Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 2012 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA FAKTORİNG Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara: 13 TEB Faktoring ‘En İyi İhracat Faktoring Şirketi’ oldu “Bu yılı hedefimizin üzerinde bitirebiliriz” B U lusal ve uluslararası işletme reğini hedeflerimize paralel gelerde alternatif kaynak yara çirdik, cirosal pazar payımızı ise ilk tarak, ticaretin çarklarını dön çeyrekte, yıl sonundaki pazar padüren önemli bir enstrüman haline yımıza göre yüzde 22 oranında argelen faktoring, artık işletmeler için tırdık. Diğer yandan, şirketimiz bir gereklilik halini aldı. Bu neden içindeki reorganizasyon çalışmale işletmelerin beraber çalışacakları ları devam ediyor. Bu doğrultuda faktoring şirketleri büyük önem ka 2012 yılını hedeflerimizin üzerinzandı. 1990 yılında kurulan ve Tür de tamamlayabileceğimizi söylekiye’nin ilk faktoring şirketlerinden yebilirim. Bu yıl, özellikle ihracat biri olan Garanti Faktoring Hizmet faktoring işlemlerinde pazar paleri AŞ de sektörün öncüleri arasın yımızı artırmamız gerektiğini düda. şünüyor ve bu alana özellikle odakGaranti Faktoring, ticaretin fi lanıyoruz. Diğer yandan, yurtiçi işnansmanı ve alacak bazlı finans lemlerde KOBİ segmenti ile yapıman konsantrasyonuyla, gerek yur lan işlemlerdeki ağırlığımızı artiçi gerekse yurtdışı ticaretin gerek tırmak ve yine tahsilat ürününü tirdiği finansman, garanti ve tahsilat sunduğumuz müşteri portföyünü ürünlerini bir arada sağlıyor. Başta genişletmeyi hedefliyoruz.” KOBİ’ler, ithalatçı ve ihracatçı kimBu yıl sektörün yüzde 15 civarınliğiyle öne çıkan şirketler ve yaygın da büyüyeceğini tahmin ettiğini söytedarikçi ve bayi ağına sahip kuru leyen Kara; “Ayrıca, Plan ve Bütluşlar olmak üzere geniş bir müşte çe Komisyonu’ndan geçerek Mecri tabanına hizmet veren Garanti lis’te gündem için sıra bekleyen ‘FiFaktoring, faknansal Kiralatoring ürün ve ma, Faktoring hizmetlerini ve Finansman tüm ülke geneŞirketleri Yasa line başarıyla taTasarısı’nın şıyor. kabulü ve yaCapital dergisalaşması hasinin yaptığı linde sektörün araştırma sonuyeni bir ivme cunda 2009, kazanacağını 2010 ve 2011 düşünüyorum. yıllarında üç Kurumsallaşkez üst üste mış, şeffaf ve ‘Türkiye’nin kendisini daha En Beğenilen iyi tanıtabilen Faktoring Şirbir sektör haketi’ seçilen line geleceğiz. Garanti FaktoBu durum sekring Genel Mütörün imajına, dürü Hulki Kadolayısıyla iş ra bu yılı da hekapasitesine deflediklerinin önemli katkı çok daha üzesağlayacaktır. rinde tamamlaYasası tamamGaranti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara yabileceklerini lanmış bir seksöylüyor. törün, 5 yılda Gerek aktif büyüklük, gerekse ci 100 milyar USD ciro olarak belirrosal bazlı pazar payında iki haneli lediği vizyonel hedefine ilerleyerakamlara ulaşmayı hedeflediklerini bileceğini, ayrıca yüzde 7 seviyebelirten Kara şöyle konuştu: sinde olan sektör cirosu/GSMH “Garanti Faktoring olarak 2011 rasyosunun yüzde 10 seviyelerine yılını 1.3 milyar TL aktif büyük erişebileceğini öngörüyoruz. Müşlük, 1.2 milyar TL faktoring ala teri segmenti anlamında elbette cağı ve 34.5 milyon TL net kâr ile KOBİ’ler sektörümüzün ana odakapattık. Cirosal bazda pazar pa ğını oluşturacak. Ayrıca, Çin’den yımız yüzde 8, aktif büyüklük ba sonra dünyada en yüksek ihracat zında pazar payımız ise yüzde faktoring hacmi gerçekleştiren 8.50 olarak gerçekleşti. 2012 yılı ikinci ülkeyiz ve ülkemizin büyüiçin cirosal bazda yüzde 25’lik bir yen ihracatı ile birlikte bu alan da büyümeyi bütçeledik. Yıl sonu iti sektörümüzün öncelikleri arasınbarıyla risk bakiyesi bulunan müş daki yerini koruyacaktır. İthalat teri sayımızda ise yüzde 15’lik bir factoringi sektörümüzün toplam artışla 4000 sayısına ulaşmayı ön cirosundan henüz yeterince pay görüyoruz. Gerek aktif büyük alamamaktadır. Biz şirket olarak lük, gerekse cirosal bazlı pazar pa buradaki pazar liderliğimizi artan yında iki haneli rakamlara ulaş ivme ile devam ettireceğiz” diye komayı hedefliyoruz. Yılın ilk çey nuştu. Türkiye’de “faktoring” Faktoringin Türkiye’deki gelişimi, 1980 sonrası dışa açık ekonomi politikaları ve ihracata dayalı sanayileşme stratejileriyle başladı. Faktoring kavramı bir finans tekniği olarak da ülkemiz bankacılık terminolojisine ilk kez 1983 yılında “Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi” ile girdi. Bu kararnamenin 3. maddesi; faktoringi “mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakların temellük edilerek, tahsilinin üst lenilmesi ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunularak finansman sağlanması” diye tanımlanmakta, bu işle uğraşmak üzere kurulan şirketleri de “faktoring şirketleri” olarak adlandırmaktadır. Faktoring, yeni bir finansman modeli olmasına rağmen hızlı bir gelişme gösterdi ve finans piyasalarının son yıllarda vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Türkiye’de faktoring hizmetlerinden en çok küçük ve orta ölçekli şirketler, sektör itibarıyla ise en çok tekstil, demir çelik, gıda, otomotiv, makine, yedek parça, büro makineleri, sağlık ve temizlik sektörleri ile yayıncılık sektörleri yararlanmaktadır. ünyesinde 71 ülkeden 257 faktoring şirketi barındıran faktoring zinciri Factors Chain International (FCI), TEB Faktoring’i 2012 yılında “En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçti. TEB’den yapılan açıklamaya göre bu yıl 44. olağan genel kurulu Pekin’de gerçekleştirilen FCI, TEB Faktoring’i 2009, 2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 yılında da “En İyi İhracat Faktoring Şirketi” olarak belirledi. TEB Faktoring, yüzde 98,39 not oranı ve “mükemmel” derece ile bu yıl da ihracat faktoringde dünyanın en iyisi seçilmiş oldu. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, Türkiye ihracatının yüzde 2’sine aracılık ettiklerini belirterek “2011’de gerçekleştirdiğimiz büyüme ile muhabirli işlemlerde Türkiye’nin en büyük FCI üyeleri arasında da dünyanın 2. büyük ihracat faktoring şirketi olarak 2011 yılını tamamladık. İhracat alanındaki bu başarılarımız sayesinde FCI tarafından dört yıldan bu yana ‘dünyanın en iyisi’ unvanına layık görülüyoruz. Türkiye, 2011 cirosu itibarıyla, dünyada büyüklüğü 2.6 trilyon doların üzerine çıkan sektör içinde dünyanın en fazla ihracat faktoringi gerçekleştiren 2. ülkesi konumuna geldi. Bu noktadan itibaren FCI bünyesinde tanıtımlara ağırlık vererek gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada faktoringin büyüme hızını artırmak için çalışıyor olacağız” diye konuştu. Ticarette rüzgâr Deniz’den esiyor! NWRc+JWT /RWJW\JU 1RcVN]UN[ 0[^K^ Rê]R[JTR XUJW NWRc /JT]X[RWP ]…V NWRc+JWT ê^KNUN[R N b^[]Méêé …bN TJWJUUJ[ébUJ ]RLJ[N]RW WJKcéWé ]^]^bX[ YRbJ\JUJ[J QJ[NTN] TJcJWMé[ébX[ =JV béUMé[ ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geçici mali tablolar kullanarak oluşturduğu Banka Dışı Mali Kuruluşlar Bülteni verilerine göre finansal kiralama şirketlerinin net dönem kârı 2012 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 oranında azalarak 116.4 milyon TL olurken, faktoring şirketlerinin net dönem kârının yüzde 38 oranında artışla 141.6 milyon TL’ye çıktığı ocakmart döneminde, tüketici finansman şirketlerinin net dönem kârı ise yüzde 29.8 oranında artışla 36.7 milyon TL oldu. 2012 yılının ilk çeyreğinde faktoring şirketlerinin kârı 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 141.6 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde tüketici finansmanı şirketlerinin net dönem kârı yüzde 29.8 artışla 36.7 milyon TL’ye ulaştı. 2011 yılı sonunda faktoring şirketlerinin kârı 504 milyon TL, tüketici finansman şirketlerinin kârı 107 milyon TL düzeyinde gerçekleşmişti. Finansal kiralama sektörünün aktif toplamı 2012’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.5 oranında artışla 18 milyar 385.2 milyon TL’ye geriledi. 2011 yılının sonuna göre ise yüzde 1.3 oranında azalış gösterdi. Faktoring şirketlerinin aktif toplamı yılın ilk çeyreğinde 2011 yılı sonuna göre yüzde 0.8 oranında azalışla 15 milyar 515.7 milyon TL’ye inerken, yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı. Tüketici finansman şirketlerinin aktif toplamı ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.1, 2011 yılı sonuna göre 5.9 artışla 9 milyar 393.6 milyon TL’ye çıktı. Sektörün kârlılığı artıyor B C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog