Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

8HAZİRAN2012CUMA HABERLER İstanbul Edirne Kocaeli Çanakkale İzmir Manisa Denizli Zonguldak Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara B 28 CUMHURİYET SAYFA 13 TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 8 Ihızirnn B B B B B B PB Y Y Y Y 29 27 28 31 31 32 22 24 Eskişehir Konya Sıvas Antalya Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa PB 24 24 21 21 26 Mardin Siirt Hakkâri B Y B B B B B B m 25 20 27 30 29 33 34 30 Oslo B Helsinki B Stockholm B Londra Y AmsterdamY Brüksel PB Paris Y Van Kars Sisli ö B B Y 32 27 23 22 Bulutlu PB Roma PB 25 A 29 Atina Zürih Y 20 16 Moskova Y 21 18 Aşkabat A 39 A 36 Bonn PB 22 Taşkent Münih Y 25 Baku A 33 Berlin PB 24 Bişkek Y 34 Budapeşte B 32 Tiflis Y 29 Madrid PB 27 Kahire A 33 Viyana Y 28 Şam A 34 4fc Çok bulutlu * f e Yağmurlu > Karlı w 17 15 18 16 18 Belgrad Sofya B B 32 29 Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçaiı veyeryer çokbulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kayseri'nin kuzey ilçeleri, Sinop, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, KarsveArdahan çevreleri sağanakvegökgürültülü sağanak yağışlı, cliğer yerierin azbulutlu veaçık geçeceği tahmin ediliyor. Sulu kar Gök gürültülü 19Z6'DA BUGÜN, ÜAJLU AVUSrGALYAU SOPGANÖ Ll£ M£LBA, 6S X4ŞtNPA OP£&A SAHfit£LE&(N £T7Mişrf. ÇOK ryt Sifz MÜZ/K EĞrriMt ş ö i e ; ÜS7İİN SEStfLE S/&&4Ç Wt /ÇİN£>£ £>ÜA/YA Çrt PtNOA &/& SAMATÇt OLOUGUMtf & i Ş LONPGA *t>AKf COVEMTGA&OEH r£>A, fL£ *MIMI*İLE SAUNEYE VEOA.. , süru/c MtMf ÖAçik £ 3 Parçaiı bulutlu ^ GUNCEL CIJNEYT ARCAYUREK • Baştarafı L Sayfada partinin oluşturacağı Toplumsal Mutabakat Komisyonu'na katılmayı ve buna bağlı birÂkil AdamlarGrubu oluşturmayı içeren önerisini reddetti. "CHP de AKP'rim peşi s/ra gitmekte, BDP'yle birleşerek bölücülüğün şeytan üçgenini oluşturmaktadtr. Bizim hiç kimseyle 'sözde1 Kürt sorunu bağlamında görüşecek ve fikir alışverişinde bulunacak bir niyetimiz ve meraktmız yoktur. Biz geçmişte AKP ile yıkım projesini konuşmadtk, bugün de CHP'yle çöküş planını konuşmayacağız" dedi. Kulak asmayın RTE'nin uzlaşma konusundaki olumlu sözlerine. Nitekim çarşamba günü Kılıçdaroğlu ile buluşan RTE fırsatı kaçırmadı. 0 gece katıldığı bir TV programında MHP'nin kesin kararını gerekçe göstererek Toplumsal Mutabakat Komisyonu önerisinin "düştüğünü" ilan etti. Tabii beraberinde Âkil Adamlar Grubu'nun da... Başbakan Tayyîp Erdoğan, önceki gece katıldığı televizyon programında yarı başkanlık ve başkanlık sisteminden yana olduğunu belirtirken "Cumhurbaşkanı partisinden kopmamalı" diyerek yeni bir tartışmayı da başlattı. Ömek olarak da ANAP Genel Başkanı Turgut Özal ile DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmeleri nedeniyle parti liderliğini bıraktı klarında çektikleri zorlukları gösterdi. Bu sözlerden anlaşılan o ki, Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne çıkarken gözlerinin arkada kalmasını istemiyor, AKP'nin genel başkanlık koltuğunu bırakmadan cumhurbaşkanı (ya da başkan) olmak istiyor. Dünyada bunun örneği var mı, diye merak ettik. m• ANALIZ Utku ÇAKIRÖZER ucakkozer@cumhuriyetcom.tr Once AKP karşı çıkmalı Başkanlık, yarı başkanlık tartışmalarının Türkiye'de yeni olmadığını belirten Kalaycıoğlu, u llk defa yaşamıyoruz. Hangi başbakan cumhurbaşkanı olmayı aklına koysa, parlak fikirierie ortaya çıkıyor. Ancak bu tür fikirler demokrasiye karşı fikirler. Bu önerilerden demokrasi çıkmaz. Müstebit çıkar. Türkiye'yi mutlak otoriteyle yönetecek biri çıkar. Hepimizin ama en başta da iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşı durması gerekir. Türkiye'de gerçekten demokrasiyi yerieştireceklerse bu tür önerilere karşı çıkmamaları gerekir" dedi. Prof. Kalaycıoğlu: Başbakan'ın Isteği Demokrasiye Aykırı denen genei başkant başka birisidir. O kişi de hiçbir zaman başkan adayı seçilmez." Eski Sovyetler Birliği'ni anımsattığımızda yanıtı kısa ve netti: "Orada parti genel sekreteri en kuvvetii kişiydi. Tüm yetkiler onda topianmtşt. Ancak, demokrasi olmaya çalışan Türkiye'nin böyle biryöneliş içinde oimamasi gerekir, diye düşünüyorum. Önerenlerin de kafasında bu fikrin bulunmadığı kanaatindeyim." söylediği." Türkiye'deki bizim de payiaştığımız genel kanı, başkanlık sistemlerinin lidere çok büyük yetkiler verdiği yönünde. Kalaycıoğlu dünyadaki uygulamanın çok farklı olduğunu anlatıyon "Başkanhk ya dayarı başkanlık rejimlerinde temel amaç bir kişiye güçlü iktidar vermek değildir. Tam tersine 'sınırlı hükümet' sağlamaktır. Temel amaç, başkanın müstebit olmastnı, yani mutlaki bir istibdat yetkisine sahip oimasını öniemektir. Ingiltere'deki kraliık rejiminin sakıncalan nedeniyie ABD'de başkanlık sistemi benimsenmiştir. Başkanın karşısına kongre ve yüksek mahkeme gibi dengeleyici mekanizmalar konmuş, bastn, baskı gruplan ve güçlü bir sivii toplum sistemi ile karmaştk bir denge sağlanmtşttr. Başbakan'ın söylediklerinin bunlarla ilgisini ben kuramadım." Ali Kuşçu İÖO öğrencileri, veli ve öğretmenler ll Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gösteri yaptı. Fakat, "dışanda esen umut rüzgârtannın" önünü kesmek RTE'nin de işine gelmiyor. Kapıyı aralık bıraktı. CHP'ye "MHP'yi ikna edin, komisyonda varız" dedi. RTE'den böyle tüyo alan CHP ne yapacak? MHP'yi iknaya girişecek mi? Toplantıyla ilgili bilgi veren Faruk Loğoğlu, kolları sıvıyor. "Medyayı MHP ile biriikte ikna etmeye" çağırarak MHP'den hâlâ umutlu olduklarını kanıtlıyor. Acemi politikacılara özgü birdavranışla Loğoğlu, CHP adına, "MHP önerim şudur derse biz buna hazırız" dediği ve MHP'nin toplantıyla ilgili görüşlerini açıklamasını beklemeden konuştuğu sırada; MHP Genel Merkezi, Loğoğlu'nun söylemlerini ters yüz eden bir açıklama yapıyor. "Sözde Kürt sorunu dahiiinde CHP ile görüşmenin asia söz konusu olamayacağımn" altını çiziyor. Ama AKP ve CHP'ye bir çağrı yapıyor MHP: "Sözde Kürt sorunundan acilen vazgeçilmelidirr Kürt sorununu at çöp sepetine, geriye ne kalacağını şu soru açıklıyon MHP'nin katılımcı olmasını sağlamak için ne yapmalı? Işte MHP'nin yanıtı: 'Terör örgütünü tümüyie tasfiye etmeye yarayacak, hergirişim ve tekiifi destekiemeye açığız." Oysa Kürt sorunu çözümlenirseterörün de durabileceğini düşünerek (düşleyerek) yota çıktı CHP. MHP, CHP ile aynı görüşü paylaşan AKP'ye de ters düşüyor. ••• Türkiye'nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ersin Kalaycıoğlu, bu sorumuza şöyle yanıt verdi: "Başbakan'ın sözierinden hem başkanhk hem de parti iiderliği yapmak istediğini anlıyorum. Dünyada benim bildiğim böyle bir demokratik rejim yok. Beiki tuhaf yerlerde oiabilirama ABD, Isviçre ve bilinen tüm başkaniıkia yönetilen ülkelerde başkan hiçbir zaman parti başkanı değildir. Örneğin ABD'de başkan partilerden birinin adayıdır, yani partilidir. Bu doğru. Ama partinin 'chairman1 Dünyada öyle rejim yok Partili olması kaçınılmaz Seçilecek başkanın parti başkanlığını elinde bulundurmasına karşı durmakla biriikte 'partili' bir kimliği olmasına ise bir itirazı yok Prof. Kalaycıoğlu'nun: "Halkın önüne çıkıp oy isteyeceği için partili kimliği olması kaçınıimaz. Öyie bir kimiiği oimayanın şansı da yok zaten. Ayrıca 20 miiietvekiii önerecek kendisini. Televizyonlara, gazetelere reklamlar verilecek. Bu masrafiarı kim karşıiayacak? Yani isimier mutlaka partiler içinden çıkacak. Ama Başbakan 'ın söz ettiği bu değil. O başkan olduktan sonra da parti liderliğini sürdürmek istiyor. Işte onun örneği yok." 'İmam hatibe teslim olmayacağız' ALİ AÇAR Frensiz sistem istiyor Kalaycıoğlu'na göre tartışmanın gündeme gelişinin ardında yatan sebep çok açık: "Başbakan, Çankaya'ya çıktığmda güçlü bir iktidara sahip olmak istiyor. Hem ülkenin başında hem de partisinin başında olacak. Milietvekilierinij bakanlan o seçecek. Ama böyie bir sistemin adı başkanlık olamaz. Tüm iktidann tek bireyde toplandığı denetlenmemiş, frenlenmemiş bir uyguiama bu 8. ve 11. sınıflar dışında yaklaşık 17 milyon öğrenci karne alacak MHP umutlara kilit vuruyor ama siyaset adamlarında çare tükenmiyor. RTE, MHP ikna edilemediği takdirdetoplumun yine karamsarlığa sürüklenmesini önlemek, "Bir araya geldiierama Kürt sorununu ve terörü çözümlemekte yine anlaşamadılar" diyecek toplumsal yargının oluşmasını engelleyecek bir öneri getiriyor CHP'ye: "Bugünkü topiantıya katılan heyetlerden oluşan (BDP'yi dışlayan) 'istişari' bir mekanizma kuralım." CHP Genel Merkezi hertıalde "istişari mekanizmanm" altından ne türden bir çapan oğlu çıkacağını hesaplamış olmalı. Bir başka ilginç gelişme. Kıltçdaroğlu'nun RTE'ye Uludere'ye biriikte gidelim önerisini Ömer Çelik, "gündemimizde yok" diye reddetti. Lakin, atv'de konuşan RTE değişik havada: "Iktidar ve ana muhalefetin Kürt ve terör sorununu biriikte çözebileceğini" söyledikten sonra, yüzünde çeşitli anlamlara gelecek gülümsemeler belirdi. Kılıçdaroğlu'na, işte o zaman "Pek çokyere biriikte gidebiliriz" dediğini açıkladı. Nezaketen mi böyle konuştu, yoksa kafasında varolduğu söylenen tilkilerden birini mi konuşturdu? Şimdilik bilinmiyor. Ama CHP'nin bilmesi gereken bir gerçek var: RTE'nin karşı önerisi; "Hele ikiparti arasında istişari komisyon kurulsun. CHP, kucağtma bir otursun. Orada alacağtm sonuçlara göre heryere biriikte gideriz" anlamınamı geliyor; ne getirirne götürür diye iyice tartmalı. Yoksa, iyi niyetle, Kürt sorununa çare bulalım derken, AKP'nin yeni oyunlarına alet olmak da var hesapta! •** 8 yıllık kesintisiz eğitimin son günü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullanndaki yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün karne alacak. Böylece 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemi bugün sonlandırılmış olacak. Öğrenciler, 180 iş günü ve yaklaşık 8 ay süren eğitim öğretim yılı maratonunun yorgunluğunu, 3 ay sürecekyaztatilinde atacak. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de bugün, Van'da düzenlenecek törenle öğrencilere karnelerini dağıtacak. İstanbul'da birçok ilköğretim okulunun imam hatibe dönüştürülme girişimi velileri ayaklandırdı. Fatih Ali Kuşçu İlköğretim Okulu (İÖO) veli ve öğrencileri İstanbul îl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, okuilanmn imam hatip okuluna dönüştürülmesini protesto etti. ll Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ile görüşen veliler okullannın imam hatibe dönüştürülmemesini isterken Yıldız da, velilere karann kesin olduğunu, Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidildiğini, eksiklikler olabileceğini söyledi. Bugün birçok okulda da öğrenciler karnelerini almayacak veliler başta siyasi iktidar olmak üzere milli eğitim yetkililerini protesto edecek. istanbul ll Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapan Ali Kuşçu İÖO öğrencileri ve veliler adına basın açıklamasını okuyan İlgin Gül, okullannın imam hatip okuluna dönüştürülmemesi için ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe verdiklerini, dılekçeierinin işieme alınmadığım söyledi. EğitimSen 8 No'lu Şube Başkanı Mustafa Turgut, iktidann demokrasi adına demokrasicilik oynadığını söyledi. Her yerde eylem var 4+4+4 eğitim sistemi ve birçok okulun imam hatip okuluna dönüştüriilmesine tepki amacıyla Taksim'de, Halkevleri "Karne günü eylcnı günü. 4+4+4 karanlığına teslim olnıa, ayağa kalk" başlığıylayürüyecek. Bahçelievier'de Kemal Hasoğlu ve Refik Saydam ilköğretim okulları, Şişli 19 Mayıs İÖO, Küçükçekmece Iç Kumsal İÖO, Beşiktaş Mahmut Erseven İÖO, Okmeydanı Kaptanpaşa İÖO öğrenci ve velileri de okulları önünde oturma eylemi yapacak. Okulumuzu cezalandırıyorlar' Mahmut Erseven İÖO velileri "Okulumuz, Mozart'ın 9. Senfonisi'yle açılırkcn Atatürkçü yapısı ile biliniyor. Okulumuz bu özclliklerindcn dolayi cczalandırıhyor" dedi. ClHP AYM'ye götürüyor CHP PM topiantısında da 4+4+4 yasası ele alındı. CHP üenel Başkanı Kcmal Kılıçdaroğlu da 4+4+4 yasasını esas yönünden bugün AnayasaMahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. 4 . sınıftan ortaokula Bugün ilköğretim 4. sınıfinı bitirecek olan öğrenciler yeni eğitim yılına ortaokul birinci sınıf öğrencisi olarak başlayacak. Bu öğrenciler okudukları okulların bakanlık tarafından ilkokui olarak belirlenmesi durumunda bir ortaokula kaydolacak, İlköğretim 6, 7 ve 8, sınıflarda eğitim görenler ise eğitimlerine kendi okularında devam edecek. îlköğretim son sınıftaki öğrenciler karne alacak, ancak 4+4+4 eğitim sistemi uyarınca ilköğretim diploması almayacak. 8. ve 11. sınıf öğrencileri yarından itibaren sınav maratonıına girecek. 8. sınıf öğrencileri yann Seviye Belirleme Sınavrnda (SBS) ter dökecek. Aynı zamanda Parasız Yatılılık ve Bursluluk Puanı'nın hesaplanmasını isteyen 8. sınıf öğrencileri de cumartesi günü SBS'ye girecek. İlköğretim 5, 6, 7. sınıflar ile ortaöğretim 9,10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilen Parasız Yaülılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), 10 Haziran Pazar günü yapılacak. Lise son sınıf öğrencilerinin katıiacağı Lisans Yerleştiıme Smavlan da (LYS) 1617,2324 Ha Çocuğunuz karne stresine girmesin İstanbul Haber Servisi Karne döneminde, özellikle düşük not alan öğrenci ailelerinin çocuklarına karşı daha hassas davranması gerektiği belirtildi. Psikologlar aileleri karne sendromuna karşı uyararak "Başarısızlığın kaynağmı bulmaya çalışıp başarıyı arttırıcı önlemleri hep biriikte almalılar" dedi. Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden uzman klinik ziran'da gerçekieştiriiecek. 20122013 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacak. psikolog Merve Soysal Başa, "Başarısızlıklar telafi edilir. Ancak bozulan aileçocuk ilişkisi ve örselenen 'sevgi' daha zor telafi edilir" dedi. Bilfen Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Evrim Arslan ise "Haftanın bir ya da iki gününü aile günü olarak belirleyebilir ve neler yapabileceğinize çocuğunuzla biriikte karar verebilirsiniz. Böylece çocuğunuzla olan iletişiminizi güçlendirebilirsiniz" diye konuştu. ayın altındaki çocuklar ise veiüerinin talepleri doğrultusunda ya ilkokul 1. sınıfa kaydolacak ya da okul öncesi eğitime yönlendirilecek. Okula yeni başlayacak anaokulu ve ilköğretim birinci sınıf öğrencileri, dönemin başiamasindan bir hafta önce, 1017 Eylül tarihlerinde "uyum programı"na alınacak. YÖK BAŞKANI'NDAN İTİRAF 'Öğretim üyesi sayısı çok az' MAHMUT LICAU ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr, Gökhan Çetinsaya. Türk yükseköğretim sisteminde yer alan bazı programiarda öğretim üyesi konusunda zaaf bulunduğunu belirterek "Öğrencileri doktoraya yöncitcmiyoruz. Öğretim üyesi eksikliği cndişc verici bir durumda" dedi. TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştirma Komisyonu'na YÖK Başkanı Prof. Çetinsaya ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Üstün Yeteneklilerin Eğitimi konusunda sunum yaptı. Çetinsaya? üniversitelerdeki üstün yetenekli öğrencilerle ilgili bölüm, öğrenci ve öğretim üyesinin sayısının azlığma dikkat çekerek "Rakamlara bakarken durumun vahanıeti ortaya çıkıyor zatcn" diye konuştu. Türk yükseköğretim sistemi içinde öğretim üyesi eksikliği sorununun endişe verici bir durumda olduğunu ifade eden Çetinsaya, nitelikli öğretim üyesi olmadığı için Türkiye'nin ihtiyaçlanna yanıt verebilecek yeni lisans programları, yüksek lisans programlannın açılamadığma dikkat çekti. 'Veliler cezayı goze aldı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk EğıtimSen Genel Başkanı tsmail Koncuk, bu yıl ilkokula kayıt olacak olan 66. ayındaki çocuklarla biriikte basın toplantısı düzenleyerek "Veliler çocuklarım okula göndcrmemek için çıkar yol bulmaya çalışmaktadır. Hatta ba/ı veliler ödemeleri gereken cezayı bile göze almışlardır" dedi. Koncuk basın toplantısım, oyun çağında olduklannı göstermek için bu ytl ilkokula başlayacak olan 66. ayındaki çocuklarla biriikte düzenledi. Koncuk, salonda bulunan çocukları işaret ederek "Bu çocuklar ancak oyun çocuğu olabüir. Bunların ilgisini ancak oyuncaklar çckebilir. Veliler çocuklarım okula göndcrmcmck için çıkar yol bulmaya çalışmaktadır. Hatta bazı veliler ödemeleri gereken cezayı bilc göze almıştır. 4+4+4 sistcmi eğitimin sırtında kambur olacak'9 dedi. 6 6 ayı dolduran 1. sınıfa Eylül ayı itibanyla 66. ayına girmiş çocuklar ilkokui birinci sınıfa başlayacak. 66. Diyarbakıp'da SBS öncesi öğretmen krizi Haber Merkezi Diyarbakır'da öğretmen sendikalannın, "mesleğin îtibarsızlaştırılmaya çalışılması vc mcmurlara hakları olan zamların verilmcniesi"ni gerekçe göstererek üyelerinden hafta sonu yapılacak Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile Parasız Yatılı ve Bursluluk (PYB) Sınavı'nda görev almamaları çağrısı yapması krize neden oldu. Bunun üzerine valilik resen görevlendirme yapma yoluna gider ken, karara tepki gösteren EğitimSen, uygulamanın Danıştay kararlarına aykırı olduğunu savundu. Yann yapılacak SBS için Diyarbakır'da yaklaşık 25 bin, pazar günü yapılacak PYB sınavı için de 35 bin öğrenci katdacak. Sınavlarda görevlendirmek için 5 bin öğretmene ihtiyaç duyulurken, öğretmen sendikalannın karar alması sonucu 400 kadar öğretmenin gözlemci olmak için başvurduğu kaydedildi. m O C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog