Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8HAZİRAN2012CUMA dishab@cumhuriyetcom.tr 12 kendisiyle görüşmüştüm. Söyleşimize Kalehöyük kazı başkanı Sachihiro Omura da çevirisiyle katılmıştı. Elmek:ozgenacar@gmail.com Bdgegeçer:0312.442 79 90 1986'dailk kazmanın vurulduğu Kalehöyük'te bir höyük biçiminde düzenlenip içine müze, dışına Japon Bahçesi yapılan bu alanın dünyada bir ürkiye, eşsiz bir Japon benzeri yoktu. Höyüğün kazısı, dostunu yitirdi! Japon müzesi, arkeoloji enstitüsü, Imparatoru Akihito'nun kuzeni laboratuvarları, kütüphanesinin Prens Tomohito Mikasa (66) yanı sıra yakınlardaki öteki iki Tokyo'daki bir hastanede öldü. Japon kazısının da ortak yaşam 1926'da kurulan "Türkiyedünyası ile birlikte sıfırdan Japonya Dostluk Cemiyeti"ri\n yaratılmıştı. yıllarca başkanlığını yapan Tokyo'daki konuşmamızda, babası Prens Takahito'nun Japonya'daki 47 ilin 41'inde ölümünden sonra Prens Türkiye ve Kalehöyük hakkında Tomohito iki ülke arasında konuşmalar yaptığını söyleyen dosttuğun Prens izleyicisi ve Tomohito, kültürel ilişkileri ülkemize her geliştirmenin gelişinde zengin başmimarı Japon olmuştu. turistlerine Çoğu zaman kendisi rehberlik yılda iki kez yaparken gelip karış karış onlardan da gezdiği çeşrtli Anadolu'daki uluslararası tarihsel ören ödüllere konu Ben, Prens Mikasa, Dr. Omura. olan bu bilim yerlerinden Kırşehir yuvasınaönemli maddi kaynaklar Kaman'da Kalehöyük'ün gün sağlıyordu. ışığına çıkışını adım adım izlemişT Görüşmemizde bana dev katkılarda bulunmuştu. "1991 'den beri kanser tedavisi 2002'nin Aralıkayında gördüğünü ve ameliyatiar Japonya'da kendisinden geçirdiğini" söylerken de görüşme istemimi imparatorluk sigarasını zincirleme ailesinin ilke kararının dışına tüttürüyordu. Yanından ayrılırken çıkarak kabul etmişti. "Kendisini düşünmese bile, biz İmparatorluk ailesi üyeleri basına Türklerin, Dr. Omura'nın, demeç ve röportaj vermiyorlardı. Kaman'm kendisine Ancak gazete "Cumhuriyet" ve gereksinimimiz bulunduğunu, konu "TürkJapon Küftürei sigarayı bir an önce bırakmasını" ilişkileri" olunca Prens Tomohito, önerdiğimde "Haklısınız" "Evet" demişti. demekle yetinmişti. Üstelik ortanca kardeşi Prens Bugün Kaman'da dünya Takamado, tenis oynarken kalp çapında böyiesine bir bilim bunalımı geçirerek öldüğü için o yuvası varsa, onun da günlerdetüm imparatorluk ailesi başmimarının Prens Tomohito yastaydı. Bu koşullar altında ben Mikasa ve kaybımızın da büyük de "siyah kravat takarak" ve olduğunu ne yazık ki üzülerek "terlikle" girdiğim sarayda söylemek durumdayım. İJİŞ KAVŞAK Özgan ACAR toluk çocuk katlettilerı muhalifler, Hi öldüğünü duyurdu. Suriye Ulusal Konseyi, Genel Devrim Konseyi ve Ingiltere merkezli Suriye İnsan Haklan Gözlem örgütlerine göre, önceki gün Hama kentindeki El Kubeyr köyü önce askeri birlikler tarafindan bombalandı, ardından da Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlısı Şabihamilisleri,silahvebı Katliamla ilgili olduğu öne sürülen çaklarla girdikleri köyde görüntülerdeölüveyaralılargörülüyor. katliam yaptı. Öienlerarasında çok sayıda kadın ve çocugun da bulunduğu ları reddetti. Bir Türk Dostunu Yitirdik! T yönetimi yanlısı milislerin, bir köyde aralannda çocuklann da bulunduğu 80 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü nu bildiren muhalifler, öldürülen 35 kişinin de aynı aileden olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları bazı cesetlerin yakıldığını anlattı. mada, iddialann tümüyle yanhş ve yalan olduğu belirtilerek "bir terörist grubun" düzenlediği saldında 9 kişinin öldüğü iddia edildi. BM gözlemci heyeti başkanı Tümgeneral Robcrt Mood, gözlemcilerin katliamın yapıldığı bölgeye girişinin engellendiğini belirtti. Örgütün üenel Sekreteri Ban Kimun dabölgede gözlemci heyetine ateş açıldığını ifade etti. Rusya saldınnın prorvakasyon olduğunu belirterek "En vahşicc yöntcmlcri ilk kez kullanmıyorlar" açıklamasmı yaptı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ise "katliam provokasyon. Amaç Annan planını çökertmek" diye konuştu. Suriye'de 25 Mayıs'ta da Hama'nın Hula kasabasındaki katliamda 108 kişi hayatını kaybetmişti. Şam suçlamaları reddetti Muhalif örgütlerin sözcüleri, Suriye'deki BM gözlemci lerinin bölgeye gönderilmesini ve soruşturmabaşlatılmasını talep etti. Müslüman Kardeşler örgütü de katliamı kınayarak Şam yönetimini suçlayan bir açıklama yaptı. Şam yönetimi ise suçlamaTelevizyonlardan yayımlanan açıkla IstanbuFda Esad a dedi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye liderinin iktidan bırakmasını istedi Dış Habcrlcr Servisi Terörle sının önlenmesi çağnsinda buMücadelede Küresel Forum toplundu. ABD Hazine Bakanlığı lantılan için dün îstanbul'da buise toplantıda Türkiye'nin, Sulunan ABD Dışişieri Bakanı riye'deki rejimle bağlantılı Hillary Clinton, Suriye Devlet önemli sajndakişi^ yaptirım lisBaşkanı Beşşar EsacTın iktidatesine eklediğini duyurdu. n bırakarak ülkeyi terk etmesiMeşruiyetini yitirdi ni istedi. BM Genel Sekreteri Ban KiDışişleri Bakanı Ahmet DaMun Hama'dan gelen katliam vutoğlu ile ortak bir açıklama yahaberierinin ardından "Esad pan ve sorulart yanitiayan Clinmeşruiyetini yitirmiştir" açıkton, "Bence herkes için gayet laması yaptı. Rusya ve Çin ise açık ki, Suriye'de şiddct dcvam Suriye'ye müdahaleye rejim deediyor. Daha da kötüleşiyor. ğişimine "kesinlikle karşı olHenii/ başarılı olamadık. Keduklarım" duyurdu. BMArap sinliklc birlikte olduğumuzun Birliği'nin Suriye Özel Temsilaltıni çizmek ve diğer uluslara Davutoğlu, Clinton (solda) ve AB Dış Pomesaj vermek gerekmektedir. litika Yüksek Temsilcisi Ashton ile sami cisi Kofı Annan, genel kurulun arEsad'ı destekleyen ülkelere de mi bir şekilde sohbet etti. (Fotoğraf: AP) dından yaptığı açıklamada, "Bugün açıkça söylemeliyim ve teyit etmesaj vcrmcliyiz" dedi, meliyim ki 6 maddelik plan uyClinton, "Daha fazlasım yapmanıız liyor görüntüsü veriyor." ABD Dışişleri Bakanlığf ndan ön gulanmıyor" diye konuştu. gerektiğinin farkmdayız. Kofî Annan ABD, Hama'daki saldınyı ktnadı. ve planına son dcstcği vcrmemiz gc ceki gün yapılan açıklamada da3 ulusrekivor. tran'ın dahil edilebilecek lararası topluma "Suriye rejiminin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bir katılımcı olduğunu düşünmü ekonomik hayat damarlarını kes "tüm ülkelere Esad'a veriklcri desyorum. Esad'ın dcstckçilerinc kar me" vağnsında bulunan Clinton, teği çekme" çağrısı yapıldı. şı diplomasîyî kullanmahyız. Esad "Gerçek değişimden yana olan SuErdoğan: Esad gidici gitmeden Suriye barışa ve demok riye halkına kayıtsız kalamayız. Esad'ın iktidan dcvri dahil rcjinı dc olduğunu gösterdi rasiyc kavuşamaz" diye konuştu. Başbakan Tayyip Erdoğan, GüDavutoğlu ise Suriye'de yaşanan ğişimi gerekli" dedi. Clinton, Surizulmün durduruiması gerektiğini söy ye'de bir geçiş hükümeti oluştunıl ney Afrika Cumhurbaşkanı Yarleyerek, "14 Nisan'dan beri sürdü masını, ardından özgür ve adil se dımcısı Kgalema Pctrus ile görüşrülcn Annan planı ihlal cdilmiştir. çimlere gidilmesini de istedi. Clinton, mesinin ardından Hama'daki saldı10 ay Suriye'ye telkmde bulunduk, dün Washington'da düzenlenen Suri nyı değerlendirirken "Böyle bir sonra Arap Ligi'ylc harekctc gcçtik. ye Halkmm Dostları bünyesindeki vahşet ancak Esad'a yakışır" diye Daha sonra da BM Güvenlik Kon "Yaptırımlar" konulıı uluslararası konuştu. "Dünya Esad'ın karşıseyPne gittik. Rusya'mn desteklediği çalışma gaıbu toplantısıyla ilgili ytızıh sındadır. Esad gidici olduğunu bir Annan planı devreye sokuldu. açıklamasında da, Şam'a yaptırımlar bir kez daha gösterdi" diyen ErAma sonuç alınamadı* Katüamlara uygulayan ülkelerin sayısını arttırma doğan, Suriye meselesinin G20'de sessiz kalınması uluslararası top ve yönetimin yaptırımlardan kaçma de ele alınacağını aktardı. lumda zaaf oluşturuyor. Rusya'yla temaslarımızı sürdürcceğiz. Annan planı konusunda bir takvimlendirme şarttır" dedi. 9 KOMŞUDA CANU YAYINDA KAVGA ~\ i Faşist aday canlı yayında terör estirdi • Faşist partiden milletvekili adayı Kasidiaris, önce Sol Koalisyon adayı Dourou'nun yüzüne bir bardak su fırlattı, sonra KKE adayı Kanelli'ye tokat attı. MURAT İLEM ATİNA Yunanistan'da iki hafta sonra yapılacak erken genel seçimler öncesi ekonomik ve siyasi krizden dolayı oluşan gergin ortam, tartışma programlarma da yansımaya başladı. Özel Antenna televizyon kanalınm dün sabahki canlı yayınında partilerinin seçim öncesi programlannı tartışan milletvekilli adayları birbirine girdi. Programa katılan Sol koalisyon partisi milletvekili adayı Rcna Dourou ile Yunanistan Komünist Partisi milletvekili adayı ve gazeteci Liana Kanelli, aşm sağcı Altın Şafak partisi milletvekili adayı ile tartışmaya girdi. SYRÎZÎA partisinin milletvekili adayı Dourou'nun aşırı sağcı milletvekiline yönelik geçen yıllarda yaptığı soygundan dolayı yakmda yargılanacağına dikkat çekip ardından "Sizlcr ülkcnıizi 500 yıl geriye görüreceksîniz" şeklindeki sözleri stüdyoyu kanştırdı. Faşist partinin (Altın Şafak) milletvekili adayı llias Kasidiaris, kendisine yöneltilen suçlamalar üzerine küfiürler ederek önce Sol koalisyon partisi adayı Dourou'nun suratına bir bardak su fırlattı. Canlı yayında milyonlan şoke eden görüntüler faşist adayın yanında duran Yunanistan KKE adayı Liana Kanelli'ye saldırması ile devam etti. Gazeteci Kanelli'yi önce tokatlar atarak saldıran faşist aday, bununla yetinmeyerek sağlısollu yumruklar atarak ortahğı birbirine kattı. giderim. Ancak "34. Ulusiararast, Nicolo Marchetti yaptı. Kazı, Araştırma ve Arkeoioji Italyan arkeolog konuşmasında Çalıştayt"na gittiğimde ildeki üç son yıllarda Anadolu'daki müzeyi tanımakta zorlandım! görkemli buluntuları övdü. Kent merkezinde tarihsel bir Marchetti, özellikle kazılardaki bina içindeki müze almış başını koruma çalışmalarına ek olarak gitmiş! Eskiden birerdepo bazı yörelerde oluşturulan görünümündeki Boğazköy ve "arkeopark" alanlarının Alacahöyük müzelerini ise ziyaretçileri daha çokçekmeye olağanüstü değişmiş buldum. Bu başladığını belirtti. müzelere daha sonra ayrıntılı Dr. Marchetti kazı heyetlerince değineceğim. Bu değişiklikte oluşturulan bu arkeoparkların önemli rolleri olan Vali Nurullah bakım ve yönetimlerinin aşamalı Çakır'ı ve Çorum Müze Müdürü olarak yöre müzelerine ve eğitilmiş Dr. Önder Ipek'i öteki yerel işçilere devredilmesini meslektaşlarının da örnek önerdi. Ayrıca, Atatürk'ün anlayışı almalarını dilerim. doğrultusunda, Türkiye'nin tüm küftürei mirasının eşit önemde Bu arada, alçakgönüllü olduğunu ve uzun soluklu, olmayacağım! Boğazköy yenilikçi araştırma ve koruma Müzesi'ni gezerken, ilk kez koşulları altında çalışmaların 1968'de Berlin Müzesi'nde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. gördüğüm, 1986'da gündeme Bakanlık adına son konuşmayı taşıdığım Hattuşaş'ın dişi yapan Kazılar Dairesi Başkanı sfenkslerini bu müzede buluşmuş Melik Ayaz da "yabancı gördüğümde, gözümde iki damla bildirilerin Türkçe sunumunun her yaş belirirken, çok mutlu yıl artıştndan duyulan olduğumu algıladım. Gerçekten memnuniyeti" belirtirken tarih yerinde güzeldi... "yayınlann Türkçe olarak da Ardından üzüldüm... yapılmasını" Görevlilere günde önerdi. kaç kişinin müzeyi ziyaret ettiğini Daha önce çeşitli sorduğumda, "Hafta kereler bazı içinde günde 100 arkeologların kişiyi zor bulduğunu, sundukları bildirileri hafta sonuna 200 'e göndermedikleri ancak yaklaştığtnı" için çalıştay söylediler. Üstelik kitaplarındayer müze ücretsiz almayışından geziliyordu. Oysa yakınmış, bu Berlin'de her gün ilgisizliğin "binlerce" insan önlenmesi sfenkse hayranlık gerektiğine duyuyordu! değinmiştik. Bu kez Ayaz da, kazı İşin ilginç yanı, başkanlarının Berlin'den gelen Türk seyahat bildirilerin; sfensk. acentalarının çoğu kendilerinin değil, Hattuşaş kentini yardımcılarının çalıştayda gezdirdikleri turistleri, yollarının sunmalarından yakındı. üzerindeki bu müzeye Ayaz, yalnızca kazı yapmanın uğratmıyorlardı. Bakanlık'a, yetmediğini "koruma, onarım ve acentaların ve rehberlerin kulaklarının çekilmesi konusunda çevre düzenieme çaiışmalarına" daağırlık verilmesini kazı önemli görev düşüyor. heyetlerinden istedi. Ayaz, yerli Müzeyi gezerken ilçenin ve yabancı kazı ayırımı elektrikleri bir geldi bir gitti. yapmadan, verimli çalışma Müzenin güç kaynağı anında devreye giriyordu. Ama bu arada yapmayanların izinlerinin iptal edildiğini anımsattı. bazı ampuller de patlıyordu. Salı günkü yazımızda her yıl Müzenin ampul ödeneği yoktu! çahştayasunulan bildirilerin kitap Çorum kent merkezinde, olarak basıldığını, ancak "33 yıllık bazıları Hititlerden kalma ünlü geleneği yok ederek bu bildirileri yerel yemeklerin yeneceği çok kitap olarak basmaktan bu yıl güzel lokantalar var ancak içki vazgeçildiğini" üzülerek yok... Şarabı, sanata dönüştüren yazmıştık. Kültür Varlıkları ve Hititlerin başkenti olan önemli turizm ilimizden acıklı bir gözlem! Müzeler Genel Müdürü Osman Murat Süslü, "33. yıl bildirilerinin •*• Bakanltkça, 34. yıl bildirilerinin ise Çorumlu ev sahiplerince Çalıştayın kapanış konuşmalarını gelenekler gereği bastınlacağını" söyledi. Çorum'da Sevinç ve Üzüntü... orum'da bir şeyler oluyor! yabancı arkeofoglar yapar. Bu Ç Hem de çok iyi şeyler... yılki konuşmayı, Kargamış Hemen hemen Çorum'ayıl aşırı kazılarının başkanı Italyan Dr. i i PKK'YE KARSI DESTEK Dış Haberler Servisi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Istanbul Conrad Otel'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği basın toplantısında PKK konusuna da değlndi. Clinton, "Türkiye'de PKK10 binlerce hayat Davutoğlu şunları söyledi: alan terör faaliyetini sürdürüyor. ABD teröre karşı mücadefesinde Türkiye'nin yanın"Diplomasinin tıkandığı düda güçlü bir şekilde yer alıyor" diye konuştu. Davutoğlu da "Özellikle ülkemizin yakşiinülcn yerlerde bütün allaşık 30 yıldır teröre karşı verdiği mücadele çerçevesinde PKK terörüyle mücadeleternatiflcrin, bütün scnarvode uluslararası toplumdan da dayanışma bekliyoruz. Terör örgütünün nasıl bir ların düşünülmesi lazım. Bunsuç örgütü halinde bütün insanlığı tehdit eder bir hale geldiğinin, kaçakçıdan kasdcttiğim hcmcn bir aslık, uyuşturucu trafiği yoluyla, en çarpıcı örneklerinden biridir PKK kcri müdahalc gibi bir yaklaşım terör örgütünün yürüttüğü faaliyetler. Etkin mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız" dedi. olarak algılanmasın fakat gidiş çok yoğun bir iç çatışmaya doğru iler 'Tüm seçenekler düşünülmeli' Türkiye, ŞİÖ'nün diyalog ortağı PEKİN (AA) Çin Devlet Başkanı Hu Cîntao, Türkiye'nin Şansay İşbirliği Örgutü'nün (ŞIÖ) diyalog ortağı olduğunu açıkladı. ŞİÖ üyesi ülkeler Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan devlet başkanlannın katılımıyla düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Hu, "Türkiyc'nia üyc ülkclcrin ortak kararı ile ŞtÖ dfyalog ortağı, Afganistan'ın ise gözlemci ülke olduğunu 9 ' söyledi. ŞÎÖ'ye? Moğolistan, îran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gözlemci devletler olarak katılırken. Belarus ve Sri Lanka, Türkiye gibi diyalog ortağı. Şiddet siyaseti Program sunucusunun tüm çabalarına rağmen gerginliği stüdyo dışına da taşıyan faşist aday çıkış kapısına kadar olan yol üzerinde önüne gelenle kavgaya devam etti. Özel güvenlik birimlerinin çıkış kapısını kapatması ile daha da sinirlenen Kasidiaris, çıkış kapısını da kırarak televizyon binasından ayrıldı. Son seçimlerde parlamentoya giren Altın Şafak partisi (Hrisi Avgi) başkanı ve milletvekilleri, yaptıkları açıklamalar parlamento içi dahil her ortamda gereken insanlara gerekli şekilde cevap vereceklerini belirterek şiddete başvuracaklan mesajlarını vermişlerdi. Kuzey Kore'nin yeni lideri Kim Jongun, Kuzey Koreli Çocuklar Birliği'nin (KCU) kuruluşunun 66. yıldönümünde, birlik üyesi çocuklarla biraraya geldi. Liderlerini önce çiçekle karşılayan çocuklardan bazıları Kim'e sarılırken bazılan da gözyaşlarına boğuldu. Kuzey Koreli çocuklann liderleriyle duygusal buluşmasını gösteren fotoğraflar Kore Merkezi Haber Ajansı tarafindan dağıtıldı. (Fotoğraf: AFP) Sevinçten ağladılar! m o C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog