Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Mahkememizde davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı/davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numaraları yazılı taşınmazlarda davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesi’ne yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. S.N ESAS NO KÖY MAH. ADA/ DAVALILAR PARSEL 1 2017/496 Esenköy 120/23 1 Hulviye Durmuş, 2 Hasan Durmuş, 3 Ömer Durmuş, İRTİFAK ALANI (M²) 97 2 2017/498 Esenköy 121/25 3 2017/500 Aşağıkışlacık 175/11 4 2017/502 Gökçeoba 137/18 137/16 4 Sultan Durmuş, 5 Fatma Durmuş, 6 Ayşe Durmuş, 7 Kamile Durmuş, 8 Ali Hamza Durmuş, 9 Ahmet Durmuş 1 İmdat Yılmaz, 2 Saim Erol, 3 Zihni Erol, 4 Tahsin Erol, 5 İsmail Kaya, 6 Fatma Kaya, 7 Yasime Kaya, 8 Nezahat Kaya, 9 Fahriye Havuz, 10 Hurşut Kaya, 11 Sadık Çil, 12 Emsile Yılmaz 1 Tenzile Vural, 2 Fazlı Cordanoğlu, 3 Selma Vural, 4 Faruk Vural, 5 Arzu Vural, 6 Asuman Vural 1 Hava Tellioğlu, 2 Fatma Öztel, 3 Memune Öztel, 4 Ayşe Özkanca, 5 Sevim Türkel (Öztel) 6 Alaettin Öztel, 7 Yüksel Öztel, 966 205 194,68 194,68 8 Selma (Zorlu) Öztel, 9 Selahattin Öztel, 10 Avni Öztel, 11 Avniye Öztel, 12 Cemile Karadeniz (Öztel) 5 2017/504 Gökçeoba 135/41 6 2017/495 Yenimahalle 101/27 1 Rabia Öztel, 2 Aydın Öztel, 3 Necmettin Öztel, 4 Nizamettin Öztel, 5 İslam Öztel, 6 İbrahim Öztel, 7 Şaban Öztel, 8 Emre Öztel, 9 Hüseyin Öztel, 10 İdris Öztel, 11 Mehmet Öztel, 12 Fatma Öztel, 13 Hacer Saral, 14 Gülsüm Meriç, 15 Semra Öztel, 16 Ayşe Öztel, 17 Sevde İbrahimağaoğlu, 18 Ayşe Bektaş, 19 Ziyafe Şinoforoğlu, 20 Emine Öztel 1 Ahmet Sulukan, 2 Ahmet Sulukan, 3 Ali Sulukan, 4 Ali İhsan Ceylan, 5 Aysel Ağdemir, 6 Ayşe Sulukan, 7 Ayşe Sulukan, 8 Dursun Sulukan, 9 Emel Yıldız, 10 Emriye Boran, 11 Emrullah Sulukan, 12 Ercan Sulukan, 13 Esin Ceylan Yersen, 14 Fatih Sulukan, 15 Fatma Kariman, 16 Gülseren Sulukan, 17 Hasan Sulukan, 18 Hayri Sulukan, 19 Mehmet Ceylan, 20 Melahat Sandıkcı, 21 Muhammet Sulukan, 22 Mustafa Sulukan, 23 Nimet Sulukan, 24 Nurcan Baltacıoğlu, 25 Ömer Sulukan, 3827 3179,02 26 Özlem Ayyıldız, 27 Peyami Sulukan, 28 Rahime Cevahir, 29 Recep Ceylan, 30 Recep Sulukan, 7 2017/497 Yenimahalle 101/24 8 2017/499 Karabudak 157/3 9 2017/501 Söğütlü 0/247 10 2017/503 Güresen 190/104 31 Sadullah Sulukan 32 Salih Sulukan, 33 Sevgi Dumangöz, 34 Sevinç Hacıkeleşoğlu, 35 Yiğit Sulukan, 36 Zehra Yavuz, 37 Zeynep Saygın 1 Ali Necati Onur, 2 Dilek Yirigöz, 3 İlve Saygın, 4 Kemal Yirigöz, 5 Melek Yirigöz, 6 Mustafa İrigöz, 7 Nihat Yirigöz, 8 Niyazı Onur, 9 Süleyman Yirigöz, 10 Şakire Saral, 11 Yılmaz Onur 1 Ayşe Türk, 2 Emine Fındık, 3 Enver Keleş, 4 Fazlı Kara, 5 Hatice Aydın, 6 İmdat Kara, 7 Mehmet Keleş, 8 Miktat Kara, 9 Mustafa Keleş, 10 Nebiye Oruç 1 Mustafa Tellioğlu 1 Abdurrahim Saroğlu, 2 Abdurrahman Saroğlu, 3 Adem Emir, 4 Ayhan Saroğlu, 5 Cemile Gür, 6 Ekrem Saroğlu, 7 Emine Emir, 8 Emine Saroğlu, 9 Emine Saroğlu, 10 Eyüp Saroğlu, 11 Firdevs Saroğlu, 2767 22 43 449 12 Halit Emir, 13 Hamza Saroğlu, 14 Harun Saroğlu, 15 Haydar Saroğlu, 16 İlve Yılmaz, 17 İshak Saroğlu, 18 Kadir Emir, 19 Mehmet Saroğlu, 20 Melahat Öztürk, 21 Memiş Saroğlu, 22 Salim Saroğlu, 23 Semahat Altun, 24 Sırma Turan, 25 Sultan Emir, 26 Turan Saroğlu, 27 Vedat Saroğlu, 28 Yeter Kamış, 29 Yusuf Saroğlu Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699066) MÜLKİYET ALANI (M²) 75 38 T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/182 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/182: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Çamköy köyü 374 parsel sayılı taşınmazın 641,46 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: DURALİ YILMAZ MEHMET ve AYŞE oğlu/kızı, 01/03/1963 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 15:10 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699128) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/180 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yöneltilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/180: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Çamköy köyü 3264 parsel sayılı taşınmazın 705,49 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: MUSTAFA SERTTAŞ SÜLEYMAN ve ELİF oğlu/kızı, 01/07/1941 doğumlu, Duruşma günü: 26/01/2018 Duruşma saati: 15:00 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699120) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/260 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/260: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 1751 parsel sayılı taşınmazın 369,2 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: HÜSEYİN URAL MUSA ve AYŞE oğlu/kızı, 01/11/1976 doğumlu. Duruşma günü: 05/01/2018 Duruşma saati: 14:10 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699144) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/371 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/10/20171 Esas No: 2017/371: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 1199 parsel sayılı taşınmazın 161,13 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: RAMAZAN ÖZCAN RECEP ve HATİCE oğlu/kızı, 22/05/1955 doğumlu, GÜLTER ERDEM OSMAN ve CENNET oğlu/ kızı, 01/12/1951 doğumlu, SÜLEYMAN ÖZCAN SELÇUK ve GÜLFİDAN oğlu/kızı, 13/01/1981 doğumlu, GÜLFİDAN ÖZCAN SÜLEYMAN ve HAVANA oğlu/kızı, 25/12/1960 doğumlu, HÜSAMETTİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, doğumlu, RECEP ÖZCAN SELÇUK ve GÜLFİDAN oğlu/kızı, 27/02/1982 doğumlu, AYŞE YÜKSEL OSMAN ve CENNET oğlu/kızı, 08/10/1959 doğumlu, ÜMMÜGÜLSÜM ÖZARSLAN OSMAN ve CENNET oğlu/kızı, 12/12/1948 doğumlu, SULTAN ÖZARSLAN RECEP ve HATİCE oğlu/kızı, 01/06/1951 doğumlu, ADİLE ATAPEK RECEP ve HATİCE oğlu/kızı, 03/02/1962 doğumlu, HASAN YILDIZ OSMAN ve CENNET oğlu/kızı, 13/01/1964 doğumlu, OSMAN ÖZCAN RECEP ve HATİCE oğlu/kızı, 06/12/1948 doğumlu, GÜLER KAYA RECEP ve HATİCE oğlu/kızı, 03/10/1963 doğumlu, DUDU ERDEM OSMAN ve CENNET oğlu/kızı, 01/07/1945 doğumlu, AHMET YILDIZ OSMAN ve CENNET oğlu/kızı, doğumlu, HÜSEYİN KARAYEL BEKİR ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 05/12/1946 doğumlu, BARIŞ ÖZCAN SELÇUK ve GÜLFİDAN oğlu/kızı, 11/12/1977 doğumlu, HATİCE URAL , RECEP ve FATMA oğlu/kızı, 26/05/1944 doğumlu, Ahmet kızı GÜLBAHAR ÖZÇOBAN, Süleyman oğlu HÜSEYİN ÖZÇOBAN, Ahmet oğlu DUDU ÖZÇOBAN, Duruşma günü: 05/01/2018 Duruşma saati: 11:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699115) T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2017/227 Esas Aşağıda dosya numarası karşısında belirtilen köy, pafta, ada, parsel, malik, malikin baba adı, hisse oranı, kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/06/2003 tarih ve 15238 sayılı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12/a maddesi gereğince kamu yararı kararına dayanarak kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Gölhisar Şubesi’ne yatırılacak olup konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı mercinde iptal veya adli yargı mercinde maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin ilgili idareye yönetilebileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren dava açılmaz ve itiraz edilmez ise kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/10/20171 Esas No: 2017/227: Dava konusu Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Yusufça Mah. 796 parsel sayılı taşınmazın 369,2 m² kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı, DAVALILAR: SÜLEYMAN ERDOĞAN MEHMET ve UMMAHAN oğlu/kızı, 01/07/1933 doğumlu. Duruşma günü: 19/01/2018 Duruşma saati: 09:40 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 699131) Bir çocuk daha okusun diye... 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV) www.yekuv.org yekuv@yekuv.org Cuma 17 Kasım 2017 14 haber YARGITAY’A BAŞVURU Özgecan davası temyize gidiyor ABİDİN YAĞMUR Mersin’de 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen ve kadın cinayetlerinin sembolü haline gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile ilgili davada Yargıtay’ın “cinsel saldırı suçunun işlendiği dolmuşun kamusal alan sayılmaması” yönündeki kararı, Aslan ailesinin avukatları tarafından temyize götürüldü. Temyiz dilekçelerini Yargıtay’a sunduklarını söyleyen avukat Sevim Küçük, “Yerel mahkeme ilk kararında, Fatih Gökçe’ye cinsel saldırı suçundan dolayı ceza vermiş, ayrıca suçun toplu taşıma aracında gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı artırmıştı. Yargıtay, Gökçe hakkında verilen cinsel saldırı cezasını bozdu ve toplu taşıma araçlarının kamusal alan olmadığı, insanların bir arada yaşamak zorunda oldukları alanlardan olmadığı gerekçesiyle artırım kararını bozdu. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi kararında direndi, bozmaya uymadı. Ama cinsel saldırı suçunun insanların toplu olarak yaşamak zorunda oldukları yerlerin sağladığı kolaylıklardan faydalanarak yapıldığı kararında direnmedi, bozmaya uydu” dedi. Avukat Küçük, “Kadınların büyük kısmının bu tür toplu taşıma araçlarında saldırıya maruz kaldığı çok açık. Umarız Yargıtay da artık değişen sosyal hayata uygun olarak dolmuşu da toplu yaşama alanı olarak kabul edecektir. Bu tür suçların önüne geçilmesi için toplu taşıma araçlarının, topluca yaşamak zorunda olunan alanlar olarak değerlendirilmesi lazım” diye konuştu. l MERSİN EŞE ŞİDDET TUTUKLATTI ‘Karım değil mi döverim’ savunması Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde 3 aylık çocuğunun annesi eşi Aysel B.’yi odaya kapatıp kemerle 2 saat boyunca döven Ömer B, dün mahkemeye çıkarıldığı sırada, gazetecilere, “Çekin iyi çekin, karım değil mi döverim” diye bağırdı. Ömer B., mahkeme tarafından “Eşe karşı eziyet etme” ve “Silahlı tehdit” suçlarından tutuklandı. Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aysel B.’nin psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Genç kadın, “Ekonomik sıkıntılarımız olduğu için çalışmasını söyledim. Birden sinirlenip vurmaya başladı. Birkaç kez vurduktan sonra, belinden kemerini çıkardı. Bu sırada bebeğimi emziriyordum. Ona zarar gelmesin diye arkamı döndüm. Bacaklarıma ve omzuma vurdu, küfür edip öldürmekle tehdit etti. Daha sonra evden ayrıldı. Tekrar gelip yine kemerle vurdu” dedi. l DHA KADER KAYA DAVASI Sanık: Pişmanım, ailem mağdur Eskişehir’de geçen yıl 28 Temmuz’da orman lık alanda 17 yaşındaki Kader Kaya’nın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Metin Yılmaz’ın (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkemeye yazılı ifadesini sunan Yılmaz, “Ben kesinlikle kasten öldürmek istemedim. Çok üzgünüm ve pişmanım. Ben Kader Kaya’nın ailesinden ve mahkeme heyetinden çok özür diliyorum. Ailem ve 2 çocuğum dışarıda mağdur. Olay sırasında yanımda kimse yoktu. Karar yüce mahkeme heyetinindir” ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 11 Ocak 2018’e erteledi. l DHA YANDAŞA VERİLEN BİNA Yalova Belediyesi o ihaleyi iptal etti FARUK KIRTAY 17Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi’nden sonra halkı depreme karşı bilinçlendirme için kurulan Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin (MAGDER) 2012 yılından bu yana eğitim merkezi olarak kullandığı Yalova Belediyesi’ne ait AFAD’a tahsisli dairenin ihalesini Yalova Belediyesi iptal etti. Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, dairenin 2012’de belediye olarak AFAD’a tahsis edildiğini, AFAD’da daireyi de aynı yıl Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’ne verdiğini belirterek “Süre bittiğinde AFAD ihtiyacı kalmadığını Yalova Belediyesi’ne bildirerek tahsisin kalkmasını talep etti” dedi. Dairenin ihaleye çıkartıldığını belirten Salman “İhale günü öncesinde dernek başkanını bizzat arayarak ihaleye girmelerini istedim. Paraları olmadığını ifade edince kira bedelinin kendisinin ödeyebileceğini, ancak mutlak şekilde ihaleye girmeleri gerektiğini ifade ettim. İhale günü MAGDER ve İHH birlikte ihaleye girdiler. Kira bedelini yüksek tutan İHH, ihaleyi kazandı” dedi. l YALOVA C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog