Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2012 CUMARTESİ 12 FAKTORİNG Faktoring yasasını bekliyor Faktoring Derneği Genel Sekreteri Filiz Ünal: “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Yasa'nın kabulüyle sektörün önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir işlem hacmine ve 100 bin müşteriye ulaşacağını öngörüyoruz. Sektör büyüyeceği için oyuncular da artacak, yeni şirketler de sektöre girecektir” diyor. üphesiz ki, küçük veya büyük ölçekli fark etmeden, tüm işletmelerin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürümesini sağlayan en önemli etkenlerden biri kesintisiz nakit akışı. Ve keza, üretimsatıştahsilatalım döngüsüne bağlı olan nakit akışındaki tahsilat kısmı, işletmelerin tam olarak kontrol altına alamadıkları tek bölüm. Bu anlamda faktoring, bir işletme için hayati önem taşıyan bir konu haline geliyor. Türkiye'deki tarihi 1980'li yıllara dayanan faktoringin son yıllardaki ivmesi de önemli. Yaşanan global krize rağmen, Türkiye'deki yükselişini sürdürüyor. BDDK’nin 2011 veFiliz Ünal rilerine göre sektörün toplam cirosu 71 milyar TL. Bunun 59 milyar TL'si yurtiçi, 12 milyar TL'si yurtdışı faktoring işlemlerinden oluşuyor. 2012 ilk çeyreği de, 2011 ilk çeyreğine göre yüzde 15'lik bir büyümeye sahip. Bu gelişmeler oluyor, ancak daha sağlıklı bir işleyiş için Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Yasa'nın çıkması da diğer bir önemli konu. 1995 yılında bir meslek örgütü olarak hizmete giren ve işlem hacmi açısından sektörün yüzde 91'ini temsil eden Faktoring Derneği'nin Genel Sekreteri Filiz Ünal’la sektörü, çıkacak yeni yasayı ve faktoring sektörünün işlem hacmini konuştuk... Borç ve alacak yönetiminde faktoringin konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ł Ş Faktoring küresel krize karşın Türkiye'de yükselme gösteren sektörlerden. 2012'nin ilk çeyrek sonuçları, 2011'in aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir büyümeyi işaret ediyor. Gelişme gösteren sektörün tüm oyuncuları ise soluklarını tutmuş kendilerine yön verecek, gerekli düzenlemeleri yapacak yasayı bekliyorlar. RTTI A T A K 2 A D IL Y Ş E B Ü AKTİF BÜYÜKLÜĞ Türkiye'de 1988'de başlayan ve 2006 yılında BDDK’ye bağlanan faktoring, sağlıklı gelişimini sürdürüyor. Yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 41. Özellikle 2008’deki ekonomik krizden sonra nakit akışını düzenleyen ve alacağın finansmanını ile ihtiyaçlara destek olan faktoringin kullanımı da hızla arttı. 2011'de ciro 71 milyar TL oldu. Aktif Faktoring; işletmelerin doğmuş ya da doğacak vadeli alacaklarına ilişkin finansman, tahsilat ve garanti hizmetlerinden en az birini sunan finansal bir enstrüman, bir destektir. Sunduğu hizmetler ile ticari alacakların ödenmeme riskini üstlenerek, tahsilat işlemlerini takip ederek ve alacakları va büyüklüğü de 5 yılda 7.4 milyar TL’den 15.7 milyar TL’ye geldi. Faktoring bankacılıktan sonra reel sektörü en çok fonlayan bir finans hizmeti ve GSYMH içinde yüzde 5.7 paya sahip. Yüzde 90’ını KOBİ’lerin oluşturduğu 70 bine yakın müşteriye de hizmet veriyoruz. Sektörde 75 şirketin toplam 236 noktada şube ve temsilcilikleri bulunuyor. Toplam 4 bine yakın çalışan var. Sektöre ilişkin ilk yasal düzenleme; 1994 yılında 545 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile faktoring şirketlerinin 1983 tarihli 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında KHK’ye dahil edilmesiyle gerçekleşti ve sektörümüz Ha desinden önce nakde dönüştürerek ticaretin tam ortasında konumlanır. Ayrıca alacakların borçluları ile ilgili istihbarat hizmeti sağlar, faktoring garantisi ve tahsilat takibi yoluyla alacak yönetimi sayesinde sağlıklı kazanç yolu açılır. İlk yasal düzenleme ne zaman yapıldı? zine’ye bağlandı. 2006 yılında ise bankacılıkla entegre finansal kuruluşların; finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin düzenleme ve denetlemeleri BDDK’ye devroldu. Bu devrin ardından BDDK, intibak sürecinde sektördeki faktoring kuruluşlarının faaliyet belgeleri BDDK tarafından yenilendi. Sektörün BDDK’ye devri ile başlayan denetim ve lisanslama süreci, sektöre düzenleme ve mevzuat uygulamaları getirmesiyle sektör daha şeffaf bir yapıya kavuştu. Ancak sektörün uluslararası platformda hak ettiği saygınlığa ulaşabilmesi ve yasal kimliğe kavuşabilmesi sürecinde bir kanuna sahip olması çok önemli. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Yasanın kabulüyle sektörün önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir işlem hacmine ve 100 bin müşteriye ulaşacağını öngörüyoruz. Yeni çıkacak kanun nasıl düzenlemeler getiriyor? Yasa Tasarısı ilk olarak 2009’de Meclis’e sunuldu ve 2012 Nisan ayında ise tekrar Meclis’e gönderildi. Mayıs 2012’de Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul gündemine alındı. Kanun Taslağı sektörlerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak şekilde güncellendi. Kanun ile Türkiye’de yapılan tüm faktoring işlemleri bankaların bünyesinde yaptıkları dahil aynı kapsam içine alındı. Temsilcilik sistemi kaldırılıyor ve sadece şube açarak yaygınlaşma sağlanacak. Yönetim kurulu üyelerinin belli bir iş tecrübesine sahip olması, şirketler kurulurken iş planları, mali yapı ile ilgili projeksiyonlar ve yapısal örgütlenmenin faaliyet programının hazırlanması gerekiyor. Aynı zamanda yeni kurulacak şirketler için 7.5 milyon TL olan ödenmiş sermaye tabanı 20 milyon TL’ye çıkarılıyor. Mevcut şirketlerin de ödenmiş sermayelerini üç yıl içinde bu tutara yükseltmesi gerekiyor. Bu, sektörün çok kuvvetli bir sermaye yapısına ulaşmasını sağlayacak. Yasa, ayrıca 6 ay içinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin tek bir çatı, tek Birlik altında toplanmasını öngörüyor. Sektörle ilgili özel istatistiklere ulaşabileceğiz. C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog