Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2012 CUMARTESİ 14 FAKTORİNG Deniz Faktoring Genel Müdürü Şahan, Avrupa’daki krizin Türkiye’nin ihracat faktoringini büyütebileceğini söylüyor ‘2012 dikkatle izlememiz gereken bir yıl’ 2011 yılsonu itibarıyla Deniz Faktoring’in 35 milyon TL kâr açıklayarak sektörün en kârlı şirketleri arasına girdiğini söyleyen Mustafa Şahan, 2012 yılını KOBİ’lerde büyümeyi hedeflediklerini ve bu bağlamda hem IT süreçlerini hem de insan kaynaklarını yeniden yapılandırdıklarını anlatıyor. Ł T ürkiye’nin ihracat faktoringi alanında da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa Şahan, Avrupa’daki krizin birkaç yıl daha sürebileceğini belirterek durumun Türkiye’deki faktoring sektörünün büyümesine olumlu katkısının olacağını düşünüyor. Deniz Faktoring’in geçen yıl yüzde 34 büyüyerek 5. sıradan 3.’lüğe yükseldiğini belirten Şahan hedeflerini anlattı... Faktoring sektöründe yükselen bir ivme söz konusu. Ancak, öncelikle rakamlara bakarsak, nasıl bir 2012 var karşımızda? 2012 yılı için baktığımızda; geçen yılın aynı dönem verilerine göre aktif büyüklüğü yüzde 8 artan faktoring sektörü, Mart 2012 itibarıyla 15.5 milyar TL aktif büMustafa Şahan yüklüğe ulaştı. Sektör kârlılığı ise yüzde 38 büyüme sağlayarak 2012 ilk dönem sonu 142 milyon TL’ye ulaşmıştır. Faktoring sektörü finansal sektörler içerisinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu trendin devam etmesi halinde yıl sonu itibarı ile bankacılıktan sonra en büyük ikinci finansal sektör olma özelliğine sahip olacağını söyleyebilirim. Sektörün açıklanan 2012 ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda; 15.9 milyar TL toplam ciro; 13.7 milyar TL faktoring alacağı, 65 bin 704 adet müşteri ile 142 milyon TL kâr yarattığını görüyoruz. Belirttiğim bu rakamlar geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ciro tarafında yüzde 2.8 küçülme, faktoring alacakları tarafında yüzde 14.7 büyüme anlamına geliyor. Bu anlamda 2012 hem olumlu beklentilerimiz olduğu hem de yaşanan global krize bağlı olarak daha dikkatli olunması gereken bir yıl olarak duruyor karşımızda. Peki Avrupa’da yaşanan krizin Türkiye’ye bu anlamdaki yansımaları nasıl? Türkiye ihracatının büyük çoğunluğunun Av rupa kıtasına olması ve AB’nin içinde bulunduğu likidite krizi dikkate alındığında 2011’in sonlarına doğru firmaların ihracatlarını garanti altına alma eğilimlerinde artış görünmektedir. Firmaların büyük çoğunluğunun Avrupa ülkelerine olan satışlarını mal mukabili olarak düzenlediği gerçeğine bağlı olarak mal mukabili ihracatlarını garanti altına almak isteyen firma sayısının arttığını söyleyebilirim. Avrupa’daki krizin birkaç yıl daha süreceği öngörüsüne bağlı ola rak bu durumun ülkemiz faktoring sektörünün büyümesine olumlu katkısının olacağını tahmin edebiliriz. Deniz Faktoring’in bu bağlamda sektördeki konumu ne? Geçtiğimiz yıl sektör rakamlarına baktığımızda; yurtiçi ciro tarafında yüzde 18 küçülürken şirketimiz bu alanda yüzde 34 büyüyerek; 2.2 milyar TL’den; 3.1 milyar TL ciroya ulaşmıştır. Bu performansla pazar payımız yüzde 3.4'den, yüzde 5.6’ya yükselerek tüm faktoring firmaları arasında 5. sıradan 3. sıraya yükselmiş bulunuyor. Yine bizim için temel değerlendirme kriteri olan faktoring alacakları açısından baktığımızda yüzde 12 büyüyerek bir milyar TL civarında bir kredi kullandırdığımızı görüyoruz. Bu rakamlar bizi yüzde 7 pazar payı ile sektörün en büyük ilk üç şirketinden biri haline getirmiş bulunuyor. Şirket performansımızın değerlendirilmesi açısından bizim için moral kaynağı olan diğer bir gelişme ise bu önemli hacim ve gelişmelere rağmen sorunlu kredi yaratmamış olmamızdır. Bu anlamda sektörün NPL ortalaması yüzde 4 civarında, biz yüzde 1 civarında sorunlu kredi yaratmış durumdayız. Bunlarla beraber sektörde sorunlu kredilere karşılık ayrımı yüzde 80 oranında iken yüzde 100 oranında karşılık ayırarak bilanço şeffaflığı sağlamanın güveni içindeyiz. Tüm bunların sonucu, 2011 yılsonu itibarıyla 35 milyon TL kâr açıklayarak sektörün en kârlı şirketleri arasına girdik. Peki ya 2012? 2012 yılı kendimize sağlıklı bir büyüme hedefi koyduğumuz bir yıl. İlk 5 aylık performansımıza bakıldığında bunu gerçekleştirebildiğimizi söyleyebilirim. Mayıs sonu itibarı ile yurtiçi 1.2 milyon TL, ihracat 87 milyon USD ile toplam ciromuz 1.33 milyar TL’ye ulaşmıştır. İlk çeyrek sonuçları ile bakıldığında yüzde 10.6 aktif ve yüzde 63.9 öz kaynak kârlılığı ile sektör ortalamasının çok üzerinde bir performans yakaladığımızı görüyoruz. Kâr rakamımızdan iştirak gelirimizi düşsek dahi bu oranlar yüzde 5.2 ve yüzde 31.3 seviyelerine gelmekte olup bu oranlar da sektör ortalamalarının çok üzerinde oranlardır. Önümüzdeki yıllara dair hedef nedir? Bu yıl için kendimize kurumsal ve ticari segmentli müşterilerimizdeki hacimlerimizi korumanın yanında KOBİ'lerde büyümeyi hedef olarak belirledik. Bu amaçla şirketimizde buna yönelik iş akışlarımızı yeniden belirleyip, insan kaynağı organizasyonumuzu bu yeni hedefe paralel yapılandırıyoruz. Hatta bu amacımıza ulaşmak için çok ciddi rakamlarda IT yatırımı ekleyerek yeni bir faktoring program yazılımına başladık. Yeni IT programı ile KOBİ tarafında kredi karar süreçlerimizi hızlandıracağız. Bu amaçla halen 105 olan personel sayımızı yıl sonunda 140150 arasında, halen 10 olan temsilcilik sayımızı 1520 aralığında bir yerde tamamlamayı planladık. Kobilere verdiğimiz önemin faktoring sektöründeki yoğun rekabet ortamında da bize stratejik bir üstünlük sağlayacağına inanıyoruz. Halen 2 bin adet müşteri 230 milyon TL olan KOBİ fonlama hacmimizi toplam hacmimiz içinde yaklaşık yüzde 25 paya sahiptir. Üç yıllık periyotta KOBİ müşteri sayımızı 7 bin 500 adete, toplam iş hacmimiz içinde KOBİ payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda DenizBank şube ağı bize ciddi katkı sağlayacağı beklentisindeyiz. Faktoring ile ilgili merak edilenler... Ł Faktoring ile banka kredileri arasındaki fark nedir? Alacakların takibi, tahsili, garanti edilmesi, finansman sağlanması, pazar araştırması, kredi istihbaratı yapılması, ticari risklerin üstlenilmesi ve muhasebe kayıtlarının tutulması gibi hizmetleri içeren faktoring; firmaların kısa vadeli sermaye ihtiyacını karşılamaktadır. Faktoring sayesinde bankalar ile çalışma imkânı bulamayan çok sayıda firma ihtiyaç duyduğu sermaye kaynağına ulaşabilmekte, bu sayede firmalar rekabet gücü elde edebilmektedir. Yurtdışı işlemlerde ise akreditif vs. belge ile kendini güvenceye alamayan ihracatçı malını yurtdışına gönderirken ihracat faktoringi muhabir ağı sayesinde güvenle üretim yapmakta ve malını yurtdışına gönderebilmektedir . Sonuç olarak faktoring, ülke ihracatının, iç ve dış ticaret hacminin artmasına yardımcı olmaktadır. Ülkemizdeki faktoring işlemlerinin % 75’ni yurtiçi faktoring işlemleri, kalanını ise uluslararası faktoring işlemleri oluşturmaktadır. Faktoringin bahsettiğim bu genel fonksiyonlarının tamamını yerine getirmesinin yanında şirketimiz özellikle; tahsilat yönetimi, etedarik ve tedarikçi finansmanı ürünlerinde rakiplerimizden ayrılıyor diyebiliriz. Faktoring işlemlerini banka kredisinden ayıran temel özellik ise; kredi karar süreçleridir. Factoring’de karar süreleri daha kısa, gerek duyulan belgeler daha azdır. Bunun yanında çeşitli nedenler ile, bankaların kredi vermek istemediği küçük işletmeler bizden rahatlıkla kredi kullanabilir durumdadır. Ł Kimler faktoring işlemlerinden yararlanabilir? Yurtiçi ve yurtdışına vadeli ve faturalı satış yapan tüm firmalar faktoring hizmetinden faydalanabilir. Ł Faktoring işlemi yapılarak bilanço nasıl güzelleştirilir? Vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız GKR faktoring işlemi ile peşine çevrileceğinden bilançonuzun aktifinde artış ve dolayısıyla bu satışların finansman yükü azalacağından bilançonuzun pasif kalemlerinde bir rahatlama olacaktır. Gayri kâbili rücu faktoring finansmanı bir “kredi” değildir. Dolayısıyla bilançonuzun pasifinde görünmez. Ł Faktoring kapsamında hangi hizmetlerden yararlanılabilir? Kısa vadeli alacakların temliki esasına dayanan faktoring, kullanıcılara (satıcı firmalara) 3 farklı hizmet sunar; Finansman, Garanti ve Tahsilat Finansman Hizmeti (Nakit Yönetimi): Satış sonrası vadeli alacaklarını Deniz Faktoring’e temlik eden firmalar bu alacaklarının belirli bir yüzdesini vadelerinden önce nakit olarak kullanabilir. Bu hizmeti kullanan firmalar nakit akışlarını düzenli bir hale getirebilirler. Tahsilat Hizmeti: Faktoring şirketi kendisine temlik edilen fatura ve ilgili ödeme vasıtalarının tahsilatını satıcı adına üstlenir. Açık hesap fatura tahsilatlarını borçlu bazında takip ederek müşterilerine cari hesap detaylarını bildirir. Firmalar bu hizmet sayesinde tahsilat işlemleri için harcamış oldukları vakit ve eleman maliyetleri yerine yatırım ve pazarlama gibi kendileri için daha gerekli olan konulara ağırlık verme imkânına sahip olurlar. Garanti: Temlik alınan alacakların borçlusu tarafından finansal nedenlerden dolayı ödenmemesi riskinin üstlenilmesidir. Garanti tutarı, borçlu için daha önce tesis edilmiş limit ile sınırlıdır. Limit kapsamında kalan onaylı alacak bedeline yüzde 100 garanti verilmektedir. Garanti hizmeti alıcı ile satıcı arasında herhangi bir ihtilaf olmaması ve satıcının finansal nedenlerden dolayı ödeme yapamaması şartına bağlıdır. Yapı Kredi Factoring: Asıl müşterimiz KOBİ’ler D ünyada uzun bir geçmişe sahip olan faktoring, Türkiye’de 1990’lı yılların başlarında ivme kazanan bir sektör. Bu genç sektörün en eski şirketlerinden biri de 1992 yılında kurulan Yapı Kredi Faktoring. Yapı Kredi Faktoring kuruluşundan 14 yıl sonra, 2006 yılında Koç Faktor ile bir Bektaş “Sektörün öncü şirketlerinden biri olarak pazarı leşti. Bu birleşmeyle beraber de sektörün en güçlü ve gü ve müşteri ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. venilir faktoring kurumlarından biri ortaya çıktı. ChaMevcut müşterilerimizde işlem çeşitliliği ile hacin International’ın (FCI) da aktif bir üyesi olan Yamin artırılması, aday müşteriler için ise fakKüresel pı Kredi Faktoring İstanbul merkez ofis ve İztoringin tanıtımının, kullanımının yaygınmir, Bursa, Ankara, Gaziantep ve Antalya’da ekonomiye entegre laştırılması ile işlem hacminin artırılması bulunan temsilcilikleri kanalı ile ülke çaen önemli pazarlama ve satış politikaolmak isteyen ihracatçı pında faktoring hizmeti veriyor. Ayrıca larımız arasında yer alıyor” diyor. müşterilerine pazar yurt geneline yayıl2011 yılında pazar payını koruyarak, mış 800’ün üzemüşteri portföyüne 730 yeni müşteri ekyaratmayı, riski sıfırlamayı ve rinde Yapı Kreleyen Yapı Kredi Faktoring’in 2011 yıdi Bankası şu finansal rekabet gücü sağlamayı lı cirosu 7 milyar dolar olarak gerçekbesi sayesinde da amaçladıklarını söyleyen leşirken, yurt içi faktoring işlemlerinde Yapı Kredi Fakyüzde 16, ihracat faktoring işlemlerinBektaş Müşterilerinin toring’e kolayde ise yüzde 26 pazar payına sahip. 2012 sayısının ise 40 binlerden ca ulaşılaMart sonu rakamlarına göre ise Yapı Krebilir. 67 binlere çıktığını di Faktoring’in cirosu 1.340 milyon doY a p ı lar olarak gerçekleşirken, yurtiçi faktoring belirtiyor. Kredi Faktoişlemlerinde yüzde 12, ihracat faktoring işringin başarılı lemlerinde ise yüzde 27 pazar payına sahip. Topyönetiminin başınlam faktoring işlem hacmindeki pazar payı ise yüzde daki isim Genel Müdür 15,1 olarak gerçekleşti. Nida Bektaş. Kısa vadeli İhracatçılarına küresel ekonomiye entegre olmak için paticaretin finansmanında; zar yaratmayı, riski sıfırlamayı ve finansal rekabet gücü sağfirmaların ihtiyaçlarına lamayı amaçladıklarını da anlatan Bektaş müşterilerinin sabirebir çözümler üreterek, yısının ise 40 binlerden 67 binlere çıktığını söyledi. Bekesnek ve hızlı hareket im taş KOBİ sayısına bakıldığında ise bu oranın yeterli olmakânı sunmanın en önemli dığını ancak 67 bin müşteri içerisinden, müşteri portföyleavantaj olduğunu belirten rinin yüzde 90’ını KOBİ’lerin oluşturduğunu belirtti. Nida Bektaş C MY B C MY B Kent Factoring'e JCR'den yüksek not üzer Grubu şirketleri arasında yer alan Kent Factoring, JCREurasia Rating tarafından yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirildi. JCREurasia Rating, aynı zamanda Kent Factoring’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’, görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak belirledi. Süzer Grubu’nun bünyesindeki Süzer Factoring ve Kent Factoring şirketlerinin geçtiğimiz yıl Kent Factoring çatısı altında birleşmelerinin ardından, müşteri tabanının genişlediği ve özkaynak yapısının güçlendiği belirtilen JCREurasia Rating raporunda, “Operasyonel giderlerin etkin yönetimi, kâr üretimini artıran fiyatlama politikaları, proaktif ve ihtiyatlı yönetim yaklaşımları ve düşük NPL rasyoları sonucunda ortaya çıkan kârlılık performansı sektör ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Sektör genelinde artış eğiliminde olan şüpheli alacaklar ve Kent Factoring tarafından nispeten düşük olarak ayrılan karşılıklara rağmen güçlü teminat yapısıyla varlık kalitesini devam ettirmiştir” ifadelerine yer verildi. S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog