek, yasaları uygulamayarak telafi etmeye çalışıyorlar” diye vurgulayarak. Sanırım işin toplumsal özünde yatan bu. Aynı zihniyet iktidarda da, üstelik son derece güçlü şekilde var olduğu için Türkiye’de kadın haklarındaki kazanımlar iyileşeceğine geriliyor. Tam da bu noktada geçen yazılarımda irdeleyeceğim diye bahsettiğim İzlanda örneğine değinmek istiyorum. Çünkü İzlanda’nın başarısından çıkarılacak hayli ders var. ların yine erkek tekelinde olan din işlerine el atması ve liderlik üstlenmeleri ile kritik bir eşiğin aşılması. 2012 yılında İzlanda ilk kadın piskoposuna sahip oldu. Siyasi yaşamda 1985 yılına kadar kadınlar parlamentonun sadece yüzde 5’ini oluşturuyordu. 1982 yılında Kadın Birliği kuruldu ve kadınların ülkede her alanda haklarının iyileştirilmesine yönelik büyük bir çalışma başlatıldı. Bir sonraki seçimlerde kadın milletvekili sayısı 3 misli arttı. Cinsel tacize yönelik yasaların uygulanması İzlanda’da sulandırılıyordu. Ancak kadınlar hükümeti istifa ettirecek kadar işi büyüttüler. Yapılan son hak arama, geçen yıl eşit işe eşit ücret konusunda oldu. Bir araştırma sonunda ülkedeki kadınların erkeklerden yüzde 30 daha az ücret aldığı anlaşıldı. Bu fark İzlandalı kadınların emeklerinin saat 14.38’den sonra ücretlendirilmediği yani bedava çalıştıkları anlamına geliyordu. Binlerce kadın saat 14.38’de iş bırakarak büyük bir eylem gerçekleştirdi. Eylem ses getirdi. Şimdi hükümet cinsiyet, etnik köken, İzlanda nasıl başardı? İzlanda DEF’nin raporunda da vurgulandığı gibi dünyada cinsiyet eşitliğinde birinci. Açık ara, üstelik 9 cinsel eğilim ya da milliyete bakılmaksızın eşit işe eşit ücret ödendiğinin sertifikayla kanıtlanmasını özel sektörde de zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Haklı sebep göstermeden taraflardan birinin alım satım veya kiralamadan cayması durumunda cayan taraf kiralamada hizmet bedelinin tamamını, alım satımda yüzde 10’unu ödeyecek. Yer göstermede ilçe dışı olmadığı sürece ücret talep edilemeyecek. Emlakçiye düzen Emlak alım satımındaki hizmet bedeli yüzde 3’ü geçmeyecek. Kiralamada bir aylık tutardan fazla olmayacak. Taşınmaz ticareti yetki belgesiz yapılmayacak. Binlerce ofis kapanabilir Emlakçi vasıtasıyla kiralama ya da ev alanlar için yüksek komisyonlara ayar geliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ev alım, satım ve kiralama ticaretine yeni düzen getirmeye hazırlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci geçen haftalarda Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Taslağı’na ilişkin taslağına son şeklinin gelecek görüşler doğrultusunda verileceğini belirtti. Tasarıya göre Emlak alım satımındaki hizmet bedeli yüzde 3’ü geçmeyecek. Kiralamada ise bir aylık tutardan fazla olmayacak. Mevcut durumda bir gayrimenkulün satışında emlakçiye satıcı ve alıcı ayrı ayrı yüzde 3 komisyon ödüyor. Buna bir de KDV ilave ediliyor. Kiralamada ise yıllık kira bedelinin yüzde 12’si talep ediliyor. Örneğin şu an 500 bin TL’lik bir evin satışında emlakçiye satıcı 17 bin 700 TL ödüyor. Bu da yurttaşa ciddi bir yük getiriyor. Halihazırda yıllık 30 bin TL’ye kiralanan bir gayrimenkulde emlak danışmanına, yıllık kiralama bedelinin yüzde 12’si değerinde ödeme yapılıyor bu da 3 bin 600 lira civarında. Taslak yasalaşırsa hizmet bedelleri inecek. Firmalar Ankara’da Emlak danışmaları ise taslağın yasalaşması halinde özellikle kurumsal firmaların kepenk indirmek zorunda kalacağını savunuyor. Markalı gayrimenkul danışmanlık firmaları taslakla ilgili dün Ankara’da önerilerini sunmak için bakanlığın yolunu tuttu. Firmalara göre hem alıcının hem de satıcının korunmasını istedi. Bünyesinde 1500 kurumsal gayrimenkul danışmanı barındıran Coldwell Ban ker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, tasarı ile ilgili vizyon ve taleplerini Ankara’da bakanlık yetkililerine aktardıklarını belirterek “Gayrimenkulün satışında emlakçiye satıcı ve alıcı ayrı ayrı yüzde 3 komisyon ödüyor. Buna bir de KDV ilave ediliyor. Kiralamada ise yıllık kira bedelinin yüzde 12’si talep ediliyor. Taslak yasalaşırsa hizmet bedelleri ciddi ölçüde düşecek. Tasarı bu şekilde yasallaşırsa bu işi gerçek anlamda yapan danışmanlık şirketleri kapanır” diye konuştu. Taş, 15 Ocak 2018’te tasarı ile ilgili ayrıntılı taleplerini vizyonlarını Ankara’ya ileteceklerini, bugünden sonra da bakanlık, sektör, üniversitelerin de katılacağı geniş bir çalıştay yapacaklarını dile getirdi. ERA Gayrimenkul Genel Müdürü Özhan Atalay, düzenlemenin iyi niyetli olsa bile bazı eksik ve hatalar içerdiğini dile getirdi. SEKTÖRDEN n Ege Yapı’nın, Batışehir projesinde yeni kampanya başlattı. Hiç peşinat ödemeden 2 bin 240 TL’den başlayan taksitlerle, ya da taksitleri 2019’da ödemeye başlayarak hemen teslim ev sahibi olunabilecek. n Tahincioğlu yatırımıyla Küçükyalı’da hayata geçirilecek olan Nidapark Küçükyalı projesinin satış ofisi ve örnek daireleri Gönye Proje Tasarım tarafından tasarlandı. n Hasanoğlu İnşaat, Banu Evleri Ispartakule 2 projesinin yüzde 70’ini tamamladı. Projenin yatırım turarı 150 milyon TL. n Kentsel dönüşüm projesi, Ahes Misal İstanbul adıyla Gaziosmanpaşa’da yükseliyor. Süleyman Ekşi İnşaat tarafından 2 milyar TL yatırım değeriyle inşa edilen projede konut fiyatları 340 bin TL’den başlıyor. AND Gayrimenkul engelleri kaldıracak Metin Şentürk Ali Baki Usta Dünya Engelliler Vakfı, Dünya Engelliler Birliği ve AND Gayrimenkul, engelli bireylerin temel ihtiyacı olan erişebilirlik konusunda gayrimenkul sektöründeki evrensel tasarım ilkelerini ve uygulamalarını esas alan önemli bir anlaşmaya imza attı. AND Gayrimenkul, bu anlaşmayla projelerinde engellilerin temel ihtiyaçlarına erişebilmeleri için UNION Çevre ve Yapı Standartları’nı uygulayacağını açıkladı. AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, “Erişebilir Türkiye projesiyle engelli bireylerin evi, okulu, işyeri ve sosyal hayatı arasında engelsiz bir ortamda yaşaması için uygun koşulları sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Evler borçla alınıyor Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan REIDINGYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi ekim ayı sonuçlarına göre, konut fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.07 artarken, fiyatların en fazla yükseldiği kent yüzde 2.03 ile Balıkesir oldu. Ekimde yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı, eylüle göre göre 6 puan artarak yüzde 29, banka kredisi kullanım oranı 1 puan yükselerek yüzde 41 olarak gerçekleşti. Konut satışında senet kullanım oranı ise 6 puan gerileyerek yüzde 30 oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 30’u bitmiş, yüzde 70’i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Stok erime hızı ekimde adet bazlı yüzde 3.4, metrekare bazlı ise yüzde 3.2 olarak gerçekleşti. Yİ2s0atapmnıebilnyu’odl’anenTL yatırım Yapıen İnşaat, İstanbul’daki ilk projesi Bostancı Deluxe’ü ‘Önce otur sonra öde’ kampanyasıyla satışa sundu. Kampanyada yüzde 5 peşinat 120 ay vade söz konusu. Yapıen İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Celal Koçer, yatırım değe ri 20 milyon lira olan Bostancı Deluxe’ün kentsel dönüşüm projesi olduğunu belirterek “61 daireden 21’ini satışa çıkardık. Metrekare fiyatı 7 bin 450 liradan başlıyor. Projemizde daire fiyatları ise 650 bin liradan başlayıp 1 milyon 700 bin liraya kadar çıkıyor” dedi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog