Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2014/92 Esas Davacı, OSMAN KARACURA ile Davalılar, HASAN ÇALIŞKAN, HÜSEYİN EVCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davalılardan Ali ve Elife oğlu 05/02/1956 doğumlu 35918009678 T.C. No’lu Hüseyin EVCİ’ye çıkarılan tebligatların adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından duruşmanın 30/01/2018 günü saat 09:05’e bırakıldığı ayrıca tensip zaptı, dava dilekçesi, ön inceleme duruşma tutanağı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ekli davetiye yerine geçmek üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 688143) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/87 Esas KARAR NO: 2017/352 Davacı MEHMET ELÇEOĞLU, Davalı BAŞAKŞEHİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1Davacı MEHMET ELÇEOĞLU’nun davasının KABULÜ ile MARDİN İli, NUSAYBİN İlçesi, YILDIRIM Mahallesi/Köyü, 5 Cilt, 1373 Hane, 20 BSN’de nüfusa kayıtlı, TEVFİK ve SİNEM’den olma, 20/12/1986 İDİL doğumlu, 14846726772 T.C. Kimlik No’lu, MEHMET ELÇEOĞLU’nun soyadının ELÇİOĞLU olarak düzeltilerek nüfusa yeniden bu şekilde kayıt ve tesciline, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690076) T.C. İstanbul Anadolu 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/220 Esas KARAR NO: 2017/318 Mahkememizin 17/10/2017 tarih 2017/220 esas, 2017/318 karar sayılı ilamı ile; Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, İncesu Mahallesi, Cilt No: 70, Hane No: 03, BSN: 434’te nüfusa kayıtlı, Selçuk ve Eda’dan olma 31/12/2011, Pendik doğumlu, küçük Elisa Suden’in (TC NO: 12048152294) nüfusta “Elisa Suden” olan adının “Rabia Şeyma” olarak değiştirilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur. 24/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 689980) T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/131 Esas Konu: Gaiplik İlanı MALİYE HAZİNESİ ile NAFİYE (GAİP), KAYYIM FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davalı Nafiye’nin akıbeti belli olmadığından bahisle gaipliğine karar verilmesine karar verilmiş olduğundan söz konusu şahsı tanıyan ve bilenlerin, hayat ve mematından bilgisi olanların Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu TMK 53 Maddesi gereğince ilan olunur. 25/10/2017 GAİP TC KİMLİK NO: 30070899310 ADI SOYADI: NAFİYE null BABA ADI: ABDULLAH ANA ADI: GÜLİŞ DOĞUM TARİHİ: 01/07/1906 DOĞUM YERİ: RESNE Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 689968) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/304 Esas KARAR NO: 2017/248 Davacı ABDURREZZAK GÖRGÖZ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Mardin Artuklu ilçesi, Şehidiye Mah. C.No: 10, H.No: 113, BSN 50’de nüfusa kayıtlı, SERVET ve FİKRİYE oğlu 31/01/1987 doğumlu, 28451266318 TC No’lu ABDURREZZAK GÖRGÖZ’ün, ABDURREZZAK olan adının ABDURREZZAK KENAN; GÖRGÖZ olan soyadının ise SÜMER olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiştir.İlan olunur 27/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690072) T.C. İZMİR 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/604 DAVALI: RAMAZAN YILDIZ Fadli ve Sebiha oğlu, 01/01/1981 Ergani doğumlu, 17413885254 T.C Kimlik numaralı Fatih Mah. 2. Gülbahar Cad. 55 Sok. Ergani/Diyarbakır Davacı Aslı YILDIZ ile davalı Ramazan YILDIZ aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile tensip tutanağı davetiye çıkartılmış olup, tebligat yapılamadığı ve tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve 22/08/2016 tarihli tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava Dilekçesi ve 22/08/2016 tarihli tensip tutanağının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 689830) T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/318 KARAR NO: 2017/452 Davacı SAVAŞ SUSÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Açılan davanın KABULÜ ile, Kayseri Melikgazi Hunat 111 hanede nüfusa kayıtlı, Orhan ve Derya’dan olma 17.01.1991 doğumlu ve T.C. 25628153204 numaralı Savaş Susü’nün nüfus kayıtlarındaki soyadının Boztaş olarak TASHİHİNE karar verildiği ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690018) T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ilan Davacı SADİYE AKSOY tarafından davalı BAKIRKÖY NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan isim tashihi davasında; Mahkememizin 20/10/2017 tarih ve 2017/326 esas, 2017/433 karar sayılı kararı ile; Batman İli, Kozluk İlçesi, Yanıkkaya Mahallesi/Köyü, Cilt No: 57, Hane No: 37, BSN 52’de nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Nisbet’den olma, 18272883672 TC kimlik numaralı davacının nüfus kayıtlarında Sadiye yazılı isminin ZEYNEP olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, ilişkin karar ilan olunur. 26/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690485) T.C. İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 28/09/2017 tarih ve 2017/4 Esas2017/296 Karar sayılı ilamı ile Selami AK’ın (T.C. No:25448540888) adının KAAN olarak değiştirilmiştir. İlan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 689850) T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2016/146 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Zilyetliğe dayalı Tapu Tescil davası nedeniyle İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Doğanbey mevkiine ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz hakkında TMK 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Pafta No: 27 Yüzölçümü: 120.000 m2 Cinsi: Taşınmaz Mevkii: Doğanbey Davacı Adı Soyadı: ALP ERSOY Davalı Adı Soyadı: MALİYE HAZİNESİNE İZAFETLE MAL MÜDÜRLÜĞÜ Dava: Zilyetliğe dayalı Tapu Tescil davası Yukarıda tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3. kez yapılan ilandan başlayarak 3 ay yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.27/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 689824) T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN Sayı: 2017/134 Esas Konu: Davacı, SAİT EMRİ ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Mahkememizce verilmiş 14/09/2017 tarihli karar ile DAVANIN KABULÜNE, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Tepekum köyü, 21 cilt, 298 Aile sıra no BSN: 3’de kayıtlı olan; 50455100022 T.C. Kimlik numaralı Beytullah ve Mahiye’den olma, 01/07/1954 doğumlu SAİT EMRİ’nin, 01/07/1954 olan doğum tarihinin 11/05/1954 olarak, Sakarya olan doğum yerinin ise, Novi Pazar olarak değiştirilmesine, ve nüfusa TESCİLİNE karar verilmiş olmakla, ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690249) KAYSERİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO: 2017/683 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kayseri İli Melikgazi İlçesi Kükürt (İnecik) Mahallesi PARSEL NO: 10 ADA NO: 1513 VASFI: Bağ YÜZÖLÇÜMÜ: 7.917,31 M2 MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Aynur Elmaağaçlı ve Espri Nefes Elmaağaçlı KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapına davacı idare, maliği ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/683 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Halk Bankası Kayseri Merkez Şubesi’ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690318) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/231 Esas KARAR NO: 2017/345 Davacı GÖNÜL YELKENCİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1 Davanın KABULÜ ile 17222568430 T.C. No’lu 08/07/1983 doğumlu Alim ve Nazlı kızı Gönül Yelkenci’nin Gönül olan adının “Gaye” olarak değiştirilmesine, karar verilmiştir.İlanen tebliğ olunur. 27/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690064) Çarşamba 1 Kasım 2017 14 haber Erdal İnönü ölümünün 10. yıldönümünde anıldı Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümünün 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, yeğeni ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yeğeni Eren İnönü ile yakınları katıldı. İnönü için ilk olarak mezarı başında dua okundu. Sevinç İnönü, Erdal İnönü’nün yanında kabri bulunan yönetmen Atıf Yılmaz Batıbeki’nin de mezarına çiçek koydu. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, anma töreninin ardından kısa bir açıklama yaparak, Erdal İnönü’nün Süleyman Demirel ile birlikte koalisyonların yürüyebileceğini gösterdiğini belirterek, “Önemli bir kişiydi, ben yeğeni olarak buradayım. Kardeşim ve bana çok yakın bir amcaydı. Çok arıyoruz kendisini” dedi. l İSTANBUL/Cumhuriyet Fransa’da OHAL bugün sona eriyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, OHAL’i kaldıracak terörizme karşı hazırlanan yasayı onayladı. Macron, ülkede 2015 Paris saldırılarından bu yana süregelen Olağanüstü Hal’in (OHAL), bugün sona ereceğini duyurdu. Yasa tasarısı ekim ayının başında parlamentoda oyçokluğuyla kabul edilmişti. Bu yasayla birlikte aşırı şiddete karşı daha fazla yetki tanınacak olan kolluk güçlerine ibadethaneleri kapatma, aşırılıkçılık bağları olduğundan şüphelenilen kişilerin hareketlerini kısıtlama ve arama yapma ile elektronik kelepçe yetkisi genişletiliyor. Öte yandan ev hapsi uygulaması gevşetiliyor ve gösteri yasağı, derneklerin Bakanlar Kurulu tarafından kapatılabilmesi gibi OHAL yetkileri de kaldırılıyor. Güvenlik güçlerine geniş yetkiler veren yeni yasaya tarih sınırlaması da getirildi. Yasanın 2020 yılı sonuna kadar yürürlükte kalması ve yasa maddelerinin her sene gözden geçirilmesi öngörülüyor. AKP, Fransa’yı örnek veriyordu Fransa’da ki OHAL, başkent Paris’te Kasım 2015’te 130 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD saldırıları sonrası ilan edilmiş ve daha sonra altı kez uzatılmıştı. Türkiye’de OHAL uygulamalarına getirilen eleştiriler, iktidar çevrelerince “Fransa’da da OHAL var” diye yanıtlanıyordu. Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Strasbourg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) de bir konuşma yaptı. Konuşmasında Moskova ve Ankara ile diyaloğun önemine dikkat çeken Macron, Rusya ve Türkiye’nin Avrupa’ya sırt dönerek bir gelecek kuramayacağını, iki ülkenin geleceğinin Avrupa ile bağlantılı olduğunu söyledi. Macron, “Herkesle konuşmalıyız” dedi. l Haber Merkezi T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/333 Esas KARAR NO: 2017/341 Davacı ŞAHİN ÇÜRÜK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 39451259064 kimlik No’lu Menzeher ve Aslihan oğlu 19/09/1994 Erzurum doğumlu, Şahin Çürük’ün nüfusta “Çürük” olan soyadının “Koçak” olarak değiştirilmesine, karar verildi. 02/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690083) T.C. İstanbul Anadolu 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı: 2017/44 Esas HÜKÜM: Davanın kabulü ile, Bingöl ili, Bingöl Merkez, Balıklıçay köyü, Cilt No: 23 Hane No: 3, BSN; 47’de nüfusa kayıtlı Hayri ve Suzan oğlu 21/07/1979 Bingöl doğumlu 28915247716 T.C. kimlik No’lu Hasan Hayri’nin BAT olan soyadının “ESER” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 689828) T.C. İstanbul Anadolu 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/252 KARAR NO: 2017/296 Diyarbakır ili, Dicle ilçesi, Çavlı Mahallesi, Cilt No: 15, Hane No: 27, BSN: 39’da nüfusa kayıtlı 17482879826 T.C. No’lu Şaban ve Suna oğlu, 01.09.1980 doğumlu, AHMET SIVAR ASLAN’ın isminin TMK 27. Maddesi uyarınca “AHMET SUVAR” olarak değiştirilerek NÜFUSA TESCİLİNE, karar verilmiş olup, İlan olunur. 24/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 689823) T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/206 Esas KARAR NO: 2017/352 Davacı ADEM BAYAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davacının davasının KABULÜNE; Bitlis ili, Bitlis Merkez ilçesi, Ağaçdere Mah/köy, Cilt: 13, Hane 9, BSN: 220’de nüfusa kayıtlı, 28516276412 TC kimlik numaralı, Ahmet ve Nefise oğlu, 01/01/1999 Küçükçekmece doğumlu Adem Bayan’ın soyadının ‘DEMİR’ olarak değiştirilerek tashihen nüfusa bu yönde kayıt ve tesciline karar verildiği ilan olunur. 30/10/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690052) T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN ESAS NO: 2017/268 Esas KARAR NO: 2017/281 Sivas İli Merkez İlçesi Asarcık Köyü cilt No: 83 Hane No: 91 BSN: 64, 28087860942 TC Kimlik Numaralı Ceydiye Yılmazer’in adının Ceyda olarak düzeltilerek tesciline, karar verilmiştir ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 690437) Akar ve komutanlar Diyarbakır’a gitti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır’a gitti. Diyarbakır Havalimanı’nda Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve birlik komutanları tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Valiliği ziyaret etti. Valilik ziyaretinden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının askeri birliklerde denetimlerde bulunduğu belirtildi.l DHA Gazeteci Sedat Sur’a dava Gazeteci Sedat Sur hakkında, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yaptığı “Kayyım Vurgunu” haberi ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Haberin ardından Mardin Cumhuriyet Savcılığı, gazeteci Sur hakkında soruşturma başlatmış temmuz ayında ifadesi alınmıştı. Ardından haber ve Sur’un sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Doğru’nun davası ertelendi Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Muhammet Doğru’nun tutuksuz yargılandığı dava Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Doğru’nun adli kontrol şartının kaldırılması talebi ise mahkeme tarafından redd edildi. Mahkeme duruşmayı 8 Ocak’a erteledi. C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog