Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8HAZİRAN 2012CUMA ekonomi ©cumhuriyet.com.tr 10 BORSA ftert Kapantş EKONOMI 7HAZIRAN2012 En Bft Dı^uk T M % OdFiy. Haoıi YORUM Öztin AKGÜÇ •r. DTİK Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu'na, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Palmali Holding patronu Mübariz Mansimov. DEİK lcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de katıldı. ftfâıi m ILA I 2J3B İ $ ffl J» 94İ5 '96 84^5 027 hedefi 8 0 iiU saisa 530 Türk diyasporasıran • TOBB, DEİK ve DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faaliyetlerimizi önümüzdeki bir yıl içinde uygulamaya koymayı hedefledik. Türk diyasporasının esas amacının yurtdısındaki Türkleri örgütlemek ve örgütlü olarak hareket edebilmek kabiliyetini gösterebilmek olduğunu kaydederek 'hedef 80 ülke 300 şehir' açıklaması yaptı. getirmek için yeni hedef ve projelerini, açikladı. Türkiye'nin dünvanın ilk 10 büvük ekonomisi arasında olmayı hedeflediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bunun da sadece içerdeki güçle olmayacağını, dışardaki gücü içerdeki gücü birleştirmekle mümkün olabileceğini ve bunun adımlannı attıklanm dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, bu platformun esas amacının yurtdışındaki Türkleri örgütlemek ve örgütlü olarak hareket edebilme kabiliyetini gösterebilmek olduğunu söyledi. CocaCola Campany Yönetim Kuınlu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dünya Türk tş Konseyi Yüksek istişare Kurulu Başkanı Muhtar Kent de iyi bir yolda olduklarını ifade ederek "Ben şuna inanıyorum. Türkiye markasının yurtdışında saygınlığı her gün yükseliyor. Buna nasıl katkıda bulunuruz. Türkiye imajını ve markasını hem kuvvetlendirecek şekilde hem de yurtdışında yaşayan Türklerin daha başarıİı olnıasını sağlamak için canla başla çahşıyoruz" diye konuştu. Bankacılıkta Gelişmeler Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) "Bankalanmız 2011" başlıklı 274 No'lu yayınından yararlanarak, bankacılık alanındaki gelişmeler şöyle özetlenebilir: Türkiye'de faaliyette bulunan banka sayısı 2011 yılında bir önceki yıia göre bir adet azalarak 44'e inmiştir. İslamı esas alarak bankacılık yapan 4 katılım bankası da bu sayıya eklendiğinde toplam banka sayısı 48 olmaktadır. Azalma yabancı banka statüsünde olan Fortis Bank AŞ'nin, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile birleşerek tüzelkişiliğini kaybetmesinden kaynaklanmıştır. Faaliyette bulunan 44 bankanın 31'i mevduat (ticaret) bankası, 13'ü de mevduat toplamayan kalkınma veyatırım bankası türündenclir. Mülkiyet esasına göre ayrım yapıldığında 31 mevduat bankasının 3'ü kamusal sermayeli, 11'i özel sermaye, 16'sı yabancı sermayeli banka olup biri de TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bünyesinde fon bankası niteliğindedir. 13 kalkınma ve yatırım bankasından 3'ü kamusal, 6'sı özel, 4'ü de yabancı sermayelidir. Sermaye çoğunluğu ve/veya yönetim ve denetimi yabancı uyruklu kişiiere ait bankalar yabancı banka olarak nitelendirildiğinde, ülkede faaliyette bulunan 44 bankanın 20'si yabancı sermayelidir. Ayrıca 11 özel sermayeli bankanın 5'inde, (Akbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası /TEB, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) yabancı ortaklar, yönetimi etkileyebilecek ölçüde nitelikli paya sahip bulunmaktadır. İslami esaslara göre bankacılık grubuna giren katılım bankalarında da yabancı ortaklar nitetikli paya sahip bulunmaktadır. • Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yurtiçi ve yurtdışı şube sayısı, 2011 yılında 368 adet artarak 9 bin 833'e ulaşmış, bir önceki yıla göre yüzde 3.9 arttş göstermiştir. 2010 yılında ise banka şube sayılarında arttş yüzde 4.7 olarak daha yüksek düzeyde gerçekleşmişti. • 44 bankada çalışan sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.6oranındaartarak 181 bin 418'e yükselmiştir. 2010 yılında ise bankalarda çalışan sayısında artış, 6 bin 100 kişi olarak yüzde 3.5düzeyinde idi. 2011 yılında 2010 yılına göre bankacılığa ilişkin başlıca büyüklükler ve değişim TL ve USD olarak birTABLO halinde gösterilmiştir. BANKACILIKTA BAŞLICA FİNANSAL BÜYÜKLÜKLER Başlıca Buyuldukler Tutar(2011) USD ($) TLf) Değişim 11/10 USD($) TLf) (Milyon) (Milyar) (%) (%) Cari Ryalla İSHEVALfTB ;r.cr:ıa i â .8?! 14,8 15.7 HAVAA ttfA 4.77 23B Ekonomi Servîsi Dünya Türk ş Konseyi (DTtK), Türk diyasporasını daha aktif hale getirmek için atağa geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik Ilişkiler Kurulu (DElK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hedef 80 ülke 300 şehir. Bu faalivetlerin hepsini de önümüzdeki bir yıl içindc uygulamaya kov ma\ ı hedefledik. Bu hedeflere ulaşnıak istiyoruz" dedi. Dünya Türk Iş Konseyi (DTÎK), Türk diyasporasını daha aktif hale *M 1.4S 0 Î4 205 03] 80 zamma tavalı protesto Ekoııomi Servisi Kanada'nın Montreal kenti, yine tencere ve tavalı protesto gösterisine sahne oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı protestoda hedef, üniversite harçlarınayüzde 80'lik zam yapan Quebec eyalet hükümetiydi. Yerel hükümet, bu gösterilere karşm yüzde 8OMik zamdan geri adım atmıyor. Hükümetin gösteriler için önceden izin almması yönünde çıkardığı son yasa da tepki topluyor. Öğrenciler, hükümet geri adım atana kadar protestolannı sürdünnekte kararlı. Montreal kentinde, zaman zaman şiddet gösterilerine sahne olan protesto eylemleri 3 aydır sürüyor. I I^ 4i ^ 334 3J4 03 4ÎB 1,2' «4 MOTIA ( AktH (Varlil^ Toplam 1.160.712 20.7 615 (18) Krediler 664.289 352 30.5 6.3 13.7 (7.5) Mevduat 696.920 370 Özkaynak 138.452 73 7.3 (13.1) Dönem Net Kârı 19.042 10 (10.9) (27.5) Not 1) Yfl SGIÎÜ USD değerieri TCMB alış kurlarına göre hesapianmıştır. 2) Azaiışlar parantezie gösîeriimiştir. O,£Ö 1 1 ! » Pınar'dan itiraz 1 İ 2 Bakanlıktan jet yanıt Ekonomi Servisi Piyasaya yüzde 100 dana etinden üretildiği bildirilen sucuk, salam, sosis gibi et ürünlerinde yapılan analizlerde kanatlı etl domuz eti, at ve eşek eti bulunduğu iddiası ile tanınmış fırmalann teşhir edilmesi, et sektöründe yeni bir krize neden oldu. Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakaıüığı'nın "yuzde"lOO dana eti olduğunu beyan ettiği üründe kanatlı etine rastlandığr gerekçesiyle tüketiciyi yanıltan 11 fırmanm arasında"gösterdiği Pınar Et, açıklamalaıın doğru olmadığını öne sürerken, şirkete Bakanlıktan yanıt geldi. Bakanlık, kamuoyuyla paylaşılan fırmalann kesin laboratuvar sonuçlarına ulaşıldıktan sonra ilan edildiğini duyurdu. Pınar; İzmirBomova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne ait ve üründe sorun olmadığını gösteren raporla Gıda Bakanlığı'nı yalanlarken, Bakanlık söz konasu raporun özel istek üzerine alındıgına ve sadece fırmanın getirdiği üriinün içeriği hakkında bilgi verip pıyasada satılanürünleri temsil etmediğineişaretetti. Avrupa işsizlik kıskacında Ekonomi Servisi AB ülkelerindeki işsizlik ürkütücü boyutlara vardi. Krizülkelerinden tspanya ve Yunanistan'da gençlerin yarıdan fazlası işsizlik kurbanı iken Fransa'da da işsizlik yüzde 10'a yükseldi, Yunanistan'da işsizlik oranı martta >iizde 21.9 oldu. Fransa Ulıısal tstatistik Enstitüsü (TNSEE), yilın ilk dört ayındaki işsizlik oranının yüzde 0.2 artışla yüzde 10'aıılaştığını açıkladı. îşsizlik oranı ve ekonomik büyümenin istenilen rakamlara ulaşamaması, yeni Cumhıırbaşkaıu François Hollande*ın ve yeni hükümetin önündeki en büyük sorun olarak gösteriliyor, Çalışan sayısının 3 milyon 843 bin 905 olduğu Yunanistan'da ise işsiz sayısı 1 milyon 75 bin 81 kişiyi buldu. Yunanistan Istatistik Kurumu ELSTAT verilerine göre; ülkede Mart 201 l'de yüzde 15.7 olan işsizlik oranı, bu yıl martta yüzde 21.9 olarak ölçüldü. İşsizlik oranı geçen yıla göre yüzde 37.8 artarken martta 21 bin 625 kişi daha işsizler ordusuna katıldı. Diğer yandan 1524 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 52.8'e ulaştı. İş aramayanlarla birlikte aktif olmayan kişi sayısı 3 milyon 372 bin 144 olarak ölçüldü. 25 yaş ve altı gençlerin yandan fazlasının işsiz olduğu tspanya'da da işsizlik oranı nisanda yüzde 24.3*ü buldu. Ispanya Sosyolojik Araştirmalar Enstitüsü'nün yayimladiğı bir anket sonucuna göre İspanyolların yüzde 90.2'si ekonomik durumu "kötü veya çok kötü" olarak değerlendirdi. 03 ul İ OA 2G5 30 ülkeyi Türkiye'den yönetecek Ekonomi Servisi Geçen yıl yüzde 31 Tik artışla 3.1 milyar TL ciroya ulaşan BSH Türkiye, yönetim portföyüne Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da ekledi. 30 ülkenin yönetimini üstlenen BSH, cirosunun yüzde 54'ünü oluşturan ihracatta yeni ülkelere odaklanırken, iç pazarda da küçük ev aletleri fabrikasını 2013'te faaliyete geçecek. Bosch, Siemens, Profilo ve Gaggenau markalan ile Türkiye'de I9941ten beri faaliyet gösteren BSH grubu, Türkiye'de yiizde 30 pazar payına ulaştı. Er En Dişjk T\i&, 1,13 0.90 C93 153 YUNANİSTAN'DAN ERDOĞAN'A: İŞİNE BAK Haber Merkezi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verirken kullandığı "Türkiye ile Yunanistan'ı karşılaştırıyor. Buna kargalar bile güler. Para için yalvarıyorlar, adalarını satma noktasındalar" sözlerine, Atina'dan sert yanıt geldi. Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tsiodras/Komşularımızdan beklentilerimiz gürültü yapmaları yerine sorunlarımıza saygı duymaları. Kendi işlerine bakmalılar' dedi. Tsiodras, "Sorun yaşıyor olabiliriz, ancak Türkiye'nin önünde Yunanistan'ın kişi başına milli gelirini yakalayabilmesi için daha çokyolu var" ifadelerini kullandı. R5 2! KtMllY 27 024 LA 35,8 Grup, ihracat gelirini de 2.4 milyon birimlik satışla 1.3 milyar TL/ye yükseltti. BSH Türkiye CEO'su Norbert Klein. Çerkezköy'deki üretim kapasitesinin 7 milyon birime ulaştığını belirterek, "Kapasiteyi büyük ev aletlerinde 5 milyon; küçük ev aletlerindc 2 milyon adete çıkardık.2010'agöre yüzde 13 artan üretimimiz 4 milyon birimi aştı" dedi. Bankaların büyüme göstergeleri, 2010 yılına göre cari fiyatlarla dahi belirgin biçimde yavaşladığı gibi, TL'nin USD karşısında yüzde 23 dolayında değer yitirmesi nedeniyle de USD bazında gerilemiş, azalmıştır. 2011 yılında bankaların varlık tutarı (aktif büyüklüğü) bir önceki yıla göre cari fiyatlarla 199 milyar TL , yüzde 20.7 oranında artarak 1.161 milyon TL'ye yükselmişse de USD bazında yüzde 1.8 azalmıştır. Bankaların aktif (varlıkbilanço) büyüklüğünün nicel bir ölçü olarak GSYH'ye (gayrisafi yurtiçi hasıla) oranı yüzde 90.0 düzeyindedir. Baka aktif (varlıkbilanço) büyüklüğünün GSYH'ye oranı AB ülkelerinde ortalama yüzde 345.0, 2010 yılı verilerine göre dünya ortalaması da yüzde 158.0'dir. Türkiye'de banka bilanço (aktifvarlık) büyüklüğü GSYH'ye oranının göreceli olarak düşük oluşu, bankacılığın nicel, açıdan da yeterince gelişmediğini potansiyelin varlığını da gösterebileceği gibi GSYH'nin hormonlu olmasının, büyüme hızını yüksek göstermek için abartılı tahmin edilmesinin sonucu da olabilir. Çeşitli veriler Türkiye GSYH'sinin özellikle son yıllarda abartılı tahmin edilediğini göstermektedir. Banka bilonço (aktifvarlık) toplamı/GSYH oranının düşüklüğü bu bağlamda ayrı bir gösterge, ayrı bir kanıt olarak alınabilir. 2011 yılında, bir önceki yıla göre, cari fiyatlarla TL olarak aktif büyükîüğü artış hızı yüzde 20.5 ve yüzde 20.7 olarak değişmezken kredi artış hızı yüzde 33.6'dan yüzde 30.5'e; mevduat artış hızı yüzde 31,8'den yüzde 13.7'ye; özkaynak artışı yüzde 21.2'den yüzde 7.3'e gerilemiş, dönem net kârı ise yüzde 10.9 oranında azalmıştır. TL, USD karşıstnda değer yitirdiğinden, 2011 yılında USD bazında bankaların aktif (varlık) büyüklüğü yüzde 1.8; mevduatı yüzde 7.5; özkaynak toplamı yüzde 13.1; dönem net kârı da yüzde 27.5 oranında azalmıştır. Cari fiyatlarla yüzde 10.9 oranında azalan toplam banka kârı yıllık, ortalama ÜFE artışı hızı ile enflasyona göre düzeltildiğinde reel kâr azalışı TL bazında yüzde 20.0 düzeyini bulmaktadır. Bankacılığın öngörülen sorunları 2011 yılında daha belirginleşmiştir. Gelişmeler, artan riskler, bekleyen sorunlar izleyen yazılarımızda irdelenmeye çalışılacaktır. Kapanç Duşuk Y i M Kapanş % U7 OrLFiy. ftani MER Kapong 1.13 3.90 % OrLFV Haoni PİYASALAR * Ekonomileri canlandırmaya yönelik teşvik sinyalleri verileceği beklentisiyle Avrupa borsalan yükselişe geçti. ** Avro, îspanya'nm tahvil ihalesine gelen yüksek talebin ardından dolar karşısında 1.2586 ile son 10 günün en yüksek seviyesini gördü. *^ Küresel piyasalarda oluşan iyimser havanın etkisiyle dolar 1.8270 TL'ye geriledi. Çin'den gelen faiz indirimi kuaın düşmesinde etkili oldu. *•" Petrol fıyatlan, ekonomilerde teşvik beklentileriyle 86 dolara yükseldi. « • " tngiltere Merkez Bankası, gösterge faiz oranını değiştirmedi. Banka aynca parasal genişlemeye gidilmeyeceğini açıkladı. •* ABD Merkez Bankası Başkanj Bernanke yeni bir parasal gevşeme olmayacağını açıkladı. MBtKEZ BANKASI KURLARI (M DÖVİZ 8HAZIRAN2012 ERHTİF 32 069 IERJIA 33558' 1.58 17.10 1.6 17.20 1.61 17.20 i.ao 0.58 17.16 BÛ1579 2.10 50,624 METF0M.T. Ui 8 IUK GELIŞEN IŞLETMELER BEVAZFİLO 4.3i 4.33 4.35 4.35 0.23 4.34 82,201 a 1.43 3.fl3 11.40 Û9? 5.02 1.99 3.79 0.73 m 5.93 1.46 3.97 11.85 1.09 ı.gi Ii» g.GB 1.36 0.39 0 39 Û25 1.72 J.07 2.89 1.45 lfi i : lıl 3.06 37.SC6 Mt KEP ır. ..ıı.jrK H'u'LE. 4 2,010,3 i:451.123İ16İ m 27İ617 11.57 689,657 J:?Î u m 1» fl.92 1.7C J.91 1 67 1.11 1.63 D.91 65277 1.6B 5fl9lS74 2.37 2,595 J59 5S Gİ93 2.T6 24ÎJ m 2.05 5.78 5.36 5.9C 6,2i 3.87 4i D.89 2D.9B 2.D7 J.lS S.52 HV "'., 2.061,965,748 6İ41 404^45 5.561,353,441 l.öi WL.Q2! pı HAUCSİ3OHTA •: 'YENİj 2.34 ıfe 5.09 45,158 3.96 11.85 0.84 sıa 5:3e 0.31 2.01 1.35 iKFiarnKlp. 2'T3 İS5 3.31 4.MS 382 SERBEST ISLEM PLATFORMU 5.00 5.05 5.10 5.10 2ÛQ 4.36 3.37 3:8i 2.264.625,132 '•i 294.I7İ 4 96 4 460 3.85 1S4.532 TABD'DÖLARI 1,8193 1.8281 1.818 1 AVUSTRALYA DOLAR1 1.8084 1.8202 1.8001 1.9018 IBVıCRE FRANGı 1.914 1.8989 2,821 2.8357 1ıNGıLE STERLıNı 2,819 6,4395 6.5243 6.3429 1KLÎVE.YTDıNARı 1 S. ARABıSTAN RıYALı 0,48656 0,48744 0,4829 [ l AVRO 2,288 2,299 2,2864 İKANADADOLARI 1,7727 [.7807 1,7661 1DANIMARKJ\KRONU 0,30776 0.30928 0,30754 100 JAPON YENİ 2,2872 2,3024 2,2787 İNORVECKRONU 0.30006 0,30208 0,29985 0,25292 0,25555 0,25274 1ABD Doiarı: 1.0043 5.9108 0.9551 1.8308 1.8311 1,9169 2,84 6.6222 0,4911 2,3024 1,7875 0,30999 31 PHTIII Hıdnıı İHnlnnS Hıılnı I Hrinr 7 Hnlraıt SERBEST ABDDolan Avro İngilizSterlini IsvicreFrangı 24ÂyarAlön Cum. AJtını 1.822Ö 2.2940 2.8150 1.8950 94.05 63400 PİYASA SAlfS 1.S25Ö 2.2960 2.8650 1.9250 94.40 637.00 2,3111 030277 0,25614 ALIŞ 2.98 1.59 3.03 1.62 3.00 1.60 0.33 2. ULUSAL PAZAR A.V.O.D. GIDA VE TARM • 2.3S 2.39 rgj '.08 î.42 5.4Ü 7.30 Il6s 2.41 5J8 ÜS 1îS 0.84 0.75 1.41 OİS 2.40 2 B 2.8 6 8 5.38 8 3 , 3 1 3 7.20 1 5 9 . 5 8 3 1İ6S '11Û','6İ^ mm 0.45 0.45 3.4İ 0.46 0.4B m 0.46 0.46 3.20 D.SS 3.0Q S3İÎÎ 1.60 176.4EÛ 3.18 2İ,Ü83 0.91 Î531Û GOZALTI PAZARI s fAS l a:?3 '.'j Avustralya Ooları Danimarka Kronu Isviçre Frangı 41 0.B9 222 122 ÜM 118^54 D.4S 1Û9İ22 SLLÇUKGIDA İNG 3.S1 3.56 1.S6 1 . 1 3 0.61 0,55 1.67 Bİ2 3.56 1.B7 0.56 97.106 1.67 125.317 7.1536 79.40 Isveç Kronu Japon Yeni 1.0266 Kanada Doiarı 6.0517 Norveç Kronu 3.7504 Suuci Arsbistan Riyali 1 Avro: 1.2576 ABDDolan 1lng.S: 1.5512 ABDDolan 1 Kuveyi D.: 3.5689 ABD Doiarı m GECELIK f JtlU £ 1 1 İGünliJkRepo 10.00 fonbul.com o C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog