Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

İşçi emeklisine yüzde 3.3 zam Ekonomi yönetiminin tahminine göre işçi emeklisine yeni yılda yüzde 3.3 zam, memura enflasyon farkı yok. Ekonomi yönetimine göre son üç EKONOMİ aydaTÜFEyaklaşıkyüzde2oranında artacak. Zam da yüzde 3.3 olacak. DOLAR 3.8020 1.8 kuruş AVRO 4.74210 2.9 kuruş 8 ekonomi@cumhuriyet.com.tr TASARIM: zarife selçuk FAİZ BORSA ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 12.73 0.04 puan 110.142 1.676 puan 1044.72 2.15 lira 155.23 31 kuruş Çarşamba 1 Kasım 2017 Açıkta büyük artış:Yüzde 85 İthalatta yaşanan büyük artışa karşın, ihracat artışının düşük kalmasına bağlı olarak eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 85 artışla 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi Dışsatımın yüzde 8.7 arttığı eylülde dış alım yüzde 30 artınca, dış ticaret açığı yüzde 85’i buldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ihracat eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 artarak 11 milyar 848 milyon dolara, ithalat ise yüzde 30.6 artarak 19 milyar 982 milyon dolara çıktı. Böylece, dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara tırmanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 71.3’ten, yüzde 60’ın da altına çekile rek, yüzde 59.3’e düştü. Karşılama oranı geriledi İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylülü’nde yüzde 71.3 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 59.3’e düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Eylül’de bir önceki aya göre ihracat yüzde 5 azaldı, ithalat yüzde 10.5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de; 2017 Eylül’de önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5.4, ithalat yüzde 26.3 arttı. Avrupa Birliği’nin (AB28) ihracat taki payı 2016 Eylül ayında yüzde 50.2 iken, 2017 Eylül’de yüzde 49.8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7.9 artarak 5 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Eylül ayında 1 milyar 234 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 766 milyon dolar ile İngiltere, 678 milyon dolar ile ABD ve 654 milyon dolar ile Irak takip etti. Çin’den yapılan ithalat, 2017 Eylül’de 2 milyar 142 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 mil yar 914 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 821 milyon dolar ile Rusya ve 999 milyon dolar ile ABD izledi. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Eylülde ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 35.6 olarak gerçekleşti. l Ekonomi Servisi İş Bankası’ndan 305 milyar lira destek Türkiye İş Bankası’nın 2017’nin dokuz ayındaki net kârı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 yükseldi 2017’nin Eylül ayında da 9 aylık döneminde de tarım ve gıdadaki itha lat, ihracatın önünde gidiyor. Türkiye İş Bankası’nın eko de olduğu gibi bu yılda da başanomiye nakdi ve gayrinak rılı sonuçlar elde eden İş Banka di krediler aracılığıyla verdi sı, sektördeki öncü ve lider ko ği destek, 2017 Eylül ayı itiba numunu korumaya devam ede rıyla toplam 304.8 milyar TL’ye cek” dedi. ulaştı. Banka, aktif büyüklüğünü 2016 yılsonuna göre yüz Özkaynak arttı de 11.2 artırarak 346.4 milyar Banka’nın özkaynak büyük TL’ye yükselttiğini duyururken lüğünün, önceki yılsonuna gö net kârının ise, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 oranında artarak 4 milyar 103 mil re yüzde 13.9 artarak 40.9 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Bali, aktiflerinde yüzde 66 ile en ‘Tarımda yon TL tutarında gerçekleştiğini belirtti. Bankanın finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler ya büyük paya sahip olan nakdi kredilerin, 2016 yılsonuna kıyasla yüzde 12.4 oranında artarak 229.5 milyar TL’ye ulaştığı ithalata önlem alın’ pan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Yaşı bir asra yaklaşan bankamızda, büyüklük sadece ekonomik büyüklük olarak algılanmıyor, tüm faaliyetlerimiz nı dile getirdi. Gayrinakdi kredi hacminin ise aynı dönemde 75.3 milyar TL olduğunu aktaran Bali, sorunlu kredilerin toplam kredilere oranının ise, Tarım ve gıdadaki ithalatın ihracattan daha fazla olduğuna dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ön ledi. 2017’nin 9 aylık dönemine bakıldığında ise, ithalatın 12.5 arttığını; ihracatın ise ancak yüzde 4.2’lik artış yaşadığını aktaran Bayraktar, ithalatın önlenmesi ge deflendiğini hatırlatan Bayraktar, ihracat desteklenirken, ithalata da dikkat etmek gerektiğini vurguladı. Bayraktar, “Rekabet koşulları sağlanırsa, tarım ve gıda le ülkemiz, çalışanlarımız, yılın üçüncü çeyreğinde lem alınmalı, ihracat des rektiğini ifade ederek, “Ta ihracatını 40 milyar dolara müşterilerimiz ve hissedar sektör ortalamasının al teklenmelidir” dedi. Eylül rımda yerli üretim destek çıkarmak hiç de zor olmaz. larımız için yaratılan değer olarak görülüyor. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak ön Adnan Bali tında seyrettiğini ve bir önceki çeyreğe göre sabit kalarak yüzde 2.4 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. ayında tarım ve gıda ithalatındaki yükselmenin yüzde 15.8’i bulduğunu belirten Bayraktar, ihracatın ise ancak yüzde 8.3 arttığını söy lenmeli, üretim açığı olan ürünlere ağırlık verilmelidir” diye konuştu. Tarım ve gıdada 2023’e kadar 40 milyar dolarlık bir ihracatın he Ancak, sattığınız ürün kadar ithalat yapıyorsanız döviz gelirleri açısından bunun anlamı yok” diye konuştu. l Ekonomi Servisi ceki dönemler l Ekonomi Servisi ‘Liderliği kaptırmayız’ Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu, Avivasa 10. yılında müşterisini 3’e katladı Teknosa’yı 17 yıllık geçmişi ile sektörün oyun kurucusu ve hancısı olarak nitelendirirken, “Kuruluşundan itibaren Teknosa’nın liderlik ettiği pazarda kimin hancı kiminin yol Dinçer: BES’te Türkiye hâlâ OECD ortalamasının altında AvivaSA, 10. yılında müşteri sayısını 3 Türkiye’nin sektör için güçlü bir pazar olduğunu an 1.500 çalışan Karsan hisseleri sert yükseldi Karsan hisseleri, şirketin yerli otomobil konsorsiyumunda yer alacağı beklentileriyle yüzde 20 yükseldi ve 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En çok yükselen hisseler arasında birinci, işlem hacminde de ikinci sırada yer alan Karsan hisseleri, dün 2.050 liradan işlem gördü. BGC Partners’da trader Müge Koen, “Yerel otomobil konsorsiyumu listesinde bulunabilecek şirketler arasında Karsan, Vestel ve Koç Holding yer alıyor. Karsan’ın konsorsiyumda olacağı spekülasyonu hisseleri yukarı çekiyor” dedi. l Ekonomi Servisi cu olduğunu gördük. Sabancı olarak kat artırarak, fon büyüklü bu sektörde ev sahibi olduğunuzu ğünde 13 kat artış yakala düşünüyorum” dedi. dı. AvivaSA üst yöneticisi Teknosa yılın 9 ayında 2 milyar (CEO) Fırat Kuruca, bu se 413 milyon TL ciro ve 18 milyon TL ne 10. yıllarını kutladıkları kâr elde etti. Köseoğlu, pazardaki re nı belirterek “Firma olarak kabet ortamına değinerek, “Herkes çok başarılı bir 10 yıl ge lider olmak ister ama liderlik bir çirdik. Marka bilinirliği kişiye mal olur. Teknosa’nın li miz yüzde 73 oldu. An derliği kaptırmak gibi bir dü cak bizi sektör liderli şüncesi yok” dedi. ğine taşıyan, müşteri Teknosa Genel Müdürü Bü beklentilerini ve sek lent Gürcan, yılın zor başla törel ihtiyaçları doğ dığını ancak piyasa regülas ru okuma çabamız yonları ve şirket tedbirleri dır” dedi. Sigortacılık ile pazarın yüzde 14 büyü Ata sektörünün Saban düğünü, lokomotifin yüzde Köseoğlu cı Holding’in strate 30 ile beyaz eşya olduğunu jik büyüme alanların aktardı. Gürcan, “69 ilde 205 dan birisi olduğunu mağaza ile en yaygın teknolo kaydeden Sabancı Hol ji perakende zinciriyiz” dedi. ding Sigorta Grup Baş l Ekonomi Servisi kanı Haluk Dinçer ise, cak bireysel emeklilik fon larının penetrasyonunun hâlâ OECD ortalamasının altında olduğuna değine rek, “GSYİH’ye oranla fon büyüklüğüne göre, Türkiye, OECD ülkeleri içinde 32. sı rada yer alıyor” dedi. “Ül ke olarak gidecek daha çok yolumuz var” diyen Dinçer, “Otomatik Katılım uy gulamasının sektö re getireceği büyü me ve yenilikler sa yesinde, çok daha canlı bir 2018 ge çireceğimi ze inanıyo rum” diye konuştu. l Ekono Haluk Dinçer mi Servisi Avivasa’nın Akbank, OdeaBank, Burganbank ve Abank işbirliktelikleriyle güçlü bir bankasürans ağını bulundurduğuna ve 1500 çalışanlı bir şirket haline geldiğini belirten Dinçer,10. yıllarına ilişkin şu bilgileri verdi: 4 Otomatik Katılımda, 127 milyon TL fon büyüklüğü, 316 bin katılımcı ve 2 bin 240 firmaya ulaşıldı. 4AvivaSA, 14.4 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19.4 pazar payı, 900 bin BES katılımcısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterisi ile yola devam ediyor. 42014’teki halka arz, o günden bu yana en büyük halka arz. Meclis bütçesi niye artıyor? 2018 Bütçe Kanunu tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Yaklaşık bir ay sürecek olan bir maratondan söz ediyoruz. Aynı komisyon, düne kadar bütçe deliklerini yamamak üzere hazırlanmış vergi zamlarıyla dolu; toplamda da 60’ın üzerinde kanunu değiştiren “torba kanun”u görüşüyordu. Aralıksız 10 gün çalışan komisyon, görüşmeleri bitirdi. Hemen ardından da 2018 Bütçe Kanunu tasarısına başladı. Trafik ağır. Vergi zamları getiren “torba kanun”, yakında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Torba kanun için genel kurula katılması gereken Plan Bütçe Komisyonu üyeleri, mecburen bakanlıkların 2018 bütçesini görüşüyor olacaklar. Komisyon ile genel kurul salonu arasında mekik dokuyacaklar. “Dokusunlar” diyebilirsiniz. Zaten AKP’nin istediği de bu. 60’ın üzerindeki kanunu bir anda değiştiren bir “torba”yı hazırlayıp Meclis’e getiren iktidar anlayışı için maddelerin, toplum yararına tartışılması değil; parmak üstünlüğüyle ve hızla kabul edilmesi. Komisyondaki bütçe görüşmelerinin ilk günü, TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve MİT’e ayrılmıştı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın sunuşunu yaptığı Meclis bütçesinden bazı temel verileri aktaralım: l 2017 için TBMM bütçesine 981.6 milyon TL ayrılmıştı. Bu tutar, yıl içinde artırılarak 1 milyar 43.5 milyon TL’ye ulaştı, l 2018 yılı bütçe tasarısında Meclis’e 1 milyar 255 milyon 124 bin TL ödenek ayrılıyor. Bu tutar, 2017’nin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık yüzde 28 artış anlamına geliyor. TL karşılığı ise 273.5 milyon TL. (Ödeneğin yaklaşık yarısı, personel giderleri için.) Yüzde 28 artış ne için TBMM Başkanı Kahraman, 2018’de Meclis bütçesindeki artışı izah ederken; “Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme”den, “demokrasinin ve katılımcılığın artan önemi”nden söz ediyor. Biliyorsunuz; bundan 15 ay önce, 15 Temmuz darbecilerini hızlı ve etkili yargılamak amacıyla ilan edilen OHAL beşinci kez uzatıldı. Güneş ışığından kış lastiğine, Varlık Fonu’na kamu şirketi devretmekten, belediye başkanını görevden almaya dek her alanda sınırsız, ölçüsüz ve hukuksuz düzenleme yapma yetkisi OHAL sayesinde yürütme organının elinde. Milyonlarca seçmenin oyuyla seçilmiş milletvekilleri, OHAL KHK’leri üzerinde tek kelime söz söyleme hakkına sahip değil. Onlar, hangi kuralın konulduğunu, kimlerin hayatına ne kısıtlamalar getirildiğini, hangi devlet kurumunun nasıl yeniden şekillenip, kimlerin malvarlığının nasıl sahiplik değiştirdiğini, gece yarıları yayımlanan mükerrer Resmi Gazete’den öğreniyorlar hanidir. Herkes gibi. Hepimiz gibi. Peki, böylesi bir tabloda “demokrasi ve katılımcılığın artan önemi”ni nerede arayalım? Yüzlerce milletvekilinin, ülkenin halini, gidişatını etkileyen kararlarda hiçbir etkisi yokken, Meclis bütçesinin yüzde 28 oranında artışını hangi demokrasiyle açıklayalım? Pamuk kullanan sektörler artıyor Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin ana hammaddesi pamuk, teknolojik gelişmeler sonucu polyestere karşı alan kaybetmesine karşın, başka sektörlerde kullanılmaya başladı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, yürütülen ArGe çalışmalarıyla kâğıt, optik, inşaat ve makine başta olmak üzere çok sayıda sektörün hammaddesi olarak pamuğun kullanım alanının genişlediğini söyledi. Dünya genelinde lif tüketiminin 90 milyon tonu aştığını, pamuk tüketiminin toplamdaki payının yüzde 27’ye gerilediğini aktaran Eskinazi, “Sevindirici gelişme, pamuğun birçok sektörde hammadde olarak kullanılmasına olanak sağlayacak ArGe çalışmalarının hız kazanmasıdır” dedi. l Ekonomi Servisi C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog