Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 HAZİRAN2012CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Partili cumhurbaşkanı' diye ifade edilen modelin detaylannda olağanüstü yetkileri olan bir lider gizleniyor 7 Erdoğan'a özeP model ERDEM GUL ANKARA Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, "Partili Cumhurbaşkanı" dediği sistemden "Erdoğan'a özgü başkanlık modeli" arayışı çıktı. AKP'de Erdoğan'm kafasındaki sistemin detaylan belli olmaya başladı. Buna göre halk tarafından seçilecek başkan sistetnde tek patron konumunda olacak. Partinin de liderliğini elinde tutacak olan başkan, başbakanı da atayacak ve parlamentoyu da feshedebilecek. Başbakan Erdoğan'm, "Partili cumhurbaşkanı" olarak ifade ettiği sistemle, kurmaylarının bir süredir yümttüğü bir çalışma sonucu kendisine veriien bilgilerin bir ifadesi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre AKP'li hukukçu kurmaylar, yeııi anayasa yazım çalışmalannm başlamasından bu yana ABD'deki başkanlık ve Fransa'daki yan başkanlık sistemlerinden esinlenen bir model üzerinde çahşma yürüttü. AKP yöneticileri, parti içinde "Erdoğan'a özgü sistem" olarak da adlandırılan modeli şöyle anlattılar: Tek adam: Fransa'daki yarı başkanbk sisteminde başkan iç politikada da yetkilere sahip, ama asıl olarak dış politikada yetkili. AmerikaMa ise hem iç hem dışta yetkili. Bizde de halkın seçeceği başkan, hem içeride hem dışarıda sistemin en ve tek yetkilisi konumunda olacak. Bu, 2014 seçimleriyle başlayacak. Başkan, gücünün kaynağını ve yetkisini halktan alacak. Halktan aldığı bu güç ve yetkiyle tek karar verici konumunda olacak. Şu anda ashnda anayasaya göre cumhurbaşkanı 'yürütmenin başı' konumundadır. Ama güçlü bir başbakan olduğu için bu iki başhlığa neden oluyor. Yeni modelle yürütmenin başı olarak sadece başkan kalacaktır. Partinin de lideri: Tüm başkanhk ya dayarı başkanhk sistemlerinde başkanların bir partiye aidiyeti ve ilişkileri de vardır. ABD'de Başkan Obama, parti başkanı değil, ama parti üzerinde ağırlığı var. Bizim önerdiğimiz modelde ise ayn bir parti başkanı yok. Başkan aynı zamanda partinin de lideri. Ancak yasama organının bağımsız olabilmesi için milletvekillerinin adaylıkların farklı bir mekanizma kurmalıyız. Yaııi parti başkanı olsa da milletvekillerini başkan belirlememeli. Milletvekilleri, bizdeki önseçim benzeri bir mekanizmayla halkın istediği isimler arasından çıkmalı. Ama partinin bunun dışındaki bütün yönetim işlerini başkan elinde tutabilir. Ashnda şu anda bizim anayasamizda, 'Cumhurbaşkanı scçilcn kişinin partisiyle bağı kesilir' deniliyor. Ancak uygulamada bu böyle değil. Sayısal olarak en güçlü parti cumhurbaşkanını seçiyor. O cumhurbaşkanının 4tarafsız' olması mümkün mü? Olmadığım hepimiz biliyonız. u « DUZ YAZI Orhan BIRGIT orhanbirgit@gmail.com Faks:0216 302 8208 RAPORTOR: GUL İKİNCİ KEZ SECİLEBİÜR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili açılan davayı 15 Haziran saat 09.30'da görüşmeyi kararlaştırdı. Dava raportörü AN Rıza Çoban, Gül'ün görev süresini 7 yıl olarak belirierken, ikinci kezseçilemeyeceğine ilişkin hükmü anayasaya aykırı buldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, raportörun yaklaşımının yanlış olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Gül'ün mevcut görev süresinin kaç yıl olduğu ve bir daha seçimlere katılıp katılamayacağı tartışmalarında son noktayı koyacak olan Anayasa Mahkemesi haftaya karannı verecek. Mahkeme heyeti açısından bağlayıcılığı bulunmayan raporda, Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğu görüşü öne çıktı. Raporda, Cumhurbaşkanı Gül'ün ikinci kez seçilmesini engelleyen hükmün ise anayasaya aykın olduğu belirtildi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanının görev süresinin seçildiği dönemin hukukuna tabii olduğunu belirterek şu değerienlimneyi yaptı: ''Seçildiği dönemin hukukunda 7 yıllığına seçilmesi, ikinci defa seçilmemesi öngörülüyordu. Eğer raportörun, basına yansıyan bilgiler doğruysa, kanaati görev süresi bakımından 7 yıl, ikinci defa seçilememe bakımından 5 yıl ise bu fevkalade yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü Cumhurbaşkam'nın seçildiği dönemdeki anayasa hükmü bir bütündür. Görev süresi bakımından 7 yıllık kısma riayet edip 'Bu böyledir' deyip daha sonra bir daha seçilememe bakımından 'Yeni düzenlemeye tabi olması lazımdır1 diye bir değerlendirme yapmak hukuki açıdan hükmü bölmektir. Bu büyük bir çelişkidir. Biryandan 'Görev süresi bakımından eski hukukatabidir' diyeceksiniz, öte yandan 'Yeniden seçilme bakımından yeni hukuka tabidir3 diyeceksiniz... Bu, tamamıyla anayasanın hükmünü bölmektir, bir kısmına uyup bir kısmına uymamaktır. Bana göre yanlış bir değerlendirme eğer doğruysa tabii. Hem görev süresi hem de bir daha seçilip seçilmeme bakımından seçildiği dönemin hukukuna tabidir." Tam Bir Mirasyedi Zihniyeti Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidara geldiği 2002'den bu yana, kamunun elindeki tüm taşınmazları özelleştirdi. Fabrikaların makinelerine değil, üstündeki taşınmaztara göz diken arsa spekülatörleri, Istanbul Boğazı'nın en güzel bölgelerinde kurulmuş olan o işletmeleri bu nedenle kendi envanterlerine geçirmek için yarıştılar. Oralardan gelen parayla kamu hazinesi iyi kötü dengelendi. Hazine'den sorumlu Başbakan Yardımcısı da, Maliye Bakanı da yandaş medyadan o başarının sahipleri olarak övgüler aldılar. On yıllık tek başına hüküm sürmüş olmanın sağladtğı kazanımların üstündeki cilalar kaldırıldığı zaman, etdeki paranın tükenmekte olduğu anlaşılmış olmalı ki bin yıldır üstünde yaşadığımız vatan toprağına doğanın bağışladığı ne kadar zenginlik varsa, onlara da el atmanın zamanı geldiğini söylediler. Bu nedenle şimdi "Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası" adıyla bir kanun çıkartmak için kolları sıvamışlar. Hazırladıkları tasarı, üstün kamu yaran" adı ile milli parkiarın, doğal sit alanlarının ve yaban hayatı koruma alanlarının kullanıma açılmasına olanak verecekmiş! Yeşil örtüler teker teker yerlerini, enerji, sanayi ve turizm tesislerine bırakacak; dolayısıyla doğanın o alanlara armağanı olan kuşlar, yaban hayvanları bizim ellerimizleyok edilecek! Bir sabah bakacağız ki elimizde kalan o, ülkemizin yüzde 3'ünü kapsayan zenginlik yerini kocaman binalara bırakıp bizi terk etmiş. Bu eylemi yapan kamu kurumu olursa; üstelik o kurumun kapısında Çevre ve Orman Bakanlığı da yazılmışsa, kimi kime şikâyet edeceksiniz? Çevreyi korumak gibi son derecede önemli ve kutsal bir amaçla kurulmuş olan bir bakanlığı, siyasi iktidar "üstün kamu yaran" gibi çetrefil bir gerekçe ile yapılaşmaya açma görevini veriyor! Bu yöntemle büyük iş makineleri ormanlarımızı yok etmek için yola çıkarken, halkını "üstün kamu yaran" için çalışıyoruz yalanı ile uyutmak istiyor. Adı adalet, ama attığı adımların adil olup olmadığı tartışılan bir iktidarımız var! CHP'de kurultay Temmuz'da ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)CHP'nln34. olağan kurultayi 1718 Temmuz günlerinde Arena Spor Salonu'nda yapılacak. CHP'nin "Arena" ısrarı ve ramazan ayının başlaması nedeniyle CHP ilk kez "hafta içi" kurultay toplayacak.17 Temmuz Salı günü genel başkan, 18 Temmuz Çarşamba günü ise parti meclisi seçimi yapılacak, önlem olarak 19 Temmuz günü için de salonun kiralandığı öğrenildi. PARLAMENTOYU FESHETME YETKÎSİ OLACAK İstcdiğini başbakan olarak atar: Bizim modelde önemli olan halk tarafindan seçilmiş tek yetkili başkandır. Bunu sağladığımızda yürütme tek başhlığa indirgeneceği için güçlü bir başbakan kalmayacaktır. îlle Fransa'daki gibi aynı zamanda başbakan olacaksa onu başkan atayacaktir. Ama konumıı bir bakandan farksız olacakttr, bir memur atam&sı gibi. Şimdiki sistemde de cumhurbaşkanı milletvekilleri arasından istediğini başbakan olarak atamayetkisine sahip, ama burada güvenoylaması müessesesi olduğu için hükümeti kurabilecek bir genel başkan atamyor. Artık böyle bir müessese kalmadığı için, hükümeti de başkan kurduğu için isterse Meclis'te en güçsüz konumdaki bir partinin içinden birini de başbakan olarak atayabîlir. Ama ABD'deki gibi hiç başbakan da olmayabilir. Mcclis'i fesih yctkisi: ABD'deki başkanhk sisteminde başkanın parlamentoyu fesih yetkisi bulunmuyor, ancak Fransa'daki sistemde bu yetkisi var. Bizim öngördüğümüz modele göre de başkan parlamentoyu feshetme yetkisine sahip. Elbette istediği zaman feshetme şeklinde değil. Bunun kriterleri olacak. Bu uygulamalar çerçevesinde belli tıkanmalar hahnde sistemin bu tıkanma ve krizleri aşabilmesi için başkamn parlamentoyu feshetme yetkisi olmalı. İhsanı bol Rabbine karşı seni nankörlüğe iten nedir? İNSAN! (İnfitar Süresi, 6. Ayet) Gök yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, denizler kabarıp taştığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman... (infitarsüresi, 14. O gün hiç kimse başkası için bir şey yapamaz! O günün dehşetinden kişi kaçar kardeşinden... Anasından, babasından... Eşinden ve çocuklarından... Çünkü o gün herkesin kendine yeter bir derdi vardır. (Abese süresi, 3437. Ayet) Her doğan ölecek, her yeni eskiyecek. Hayatı ve ölümü yaratan Rabbimiz bizi de bu fani âlemden bir gün alacak. Kıymetli Müslümanlar; Tövbe kapısı kapanmadan, yüzümüz kara çıkmadan, ölmeden önce ölüp hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekelim. Yusuf Ziya DE Fatma DEMIR Recep DEMIR ın Yüce Rabbimizin rahmetine kavuşmalarımn üzerinden bir yıl dahageçmesi münasebetiyle; Gelin, Kur'anı Kerim'le buluşalım, Kur'anı Kerim'in nuruyla aydınlanalım ve tüm ahirete göçmüşlerimizi rahmetle analım ile Kardeşimiz Merhum Anamız Merhume Babamız Merhum Hacı Tarih: 10 Haziran Pazar Zaman: Öğle namazını müteakiben Yer: Gazi Atik Ali Paşa Camii Çemberlitaş / İSTANBUL DEMİR AİLESİ Dr. Nevzat DEMİR adına Gazi Atik Ali Paşa Camii, Çemberlitaş Tramvay Durağı'nın yanındadır. m o C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog