Bugünden 1930'a 5,418,658 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8HAZİRAN2012CUMA 8 İL MÜFTÜLERİ SEMİNERİ HABERLER Uludere'de ölenlerin 19'u çocuk. Karar onanırsa Berna ve Ferhat 4 yıl 8 ay daha yatacak 'Kürtaj sadece kadını ilgilendirmez' SAKARYA (Cumhuriyct) Sakarya'da yapdan il nıüftüleri seminerinin sonuç beigesinde "kürtaja ilişkin düzenlemelerin yasal müdahalelerle ele alınnıasr" eleştirildi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bo/dağ ve Diyanet tşleri Başkanı Mchmct Görmcz'in katıhmıyla gerçekleştiriletı seminerin sonuç bildirgesi dün açıklandı. Bildirgede şu ifadeler yer aldı: ""Hiç kuşkusuz anncnin bcdcnscl sağlığının korunmasına yönclik ortaya konabilecek tıbbi öneriler, her /aman dikkate alınmalıdır. Ancak açıkça bir istismar görünümü veren müdahalc formları karşısında İslanı, hcm anncnin hcm dc ccnin halindcki varlığın korunmaya alınması konusunda modern bilinıin ortaya koyduğu vcrilcrin dikkate alınmasını bir ilkc olarak takdim ctmektcdir. Öteyandan kürtaja ilişkin düzcnlemelerin yasal mudahalelerle ya da yasaklayıcı başka tedbirleıie ele alınması sorunun devasa ağırhğını gidermeye yetmemektedir. Ayrıca kürtaj meselesinin sadece bir kadın mcselcsi olarak ele alınması da büyük bir haksızlıktır. Zira tarih bovunca bu meselenin en büvük sorumlusu, cn büvük müscbbibi erkcklcr iken cn çok ıstırabını çckenler, mazlum ve mağdur olanlar da hep kadıniar olmuştur." pankartına 8.5 yıl HILAL KOSE Parasız eğitim OYMler canavara döndü öğrencilerin avukatı Taylan Tanay, "Müvekkillerimin savcının talimatıyla Terörle Mücaclele Şubesi'neteslim edilmeleri ve tutuklanmaları Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na yönelik protesto dalgasının geçmesi için, önünü alınması için bir siyasi tedbirdir" dedi. Beraat talep eden Tanay'ın, özel yetkili mahkemelerin canavara döndüğünü belirtmesi üzerine üye hâkim Aytekin Özanlı, "Bize canavar mı diyorsunuz?" dedi. Tanay, "Sözlerim sizinle ilgili değil, Başbakan'ın özel yetkiii mahkemelere ilişkin sözleri ile ilgili. Yetkiler alınsın, deniyor. Muhtemelen kapatacaklar" dedi.. 10 yılda çocuk masum çocuklar MAHMUT ORAL Çatışma kurbanı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Roman vatandaşlarla Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmada "Parasız eğitim istiyoruz, alacağız" yazili pankart açan üniversite öğrenci leri Ferhat Tüzel ile Bcrna Yılmaz "tcrör örgütü üycsi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 5 ay 20'şer gün hapis cezasına mahkum edildi. 19 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen öğrenciler, ceza onanırsa 4 yıl 8 ay daha hapis yatacak. Mahkeme heyeti, öğrencilerin, üyesi olduklan iddia edilen silahlı terör örgütünün direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlere katıldıklannı tfade etti. Tüzer ve Yılmaz'ı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum eden heyet, Tüzer, Yılmaz ve Utku Aykar'a terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verdi, Kararı temyiz edeceklerini söyleyen avukat Tanay, "Parasız eğitim istedikleri için ceza aldılar. Bu Başbakan'ın algı scviyesini dc aştı" dedi. Tanay, yargılama sırasında öğrencilerin beraatını isteyen savcının görev yerinin değiştirildiğini anımsatarak, mahkemenin öğrencilerin terör örgütüyle bağlantısını ortaya koymadığını, IMF ve ABD'nin politikalanm eleştirmeyi suç olarak değerlendirdiğini ifade etti. öldü 700 öğrenci beraat edene kadar... Yiğit Ergün, "Ankara ve İzmir'den sonra bir kez daha yumurtalı protestonun demokratik bir hak olduğunu gördük" dedi. 700 tutuklu öğrenci tahliye edilene dek mücadefe edeceklerini belirten Ergün "Ferhat İle Berna'yı da beraat ettirene kadar bu mücadelemize devam edeceğiz" dedi. n\ A5IN öğretmenler de beraat etti Tireli HICRAN OZDAMAR KADINIARIN TEPKİSİ ÇIĞ GİBİ Çok sayıda kentte eşzamanlı eylem fstanbul Haber Servisi "Kürtaj haktır" diyen kadınlar, tepkilerini bu akşam saatlerinde birçok ilde eylemlerle devam ettirecek. AKP'nin bedenlerine müdahalesine karşı çıkan kadınlar, 19.3023.00 saatleri arasında birçok ilde eşzamanlı oturma eylemi yapacak. Kadınlar İstanbul'da Galatasaray Meydanf nda saat 20.00'de oturnıa eylemi gerçekleştirecek, "Kürtaj yasağına karşı erkcklcr" adıyla bir araya gelen erkekler ise 10 Haziratfda saat 14.00'te Beyoğlu Tünel'den Taksim Meydanı'na yürüyüş yapacak. DİYARBAKIR 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan İHD Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu, AKP'nin iktidara geldiği 2002den bu yana 171 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek, "Anne karnmdaki ceninin hakfarını savunduğunu ileri süren iktidar, bölgemizde büyük bölümü güvenlik güçleri tarafından kasten veya ihmal sonucu katledilen çocuktarın haklarından bahsediyor" dedi. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında 28 Aralık gecesi bombalanarak öldürülen 34 kişinin 19'unun çocuk olduğu anımsatılarak, "Sadece 2011 'de 33 çocuk bölgede yaşanan çatışmalı sürecin kurbanı olmuştur. Çatışmalı sürecin yoğun bir şekilde başladığı 1988den bu yana öldürülen çocuk sayısı 552yi bulmuştur" denildi. Açıklamada, "Katledilen 552 çocuğun kaçının faili yargılanmış ve gerekli cezalara çarptırılmıştır? Çünkü çocuklarımızı öldüren katiller bir şekilde korunmaktadır. Ya haklarında hiçbir suretle kovuşturma yürütülmemektedir ya da kovuşturmaya tabi tutulanlar herhangi bir cezaya çarptırılmamaktadır. Çocukların silahların gölgesinde oynamadığı, küçücük yüreklerinin korkusuzca istedikleri yerde ve rahatça gezebildikleri bir dünya istiyoruz" denildi. KORKUSU RENCİKOlBgH Fotoğraf: SERKAN YILDIZ AKP'nin Yumurtaya beraat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Istanbul Üniversitesi'ni (IÜ) ziyaret ettiği 14 Aralık 2011 günü çantasında 3 yumurta olduğu için gözaltına alınan hukukfakültesi ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Yiğit Ergün, polise direndiği ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Suçlamaları kabul etmeyen Ergün, "Bu dava siyasi bir davadır" dedi. Yargıç Ali Belen ise gülümseyerek "Bunlara girme, siyasi olsa seni DGM'ye gönderirim" dedi. Üç polisin şikâyetçi Neyse ki olduğu davada yargıç, sanığın mağdurlara karşı herhangi bir darp, cebir ya da tehdit eyleminin söz konusu olmadığını belirtti. Eylem tarifinîn iddianamedeki sevk maddesindeki suçtanımına uymadığını kaydeden yargıç, yüklenen fiilin yasada suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi. Yargıç, 'hakaret' suçundan da mahkumiyete yeter her türlü şüpheden uzak, kesin, makul, inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesi ile beraatına hükmetti. (HİLAL KÖSE) İZMİR Tire'de geçen yıl toplusözieşme hakkı istemiyle eylem gerçekieştiren ve polis müdahalesiyle karşılaşan öğretmenler, dün hâkim karşısına çıkti. "Gündoğdu Marşı" söyledikleri için de suçianan, Toplu Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açilan EğitiraSen'li öğretmenler beraat etti. Geçen yıl 5 Ekim'de EğitimSen Tire Temsilciliği üyeleri, 4688 sayilı yasada sendika ve topiusözleşmelere ilişkin grev hakkı bıılunmamasını protesto etmişti. Polis, biber gaziylamüdahale ettiği eylemin ardından 12 öğretmen hakkında savcıliğa suç duyurusunda bulunmuş, öğretmenler hakkında dava açıimişti. EğitimSen Tire Temsilcisi Eyüp Aksoy, "Simgeleşen Gündoğdu Marşı da beraat etti" dedi. I X . ANKARA 22, ICRA MUDURLUGU'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMAİLANI DOSYA NO: 2009/3004 Es. Satılmasıua karar verilen gayrinıeııkulün ciıısi. kıymeti. evsafı. Satış Şartlan: Ankara ili, Keçiören ilçcsi. Karargahtepe Malıallesi. Sanatoryıun Caddesi, Kırca Sokakta 4 Kapı nolu Lefkoye Apartmanı'ııın bulıınduğu yere rastlayau imarın. 5729 ada? 12 parseli teşkil eden. 481 nı2 arsa üzerine in§a edilıniş, 10/138 arsa payb, Bodrum Kat 1 nolu, 2 oda, salon, antrc. mutfak. banyo ve wc'den müteşekkil 55 m2 kullannn alanlı mesken vasıfiı taşınmaz ekleııtisi bir nolu kömürlügü ile birlikte bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır. GayriiTienkullin geniş evsafı dosyada rnevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. NOT: Taşınmaz tapu kaydında bıılunan 2 î .06.1999 tarih ve 3419 yevmiye sayısı ile Hüsük ŞATTtN lehine tesis edilrniş intifa hakkı ile birlikte satılacaktır» TAKDİR ÜLUNAN KIYMETİ: 70.0<M),OO.TL %l KDV Alıcıya aittir. 1Satış 17.07.2012 günü, saat 15.45'den 15.55'e kadar Ankara Adliyesi 2 nolu mezat salonunda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştnma masraflannı geçmek şartı ile ihale olnnur. BÖyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimeııkıü 27.07.2012 günü, saat 15.45'den. 15.55?e kadar Ankara Adliyesi 2 nolu mezat salonunda ikinci arrırmaya çıkanlacaktır. Bu artınnada da bu miktar elde edilmemi^ ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanmda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bnndan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20sî nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir baııkanuı kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubıınu vermeleri gerekmekîedir, Satış peşinpara iledir. Alıcı istedigi takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi. ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmi^ emlak vergi borçlan. Tellaliye resıni ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçlan sarı^ bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale ahcısına aittir. 3 Ipotek sahibi alacakhlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki baklannı, faiz ve masrafa dahil olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakıiacaktır. 4 Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilrniş olsa bile, satış bedelini derhal veya ttK. 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5 Gayrimenkul kendisine ihale olunankimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edikneyip. yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak îlanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşımnaz cn çok artırana ilıalc cdilir. İhalenin fcshînc scbcp olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ilıale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. Ihale farkı ve temerriit faizi ayrıca hükme gerck kalmaksızın lcra Müdürlüğîince tahsil olunur. 6 Şartname ilan tarihiııden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilcbüir, 7 Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/3004 Es. sayıh dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurnıalan rica olunur. 08.05.2012 (îc.îf. K. 126) (*) tlgililer tabirine irtifdk hakkı sahipleri de dahildir. ^ ^ ^ ^ ^ "Resmi ilanlar: nww.ilan.^ov.tr'de" ^ ^ ^ ^ H (Basın: 35815) •• w •• T.C. ORDU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 20074028 Tasınmazm Tapu Kaydı, Halı Hazır Durumu, tnıar Üurumu: OrduYeni Mahalle, Cilt: 7, Sayfa: 658, Ada: 261, Parsel: 18'tle kayıth, 282,07 M2.yüzölçümündcki KAR.GÎR APAR'IMAN. Satışa konu taşınmazın tamamı Borçlu Remzi Çolak adına kayıthdır. OrduMerkez Yeni Mahalle, Aydın Güler sdcakta, Tapunun ada: 261, Parsel: 18*de kayıth 282,07m2. yüzölçümlü kargir apartınan nitcliğindc olan taşınmaz üzcrindc 5 kat4 çatı kattan ibaret betonarnıe karkas inşaat rüründc yapılmış r bina me\ cut olup 65 kapı numaralıdır. Zemin katı işyeri, normal katlar vc çatı kat çifl dairedir. Dışı sıvalı ve boyahdır. Binarun üç ccphcsi açık, bir ccphcsi bitişiktir. Çatısı ahşap üzcri kircmit örtüdür. Mcrdivcni düz mozaik kaplı olup demir korkulukluve badanalıdır. Dış kapısı demir doğranıadır. Aydın üülcr sokaktan girişlidir. Normal katlar 1 m. çıkmalıdır. Hlektrik ve suyu vardır. Kalorifersiz ve asansörsüzdür. Soba ile ısıtılnıaktadır. Binanın çekme mesafeleri demir camekânla çevrilmiş ve üstü saç örtü ile kapatılmıştır. 1Zeminkat; işyeri olarak kullanılmakta olup, zücaciye ve soba ticareti yapılmaktadır. Arka üırafta atölye vardır. Alölyc işyerindcn demir eamekân ile bölünmüşlür. Atölyenin labanı ahşap döşeme olup içi sıvalı ve badanalıdır. tşyerinin tabanı renkli düz mozaik kaphdır. îşyeri 141 xn2*dir. Zemin kattii çckmc mesafelerinin yanlan demir eamekân ve üstü saç örtü ile kapatılmıştır. Bu kapah alan işyeri ile birlikte kullanılmaktadır. Kapah alan 125 m2'dîr. 2Ratta yola bakan Daire; mutfak, oturma odası, hol, banyo ve WCMen ibarettir. Bir balkonu vardır. Mutfak, hol ve balkon tabanı kalebodur, diğer odalann tabanı düz mozaik kaphdır. Banyo ve WC tabanı ile duvarlan yanya kadar kalebodur kaphdır. Banyo, küvetli ve lavabolu. \VC hcla taşh vc lavaboludur. Mulfak tczgâhı mermer olup dolaplar ahşap boyahdır. Duvarlar badanalıdır. Çıkmaları ile birhktc 88 m2'dir. 1. katta arka tarafa bakan daiıc; kullanım, oda sayısı, imalat ve alan olarak bitişik daiıc ile aynı özelliklere salıiptir. Arka ve yan bahçcyc bakmakta olup 1 m. çıkmalıdır. Mesken çıkma ile birlikte 88 m2'dir. 2. Katta yola bakan daire; kullanım oda sayısı, imalat ve alan olarak alt kattaki daireler İle aynı özelliklere sahiptir. Mesken çıkma ile birlikte 88m2'dir. 2. katta arka tarafa bakan daîrc; kullanım oda sayısı, imalat ve alan olarak alt kattaki daireler ile aynı özelliklere sahiptir. Mesken çıkma ile birlikte 88m2'dir. 3. Kaüa Ön tarafa bakan daire: Kullanım oda sayısı, imalat ve alan olarak alt kaltaki daireler ile aynı özelliklere sahiptir. Mesken çıkma ile birlikte 88m2'dir. 3. Katta arka tarafa bakan daire; Kullanım oda sayısı, imalat ve alan olarak alt kattaki daireler ile aynı özelliklere sahiptir. Mesken çıkma ile birlikte 88m2'dir. 4. Katta yol tarafma bakan daire; Kullanım oda sayısı, imalat ve alan olarak all kattaki daireler ile aynı özelliklerc sahiptir. Mesken çıkma ile birlikte 88m2*dir. Diğer daireler ile sadece imalat farkı vardır. Kapılar ve pencereler ahşap üzeri vemiktir. 4. Katta arka tarafa bakan daire: Kullanım oda sayısı, imalat ve alan olarak alt kattaki daireler ile aynı özelliklere sahiptir. Mesken çıkma ile birlikte 88m2'dir. Çatı katta yola bakan daire; Kullanım oda sayısı, imalat ve alan olarak 4. kattaki daireler ile aynı özelliklere sahiptir. Sadeee alan olarak alt kattaki daireden küçüktür. Yoldan ve yandan çekmelî yapüdığından mesken 70m2'dir. Çatı katta arka tarafa bakan daiıc; kullanım, oda sayısı, imalat ve alan olarak bitişik daire ile aynı özelliklere salıiptir. Arkadan vc yandan çckmcli yapüdığından mesken 70 nı2. 'dir. Zemin kat işyeri: 50.760,00TL, Kapah alan: 13.700,00TL, 1. kat çift daire: 63.360,00TL. 2. kat çirt dairc: 63.360,00TL, 3. kat çift daire: 63.360,00TL, 4. Kat Çift daire: 67.584,00TL, Çati kat çift daire: 53.760,00TL'dir Binanın Toplam muhanunen bedeli: 375.884,00TL. arsasının değeri ise: 245.401,0ÜTL'dir. Toplam bedeli ise 621.285,00TL*dir. Taşınmaz imar planında blok nizam tarzında 5 kat+ çatı kat konut yapımına müsail bir yerdedir. Muhammen Bedeli: 621.285,00 TL Satış Saati: 10.20 10.30 Arası Satış Şartlan: 1Birinci açık arttırma 17.07.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında ORDU 2. ÎCRA MÜDÜRLÜÜ ODASI MERKEZ/ORDU adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artürmada tahmin edilen değerin %60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böylc bir bedclc alıcı çıkmazsaen çok arttıramn taahhüdü saklı kalmak şartıyla 27.07.2012 günü ORDU 2. ÎCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODAST MKRKHZ/ORDU adresinde yukanda lx;lirlilen saatler arasında ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçlıaııiı alacaklılaıın alacaklan toplamun, satış vc paylaştuma gidcrlcıini geçmesi ve arttırma bcdclinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edüen kıymetin %20'si nispcthıdc Türk Lirası pcşüı para veya bu miktar kadar nülli bk bankanın teminat mcktubunu (lcra Daircsi vc dosya numarası bclirtilcrck) vcrmclcri lazınıdu. Satış peşin para iledk. Alıcı istcdiğindc 10 günü geçmemek üzcrc mchil vcrilcbiür. Katnıa dcğcr vergisi, ihale damga vcrgisi, satıcı aduıa tahakkuk cdccck 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçlan satış bcdelinden ödenir. Tahlive ve teslim giderleri ihale ahcısına aittir. 3tpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile an bcş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paykıstırmadan hariç bırakılacaktır. 4Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra tflas Kanunu'nun 133*üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. Iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacel kalmadan kcndilerindcn lahsil cdilecektir. 5Şartname, ilan tarihinden ilibaren herkesin görebilmesi için dairede olup gideri verildiği takdirde isteyen alıeıya bir örneği göndcrilcbilir. GSatışa iştkak cdcnlcrin şaıtnamcyi görmüş vc münderccaünı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteycnlcrin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurnıalan ilan olunur. **tşbu ilan tcbligat yapılamayan tüm ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 13.04.2012 (ÜK. m.126) (*) tlgililer tabuîne ktifak hakkı sahipleri dc dahildir. "Resmi ilanlar: www.ilan.gov,tr'de" (Basın: 36355) AN Kaypakkaya oğlunun yanında toprağa verildi 39 yıl sonra yan yanalar SEYFETTİN METE ÇORUM Işkence ile öldürülen 68 kuşağmın devrimci liderlerindetı tbrahim Kaypakkaya'nın babası Ali Kaypakkaya, dün Çorum'un Kariikaya köyünde oğlunun yanında toprağa verildi. 85 yaşındaki Ali Kaypakkaya, önceki gün Ankara'daki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Karakaya köyünde düzenlenen ve dualann Türkçe okunduğu cenaze törenine Kaypakkaya'nın aiiesi, kardeşi Ali Ekber Kaypakkava, CHP Çorum 11 Başkanı Ccngiz Atlas, CHP Iiçe Başkanı Saim Topgiil, Kaypakkaya'nın mücadele arkadaşları ve Çorumlular katıldı. Cenazede oğlu Ibrahim Kaypakkaya'nın tnezar taşiarını ve fotoğraflannı öperek ağıtlar yakan anne Şükran Kaypakkaya "Baban ölünccyc kadar seni dilinden düşürmedi. Şimdi senin yanına gcldi. Babanı sana emanet ediyorum. Eskidcn olduğu gibi birlikte mücadele edcrsiniz" dedi. m o C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog