Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

BULMACA 14 TASARIM: İLKNUR FİLİZ Pazar 12 Kasım 2017 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA 1 Resimde gördüğünüz, yüzlerce buluşuyla elektrik üretimi ve kullanımına büyük katkılarda bulunan Sırp asıllı mucit... Kazaklara özgü, çeşitli boylarda bir dizi zilden oluşan vurmalı bir çalgı. 2 Anthemios ile birlikte Ayasofya’nın yapımını gerçekleştiren Miletli mimar... Müslümanların bir çocuğun doğumundan yedi gün sonra Allah’a şükretmek amacıyla kestikleri kurban... Asya’nın güneyinde yaşayan, yeşilimsi ve sarı tüyleri olan ötücü bir kuş. 3 Bir gıda maddesi... Sac üstünde pişen yufkayı çevirmeye yarayan tahta aygıt... Alnında tek boynuzu olan mitolojik hayvan... Favori. 4 “Misket limonu” da denilen, acı sulu küçük limon cinsi... Hakan Günday’ın bir romanı... Doğu Prusya kökenli, inek sütünden yapılan bir peynir... “ Çin’i vurdu birden:pirinççç” (Cemal Süreya). 5 Züppe... Erzincan’ın bir ilçesi... Akıl... Sıkıntı verme, üzme. 6 Çarlık Rusyası’nda soylu ya da derebeylerine verilen ad... Van ilinde bir höyük... İbrani rahiplerinin dinsel törenlerde giydikleri giysi. 7 Oğuzların toplumsal örgütlenmesinde birkaç aileden oluşan küçük topluluk... Tanrıtanımaz... Şeftali, kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinin sert kabuğu... Sarımsağın, antibiyotik etki gösteren etkin maddelerinden biri. 8 Ortodoks öğretisine ya da kabul edilmiş bir düşünceye aykırı olan... Laos müziğinde kullanılan bir tür ağızlıklı org... Tıpta, idrar salgısının azalmasına verilen ad. 9 Önü hendekli siper... Eski Mısır’da güneş tanrısı... Gülünç bir biçimde giyinip süslenen kadın... “Delice” de denilen, taneleri zehirli olan ve ekin tarlalarını saran bir öt. 10 Tıpta en gelişmiş görüntüleme tekniğinin kısa yazılışı... Osmanlılarla Akkoyunlular arasında 1473 Bu haftaki bulmaca ödülü Kapitalizm Sonrası Geleceğimiz İçin Bir Kılavuz Paul Mason Yordam Kitap 29 Ekim 2017 1648 KAZANANLAR: Serap Suvardar, Şevket Cankılıç, Haydar Korukluoğlu, Tomris Yardımcı, Tayfun Taptık, M. Agah Dikmen, Ercan Saatçiler Ankara, Sevim Helvacı Aydın, Süheyla Alpar, Hamdi Kirman, Şaban Özbek Balıkesir, Gür Karasu Bursa, Şükran Taşdemir Gaziantep, Abdullah Fidanboy Hatay, Ümit Yurtseven, Orhan Manyaslı, Meral Özkam, Bekir Emre İstanbul, Mustafa Şahin, Ercan Önder İzmir, Dursun Yiğit Kayseri, Elif Gürdal Mersin, Murat Uçar Muğla, Aydın Süne, Refika Çerik Sivas Not: Bulmaca yanıtlarını bundan böyle aycin@cumhuriyet.com. tr veya (0212) 343 72 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Posta ile gönderilen yanıtlar ise aynı adrese gönderilmeye devam edecek. 29.10.2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan bulmacanın çözümü ve bulmacayı doğru yanıtlayanlar arasında yapılan çekilişte Paul Mason’nun Kapitalizm Sonrası Geleceğimiz İçin Bir Kılavuz (Yordam Kitap) kitabını kazananlar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1DERV İ Ş ZA İ M ME Ş ŞA İ L ER 2 A L A NÜAN S TEREK KA Ş A 3V İ ST F R İ BORD VİRİL P 4 İ T T İ HAZ AR İ E L PAR Mİ 5 D RAMA UN KUT AY KU P E S 6 LA İ VME CAM VATU E TA 7 YAAN AL EV VOR DONO S İ 8NAN F RAK B İ RA R BOK S 9 C RON İ N B E İ R A AK ÇA A L 10 H A M A L M E R L ANO S UKA L A 11 M A İ D E A R E L S F AGNUM L 12 Ç İ L L E F İ BULA LÖK F AO 13 U L İ KAY URA A S K E T İ ZM 14 N E RO AK S İ İ MA 15 G R E U Z E İ Y A N A Y 16 A SS K E VD E R E I 17 R A K A M D İ A U K E 18 L U R AT E MA S SU 19 A R İ S T O P H A N E S C 20 R A M M A N U L U K A Y A yılında yapılan savaş... İsviçre’de bir ırmak. 11 Ev makarnası... Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl kuşu... Hindistan’da soylular ve savaşçılar kastı. 12 Hatay yöresine özgü, buğday ve etle yapılan bir yemek... Kalay elementinin simgesi... Paralar, nakitler... Argoda esrar... Eski Türklerde ölüler için yapılan tören. 13 Kaynar suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu yemeği... “Hakkâri’de Bir Mevsim”, “Ayna”, “Mavi Sürgün” gibi filmleriyle tanınmış sinema yönetmenimiz. 14 “O gül endam bir şâle bürünsün yürüsün” (Enderunlu Vasıf)... Rize ilinde bir yayla... Gümüş elementinin simgesi. 15 Şamanizm’in din adamlarına verilen ad... Herhangi bir engeli, özürü bulunmayan. 16 Atlas Okyanusu’nda Portekiz’e ait takımada... “Evet” anlamında kullanılan bir sözcük... Bir nota. 17 Satranca benzer bir strateji oyunu... “Dağlalesi” de denilen otsu bir bitki... Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış olan. 18 Batılı tacirlerin, ticaret için geldikleri Osmanlı limanlarında gümrük dışında ödemek zorunda kaldıkları her şey için kullandıkları deyim... Sap yükleme ve harman aktarma işlerinde kullanılan, çatal biçiminde tarım aracı. 19 Japon mutfağına özgü, tel şehriyeye benzer bir yemek... Yalan ve kötü söz. 20 Volga Irmağı’nın Türk dillerindeki adı... Boşlukta 300 000 km/ sn’lik bir hızla yayılan ışık taneciği... İsrail yapımı bir tür tabanca. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Kuvantum fiziğinin gelişmesinde öncü rol oynayan ünlü Danimarkalı fizikçi... Japon adalarında yaşayan zehirli bir yılan. 2 Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için, başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması... Bağ, bahçe ve bostanlarda sebze ve meyve yetiştirmek için ayrılan parçalar... RizeErzurum karayolunda bir dağ ve geçit. 3 İlgi eki... Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede borçların ertelenmesi... Fas’ın plaka imi.... Hintİran dil grubuna verilen ad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İsim:......................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. Tel:.......................................................................................................................................... 4 Yeniçeri kışlası... Atasözlerine dayanan didaktik Çin şiiri... Rütbesiz asker... Asya’da bir ülke... Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan. 5 Sivas ilinde bir göl... “Ahirette rahat yüzü görme / Cehennemde yerin olsun rakip” (Âşık Ömer)... Umman’ın plaka imi... Sarı ya da kahverengi doğal hidratlı demiroksit. 6 Yeryüzü parçası... Peynir suyunu kaynatarak yapılan çökelek... “Mehi bürci ârızında gönül oldu hâle mâil / Bana kendi taliimden bu siyah düştü” (Şeyh Galip)... Bağışlama. 7 Sık örgülü balık ağı... Bir şiir üzerine bestelenmiş müzik yapıtı... Taban suyunun yüzeye kadar yükseldiği gür ve sık bataklık ormanlarına verilen ad... “Dikburun” da denilen köpekbalığı cinsi. 8 Mitoloji... Bir armut cinsi... Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılığı kükürtle artırılmış kauçuk. 9 Güney Asya ve Okyanusya’da yaşayan küçük bir kuş... Boğa güreşi yapılan alan. 10 Bir nota... Köpük kıvamında, tuzlu ya da tatlı bir yiyecek... Köy yaşamını anlatan güçlü, çoğu nükteli yapıtlarıyla tanınan, 16. yüzyılın en büyük Flaman ressamı... Judo ve karatedeki üst derecelere verilen ad. 11 Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi... Bir nota... Kripton elementinin simgesi... Hindis tan ve Rusya’dan Akdeniz’e kadar uzanan bir imparatorluk kurmuş Müslüman hükümdar. 12 Kayınbirader... Hıristiyanlıkta, baba ve oğulla birlikte Kutsal Üçleme’nin üçüncü kişisi... Zafer. 13 Süryanilerin 1 Nisan’da kutladıkları bahar bayramı... Tuzla terbiye edilmiş yeşil zeytin... Kaz Dağı’nın antik dönemlerdeki adı... Eli işe yatkın, becerikli. 14 Uyanık, gözü açık... Selenyum elementinin simgesi... Çıplak vücut resmi... Hastalığa yakalanmaktan duyulan aşırı korku. 15 Kat kat çakıl ve kumdan oluşmuş yer kıvrımı... Bir nota... Portakal ve limonla yakın akraba olan bir meyve. 16 Geminin rüzgâr üstüne ya da altına dönmesi için yelkenlerin kimini gevşetme, kimini germe işlemi... Toplama işaretinin adı. 17 “Bir elinde cımbız, bir elinde / Umurunda mı dünya” (Orhan Veli)... İskambildeki karo rengine verilen bir başka ad. 18 “Hayır” anlamında kullanılan söz... Bir cetvel türü... Ülker takımyıldızına verilen bir başka ad. 19 Mesafe... Voltaire’in bir trajedisi... Sarp bölgede kurulmuş Kafkas dağ köylerine verilen ad. 20 “Kepenez” de denilen bir tatlı su balığı... Çekişme, kavga. BRİÇ VOLKAN DENİZCİ vdenizci@gmail.com Ulusal kadın takımı seçmesi yapıldı 30 çiftin katıldığı ve altı gün süren seçme yarışmasında ilk üç sırayı Vera AdutDilek Yavaş, Özlem ÖymenGüler Vahaboğlu ve Serap KuranoğluLale Gümrükçüoğlu çiftleri aldı. Oluşturulacak takım 616 Haziran tarihlerinde ♠ RV8654 ♥ A83 ♦ A52 ♣4 Belçika’nın Ostend kentinde yapılacak 54. Avrupa Takım Şampiyonası’nda ulusumuzu temsil edecek. Ulusal “Açık” ♠ D932 ♥ D76 ♠ A7 ♥ 109542 takımımız için seçme yarışması bugün sonuçlanıyor. ♦ R103 ♦ 974 Cumhuriyet Kupası’ndan Eller ♣ ADV ♣ 872 Sıra sizde, ne dersiniz? Artırma: (Dağıtan: Batı, KG zonda) ♠ 10 ♥ RV T.Şen D.Şeker D.Gözükaya A.Koçlar ♦ DV86 Batı Kuzey Doğu Güney ♣ R109653 1Pik Pas Pas 2Pik Kontr Pas Eliniz: ♠D6 ♥RD1065 ♦A76 ♣A72 2Kör ? Güneyde oturan Akın Koçlar 2SA diyor ve ortağı üçe yükseltiyor. Batı, Tezcan Şen, yerde veya ortakta tek olabilir diye pik Ruasını çıkıyor ve yer açılıyor: Elden Vale ile alan Tezcan Şen karo Asa gidip trefl çeviriyor ve ruayı koyuyor. Asla alan Dr. Gap (solda resimdeki) kör Damını oynuyor, Rua ile alan Şen karo Damını oynuyor, kazanıyor, pik10’luyu oynuyor onu da kazanıyor ve trefl 10’luyu oynuyor. Eli alan Dr. Gap (solda ♠ A53 resimdeki) bir kör daha oynuyor. Şen yerden Asla alıyor ♥ 42 fakat geri kalan löveleri defans alıyor ve bu skor DB’ya ♦ RD1093 100 maç puanının 96’sını getiriyor. Tezcan Şen, batıdaki ♣ D86 Dr. Gap’a “Yaptığın atak şeytanın aklına gelmez!” diyor. ♠ RV10872 ♥ A97 ♦2 ♣ R109 ♠ 94 ♥ V83 ♦ V854 ♣ V543 General Zafer Özkan 13. Kocaeli Açık İkili 12 Kasım, 11.00 ♠ D6 ♥ RD1065 ♦ A76 ♣ A72 Asla alan Akın Koçlar (alttaki resimde) kör çevirip Ruayı koyuyor; Şen tempoyu bozmadan boşluyor. Karo Rua ile yere geçen Koçlar, bir kör daha çevirip bu kez 10’luyu koyuyor. Asla alan Şen, pik Valesini dönüyor. Damla alan Koçlar, karo Ruaya gidip As karo ile ele dönüyor Şen trel 10’lu ve körlerini çekmeye başlıyor. Koçlar yerden iki karo atarken Şen bir trefl daha ve bir pik, Gözükaya iki trefl atıyor. Karo Damını da tahsil eden Koçlar, yerden trefl oynayıp Ası giriyor ve Şen’in tek kalmış Ruasını düşürüyor. (Pikle verip yatırmak isteseydi Şen başka el vermeyecekti.) Trefl Damı da onbirinci lövesi oluyor. Bu oyun (ve en önemlisi soldaki rakibin renginde Dx ile sanzatu demek) KoçlarŞeker çiftine 100 maç puanının 97’sini getiriyor. Eli rapor eden Tezcan Şen’e teşekkür ediyoruz. Ne çıkarsınız? Şeytanın aklına gelmeyen atakArtırma: (Dağıtan Doğu, KG zonda) Dr. Gap Batı Pas Pas Pas D.Gözükaya Kuzey 1Pik 2Karo* 3SA N.Zorlu Doğu Pas Pas Pas Herkes Pas T.Şen Güney 1Trefl 1SA 2SA *Zon forsingi Eliniz: ♠D932 ♥D76 ♦R103 ♣ADV Dr. Faruk Garipağaoğlu kör 6’lıyı çıkıyor. Eller şöyle: Haftanın Problemi İkili KGzonda Dağıtan: Güney ♠ A10874 ♥ V2 ♦ 865 ♣ D94 ♠ RDV9 ♥ 1065 ♦ AD4 ♣ ARV Batı Kuzey Kontr 3Pik Herkese Pas Doğu Pas Güney 1Pik 4Pik 20 puanınız var fakat körde stoperiniz olmamasından dolayı sanzatu oynanacaksa ortak tarafından oynansın diye beşli majör oynamanıza rağmen dörtlü pikle 1Pik açtınız. Batının kontruna ortağın 3Pikinin blokatif olduğunu bilmenize rağmen 20 puanla pas geçemeyip 4Pik dediniz. Batı Dam kör atak edip As körü çekti, kör devamında fayda görmeyip ne fayda verecekse trefl döndü. İlk bakışta kontratınızın başarısı karo empasına bağlı gibi, fakat ne yazık ki doğunun T/O kontrundan bu empasın başarılı olmayacağını biliyorsunuz. Kontratı yapmak için başka bir yol bulmanız gerekli. İyi bir hafta sonu diliyoruz. SATRANÇ GM SUAT ATALIK suata@hotmail.com Kandiye Avrupa Ulusal Takımlar Şampiyonası Yunanistan’ın Girit Adası’nda 28/Ekim6/Kasım/2017 tarihleri arasında yapıldı. Girit’in başkenti Kandiye benim birinci masasında oynadığım zaman defalarca ülke şampiyonu olmuştu. Bu satranç kültürüne sahip adada düzenlenmiş olan ilk Avrupa Şampiyonası değil: 2007 Avrupa Ulusal Takımlar Şampiyonası benim Türk Ulusal Takımı için son oynadığım turnuvaydı ve yine Kandiye’de yapılmıştı. O günden bugüne ne değişti? 10 sene önce sıralama Rusya, Ermenistan, Azerbaycan iken şimdi Azerbaycan, Rusya, Ukrayna madalya alan takımlar oldu. 2000 yılından itibaren satrançta bir güç haline gelen Azerbaycan’ın takımında fazla bir değişiklik yok. Rahmetli Gaşimov’un yerini Almanya’dan transfer edilen Musevi Naydiç almış. Başarının en önemli mimarı o takımın yedeğiyken bu kez 4. masada 9 oyunda 8 puan alan Mamedov’du: GM Rauf Mamedov (2678)GM Daniil Dubov (2677), Kandiye 2017, Sicilya Savunması, Rossolimo Varyantı 1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 4.00 Fg7 5.Ke1 Af6 6.e5 Ad5 7.Ac3 Ac7 8.Fc6 dc6 9.Ae4 b6!? (Ana varyant olan 9...Ae6 10.d3 00 11.Fe3 b6 12.Vd2 Ad4 13.Ad4 cd4 14.Fh6 Beyaza üstünlük tanıdığına inanıldığından olsa gerek riskli denemeler hep var olmuştur. 9...Fg4? 10.Ac5 Vd5 11.d4 00 12.c3 Ae6 13.Ae4! GM Chandler ve benim birbirimizden habersiz yaptığımız lüzumsuz er fedası.) 10.Af6 (10. h3 00 11.d3 f5! Beyaza ana varyanttaki pozisyonel baskıyı tanımaz.) Şf8 11.Ae4 Fg4 12.d3 Fe5? (12...Ff3 13.Vf3 Fe5 14.Ac5 sonrası Beyazın üstünlüğü belirgin ama 12...Ae6! 13.Aed2! iyi incelenmeli.) 13.Ae5! Fd1 14.Fh6 Şg8 15.Ac6 Fc2 (15...Vd7? 16.Af6 ef6 17.Ae7) Grişçuk’un belirttiğine göre varyantı Gelfand’la hazırlayan Dubov olacakların farkındaydı. Şampiyona öncesi Halifman’la konuma bakan Mamedov ise Kh8’in oyuna girememesiyle Siyahın aciz kalacağını tahmin ederek doğru seçimde bu lunmuş. 16.Ac5!! Yenilik bc5 17.Ad8 Kd8 18.Ke7 Ae6 19.Ke1! (Kombinezonun püf noktası; K1e6 fe6 sonrası Kh8 oyuna giremezken diğer Kale hep tutulu kalmak zorunda.) Fa4 20.Ka7 Fc6 (20...Fd7 21.h4) 21.h4 Ka8 22.Ke6!! fe6 23.Kc7 (Bu konumu irdelemek kolay değil Kale fazlasına rağmen eli kolu bağlı olan Siyahlar doğal 23...Fd5 24.a4! sonrası a erinin ilerlemesini seyretmek zorunda kalırdı.) Kd8!? 24.Kc6 Şf7 25.Kc7 Şe8 26.Fg5 Kb8 27.Ke7 Şf8 28.Ff6 Ka8 29.a3 h5 30.Kc7 Kg8 31.f4! (Gerisi teknik.) Şe8 32.Şf2 Kb8 33.Fe5 Kb3 34.Şe3 Şd8 35.Kc5 Kb7 36.Fc3 Ka7 37.Fb4 Şd7 38.Kg5 Şc6 39.Şe4 Kf7 40.Kc5 Şb6 41.Ke5 Ke8 42.Fa5 Şc6 43.Fc3 Kf5 44.g3 Şd7 45.Ka5! Ka5 46.Fa5 Ka8 47.Fb4 Kc8 48.Fc3 Ka8 49.Şe5 Ka6 50.Şf6 Kd6 51.Şg6 Kd3 52.Şh5 Kg3 53.a4 Şc6 54.Fe5 Kg1 55.Şh6 Ka1 56.h5 Ka4 57.Şg6 Ka1 58.Ff6! Siyah terk eder çünkü 58...Kg1 59.Fg5 sonrası h eri durdurulamaz 10 Bayanlarda sıralama 1) Rusya ,2) Gürcistan, 3) Ukrayna şeklinde olurken genel kategorideki gibi Eski Sovyet Hegemonyası hissedilmekte. TSF’nin takımlarına gelince,kadınlarda 32 takım arasında alınan 13.’lük (1013) kötü oyuna rağmen vasat. Son iki tur şampiyona ve üçüncüye 40 yenilen takımın gücü ve antrenörü Mihalçişin’in kapasitesizliği ancak satranççıya malum. Lakin erkeklerde 11.(811) olan Ulusal Takımın başarısı yatsınamaz. Yönetimin kötülüğünden bu durum muaf tutulmalı. Markus Aurelius’un kötü insanlardan beklenecekleri yorumladığı gibi,TSF devlete bağlanmadan evvel de, bağlandıktan sonra da kötü yönetilmeye yönetici profili açısından mahkum, fakat Dünya Takımlar 5.’liği ve Olimpiyat 6.’lığı ile birlikte gelen bu son netice Gülkız Tulay’ın koltuğunu güçlendiriyor. Erkek takımı seçimine gelince ,yıllardan beri zaten hiçbir kriter kullanılmadığını belirtmek gerek. Yedek olarak alınan Yılmazyerli’nin bireysel neticesi, şampiyon takımdaki GM Guseynov’unkinden farklı değil ve genel sonuca olumlu ya da olumsuz bir etkisi yok: Konumumuz IM Yılmazyerli (2491)GM Rasmus Şvane (2595) partisinden ve olası a ve e geçerleri arasındaki 3 hatlık mesafe yüzünden Beyaz ne yaparsa yapsın kaybeder. 1.Ff7!? (1.f3 e3 2.g4 f4 3.Fd3 Fh4! (3...g5??= sonrası Fil c5 sürebilmek üzere kendi hatlarına dönemez.) 4.Fe2 Fe7 5.Fd3 g5 6.Şc4 a6! (6...c5?? 7.b5=) 7.Fe2 c5 8.bc5 Fc5 9.Fd3 a5 10.Şb3 Fe7! 11.Şc4 (11.Fe2 Şc5) a4 12.Fe2 a3 13.Şb3 Fb4! 14.Ff1 Şc5 15.Fe2 Şd4 16.Ff1 a2! 17.Şa2 Şc3 içerdiği tuzaklarla ana varyant olmalıydı.) Ff2 2.Fg6 e3 3.Fh5 c5 4.Fe2 cb4 5.Şb4 f4 6.Ff1 Fe1 7.Şa4 a5! 8.Fd3 Fh4! (8...Şc5? 9.h4!) 9.Fe2 Fd8 10.Şb3 Şc5 11.Şc3 (11.Fd1 Şd4 12.Fe2 a4!) a4 12.Fd1 Ff6 13.Şd3 Şb4 14.Fh5 Şb3! (14...a3?? 15.Ff7=) 15.Fd1 Şa3! 16.Şe2 (16.Fc2 Şb4!) Şb4! ve Siyah birkaç hamlede kazandı. 01 C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog