Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 1 Kasım 2017 EDİTÖR: ŞEHRİBAN KIRAÇ TASARIM: ZARİFE SELÇUK demDoökrtraksaitbfiatirrkirıEnKdEyoNoğTkuLsEduRal ekonomi 9 TÜSİAD ile TÜRKONFED’in hayata geçirdiği Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’yle gelişmişlik farkının azaltılması, yeni iş sağlanması hedefleniyor Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Baş kanı Erol Bilecik, Doğu ve Gü neydoğu bölgelerinin daha çok yatırım çekebilmesi için önce can ve mal güvenliğinin sağlan ması, bölgenin şiddetten ve te rörden arındırıl ması gerektiğini söyledi. Bölgelerarası gelir dağılımında “Doğu” ile “Batı” Şehriban arasındaki adalet Kıraç sizlik dört katına çıktı. Avrupa’da ise en zengin bölge ile en fakir bölge arasındaki fark 1.8 kat. TÜSİAD ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) hayata geçirdi ği Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ile bölgelera rası gelişmişlik farklarının azal tılması ve bu bölgelerdeki iş in sanları ve KOBİ’ler odağa alı narak, Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde refahın artırılması amaçlanıyor. BORGİP’in tanı tım toplantısında konuşan, Erol Bilecik, “Reka bet gücü yük sek, ekonomisi kuvvetli, güç lü ve mutlu bir Türkiye hedefi ni gerçekleş tirmek Erol Bilecik için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlenmesi gerektiğine işaret ederek, “Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacak” ifadesini kullandı. Bilecik, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması için az gelişmiş bölgelere yönelik çeşitli teşvik programlarının yıllardır uygulandığını ancak bunların tek başına yeter li olmadığını, bölgesel kalkınmada devlet destekleri, devlete bağımlı bir özel sektör yaratmak yerine, oradaki özel sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik olması gerektiğini aktardı. Eğitim şart TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu da, “Bir ülkenin geleceği eğitim, sağlık, adalet üzerine inşa edilirse, muhakeme etme yeteneği gelişmiş nitelikli yeni kuşaklar yetiştirilirse ancak refah, huzur, barış ve kalkınmanın inşa edilmesi mümkündür” dedi. 20 ŞİRKET BORGİP’te TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: l BORGİP, başarı hikâyeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. l BORGİP ile hedeflenen, KOBİ’lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturuyor. l 20 firma, pilot mentorluk uygulamasına dahil edildi. BORGİP kapsamında, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentorluk desteği sunuluyor. l Kariyer.net’in katkılarıyla projede, “Serbest Zamanlı Çalışan” modeli ile Anadolu’daki KOBİ’lerin, daha gelişmiş bölgelerdeki yaşayan deneyimli ve nitelikli insan kaynağına ulaşması için bir plaftorm oluşturuldu. l Garanti Bankası’nın ana desteğiyle, öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ’lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen proje, uzun vadede Türkiye’deki tüm KOBİ’lere odaklanacak. İzinsiz fatura ödetene ceza Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gerekli faaliyet izni alınmaksızın fatura ödemelerine aracılık hizmeti vermenin adli suç olduğu uyarısında bulundu. BDDK izin almadan fatura tahsilatına aracılık yapanları beş bin güne kadar adli para cezası bekliyor. BDDK, “Fatura ödemelerine aracılık hizmeti verilebilmesi için faaliyet izni alınması zorunludur” dedi. Kanuna göre izin almaksızın ödeme kuruluşu, elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren veya bunlar gibi faaliyet gösterdiği izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. l Ekonomi Servisi Derya Matras Ali Kopuz Nicola Mendelsohn 5 bin kadına işini büyütme fırsatı Facebook, kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlattığı kapsamlı küresel projesi #SheMeansBusiness’ı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte Türkiye’de de hayata geçiriyor. #SheMeansBusiness projesi kapsamında önümüzdeki yıl boyunca on farklı şehirde beş binin üzerinde kadın girişimciye, Facebook ve Instagram’dan işlerini büyütmek için nasıl faydalanacaklarını da kapsayan eğitimler verilecek. #SheMeansBusiness ile TOBB ve Facebook, Türkiye’nin dört bir yanındaki kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere işlerini bir adım daha öteye taşımaları için gerekli bilgi, beceri, bağlantı ve teknolojiyi sunmayı hedefliyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kas gücünün yerini akıl ve dijital yetkinlik alıyor” dedi. l Ekonomi Servisi Turizm giderleri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38 artarak 1 milyar 561 milyon dolar oldu. 16 milyon ziyaretçi Turizm gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.6 artarak 11.39 milyar dolara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, turizm gelirinin yüzde 77’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23’ü de yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8.86 milyar dolarını kişisel harcamalar, 2.54 milyar dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 684 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 634 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması da 900 dolar oldu. Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.1 artarak 16 milyon 663 bin kişiye yüksel di. Bunların yüzde 82.6’sını 13 milyon 770 bin kişi ile yabancılar, yüzde 17.4’ünü de 2 milyon 893 bin kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37.9 artarak 1 milyar 561 milyon dolar oldu. Bunun 1 milyar 218 milyon dolarını kişisel, 343 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu. l Ekonomi Servisi KOBİ’lere hibe gibi kredi Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ’ler için yeni bir kredi imkânı açıkladı. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre KOBİ’ler için yeni kredi yüksek teknoloji ve yerli ürünleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Yıldırım, “KOBİ’ler teknoloji düzeyi yüksek ürünlere yönelirse yüzde 70’i ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli destek sağlayacağız” dedi. Bununla birlikte Yıldırım, “Yerli ve milli ürüne ayrıca destek vereceğiz” dedi. KOBİ’lere yönelik Teknolojik Yatırım Destek Programı’na bir hafta içerisinde 8.355 başvuru olduğunu da kaydeden Yıldırım, “Bu başvuruları kısa sürede sonuçlandırarak KOBİ’lere 500 milyon lira destek vereceğiz” dedi. Daha önce KOSGEB, 500 milyon lira bütçe ile imalatçı KOBİ’lere yönelik üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli KOBİ’lerin payının artırılması konulu proje çağrısı hazırlamıştı. Proje çağrısı ile işletme başına toplam 1 milyon liraya kadar destek verilebileceği ifade edilmişti. l Ekonomi Servisi KİT’lerin finansman ihtiyacı artıyor. İlk sırada TCDD bulunuyor. TCDD’nin finansman ihtiyacı 9.5 milyar Hükümet, kamu iktisadi teşeb mürü Kurumu’nun da 1 milyar 4 milyon lira büsleri (KİT) ve bağ finansman ihtiyacı bu lı ortaklıklarının 2018 lunuyor. yılına ait genel yatırım Programa göre ilave ve finansman programını yayımladı. En MUSTAFA ten atanacak personel ÇAKIR sayısı 2017’de ayrılan fazla finansmana ih personel sayısının yüz tiyacı olan kurum 9.5 mil de 50’sini geçemeyecek. Bu yar lira ile TCDD. Gelecek yıl yıl için bu oran yüzde 25’ti. BOTAŞ’ın finansman ihtiyacı da 3.8 milyar lira olacak. 3 yıl şartı geldi Programa göre kamuda bazı Programa göre, Devlet Ha kadrolara atamalarda yazılı va Meydanları İşletmesi’ne sınavın yanı sıra sözlü sınav kontrolör, Tarım İşletmele yani mülakat da yapılacak. ri Genel Müdürlüğü’nde mü Sözleşmeli personele ise ata hendis, veteriner, tekniker, ma için 3 yıl şartı getirildi. savunma sanayii alanında fa KİT ve bağlı ortaklıklarının liyet gösteren kamu teşeb 2018’e ait genel yatırım ve büslerinin ArGe birimlerine finansman programı Resmi mühendis, TTK’ye mühendis Gazete’de yayımlandı. Prog ile milli tren projesinde gö ramda KİT’lerin 2018 ma rev yapmak üzere mühendis li hedeflerine de yer verildi. alımında yazılı sınavın yanı Buna göre, en fazla finans sıra sözlü sınav yani mülakat man ihtiyacı olan kurum bu da yapılacak. yıl olduğu gibi gelecek yıl da 1 Ocak’tan sonra sözleş yine TCDD olacak. Kurumun meli personel pozisyonlarına 9.5 milyar lira finansman ih atananlar, 3 hizmet yılını ta tiyacı bulunuyor. İkinci sıra mamlamadıkça, görev yap da 3.8 milyar lira ile BOTAŞ tıkları kuruluşlara veya di yer aldı. ğer kamu kurum ve kuru Üçüncü sırada 1.7 milyar luşlarına atanamayacaklar. lira ile TCDD Taşımacılık AŞ Merkezi yerleştirme işlemle yer aldı. Hükümetin yıllardır rine başvuramayacaklar. işçi almadığı Türkiye Taşkö l ANKARA Faize giden parayla yıllık ücretler ödenir MUSTAFA ÇAKIR KESK, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden 2018 bütçesiyle ilgili rapor hazırladı. Bütçe açığını kapatmak için halkın cebine daha fazla el uzatıldığını anlatan KESK, giderdeki artışın halka “zam furyası” ve “daha fazla vergi” olarak döneceğini belirtti. KESK, faiz giderleri için bütçeden ayrılan 72 milyar lira ile memurların ve asgari ücretlilerin bir yıllık ücretlerinin ödenebildiğine işaret ederken, kamu özel işbirliği projelerinin yükünün de halka yıkıldığını bildirdi. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi: l Enflasyonun yüzde 9 tahmin edildiği koşullarda bütçe giderleri yüzde 18.3 artırıldı. Son on yılın bütçe giderleri hedefindeki sapmalar bu artışın halka, emekçilere yol, su, elektrik olarak değil, zam furyası ve daha fazla vergi olarak döneceğini gösteriyor. l 2017’de oluşan 47.5 milyar lira bütçe açığı için Hazine’den borçlanılarak karşılanacak tutar en fazla 52.3 milyar lira. Buna rağmen AKP TBMM’de görüşülmekte olan torba yasaya Hazine’nin borçlanma limitine 37 milyar lira lık bir ilave yapılmasını içeren madde eklendi. Bütçe yasasına tamamen aykırı olan bu düzenleme ile toplam borçlanma limitinin 84.5 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor. l Hem doğrudan vergiler hem de dolaylı vergilerin yükü ücretli kesimin, emekçi sınıfların omzunda. l Bir önceki yıl 58 milyar lira olarak tahmin edilen faiz giderlerinin 2018 yılında yüzde 24 artışla 72 milyar liraya çıkması öngörülmektedir. Buna göre büyük bölümü emekçi kesimlerden alınacak olan toplam 599 milyar lira tutarındaki vergilerin yüzde 12’si faize gidecek. Kamu emekçilerinin maaş artışları karşısında son derece cimri olan siyasi iktidar faiz giderlerinde kesenin ağzını sonuna kadar açmaktadır. l Kamu emekçilerinin 2018 maaşlarında yapılan yıllık yüzde 5.82 artışı yük gören hükümet faiz giderlerindeki yıllık yüzde 24 artışı yük olarak görmüyor. 3.5 milyon kamu çalışanı için bütçeden 183 milyar lira personel gideri ayrılırken bu tutarın yaklaşık yüzde 40’na denk gelen 72 milyar lira faiz gideri olarak ayırabilmektedir. l ANKARA ‘Ezberler bozuluyor’ Dünyanın etkili düşünce kuruluşlarından Chatham House’un Türkiye Projesi kapsamında her yıl düzenlenecek olan “Chatham House Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı”nın ilki Koç Holding ev sahipliğinde İngiltere’de gerçekleşti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Chatham House Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Y. Koç, uluslararası ilişkilerin tüm dünya genelinde öneminin her geçen gün daha da arttığı, ezberlerin bozulduğunu, baş döndürücü bir gelişim ve değişim dönemi yaşandığını söyledi. Koç, “Avrupa Birliği’nin geleceği ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Toplantı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla yapıldı. ile ilişkileri de bu gelişmelerden önemli ölçüde etkileniyor. Chatham House Türkiye Projesi’nin ülkemizin uluslararası arenadaki stratejik konumuna güç kattığına inanıyorum” l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog