Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Pazar 12 Kasım 2017 EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: ECE KURTULUŞ haber 11 Listeyi açıklayınPARADISE PAPERS’I DEĞERLENDİREN CHP’Lİ BÖKE’DEN ÇARPICI TESPİTLER AK Kemalizm olur mu? NORMAL DEĞİL: Başbakan’ın, yakınlarının Malta’daki offshore hesaplarını ‘normal’ diye nitelemesinin ‘normal olmadığını’ söyleyen Selin Sayek Böke, YASA UYGULANMIYOR: Hükümetin vergi cenneti sayılacak ülkelerin listesini açıklamadığına dikkat çeken Böke, “Liste açıklansa offshore kaçak İSTİFA ETMELİ: Böke, bundan sonra yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: 2006’den beri açıklanmayan vergi cennetleri listesi açıklanmalı. Listede Birkaç gündür seyahatteydim. Gittim, geldim, bir de ne göreyim; bir hafta içinde memlekette herkes Kemalist Oysa insanların bugün Atatürk’e sarılmasında bambaşka sosyolojik nedenleri var. Hiç merak ettiniz mi fut “614 milyar lira vergi hedefleniyor. Kim larından vergi kesilecek. Yıldırım’ın baş Malta da olmalı. Bu ülkelerde faaliyet olmuş! bol ya da basketbol maçları verecek bu vergiyi? Hepimiz. Ama Başbakan ve akrabaları değil” dedi. kanlığındaki Bakanlar Kurulu’ndan bunu gösteren şirketlere vergi işlemi yapıl ilan etmesi beklenebilir mi?” dedi. malı. Başbakan derhal istifa etmeli. Aslında Doğu Perinçek birkaç hafta önce “Erdoğan İslami Kemalist oldu” de sırasında trübünlerin yarı öfke, yarı gururla “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye CHPİzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “Paradise Papers” Kara para diğinde uyanmamız lazımdı. Doğruymuş. Bu yıl iktidar partisinin önde gelen isimleri 10 Kasım’da “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısının bağırmalarının asıl nedenini? Kuşkusuz bu bir protesto eylemi. Ve özünde bu eyleme katılan vatandaş, her gün Mustafa Kemal ve erken dö belgelerinden Başbakan Bina li Yıldırım’ın yakınlarının çık tığına dikkat çe kerek, “Vergi ödememek için Malta’ya kaçan lar, şimdi çıkıp yabancı yatırım AYŞE SAYIN cıyı Türkiye’ye çağırınca ne ola cak? İşte bu tra jiktir” değerlendirmesi yap boyutu da var önünde saygıyla eğiliyorum” demekten bir hal oldu. İnandırıcı mı? Hayır. Ama ne yapalım? “Valla ben Kemalist oldum” diyen adama “Hayır asla değilsin” diyecek halimiz yok. Buna da şükür deyip geçelim! Ama kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek anlamda siyasi ve kişisel düzlemde sembolize ettiği, iktidar partisinin anladığından nem Cumhuriyet tarihini okuduğu için değil; Türkiye’nin girdiği istikamet ve otoriter dalgadan mutsuz ve endişeli oldukları için “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyor. Bu kalabalığın arzuladığı, içinde kadınerkek eşitliği, kamusal alanda sekülerizm, fikir özgürlüğü, demokrasi ve kabaca “Batı medeniyeti” diye tabir edilen siyasi ve kültürel standartların olduğu bir tı. MASAK’ın offshore hesapla bambaşka. dünya. rını en önemli kara para akla Kemalizm ya da Şimdi siz iktidar partisinin ma yöntemi olarak nitelendirdi Atatürkçülük’ün ne olduğuna bugüne kadar bunları temsil ğine dikkat çeken Böke, hükü dair büyük bir külliyat var ki ettiğini söylerseniz, inandırıcı mete Malta dahil, 2006’dan bu burada buna girmeyeceğim. olmazsınız. yana açıklanmayan “vergi cen Cumhuriyetin kuruluş aşama Gerçek şu ki iktidar par netleri” listesini açıklama çağrısı yaptı. CHP’nin ekonomi uzmanı isimlerinden Selin Sayek Böke, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı: sında ne oldu, ne olmadı tartışmasını tarihçilere bırakıyorum. Ancak bugün Atatürk’ün önemi, “çağdaş yaşam” diye adlandırılan seküler hayatı mümkün kılmış ve ideolojik tisi, 2017 Kasım’ına kadar Atatürk’ün koyduğu kültürel norm ve dünyayı algılayabildiğine dair en ufak bir emare göstermedi. Şehir tiyatrolarına savaş açmaktan tutun n ‘Paradise Papers’ olarak adlandırlan belgelerde, kimi faaliyetleri tartışmalı olan offshore şirketlerin kayıtları arasından Başbakan’ın ailesinin de Malta’da şirketleri çıktı. Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları, dayısı ve yeğeniyle bağlantılı olan toplam sekiz şirket bulunduğu anlaşıldı. Başbakan da bunu yalanlamadı, ‘normal ticaret’ dedi. Bütün bu gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal falan değil... Sayın Başbakan’a normal geliyor ol TÜRKİYE, CUMHURİYETması da normal değil. Bu off shore mekanizmasının bir vergi kaçırma mekanizması oldu SAYESİNDE ÖĞRENDİğu gerçeğini gizlemeye çalışan ve bu arada vatandaşına tuzak kuran anlayışı da itiraf eden bir Başbakanla karşı karşıyayız. Başbakan şunu söylemiş oluyor: “Bizim imkânımız vardı, biz Türkiye’de vergi ödememek için vergi cennetlerine paramızı, şirketimizi kaçırdık. Ülkenin vergi yükünü de emekçiye, üreticiye yükledik.” 2018 yılında hükümet 614 milyar lira vergi toplamayı hedefliyor. Kim verecek bu vergiyi? Siz, biz, hepimiz ama Başbakan ve akrabaları değil... Öte yandan, kendisi vergi ödememek için Malta’ya kaçanlar, şimdi çıkıp yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çağırınca ne olacak? İşte bu trajiktir. n Bütün ülkelerin yaşadığı bir sorun mu bu? Türkiye’ye öz El bombası patladı : 2 asker yaralıgü ayrıca kritik bir sorun taşı yor mu bu son ortaya çıkan ge T ‘Sarraf serbestlişme? Elbette taşıyor. Amerika’nın bırakıldı’ iddiasıUlusal Ekonomik Araştırma Bü rosu bir ay önce bir çalışma ya yine yalanlandıyımladı. Dünyadaki millî ge lir içinde yaklaşık yüzde 10’luk Abir offshore yatırım var. Ya ni kelimenin yatırım olduğuna bakmayın, oralara servetle Drone’la keşifrini taşıyorlar. Dünyadaki oran yüzde 10 ama Türkiye’de bu yapmışlaroran yüzde 20’ye yakın. Belge GYarkaazdaeş’ttane, Banşbinakapn Yeıldışrıimn’ıniCubmıhruariyket,’ehdaevasaçamapsınva teepkri: 10lerden de öyle anlaşılıyor ki, o n Offshore hesaplar neden tercih edilir, kimler tercih ediyor? Vergi cennetlerinde genellikle, kendi ülkelerinde vergi ödemek istemeyen, yasadışı kaynaklardan sağladıkları kazançları gizleyen, kara para aklayan, gelir ve servet bilgilerinin ortaya çıkmasından kaçınan, özetle şeffaflık istemeyenler... Yani verilemeyecek bir hesabı bulunanlar tercih ediyor. n Amaç temel olarak sadece yüzde 20’nin de önemli bir kısmını iktidar üyeleri ve yakınları ile yandaş sermaye temsilcileri oluşturuyor. Ovenrlgairvdearecek mi? Türkiye’ye özgü kritik noktalara dönelim bir de... Son torba yasada “vergiye gönüllü uyumun arttırılması amacıyla” birtakım düzenlemeler getirileceği söylendi. Acaba iktidarın bakanları, başbakanı, akrabaları da gönüllü bir biçimde bu uyumu sağlamayı mı seçecek, yoksa gönüllü bir biçimde kendi ülkesine vergi ödememek için offshore’a para kaçırmaya devam mı edecek? Yine torba yasada MTV, internet vergisi, kira geliri vergi artışı, kurumlar vergisi artışından elde edilmesi öngörülen vergi gelirini daha da arttırmaya dönük bir adım atıp, vergi kaçırma bölgelerine giden bu iktidarın başbakanı ve akrabaları ülkemize dönüp vergi verecek mi? Torba yasada, “mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi, ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması için elektronik ticaretin kavranmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapma” konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor. Bu yetkiyi Maliye Bakanı, Başbakan ve akrabalarının aleyhine de olsa kullanabilecek mi? Yoksa bu yetki, tersine mi kullanılacak? vergi ödememek değil o zaman... Büyük oranda vergiden kaçma. Ama demin de söyledim ya mesele sadece vergi değil. Çok küçük bir oranla, iş ortaklarından, alacaklılardan kaçma gibi kişisel kaçmalar var. Ama asıl önemlisi, kara para aklama... Şu biliniyor, Türkiye’de offshore daha çok “vergi kaçırma” veya “vergiden kaçınma” ile paravan şirketler vasıtasıyla “kara para akla mak” amacıyla kullanılan başlıca yöntemlerden biri. Bunu biz söylemiyoruz MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) söylüyor. MASAK detaylarıyla offshore’u, en önemli kara para aklama yöntemlerinden biri olarak sayıyor ve nasıl yapıldığını, Türkiye açısından neden çok büyük bir risk olduğunu anlatıyor. Kurumun resmi web sitesinde anlatılıyor, herkes görebilir. n Türkiye’de bu offshore şirketlerle ilgili hiçbir yasal düzenleme yok mu? Tabii ki var. Türkiye de resmi olarak, yıllardır dünyayla birlikte, bu vergi cennetlerine ve offshore sisteminin verdiği kayba karşı bir mücadele içinde. Hatta 2006 yılında Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30/7 maddesinde, vergi cenneti olan ülkelerde “yerleşik olan veya faaliyette bulunan şirketlere yapılacak her tür ödemeden yüzde 30 vergi kesintisi yapılacağına” ilişkin bir düzenleme var. Ama tek bir kuruş vergi kesintisi yapılmadı. Neden? Çünkü Bakanlar Kurulu, 2006 yılından bu yana vergi cenneti sayılacak yerlerin listesini ilan etmedi, açıklamadı da ondan. Yani bir yasa hükmü var, yürürlükte. Ama uygulaması Bakanlar Kurulu tarafından bir biçimde engellenmiş oluyor. Bakanlar Kurulu bugün bu listeyi açıklasa bu offshore kaçaklarından vergi kesilecek. Bugün Sayın Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplanacak bir Bakanlar Kurulu’nun bunu ilan etmesi beklenebilir mi? Diyelim oldu ya ilan etti, bu listede Başbakan’ın akrabalarının 8 tane offshore şirketinin bulunduğu ortaya çıkan Malta, bu listede olur mu? Allah aşkına, Paradise Papers çıkar çıkmaz “bu konuyu araştırın” diyen Başbakan’ın kendi partisi AKP daha bu hafta bu konuda verilen araştırma önergesini Meclis’te reddetti. Gerisini siz düşünün.Yani işte o kadar derin, ama bir o kadar da açıkta olan bir sorun ki bu. Meşruluk sorunu, yasal sorunlar, ahlak sorunu, zaten temel sorunlar. n Bu gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından, Türkiye’de nasıl bir gelişme beklemek gerek? Cumhuriyet Gazetesi sayesinde tüm Türkiye bu gerçekleri öğrendi. Şimdi ne olacak? Başbakan’ın açıklamalarına itibar edilemez, bunun ortaya çıkmasıyla herhangi bir mahcubiyet belirtisi göstermemesi onun ve partisinin ayıbıdır. Ama ayıp deyip geçmeyeceğiz şüphesiz. Şu anda derhal yapılması gereken, Bakanlar Kurulu’nun 2006’den beri açıklamadığı vergi cennetleri listesini açıklamasıdır ve bu listede Malta da olmalıdır. Derhal bu ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili gerekli vergi işlemleri yapılmalıdır. Ama öte yandan bu rezalet nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım’ın derhal istifa etmesi gerektiği de açıktır. olarak savunmuş olması. Toplum Atatürk deyince bunu anlıyor. Söz ettiğim, modern, seküler, özgür yaşayan kadın ve erkeklerin olduğu Batılı bir toplum. Şimdi Allah aşkına iktidar 14 yıldır bunun için mi yoksa muhafazakâr tabanda güç konsolidasyonu için mi çabaladı? Herhalde cevabı açık. Tahminim iktidar partisinin neoKemalist kimliğe bu kadar hevesli olmasının asıl nedenlerinden biri, Atatürk etrafındaki kişilik kültüne özenmesi ve bunda Erdoğan’la bir paralel kurma çabası. İkinci önemli neden de, Kemalizmi sadece “devletçilik” olarak algılaması ve “devleti dönüştürme” niyetiyle yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin geldiği son noktada sadece ve sadece mevcut devlete sahip olma konusundaki azmi. İktidar partisi muhtemelen Kemalizm deyince güç ve iktidarın tek merkezde toplanması fikrini seviyor. da, dini eğitim baskısı, dindar bürokrasi yaratma sevdası derken, uzun bir liste var karşımızda. İnsanlar bir gecede mahallelerindeki okulun imamhatip lisesine dönüştüğüne, işyerindeki müdürlerin tarikatların referansıyla atandığına tanık oldu. İktidar, “hayat tarzı” konusunda insanları tedirgin ettirecek onlarca uygulamaya imza attı. “Ben böyle sanatın içine tükürürüm” diyen siyasetçiler, eğitimi imam hatip açmaya ve test çözmeye indirgemiş bir mantık, dindarkindar nesil muhabbetleri, hepsi hepsi toplumdaki Mustafa Kemal’in algısından çok uzak. Ezcümle, dini referanslarla kurulan bir siyasi vizyon ya da Mustafa Kemal. İkisi bir arada olmaz. Haliyle Meclis Başkanı İsmail Kahraman mı, Tesla’nın CEO’su Elon Musk mı daha Kemalist derseniz, insiyaki olarak “Musk!” diye haykırmak geçer içimden. unceli’nin Pülümür İlçesindeki Hasangazi Jandarma Karakolu’nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. l DHA Kasım Atatürk’ü anma törenleri öncesinde Trabzon’da gözaltına alınan terör örgütü IŞİD üyesi 9 şüphelinin “Devlet Kâfirdir” propagandası yaparak IŞİD terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi’nin halife olduğunu öne sürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet BD’de tutukluların isimleriyle kontrol edilebildiği ABD Federal Hapishane Bürosu’nun (BOP) internet sitesinde, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını Rıza Sarraf deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Rıza Sarraf’ın 8 Kasım’da salıverildiği bilgisi yer aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan New York Güney Bölge Savcılığı, iddiaları yalanlayarak Sarraf’ın hâlâ federal hapishanede tutulduğunu CHPMilletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarıyla ilgili ‘Paradise Papers’ haberleri nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi’ne 500 bin TL dava açmasına tepki göstererek, “Hesap vereceğine, gazeteyi susturmaya çalışıyor” dedi. Yarkadaş, Yıldırım’ın belgelerin yayımlandığı ilk gün yaptığı açıklamada haberi doğruladığını anımsatarak, “Davayı niye açtı, mahkemede hangi belgeye yalan diyecek, doğ rusu çok merak ediyorum” dedi. Bunun tam bir ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ tavrı olduğunu anlatan Yarkadaş, hesap vermek yerine bir de zeytinyağı gibi su yüzüne çıkmaya çalıştığını söyledi. Yıldırım’ın çocuklarının offshore hesaplarının deşifre olmasının AKP tabanında yeni bir şok dalgası yarattığını belirten Yarkadaş, “Halkın sırtına vergiyi bindirenlerin kendilerinin vergi ödemeden iş yaptıkları ortaya çıktı. Özellikle AKP ta banındaki homurtu biraz daha arttı. Bu davayı açmasındaki ilk amaç, tabanın ve seçmenin tepkisini kırmaya yöneliktir” dedi. Her gün iki Cumhuriyet Yıldırım’ın gazeteyi mali açıdan kıskaca almak istediğini belirten Yarkadaş, “Dava açarak, gözdağı vermek ve yeni belgelerin yayımlanmasını önlemek istiyor. Gelip hesap vereceğine bir de gazeteyi susturmaya çalışıyor” dedi. Yıldırım’ın açtığı davanın “sebepsiz zenginleşme” kapsamında değerlendirilerek reddedilmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, “Gerçi vergisiz kazançla elde ettikleri servete bakınca, bizim için dağ gibi görünen paralar, Yıldırım Ailesi için devede kulak bile değil...” diye konuştu. Okurları Cumhuriyet Gazetesi’ne sahip çıkmaya davet eden Yarkadaş, “Her gün en az iki gazete alarak halka gerçekleri ulaştıralım” dedi. l ANKARA / Cumhuriyet insansız hava aracı “Drone“ ele geçirildi. Şüpheli şahısların bu cihaz ile birlikte bir süredir keşif yaptığı ileri sürüldü. l İHA İstanbul’da IŞİD operasyonu Terör örgütü IŞİD’e yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda, örgüte eleman temin ettiği, Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelere giriş çıkış yaptığı öne sürülen 6 Türkiye vatandaşı şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. l İHA bildirdi. BOP internet sitesindeki kayıtlarda 9 Eylül 2017 tarihinde de benzer bir bilgi yer almış, ancak avukatlar ve resmi kaynaklar bu bilgiyi yalanlayarak, durumun teknik bir hatadan kaynaklandığını ifade etmişlerdi. Sarraf’ın salıverildiğine dair internet sitesi görüntülerini paylaşan Avukat Aslı Kazan, “Zarrab’ın ‘etkin pişmalık yasasından yararlanmış olabileceğine” işaret etti. Sarraf’ın avukatı Şeyda Yıldırım’ın ise “Bırakılmadı, yine teknik hata oldu” dediği ifade edildi. New York Güney Bölge Savcılığı da Sarraf’ın hâlâ federal hapishanede tutulduğunu bildirdi. l Haber Merkezi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog