Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8HAZİRAN 2012CUMA 6 HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu, özel yetkili mahkemeleri 'çizmeyi iyice aştılar' diyerek eleştiren Erdoğan'a karşılık verdi: Yeni mi uyandın Başbakan? ARABULUCULUK SİSTEMİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ Arabuluculuk boşanmada yok ANKARA (Cumhurivet Bürosu) TBMM'de kabul edilen hukuk uyuşmazliklannın arabuluculuk yöntemiyle çözülmesini düzenleyen yasayla kamu düzenini ilgilendirmeyen alacak ya da tazminat davası gibi hukuki uyuşmazhklar yargıya taşınmadan arabuluculuk aracılığıylaçözülebilecek. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından kabul edilen arabuluculuk yasasıyla kamuyu ilgilendirmeyen pek çok uyuşmazlık arabulucuk sistemi kapsamında ele alınabilecek. Yasaya göre arabulucular en az 5 yillık mesleki tecrübeye sahip hukuk fakültesi mezunları arasındatı atanacak. 5 yıl tecrubeli avukatlar, emekli hâkimler, enıekli savcılar ve noterler arabulucu olabilecek. Adalet Bakanlığf nda arabuluculann kayıt altına alınması ve denetimini sağlayacak bir daire kurulacak ve arabulucuiarın eğitinıi sağlanacak. Arabulucular, uyuşmazlık, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklanna ilişkin davalara bakacak. Nafaka, tazminat, mal rejimleri ve miras gibi hukuki uyuşmazlıklar arabuluculuk sistemi kapsamında çözülebilecek. Bu kapsamdaki dosyalar için yargılama aşamasındayken de arabulucu atanabilecek. Boşanma davasında arabucu olmayacak ancak anlaşmalı boşanma davalarında çocuğun velayeti ve ortak mallar konusunda arabulucuya gidilebilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. özel yetkili mahkemeleri "Çizmeyi iyice aştılar. Alacaksan beni al" diye eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Sizin atadığınız, terörle mücadele eden bir Genelkurmay Başkanı, terörist diye tutuklandı, gıkın çıkmadı, MtT Müsteşarı davet cdildi. kıyamct koptu. Yeni mi uyandın?" karşıhğıni verdi. Kılıçdaroğlu PM topiantısı öncesinde güncel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan'in özel yetkili mahkemeleri hedef alan sözlerine dikkat çeken CHP lideri, "Sayın Başbakan biz sana defalarca ama defalarca sövledik, bu mahkemeler normal mahkeme değildir. Bu mahkemeler ne kadar çok adam tutuklarsam o kadar çok saygınhğım olur. o kadar itibarım olur diye düşüncn mahkemelerdir" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: *Bu mahkemeler adalet dağıtmıyor, orada giyilen cübbeler adaletin cübbeleri değil. 'Nasıl olurmuş çağrılırmış MtT Müsteşarı?1 İyi de bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, devletin bütün sırlarına vakıf, sizin atadığınız, terörle mücadele eden bîr Genelkurmay Başkanı, terörist diye tutuklandı, kusura hakına ama gıkın çıkmadı. MtT Müsteşarı davet edildi, kıyamct koptu. Yeni mi uyandın Sayın Başbakan? Binlcrce kişi ifadesi alınmadan hapislerde yatıyor. Ne olduğunu bilmcdcn içcride yatıyor insanlar, hi/ oraya boşuna mı 'Silivri toplama kampı' dedîk. Geç de uyansa onu da bir kazanım olarak görüyoruz. Şimdi çalışma yapıyorlarmış. Özel yetkili mahkeme kavramı demokrasilerde olmaz. Demokrasiler de mahkemeler vardır. Özel yetkili ne demek? Istediğini alıyor o kapsama sokuvor. Sayın Başbakan demokrasi kültürüne katkı verecekse, özel yetkili mahkemeleri tümüyle lağvetmelidir. Eski sıkıyönetim mahkemeleridir bunlar. Darbe hukııkunun halen geçerli olduğu bir Türkiye'deyiz. Sayın Başbakan, Kenan Evren ve arkadaşlarının çıkardığı yasalarla bu ülkeyi yönetiyor hâlâ." Partili Cumhurbaşkanı olmaz Erdoğan'ın "Partili cumhurbaşkanı olabilir" sözleriyle ilgili bir soruya da Kılıçdaroğlu, "Anayasa dcğişikliklerinin tartışıldığı bir süreçte bu tartışmayı çok doğru bulmuvorum. Cumhurbaşkanlığrmn sorumsuzluğu esastır, bir partilinin sorumsuzluğu esas olmamalıdır" karşılığını verdi. CHP GAZET Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kürtajla ilgili açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Diyanet İşleri Başkanı, günlük siyasi tartışmaların içine girecek kişi değildir. Günlük sıcak siyasi polemiklerin içine Diyanet İşleri Başkanlığı girdiği andan itibaren bir din adamı, dini siyasallaştırmış olur ve bizim siyaset kültürümüze ihanet etmiş 77 olur dedi. Kılıçdaroğlu, Görmez'i şu sözlerle uyardı: "'Başbakan söyledi, ben de onun söylediğini onaylayayım' diye yola çıktığınız andan itibaren bu olmaz. Herkes yerini, anayasadaki yerini çok iyi bilecek. Bunu söyleme hakkını kendimde görüyorum çünkü Diyanetişleri Başkanlığı'nı kuran parti CHP'dir. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduk halkın dini yönden aydınlanması için. Siyasetin günlük sıcaktar*"' tışmaları içinde ^ yer alsın diyede"* ğil. O nedenle Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nı uyarma görevini hissediyorum ve duyuyorum. Sıcak siyasetten uzakdursun. Daha soğukkanlı, daha dikkatli, kendi konumunu bilerek, anayasada kendisine verilen görevleri bilerek, önce anayasadaki metni çok iyi okuması lazım Sayın Başkan'ın. Diyanet İşleri Başkam'na sıcak siyaset yakışmaz." BEKIR BOZDAG: Calısma usule iliskin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, özel yetkili mahkemelere ilişkin yeni düzenleme çalışmasıyla ilgili, "Kamuoyunda usule dair bu düzenleme, yargılanan bazı kişilere ilişkin suçların ve cezaların ortadan kaldırılacağı şeklindc bir takdimi var. Bu da fevkalade yanlıştır. Suçlara ve cezalara, tuhıklama nedenlerine dönük bir dcğişiklik söz konusu değil" diye konuştu. Özel yetkili mahkemelere ilişkin çalışmalann sorulması üzerine Bozdağ, yaşanan tecrübeler ve eleştiriler çerçevesinde yeni bir adım atılmasına ihtiyaç duyuldıığunu belirterek, "Biz onu ifade ettik ve bu noktada da bir çalışma devam ediyor. Detayları henüz netleşmiş değil. Netleştikten sonra bir karar verilecek, o karara göre de sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu, Bozdağ, süren davalann bu çalışmadan etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken yapılan çahşmanın usule ilişkin olduğunu vurguladı. Devam eden davalarda bir suç isnadının olduğuna dikkati çeken Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti: "Biz suçları, cezaiarı, tutuklama nedenlerini değiştirmiyoruz veya ortadan kaldırmıyoruz. Kamuoyunda usule dair bu düzenleme, yargılanan bazı kişilere ilişkin suçların ve cezaların ortadan kaldırılacağı şeklindc bir takdimi var. Bu da fevkalade yanlıştır. Suçlara ve cezalara, tutuklama nedenlerine dönük bir değişiklik söz konusu değil. Çahşmanın öyle bir amacı da yok. Suçlar, cczalar durduğu sürece usul değişse de o suçlar ve cezalara ilişkin kararları mahkemeler kcndi takdirlerindc tavin edebileceklerdir." Tanık olamayacak Arabuluculuktaki kişiler yargılatnada tanık olamayacak. Arabulucu, yaptığı faaliyet karşılığında ücret ve masraf isteyebilecek, aynca avans da talep edebilecek. Arabulucunun ücreti, masraflar taraflarca eşit olarak karşılanacak. AVUKATLARA KOTU DAVRANMAKLA SUCLANAN KOZAN Tartısmalı hâkim baroları karıstırdı ALICAN ULUDAG ANKARA Türkiye Barolar Birliği, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığrndan geçen yıl emekli olan tbrahim Kozan'a avukatlara kötü davrandığı ve hakkında "rekor kıracak biçimde" şikâyet bulunduğu gerekçesiyle avukatlık ruhsatı vermeyen Ankara Barosu'nun karannı iptal etti. Kararda, Kozan'ın "Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutunı ve davranışlannın çevresi tarafından bilindiğini" belirten Ankara Barosu'nun, yetkisini "keyfi olarak kullandığı" öne sürüldü. Ankara Barosu, bu kararın iptali için idare mahkemesine başvuracak. Başbakan Tayyîp Erdoğan hakkında "usulsüz mal varlığı" davasında verdiği beraat karanyla tanınan tbrahim Kozan konusunda yaşanan tartışma, TBB ile Ankara Barosu arasında son dönümde yaşanan görüş ayrılığını su yüzüne çıkardı. Geçen yıl emekliye ayrılan İbrahim Kozan, baro levhasına yazılarak, avukatlık yapabilmek için Ankara Barosu'na başvurdu. Bunutı üzerine rapor hazırlayan Avukat Hakları Merkezi, Kozan ile ilgili daha önce avukatların "neredeyse rekor kıracak biçimde" şikâyet, bulunduğunu bildirdi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu da yaptığı toplantıda, bu raporu dikkate alarak Kozan'ın başvurusunu oybirliğiyle reddetti. , Kozan, Ankara Barosu'nun bu kararının iptali için TBB'ye başvurdu. Başkan Vedat Ahsen çoşar'ın • brahim Kozan, Ankara 7. Asiiye Ceza Mahkemesi'nde görev yaptığı sırada, Başbakan Erdoğan hakkında açılan 256 bin lira tutarındaki "haksız mal varlığı edinme" davasında beraat kararı vermişti. Kozan, bu kararın ardından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na getirilmiş, bu davayı temyiz etmeyerek dosyanın kapanmasına neden olan dönemin savcısı Fahri Kasırga da Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmuştu. Birgit 'Meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar tanıklığımız sürecek' dedi 102 arkadaşımız hapiste Istanbul Haber Servisi Tutukfu gazeîecilerin serbest bırakılması istemiyle Gazetecilere Ûzgürlük Platformu (GÖP) tarafından başlattlan "Tanıktık Günleri'nde konuşan yazanmız ve Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit, "Sesimizi iktidara duyurana kadar, Adalet Sarayı ile polis arasmdaki sıktşmamız bitene kadar tanıkltğımız devam edecek. Ben gençlik yıllanmda bu tür durumlan çok gördüm. Kalemimizi o zaman da satmadık, bundan sonra da satmayacağız" dedi. Gazeteciler ve tutuklu yakınlan, Çağlayan 'daki Istanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Kalabalık adına açıklama yapan Birgit, dünyanın hiçbir yerinde gazetecilerin ifade özgürlüğünü kullandıklan için tutuklanmadtklannı vurguladı. Birgit, " 102 arkadaşımız içerde. Bunu herkesi bilmesi gerekiyor. Bu şekilde iktidar ülkenin ne kadar çıkmazda olduğunu anlaf" diye konuştu. Birgit, tutuklu gazeteciler serbest bırakılana kadar Tamklık Günleri'nin devam edeceğini vurguladı. Tutuklu gazeteci Soner Yalçın'ın tanıklığını yapan Doğan Yurdakul ise "Arkadaştanmızın tutuklanmastna neden olan belgelerin virüslü olduğu raporlarla ortaya çıktt. Bu virüslü belgeler TÜBİTAK'a gönderildi. Bu rapor ulaşırsa o zaman duruşmantn seyri değişecek" dedi. 2001 'de müebbet hapse mahkum olan ve mesane kanseri hastası gazeteci Erol Zavar'ın tanıkltğınt da eşi ElifZavaryaptı. ElifZavar, "Eşim hastalığı nedeniyle tedavi olamıyor. En son tiroitlerinde kitle olduğu ortaya çıktı" dedi. Tutuklu gazeteci Ahmet Yıldız'm tanıkltğınt yapan gazeteci Eyüp Yerliise İsmail ve Erol iktidar tarafından terörist ilan edildi. Onlar, iktidann sevmediği gazetecilerdi. İsmail in geçen ay kızı oldu. Bugün AKP, İsmail ile kızı arasında bir duvar oldu" dedi. Tutuklu gazeteci Semiha Alankuş'un tanıklığını yapan Bayram Baki de doğrulan yazma konusunda geri adım atmayacaklannt söyledi. yokluğunda toplanan TBB Yönetim Kurulu, Kozan'ın itirazını oybirliğiyle yerinde gördü ve avukatlık yolunu açtı. tbrahim Kozan hakkında açılan soruşturmaların Adalet Bakanlığı tarafından işlemden kaldınldığı anımsatılan kararda, dosyadaki birtakım şikâyetlerin somut ve nesnel ölçüt olarak kabul edilemeyeceği kaydedildi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Gazetemiz yazarı ve CHP Izmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tutukluluğunun sona ermesi istemiyle başlatılan "Balbay'a Özgürlük Girişimi" nin İzmir kampanyası yarın başlıyor. Konak ve Karşıyaka belediyelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek kampanya çerçevesinde 12 Haziran seçimlerinin birinci yılında milli ira HATICE TUNCER denin tutukluluğu vurgulanacak. Konak ve KarşıyaErgenekonIşçi ka'da kurulacak stantlarda yazarlar ve milletvekilleri BalPartisi (İP) davabay'ın kitaplarını imzalayacak. Ayrıca Balbay'ın İzmirlisında tutuklu sanık lere yazdığı mektuplar, belediye başkanlarınca okunaİP Genel Başkanvecak. 9 Haziran'da başlayacaketkinlik, 12 Haziran'a dek 11.0020.00 saatleri arasında gerçekleştirikili Mehmet Bedri lecek. Konak'ta, Alsancak Kıbrıs Şehitleri CadGültekin "Fethullahdesi'ndeki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür çı cemaatin elinde ReMerkezi önünde, Karşıyakada ise CHP cep Tayyip Erdoğan ve ilçe binası önünde "Balbay'a özhükümet üyelerinin geniş gürlük" istenecek. bir ses kaydı arşivi var. 'Ses kayıtlarının yayımlanmasını Izmirliler vekillerine özgürlük isteyecek îp'H Gültekin, cemaatin elinde hükümete ait dinleme stoku olduğu iddiasında bulundu Cemaat, Erdoğan'ı dinliyor yasaklayan yasa' bu nedenle çıkarılıyor" iddiasında bulundu. Davaya Bedri Gültekin'in avukatı olarak girmek isteyen îşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem'in "Birleştirme talepli Ergenekon davasında sanık olarak yargılandığı" gerekçesiyle a\aıkat olarak duııışmalara girmesi 1 yıl süreyle yasaklandı. Îşçi Partili yöneticiler ile Aydınlık ve Ulusal Kanal çalışanlanrun iddia olunan Ergenekon terör örgütünün talimatlanyla faaliyet gösterdiğine ilişkin davanın 3. duruşması yapıldı. Savunmasını sürdüren ÎP Genel Başkanvekili Gültekin, Aydınlık gazetesinde yayımlanan, Başbakan Erdoğan'ın 2004 yılında dönemin KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat ile görüşmesinin ses kayıtlannın kendisine internet üzerinden ulaştırıldığını anlattı. Gültekin "Fethullahçı cemaatin elinde hükümete ait büyük bir stok, geniş bir ses kaydı arşivi var. Cemaatin yaptığı dinlemelerin vü/de 90'ı hatta tamamına yakını hükümet üyelerine yöneliktir" dedi. Gültekin "Bir nıcrkcz hükümeti dinliyor, depoluyor, sonra ihtiyaç halinde servis edivor" dedi. m o C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog