Bugünden 1930'a 5,425,882 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8HAZİRAN 2012CUMA 4 DUNYADA BUGUN AN SİRMEN asirmen@cumhuriyet.com.tr HABERLER Mutabakat Komisyonu ve Âkil Adamlar Komisyonu önerisi MHP'nin reddi nedeniyle yaşama geçemiyor SizYine'Amin!' Deyin Dilerseniz Siyaset sahnesinin yumuşama ve diyaloğa ihtiyaç duyduğunu söyleyen az değil. Geçenlerde, yumuşamaya, halkın çok ihtiyacı olduğunu anlatan bir yazı okuyordum. Düşündüm. Ya yazar yanılıyordu ya da ben, kısır ve karanlık siyaset dünyamız, yumuşamadan değil, gerginlikten, kavgadan, düşmanlıktan besleniyordu, bu iktidarın bilerek isteyerek yarattığı bir ortamdı. Doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğindeki CHP'nin AKP ile Kürt sorununun çözümü yolunda adım atılması için diyaloğa girmesinden de bir sonuç beklemediğimi, hem salı günkü hem de dünkü köşemde belirttim. Zaten, CHP heyetinin ziyaretinde, AKP tarafı da, MHP'nin de sürece dahil edilememesi halinde sonuç almanın güç olduğunu söylemişti. MHP'nin bu sürece dahil olması, şu anda hiç mümkün görünmüyor. Dün bu köşeye aktarılan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki BDP MHP tartışması datarafların birbirlerine nasıl kuşkuyla yaklaştıklarını, herhangi bir uzlaşma noktasından ne kadar uzakta olduklarını açıkça gösteriyordu. Orhan Bursalı, her zamanki gibi ilginç oian ve dikkatle okunması gereken dünkü yazısında da MHP'nin neden bu tavrından vazgeçmeyeceğini, AKP'ninse MHP ikna edilmeden neden hiçbir şey yapamayacağını gayet net bir biçimde anlatıyordu. Gerçekten de MHP'nin tabanına göz dikmiş olan Tayyip Bey, kendi tabanından MHP'ye kayma olmaması için Kürt sorununda Bahçeli ikna edilmeden adım atamaz. Bir gerçeği unutmayalım: MHP son yıllarda çeşitli konulardaki tutumuyla, AKP'nin stepnesi konumuna girmiş durumdadır ve görünen o ki MHP'nin, AKP'den farklılığını göstereceği tek alan Kürt sorunundaki tutumu olacaktır. Bu gerçeği Bahçeli gibi Tayyip Erdoğan da görmüş ve açılım politikasının kendisine fazla bir getiri sağlamayacağını anlamış bulunmaktadır. Nitekim AKP'nin halen yürürlükte olan Kürt politikası da bu düşünceden hareket etmektedir. MHP'nin Kürt sorununa yaklaşımındaki tereddütler, yatnız kendisinin değil, ama aynı zamanda AKP'nin, hatta CHP'nin cılız tabanı tarafından da paylaşılmaktadır. Bu açıdan rahatlıkla söyleyebiliriz ki MHP'nin katılmaması halinde, AKP gibi CHP de pek fazla adım atma şansına sahip değildir. Yumuşamanın ve çözüme doğru yol almanın önündeki tek engelin MHP olduğunu düşünmek de pek gerçekçi değil. Bugün ortam da, Kürt sorununda demokratik bir çözüme elverişli görünmüyor. Bilindiği gibi, Tayyip Bey, Kürt sorununda yapılabilecek şeylerin çoğunun yapıldığı kanısında. Insanların, göğüslerini gere gere Kürt olduklarını söyleyebildikleri, Kürtçe eğitiminin önündeki engellerin kalktığı, TRT Şeş'in 24 saat yayın yaptığı bir ortamda, daha fazla ne yapılabilir ki düşüncesi herhalde AKP tabanında da yankı buluyor olmaiı ki Tayyip Bey bu yolu tutmuştur. Demokratik özerklik, ana dilde öğretimin serbest olması gibi hususların geniş bir kesimde yarattığı kuşkuyu TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda MHP'li Oktay Öztürk, BDP'lilere şu şekilde seslenerek dile getiriyordu: O kadar saf mıyız? Millet içinde yeni bir millet yaratma yolunu arıyorsunuz. Bu görüşün yalnızca MHP'nin tabanında egemen olduğunu düşünmek yanlıştır. Bu kaygı yaygınlığını koruduğu sürece bir çözüm beklemek de hayalciliktir. Ama PKK gibi BDP de maksimalist taleplerden vazgeçmeye hazır değil. Bu havada, devam eden KCK operasyonlarının, BDP'lilerle ilgili fezlekenin Meclis gündemine gelecek olmasıyla birlikte Yargıtay tarafından cezası onanmış olan Van Milletvekiü Kemal Aktaş'ın konumu, ortamı yeniden gerecektir. Bu durumda, bir yumuşama beklemek ne derece de gerçekçi olur? Ama biz yine de oyunbozanlık etmeyip "Hayırlı olurinşaliah" diyelim! 'Beğenmezsen değiştiririz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin TBMM'de Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Meclis dışında da Akil Insanlar Grubu önerisi MHP'nin kesin reddi nedeniyle yaşama geçemiyor. Ana muhelefet partisi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "AKPCHP komisyonu'' önerisine de mesafeli yaklaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dün bir kez daha "Beğenmezseniz komisyonların adım değiştirelim. Terör', kcan yakıcı mesele1, fckanaat önderleri1 ya da 'ak saçhlar1, 'düşünen adamlar' komisyonu diyelim" çağnsı yapti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün parti meclisi toplantısı öncesinde, önceki gün Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaptıklan görüşme hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı, tutarlı bir yol haritası ortaya koymaya çalıştıklarını" vurgularken "Biz bir açılım politikasını önermedik, 'şöyle yapın' demedik. Parlamentonun geleneklerine uygun bir yol haritası belirledik. Bir ülkede 3035 yıldır çözülmeyen bir sorun varsa, sorunun çözümü • CMP Genel Başkonı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'ye bir kez daha "Beğenmezseniz komisyonların adım değiştirelim. 'Terör', 'can yakıcı mesele', 'kanaat önderleri' ya da 'ak saçlılar', 'düşünen odamlar' komisyonu diyelim" çağnsı yoptı. için birilerinin yol haritasını belirlemesi gerekir" dedi. "Şimdi bazı siyasal partiler, belli isimlere takılıp kalıyorlar" sözleriyle MHP'yi hedef alan Kılıçdaroğlu şu değerlendinneleri yaptı; "Efendim isnıi şu olmasın, bu olmasın.1 tsimler şart değil, ismi siz koyun biz kabul ederiz. Ne isim uygun görüyorsamz onu söyleyin, ne fark eder. Böyle bir yola gitmemizin temelinde, şehit annelerine verdiğimiz söz var. Bütün şchit ailclcı inin ortak cümlesi var, 'inşaliah bu son olur, benim oğlum öldü. başkasının oğlu ölmesin'. Bu kadar insani bir duyguyu görmezlikten gclmck mümkün değil, göreceğiz. Bu sorun, bir siyasal partinîn tek başına çözeceği bir sorun olnıaktan çıkmıştır. Diyorsamz ki 'âkil adamlar olmasın' efendim, 4bubilmem3 Apo söyledi de onun ıçın sız bunu yapıyorsunuz'. Akil adamları kaldırırız, 'kanaat önderleri' komisyonu deriz, beğenmiyorsamz 4ak saçlılar' komisyonu diyebiliriz, beğenmiyorsamz 'düşünen adamlar' komisyonu diyebiliriz. Efendim 'Kürt meselesi demeyin'. Olur, terör meseiesi deriz. 6Can yakıcı mesele' deyin. Hay hay, deriz. Sorun isimlerde değil, sorun bir araya gelmekte, iyi niyetli bir araya gelelim. Bi/im ifadelerimiz, rahatsız edebilir, yanlış da bulunabilir. Dcğiştirmck mi istiyorsıınıız, hay hay değiştirelim." Kan üzerinden, terör üzerinden siyaset yapılamayacağını, ortada insan hayatı bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çağrımızı hâlâ bütün siyasi partilere yapıyoruz. MHP'ye de yapıyoruz, BDP'ye de yapıyoruz. Onların da görüşleri alınmair dedi. Kılıçdaroğ lu "MHP ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine "Yeri ve ortamı olursa elbette" demekle yetindi. CHP MYK'de önceki gün "MHP'ye yol haritası önerisini anlatma, önyargıları kırma" gereği üzerinde dumlurken "AKPCHP komisyonu" önerisine sıcak yaklaşıimadı ve toplumsal mutabakat için dört partinin uzlaşması gereği üzerinde duruldu. MHP'den (hayır' ••• BDP'DEN ZİRVE TEPKİSİ İSİ ÎĞNELt FIRÇA 'Barış MHFye ipoteklenemez • Selahattin Demirtaş, "Barış arayışı yok, savaş politikalarına payanda girişimi var" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununa çözüm" arayışı çerçevesinde Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında yapilan "MHP'nin de mutlaka sürece katılması" açıklamasına tepki gösterdi. Barışın MHP'nin iradesine "ipotek edilemeyeceğini" kaydeden Demirtaş, "MHP olmazsa bu ülkeye barış gelmeyecek mi?" diye konuştu. BDP Eşbaşkam Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplaııtısında,BDP'HVanBelediye Başkanı Bekir Kaya'mn da aralannda bulunduğu, partili altı belediye başkanı, partililer ve yaklaşık 90 tıp fakültesi öğrencisinin gözaltına almmasına tepki gösterirken KılıçdaroğluErdoğan görüşmesini de değerlendirdi. Tutuklamalann yaşandığı bir atmosferde, siyasetin Kürt sorununa çözüm arayışlarını tartıştığmı belirten Demirtaş, AKPCHP görüşmesinin ardmdan yapılan açıklamaların "kafa karışıklığı"nı ortaya koyduğunu söyledi. Tutarlı ve net bir açıklama yapılmadığmı belirten Demirtaş. sözlerini şöyle sürdürdü: "Başbakan 'Ortada Kürt sorunu yok, terör sorunu var' diyor, ki bu MHP'nin söylemi ile aynıdır. Oysa CHP, Meclis Başkanhğı'na gönderdiği yazıda Kürt sorunundan sözediyordu, Kürt sorununu çözmek için bir komisyon kurulnıası gerektiğini ifade ediyordu. AKP ve CHP komisyon kurma konusunda uzlaştılarsa» Başbakan da Kürt sorununun bittiğini, zaten çözüldüğünü söylüyorsa, ortada bir kafa karışıklığı var. AKP'nin terörle vürüttüğü mücadeleye daha fazla destek vcrmemiz gerekir diye düşünüyorlarsa bundan daha fazla nasıl destek verirler, biz onu / da anlamaya çalışıyoruz." Selahattin Demirtaş. "barış" gibi önemli bir konunun "MHP'nin iradesine ipoteklenmesinin son derece yanlış" olduğunu belirterek "MHP olmazsa bu ülkeye barış gelemeyecek mi, akan kan durmavacak mı?" dive sordu. AVIRAN LAİKLİK İLKESİNE SONONA KAPAR BA&LIVI2Î İŞLERINI MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, dün parlamentoda düzenlediği basın toplantısındaKılıçdaroğlu'na bir kez daha "hayır" dedi. Vural, zirveyle ilgili olarak "Terörün ve bölücülüğün dilini, söylemini, bölücü terör örgütünün taleplerini gcrçekleştirmek için bir araya gelenler, MHP'yi de bu sürecîn içerisine sokma konusunda anlaşmışlardır. Bizleri de bu girişimlere ortak kılmak istiyorlar" dedi. Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karnınızdan konuşmayın ey AKP, CHP. MHP olarak Kürt sorununun, etnik sorun olmadığını, bunun da Kürt kökenli insanlara hakaret olZAFER TEMOÇİN duğunu ifade ediyoruz. MHP, hiçbir bölücü proje ve terör örgütünü meşrulaştıran hiçbir zeminin içinde olmavacaktır. MHP, Habur rezaletine, Oslo'daki görüşmelere ortak olmadı. Bugün bu anlayışla AKP ve CHP, Oslo'ya ortak oldu. Ey CHP, PKK'nin O açılımıyla milletin veARTIK balini nasıl taşıyacakPİN İŞLERİN sın? tki parti, bölücü BIRAKTIK, talepleri meşrulaştırTAMAAA6N mak amacıyla oluştuPEVLET rulan zemine, MHP'yî IŞLERİVLE çekmek istiyorlar. ILGİLENİPKK'nin dili, yol hariVORÜZJ tası vla bu millete kefen biçiyorsunuz." Vural, görüşmeyi "îkinci PKK açılımı namikzafer@yahoo.com projesi" olarak nitelendirdi. ••• TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, ErdoğanKılıçdaroğlu görüşmesini değerlendirdi ^Bııluşınayı iiıııitle karşJıyoruz LEVENT GENCELU BURSA Türk Sanayicileri ve tşadamlan Demeği (TÜStAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunun çözümü için yaptığı görüşmeyle ilgili, "Buluşmalarını önemsiyor ve ümitle karşılıyoruz. Diliyoruz ki diğer siyasi liderler de bu tablonun bir parçası haline gelirlcr" dedi. Ümit Boyner, TÜSİAD ve Bursa Sanayicileri ve Işadamları Derneği (BUSİAD) tarafindan BUSİAD Evi'nde düzenlenen "Dış Politikadaki Gclişmeler ve Ekonomik Görünüm" koıııılu panele katıldı. Boyner, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunun çözümü için yaptığı görüşmeyle ilgili, "Sayın Başbakan ile ana muhalefct liderinin dünkü buluşmalarını önemsiyor ve ümitle karşılıyoruz. Diliyoruz ki diğer siyasi liderler de bu tablonun bir parçası haline en kısa zamanda gelirler. Bu yaklaşımla bir süredir bepimizi yoran sert söylemlere yol açan salı günü grup toplantılarını siyasi diyaloğa vesile olabilecek toplantılar olarak görmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu. TÜSÎAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner, kürtaj ve sezaryen tartışmalarıyla ilgili ise "Bu konular sanki bir sosyal politika paketi gibi gündemin kucağına düştü ve hemen akabinde konuyla ilgili bir kanun düzenlemesinin, süratle, Meclis'e sevk edileceği haberi de yayıldı. 3 önemli belgeyi referans alarak sizlere hatırlatmak istîyorum. Birincisi 9> Kalkınma Planı, diğeri 67 ay ön 9 ce kamuoyuna suııulan Orta Vadeli Program ve son olarak 2012 yılı hükümet programı. Hükümetler bu tür belgeleri uygulamak ve uygulayamadığı yerlerde de topluma dönüp nerede, neden eksik kaldığını anlatmak durumundadır. tşte çoğulcu ve katılımcı demokratik rejinı ve demokrasilerdeki hiç değişmeyecek toplumsal kontratın özü budur" dedi. B üyeliği önemli Boyner, "AB'deki gelişmeler Türkiye açısından müzakere süreci anlamında da önem arz etmekte. Her ne kadar, AB projesini göz ardı etme yönünde çeşitli eğilimler söz konusu olsa da, TÜSİAD olarak, ülkemizin demokratik standartlarını yükseltme perspektifınde, AB üyeliğinin hâlâ değerli olduğunu düşünüyoruz" dedi. Ümit Boyner Sivil toplum kuruluşları Kürt sorunu konusunda CHP'nin girişiminden umutlu SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU 'Önemli olan kavgayı bırakmak' MAHMUT ORAL DtYARBAKIR Kürt sorunun çözümü için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşme bölgede yakindan izlenirken sivil toplum kuruluşları CHP'nin girişiminden umutlu olduklarını belirtti. STK'ler Kürt sorununun tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu belirterek bütün partilerin sorumluluk almasını istedi. • Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, "Öncelikle dışlayıcı, ötekileştirici ve aşağılayıcı dilin terk edilmesi gerekiyor. Bu açıdan bu görüşme çok önemlidir. Toplumda yer edinmiş saygın kişiliklerden bir heyetin oluşturularak meselenin çözümü konusunda diyalog zemininîn güçlendirilmesi ve meselenin topluma doğru anlatılmasıyla ilgili çalışma Gazetemizin Amasya muhabirine tehdit Yurt Haberleri Servisi Gazetemizin Amasva muhabiri Mehmet Menekşe kendisine yönelik tehdit mektuplan ve telefonlar üzerine savcılığa suç dııyurusunda bulundu. Takip edildiğini, gizlice fotoğraflannın çekildiğini, ailesineve kendisine tehdit içerikli mektuplar gönderilip telefonlar edildiğini belirten gazetemiz Amasya muhabiri Mehmet Menekşe, Amasya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Menekşe, "Bir sürcdir tehdit mektupları ve telefonlar alıvorum. Sokakta vürürken gizlice çekilen fotoğraflarım evime gönderildi. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ancak baskı ve tehditlere boyun eğmeyeccğim. Yazdığım haberler birtakım çevreleri rahatsız edivor" dedi. V V • Diyarbakır Barosu Başkanı Aktar, "Toplumda yer edinmiş saygın kişiliklerden bir heyetin oluşturularak meselenin çözümü konusunda diyalog zemininin güçlendirilmesi ve meselenin topluma doğru anlatılmasıyla ilgili çalışma yapılması lazım" dedi. yapması lazım. Bu ülkede birlikte nasıl yaşayacağımızı tartışacağız. Önemli olan kavgayı bırakarak konuşabilmek" dedi. ÎHD Diyarbakjr Şube Başkanı Raci Bîlîcî ise meselenin sadece iki partinin meselesi olmadığını belirterek MHP'nin tavrını eleştirdi. Bilici, "Herkesin Kürt sorunun çözümü noktasında sorumluluk alması gerekiyor. CHP'nin ortaya attığı âkil adamlar komisyonu hem Meclis'te hem de Meciis'in dışında oluşması gerekiyor. Böyle bir talebin ortaya atılması da bizler için umut vericidir. Kürt meselesinin çözümüyle ilgili sürecin tekrar başlaması için bu çok önemlidir" diye konuştu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Remzi Can ise "BDP ve MHP de bu görüşmelere katılmalı ve çok güçlü bir şekilde 30 yıldu* bölgemizde süren savaş ortamının sona erdirilmesî ve bölgenin huzur ve barışa kavuşturulması gerekiyor. AKP, bu görüşmelere diğer partileri de katarsa Türkiye genelinde dc büyük bir moral olur. Barış sürecinin tekrar devam ettirilmesi açısından bu görüşme bizim için çok önemlidir ve de dcsteklivomz" dedi. Günevdosu Sanayici ve Işadamlan Derneği (GUNSİ AD) Başkanı Şahisnıail Bedirhanoğlu da, "Gelinen nokta ortada. Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin desteğinin ahnması lazım. Ortak bir mutabakat fıkri çıknıah. CHP'nin desteği çok önemli. CHP'nin bir programının olması çözüme dönük unıutları arttırır. Bu görüşme olumlu bir iklim, diyalog ortamı yaratacaktır^ dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanvekili Diyadin Gezer, uzun süredir yaptıklan çalışmalarda bu sorunun çözülmesi için Meclis içinde veya dışında bir komisyon kurulmasını istediklerini belirterek "Komisyon kurulma iradesi gösterilmesi Türkiye'nin önünü açan önemli bir olaydır. Umuyoruz ki bu görüşmeler sekteye uğramadan devam eder. Bütün siyasi partiler üslubunu yumuşatmalı ve bu görüşmelere sağduyu ile yaklaşmalıdır" diye konuştu. m o C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog