Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Çarşamba 1 Kasım 2017 16 EDİTÖR: ÖZNUR OĞRAŞ ÇOLAK kültür Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve ‘açığa alınan’ DOB Genel Müdürü Selman Ada, giderayak ‘muhalif’ oldu ‘Tiyatro kültürü SAetKolPmpikaatntiduAatdtrıuanı olmayan kasabalılar’ Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un göre ve geldikten sonra ‘ilk açı ğa aldığı’ bürokrat olan Dev let Opera ve Ba lesi (DOB) Ge nel Müdürü Sel man Ada, ‘gide rayak’ hüküme ti topa tuttu. Da SELDA GÜNEYSU ha önce kurumda yaptığı tartış malı icraatlarla gündeme gelen ve yıllardır sa natçılardan tepki gören Ada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayra mı nedeniyle kurum müdürle rine WhatsApp’tan gönderdi ği mesajda, “A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eli ne geçti. Bunlar plaja gitmez, mayo giymez! Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayama mış kasabalılar! 16 yıl kesin tisiz tek başına iktidar olarak çok uzun bir zaman, sonuçla rını görüyoruz” dedi. Ada’nın gönderdiği bu mesaj sonrasın da bakanlık Ada hakkında so ruşturma başlattı. Hakkında, ‘kurumu zara ra uğrattığı’ gerekçesiyle 6 farklı soruşturma daha bulu nan DOB Genel Müdürü Sel man Ada için bir soruşturma da ‘giderayak’ kurum müdür lerine attığı ‘29 Ekim Cumhu riyet Bayramı’ WhatsApp me sajı için de başlatıldı. Ada’nın Selman Ada bakanlık tarafından “açığa alınmasının nedeninin de bu mesaj olduğu” belirtildi. Şubat ayı itibarıyla emekli olması beklenen Ada’nın son ana kadar ‘üçlü kararname’ ile yeniden DOB Genel Müdürü olmayı beklediği ancak bakanlıktan bu yönde bir ‘sinyal alamayınca’ söz konusu mesajı kurum müdürlerine gönderdiği öğrenildi. Ada’nın önce ‘görevden alınması’ talep edilirken, kendisinin ‘görevden alındı’ yazısı karşısında karşı hamlede bulunarak, emeklilik dilekçesini verdiği kaydedildi. Kendi eserlerini en yüksek telif ücreti ile sahneletmek, konaklama giderlerinde Akmen, sanatın diliyle anıldı GÜLÇİN GÜLAN Eleştirmen Üstün Akmen’in ölüm yıl kal ve Günal’ın piyanist Yiğit Atalay ve çellist Deniz Doğangün eşliğinde sunduğu Nâzım Hikmet şiirle dönümünde tiyatro sanat ri temelinde insanlığa ses çısı, müzisyen, şair, yazar lenen gösterisi geceye ağır ve gazeteci dostları “Usta lığını koydu. Yazar ve mü lara Saygı” da buluştu. Be zisyen olarak da sanatla iç şiktaş Belediyesi Başkan içe olan Üstün Akmen ile Yardımcısı Rıfat Örnek ve yapılan söyleşinin izlenme Akmen’in eşi Şaylan Ak siyle başlayan, yazarımız men sanat şair Ataol Behramoğ çılara gece lu ile devam eden ge ye gösterdik cede Çiğdem Erken, leri büyük Recep Aktuğ, piya alaka için te nist Mine Mucur eş şekkürlerini liğinde Atilla Atasoy, sundular. piyanist Çelik Kasa Başta ti poğlu eşliğinde Adil yatro olmak Akbaşoğlu, piyanist üzere, sanat Yuliya Bapova eşli sezonu bo ğinde tenor Hüseyin yunca he Likos saygı ve özlem men her ak lerini müziğin fark şamını bir lı türleriyle dile getir salonda ge diler. Kaan Erkam’ın çiren ve izle Akmen için bestele diklerini yıl diği şarkı ise gitarla larca okur seslendirildi. larla payla Genco Erkal Sanatçılar sana şan, eleşti tın diliyle Üstün rilerini da Akmen’i anarken, ha sonra ki Akmen’den görevi ve taplaştıra misyonu devralan Ti rak tiyatro yatro Eleştirmenle muzun bel ri Birliği (TEB) Baş leğine katkı kanı Ragıp Ertuğrul da bulunan ve sanat eleştirisinin Üstün Ak emekçileri Metin Bo men, önceki ran, Atilla Dorsay ve gece Beşik yazarımız TEB üye taş Belediye si, PEN Başkanı Zey si Akatlar, nep Oral (video gö Melih Cev rüntüleriyle) geceye det Anday katıldılar. Oral, “Yal Sahnesi’nde nız İstanbul’da belli anıldı. merkezlere değil bü Faruk Şüyün’ün Selçuk Yöntem tün Anadolu’ya giden, özellikle gençle hazırladı ri destekleyen Üstün ğı Üstün Akmen’in “sahne Akmen müthiş bir katılım sanatlarına” verdiği değer la çalıştı” diyerek TEB baş ve emeğin ifadesi olan say kanlığına geldiğinde gönül gı gecesine daha önce de lerinin çok rahat olduğunu falarca izleyip yorumladığı çünkü bu işi hakkıyla ye sanatçılar; Selçuk Yöntem, rine getirebilecek insan ol Tamer Levent, Orhan Al duğunu ifade etti. kaya, Zihni Göktay, Ahmet Gecede Akmen’in şahsın Leventoğlu, Serpil Tamur, da sanatçıların eleştiriye Önder Arık, Genco Erkal ve verdikleri değerin büyük Tülay Günal katıldılar. Er lüğü yaşandı. kurumu zarara uğratmak gibi çeşitli nedenlerle hakkında soruşturma olan Ada’nın sonunu da Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü nedeniyle kurumun il müdürlüklerine gönderdiği şu WhatsApp mesajının hazırladığına dikkat çekildi. Ada, gönderdiği mesajda şunları kaydetti: ‘Eşleriyle restoranda şarap içmezler’ “Günaydın. Bugün Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü. İçi boşaltılmış Cumhuriyetin bayramı olmaz. Ancak anma töreni olur. 80 darbesi ortaya Özal’ı ANAP’lı günleri çıkardı. Dünya kapitalizmine hızlı ve altyapısız entegre olduğumuz yıllardı. Arkasından ekonomik kâbuslar yaşandı. Enflasyonist dönem. Akabinde A ve K partisi çoğunluk iktidarı oldu. Daha öncesinde ülkeyi üst düzey bir azınlık yönetiyordu. A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti. Bunlar plaja gitmez. Mayo giymez. Eşiyle restoranda şarap içmez. Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayamamış kasabalılar.” ‘Türkübar solcuları...’ CHP için de ‘türkübar solcuları’ ithamında bulunan Ada, mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: “16 yıl kesintisiz tek başına iktidar olarak çok uzun bir zaman. Sonuçları görüyoruz. Toplum, bu yapıya karşı çağdaş, ilerici bir alternatif yapı oluşturamadı. CHP de kasabalı kaldı. Kimi köhne MHP’li, kimi Türkübar solcusu. Kimi de Vatan Partili lokal ütopistler. Sanat kurumları büyük yaralar aldı. Konservatuvarlar kurutuldu. Kadrosuzluk esas oldu. Başrol oyuncuları temizlik işçisi ücretinin altına düştü. Zor bir dönem yaşamaktayız. Sabır ve çok çalışma dilerim. Değişim için çok çalışmak yeterlidir. Duruma razı olmak sanatçının duruşu değildir. Durumu toplum yararına değiştirmek sanatın ve sanatçının asli görevidir.” Geçen hafta Musiki birdir yitirdiğimiz değerli ve muazzam tanbur üstadı Necdet bir kubbedir Yaşar’I ANARKEN... Cemal Reşit Rey’in bir cümlesi vardır: “Musiki birdir ve kocaman bir kubbedir”, der. Geçen hafta yitirdiğimiz değerli tanbur üstadı Necdet Yaşar’ın ölüm haberini duyurmak için WhatsApp’tan bir haberleşme ağı kuruldu. Bu yazışmalar içinde müzik dallarımızın nice üyesi bütünleşti. Klasik Türk müziği, Türk Halk müziği, çoksesli Türk müziği, koro üyeleri, solistler, müzik kurumlarının yöneticileri, öğrencileri, araştırmacılar ve hocaları, Ersu Pekin’in başlattığı yazışmalarda taziyet bildirenler arasındaydılar. Çünkü Nec det Yaşar sanatını yerellikten evrenselliğe götürmüş bir sanatçıydı. Ben de onunla bir zamanlar hazırladığım televizyon programımı anımsadım. Necdet Bey bana tanburun çalgı özelliklerini, tarih içindeki yerini anlatmıştı: “Batılılar tanbura uzun saplı lavta, diyorlar. Uzun saplı oluşu, yüzyıllar boyu ince Türk zevkinin yarattığı bir formasyondur. Tesadüfen değildir sapının kısaltılması, diğer tellere kolaylıkla atlayıp bir virtüözite gösterisi sağlanması ve çokseslilik elde edilmesi düşünülmüştür. Sapı uzayınca tel boyu da uzun oluyor. Bu bir rezonans özelliği. Devamlı derinden gelen, insana tesir eden bir özellik. Sap ve tel boyu kısalırsa sesin o tınısı kaybolabilir. En alt tel melodi telidir. Diğer tellerde çok büyük hüner gösterisi yapamazsınız. Her şey uzun sapın üstündeki en alt iki çelik telde icra edilir. Bu sazın imkânlarını ve kendi müziği ni tanıyan besteciler her şarta göre değişik bir şeyler yapabilirler.” Yazıma Cemal Reşit Rey’in cümlesiyle başladım. Bir konuşmada kendisine Türk müziği üstüne sorular sorulmuş. Bu büyük kubbede kendi konumu sorulunca şöyle yanıt vermiş: “Eski Türk musikisinin hakiki hüviyetini ihya edebilecek sanatkârlarımız arasına girmek cür’etini kendimde bulmak isterim. Esasen kanaatimce yazdığım parçalar eski musikimizin sadece tabii bir neticesidir. Name kaynağı bakımından Hafız Post, Bach’dan daha zengindir, dersem anlayanlar şaşırmayacaklardır. Gençler hakiki ve güzel şeyi izli yorlar. Ama bazı çevreler, gençlerin klasik müziği sevmelerini sağlamak için o güzelim parçaları garip kılıklara sokuyorlar. Bu çok yanlış bir tutumdur. Leonardo da Vinci’yi tanıtmak için La Jaconde tablosunu karikatür şeklinde mi yapmak gerekir? Mesela Türk müziğinin ana enstrümanları ney, kemençe, tanbur ve dini parçalarda kudümdür. Piyano veya keman yoktur. Türk müziğini aslına bağlı kalarak devam ettirmek istiyorsak buna dikkat etmeliyiz.” Cemal Reşit Rey’in, musikinin bir geniş kubbede çeşitli renkleri barındırdığını, bizim de kendi müziğimizin çok renkli köklerini unutmamamız gerektiği görüşlerinden alıntıları, değerli Necdet Yaşar’ı anarken yinelemek istedim. TELEVİZYONEDİTÖR: DEMET YALÇIN Yayın Akışı 06.00 Güne Merhaba 09.00 Parametre 10.00 Bugün 15.00 Günlük 16.00 Haber Bülteni 17.00 Günlük 18.00 Ana Haber 21.00 Türkiye’nin Gündemi 01.30 Gece Haber Bülteni 09.20 Bakış 10.00 Güne Bakış 11.15 Özel Röportaj 15.00 Habertürk Gündem 15.45 Spor Bülteni 18.00 Ajans 18 19.00 Ana Haber 21.00 Türkiye’nin Nabzı 24.00 Haber Bülteni 01.00 Gece Haberleri 09.10 NTV Para 10.00 Haber Merkezi 10.40 Spor 11.45 Tekno Hayat 13.00 Öğle Bülteni 15.20 NTV‘ye Sorun 17.35 Gece Gündüz 19.00 Akşam Haberleri 20.00 Ana Haber 21.00 Bugün Yarın 23.00 Haber Bülteni 08.30 Dizi: Beni Affet 09.45 Dizi: Adını Sen Koy 11.00 Duymayan Kalmasın 13.00 Balçiçek İlter ile Olay Yeri 15.30 Dizi: Beni Affet 17.15 Dizi: Adını Sen Koy 19.00 Ana Haber 20.00 Dizi: Hayat Sırları 22.30 TV’de Dizi 07.00 Kanal D ile Günaydın Türkiye 10.00 Hayatın Penceresinden 13.15 Nursel’le Evin Tadı 14.30 Magazin D 16.15 Dizi: Arka Sokaklar 18.45 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Meryem 23.30 Dizi: Siyah Beyaz Aşk 07.30 Güldüy Güldüy Show 09.00 Zahide Yetişle 12.00 Pelin Karahan ile Nefis Lezzetler 13.00 Yarışma Programı: Gelin Evi 15.00 Seda ve Uğur’la 18.45 Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show 00.25 Gece Hattı 07.30 Semra Topçu’yla Güne Başlarken 11.00 Can Ataklı ile Yazı işeleri 13.00 Elif ŞentürkHaber Masası 17.00 Tuba Emlek ile İz Bırakanlar 18.00 Lale Arslan ile Ana Haber Bülteni 21.00 Gündem Özel 23.00 İsmail Dükel ile Günsonu 07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10.00 Mehmet Özer ile Mutfakta 12.45 Still Avcıları 15.45 Dizi: Kadın 19.00 Ana Haber 20.00 Yerli Film: Çalgı Çengi İkimiz 22.30 Milyonluk Resim 23.45 Yerli Film: Çalgı Çengi İkimiz 07.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 ATV Gün Ortası 13.55 Dizi: Seven Ne Yapmaz 16.20 Esra Erol’da 19.00 Ana Haber 20.00 Dizi: Seven Ne Yapmaz 00.15 Haber Programı: Son Durak 07.50 Yeşil Deniz 10.20 Beni Böyle Sev 12.45 Doktor Geldi 14.45 Bir Yastıkta Kocayalım 16.45 Hakkını Helal Et 16.40 Seksenler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 DirilişErtuğrul 23.00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi 07.30 Güne Bakış 10.30 Biz Bize 13.00 Haber Bülteni 15.30 Dünyadan Haberler 16.00 Güncel 18.15 Kültür Sanat 18.30 Günce 20.00 Ana Haber 21.00 İlden İle Yurdun Seni 22.00 Sinema 24.00 Gece Haberleri 10.15 18 Dakika 12.15 Günün Dosyaları 14.00 Haber Turu 17.00 Tele Ekonomi Raporu 17.15 Akşam Raporu 19.00 Ana Haber 20.05 18 Dakika 20.30 Günün Dosyaları 21.00 Forum 22.45 Günün Dosyaları 23.00 Gün Bitiyor 07.00 Sağlık Programı: Günaydın Doktor 08.00 Aşkı Roman 11.00 Dizi: Yalancı Yârim 13.00 Yarışma Programı: Yemekteyiz 15.15 Gerçeğin Peşinde 20.00 TV’de Film 00.15 Emlak Avcıları 09.45 Ugly House to Lovely House 13.15 Modern Cuisine 12.20 Min El Forn 15.05 Two in Million 19.40 One Way Out 20.10 Alaskan Bush People 22.00 Mad, Woman, Wild 01.00 Time Warp 09.00 Yatırım Bülteni 11.00 Risk Yönetimi 13.00 Çıkış Yolu 15.00 Akıllı Para 17.00 3. Seans 18.30 30 Dakika 20.00 Her Şey Bu Masada 22.00 Küresel Piyasalar 23.15 Charlie Rose 07.30 Dizi: Kınalı Kar 08.30 Dizi: Kavak Yelleri 09.00 Adını Feriha Koydum 12.45 Yaprak Dökümü 15.00 Doktorlar 17.00 Doktorlar 19.00 Yarışma: Kelime Oyunu 20.15 Kanıt 23.30 Kanıt 01.00 Doktorlar 04.10 Hayat Yolunda 09.00 Film: Küçük Dal 11.00 Film: Ruh Eşi 12.15 Film: Bhopal Felaketi 14.15 Film: Irkçılık 16.00 Film: Mal Canın Yongası 18.15 Film: Beyaz Fil 20.00 Film: Değişen Hayatlar 22.30 Film: Tekken 23.30 Film: Mutantlar 00.45 Film: Orman 04.30 Film: Amador BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/ Yakın akraba olmayan 1 hayvanlar arasında görülen benzerlik. 2/ Kimi hastalıklarda yüzde, el 2 3 lerde ve ayaklarda görülen şiş... Sanat öğreticisi. 4 3/ Arkadaş, dost... Çok 5 ince gözenekli dokuma. 4/ İlaç... Hoş kokulu 6 meyveleri yiyecek ve içe 7 ceklerde kullanılan otsu bir bitki. 5/ Bir işi yapa 8 bilecek yetenekte olma. 6/ Ölçek... Kuran’da bir 9 sure. 7/ Hintlilerin, bağlı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldukları tarikatı belirtmek için alınlarına çizdikleri işaretlere verilen ad. 8/ En uygun durum ve zaman... Öğütülmüş tahıl... Berilyum elementinin simgesi. 9/ Çiçekli dalları halk hekimliğinde kullanılan otsu bir bitki. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Banliyö. 2/ İzmir’in bir ilçesi... Bir 1 HAC I LAR Ü 2 AL İ S İN İ N 3 ROK VAAZ 4 K CAR SAH 5 İ K İ L EM F A 6 LOKA İ B İ Ş 7 EŞ Ç İ TA İ 8 RUGAN BOY renk. 3/ Kral sofralarında kullanılan 9 K A M İ K A Z E ve yiyeceklerin zehirli olup olmadı ğını anlamaya yarayan kap... “Kadılar müftüler yazarsa / İşte kement işte boynum asarsa / İşte hançer işte kelle keserse / Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” (Pir Sultan Abdal). 4/ Sarı renk li bir üzüm cinsi. 5/ Kum adacığı... Ortadoğu’da bir göl. 6/ Yakla şık on iki bin yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne inanılan kıta... Ev giysileri ve sabahlık yapımında kullanılan dökümlü bir kumaş. 7/ Güzelin ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalı. 8/ Gece... Birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı. 9/ Fırında iyice pişirilerek kurutulan bir tür peksimet... Genişlik. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog