Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 2012 PAZAR leyla.tavsanoglu@cumhuriyet.com.tr 14 PAZAR KONUĞU Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Banerjee, örgütün bir yüzyıldan fazla zamanda insani yardımlara çalıştığını söylüyor Çocuk felci yok oluyor SÖYLEŞİ Biz balık tutmayı öğretiyoruz Kuruluşunuz dünyada yoksulluk ve açlıkla mücadele çalışmaları da yürütüyor. Ama dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlık ve yoksulluk sınırında yaşarken bu mücadele nasıl başarıya ulaşabilir? K.B. Çocuk felciyle mücadelede büyük başarı sağlandıktan sonra gördük ki bütün dünyadaki Rotary kulüpleri bir araya gelince dünyayı değiştirebilirlermiş. Pek çok ülkede pek çok kulüp açlık konusunda çalışmalar yapıyor. ABD’de bile birçok grup bugün muhtaç durumdaki insanlara yardımcı olmak için mücadele ediyor. Ama Rotary hiçbir zaman bağışa inanmaz. Hani yaygın bir deyim vardır. Muhtaç olana balık verme, balık tutmayı öğret. İşte Rotary bunu yapıyor. Rotary kulüpleri bunun için pek çok ülkede insanlara mikrokrediler sağlanması çalışmalarını yürütüyor. LEYLA TAVŞANOĞLU Uluslararası Rotary’nin bu dönem dünya başkanı olan Kalyan Banerjee İstanbul’daydı. Kuruluşun düzenlediği “Su ve Dünyada Farkındalık Yaratma Forumu” konferansına katıldı. Besbelli yakın bir gelecekte Rotary, dünya çapında, insanlara güvenli ve temiz su sağlama çalışmalarına odaklanmak istiyor. Hintli bir kimya mühendisi olan Banerjee’yle konferans sonrası bir araya geliyoruz. Rotary’nin 27 yıllık bir çalışma sonrası başarıya ulaştığı, dünyadan çocuk felci hastalığını yok etme projesi ve sonraki planları konuşuyoruz. Banerjee bu arada sürpriz bir görüşünü de açıklıyor. Uluslararası Rotary’nin ABD’de Evanston’daki merkezinin yerinin değişebileceği sinyallerini veriyor. Aday şehir olarak İstanbul için de “Neden olmasın? Ama henüz bu konuda hiçbir karar yok” diyor. Kuruluşun başkanı olarak bize Uluslararası Rotary’yi ve amaçlarını anlatır mısınız? K.B. Rotary’nin bütün dünyada 216 ülkede, 24 bin kulüpte 1.24 milyon üyesi var. Dikkatinizi çekerim, Rotary’nin BM üyelerinden daha fazla sayıda ülkede kulüpleri var. Bugün üyelerinin yüzde 15’i kadın. Eskiden kadın üye alınmazken son yıllarda bu da başarıldı. Uluslararası Rotary giderek de dünyada yaygınlaşıyor. Artık insanlar Rotary’ye daha fazla üye olmak istiyor. Ortadoğu’da ve diğer Müslüman ülkelerde Rotary’nin etkinliği nasıl? K.B. Dubai’de bir kulübümüz vardı. Şimdi Abu Dhabi’de yeni bir Rotary kulübü kuruluyor. Bu yıl Umman’da da bir Rotary kulübü açılacağını biliyorum. Benim başkanlığım döneminde Bhutan’da yeni bir kulüp açıldı. Rotary’nin daha önce bulunmadığı yeni ülkelerde varlık göstermeye başladığını söyleyebilirim. Müslüman ülkelerde ya da Müslüman olmayan ülkelerde olması önemli değil. İnsanların özgür iradeleriyle düşünüp davranabildikleri yerlerde üyelik talepleri de geliyor. Şunu da anlatmak isterim: Projelerimiz Rotaryenlerin kendi fonları tarafından karşılanıyor. Son on yıldır Rotary, ABD hükümetinden çocuk felciyle mücadele için fon ayırmasını istedi. ABD hükümetinden bu iş için on yıldır, yılda 115 milyon dolar aldık. Kanadalı Rotaryenler Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (CİDA) başvurdu. İngiltere’de de aynı şey oldu. Böylece fonlar akmaya devam ediyor. Peki, Uluslararası Rotary’nin bir para havuzu yok mu? K.B. Var tabii. Her yıl bütün dünyadaki Rotaryenlerden topladığımız 250 milyon dolar Rotary Vakfı’na yatırılıyor. Bu paranın bir kısmı işletiliyor bir kısmı da yatırıma dönüşüyor. Bu paralar böylece giderek artıyor. İşlerimizin bir kısmını bu paralarla döndürüyoruz. Ayrıca her ülkedeki Rotary kulüpleri kendi insani yardım projeleri için kendi paralarını harcıyorlar. Ama diyelim ki bir proje için bir dolar harcadılarsa, Rotary’nin bünyesinde faaliyet gösteren Rotary Vakfı da bunlara o bir doları geri ödüyor. Vakfın bu ödemesi bağış değil. Hangi kulüp insanlara yardımcı oluyorsa biz de onlara yardım ediyoruz. Rotary Vakfı, kuruluşumuzun parasını yöneten oluşum. Uluslararası Rotary ise vakfın parasının nerelere harcanacağına karar verir. P O KALYAN BANERJEE Kalküta, Hindistan, 1942 doR ğumlu. Yükseköğrenimini Hindistan Teknoloji Enstitüsü Kimya T Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. Hindistan’ın en önemli tarım ilaçR ları üreticisi şirketlerinden birisi United Phosphorous E olan Ltd’nin direktörü ve United Phosphorous Bangladesh’in yönetim kurulu başkanı. Uluslararası Rotary’ye 1995’te girdi. Uluslararası Rotary yönetim kurulu üyesi oldu. Rotary’nin Güneydoğu Asya Çocuk Felciyle Mücadele Komitesi dahil pek çok komitesinde görev yaptı. Şimdi 20112012 dönemi için Uluslararası Rotary’nin başkanı. Uluslararı Rotary’nin merkezi İstanbul olabilir meden başka kurumsal bir projemiz Uluslararası Rotary’nin merolmayacak. Ama şöyle bir çalışma ‘TEMİZ SU PROJESİNİ DESTEKLERİZ’ kezi Chicago yakınlarında bir kada yapılabilir. Örneğin Türkiye’de saba olan Evanston’da. Neden? artık çocuk felci hastalığı kalmadı. K.B. Çünkü Rotary yüz küsur yıl Çocuk felciyle mücadele için Rotary ne kadar para harcadı? Dolayısıyla Türkiye’deki Rotary önce Evanston’da kurulmuştu. Biz K.B. Rotaryenler bugüne kadar bir milyar doların üzerinde para kulüpleri su konusunu ele alıp bude son yıllarda bunu tartışıyoruz. harcadılar. Ayrıca bütün dünyada ülkelerin hükümetlerinden 67 milnun üzerinde çalışmaya başlayabiBelki yakın bir gelecekte merkezi yar dolar da para topladılar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi çocuk fellirler. Bakın, Afrika’da da Rotary başka bir yere alabiliriz. Kim bilir? ciyle mücadeleye çok para harcadık. Ama değdi doğrusu. Çünkü artık kulüpleri sıtmanın ortadan kaldırılBelki de Asya’da bir yer olabilir. hedefimize çok yaklaştık. ması için çalışmalar yapıyorlar. Yoksa Hindistan’ı mı düşünü Demin Türkiye’deki Rotary kulüplerinin sağlıklı ve temiz su Başka bir ülkedeki Rotary kulüpleri yorsunuz? projesini bireysel olarak ele alıp çalışabileceklerini söylediniz. Sizde AİDS’in dünyada bilinmesi çaK.B. Yok, hayır. Ama bu sizin ce bu gerçekleşebilir mi? lışmalarını sürdürüyorlar. Başka bir şehriniz çok güzel. Üstelik AvruK.B. Kesinlikle evet. Türkiye’deki Rotary kulüpleri bu projeyi üstülkede okur yazarlığın yaygınlaştıpa’yla Asya arasındaki en iyi bağlenmeye karar verirlerse çok memnun oluruz. Bu kararları almak da rılması projesi yürüyor. Diyeceğim lantı yolu. Şu anda kesin bir fikir yörelerin işidir. Türkiye’de üçdört Rotary bölgesi var. Bu bölgeler bir o ki farklı ülkelerdeki Rotary kuyok. Ama zaman içinde bu konunun araya gelip Türkiye’nin su projesini üstlenmesi kararını alırlarsa Uluslüpleri kendi ülkelerinde belli bir Rotaryenlerin dikkatini üzerine toplararası Rotary projeyi desteklemek için elinden geleni yapacaktır. konuyu seçip bununla ilgili çalışlayacağını düşünüyorum. Böyle bir malar yapabilirler. Ama bütün değişimin şu anda gerçekleşeceği Uluslarararası Rotary’yi kurumsal olarak kapsaanlamı çıkmasın. Ama hiç kuşkusuz konuyu ko felci dünyada yok edilen ikinci hastalık olacak. Bu yolda da başarıyla yürüyoruz sanıyorum. yacak bir yeni proje çocuk felcinin üstesinden nuşmaya devam edeceğiz. tam anlamıyla gelmemizden sonra olacaktır. Siz İstanbul’a Uluslararası Rotary’nin Uluslararası Rotary’nin sizin dönem baş Güneydoğu Asya Çocuk Felciyle Mücadüzenlediği “Su ve Dünyada Farkındalık Yakanlığınızdaki yeni projeleri neler? dele Komitesi Başkanı olduğunuz dönemde K.B. Uluslararası Rotary olarak şu anda üze ratmak Forumu”na katılmak için geldiniz. neler başardınız? Bu forumda ne gibi konular ele alındı? rinde en yoğun olarak çalıştığımız proje dünyaK.B. Ülkem olan Hindistan’da çocuk felciK.B. Dünyada güvenli kullanılabilecek, indan çocuk felcinin yok edilmesidir. Bu proje ni tamamıyla yok ettik. Aslında Hindistan’da 1985’ten beri yürüyor. Artık bugün dünyada sa san sağlığına zarar vermeyen, temiz su sağlanbunu başarmak çok zordu. Ama sonunda bu masının yollarını konuşuyoruz. Çünkü su hayat dece üç ülkede çocuk felci kaldı. Bunlar Pakisiçin önemli bir gereksinim. Ortadoğu, Doğu Av yılın ocak ayında BM Dünya Sağlık Örgütü tan, Nijerya ve Afganistan. rupa ve Asya’da su darlığı var. Pek çok Avrupa (WHO) Hindistan’ın çocuk felcinden tamaÖnümüzdeki bir yıl içinde bu ülkelerde bile mıyla arındığını açıkladı. Düşünün bizim ülkeçocuk felci vakalarının sıfıra ineceğinden umut kulübünde Rotaryenler temiz, sağlıklı su için kolları sıvadılar. Ama dünyada sağlıklı, temiz su nin nüfusu 1.2 milyar kişi. Bu kadar kalabalık luyum. Bunun ardından üç yıl süreyle bütün ülsağlanması hâlâ Rotary’nin kurumsal bir projesi bir nüfusta bu işi başarmanın ne kadar zor olkelere bakacak ve hiçbir çocuk felci vakasının duğunu anlarsınız. Başlangıçta herkes bu işi görülmediğini saptamamızın ardından dünyadan değil. Şu anda bizim tek kurumsal projemiz demin söylediğim gibi çocuk felcinin dünyadan si başarmanın imkânsız olduğunu düşünüyordu. bu hastalığın tamamıyla silindiğini açıklayacaAma sonunda hedefimize ulaştık. linmesi çalışmasıdır. Bunu sonuna kadar götürğız. Bulaşıcı çiçek hastalığının ardından çocuk Dozun üstü tehlikeli Siz Hindistan’da çok önemli bir tarım ilaçları şirketinin direktörüsünüz. Öte yandan Rotary tamamıyla insani yardımları hedefleyen bir kuruluş. Tarım ilaçlarının insan ve çevre sağlığına zarar veren maddeler olduklarından hareketle bu şirketin direktörlüğüyle Uluslararası Rotary Başkanlığı’nın bağdaştığını düşünüyor musunuz? K.B. Tarım ilaçları kimi bölgelerde yanlış kullanıldıkları için kötü bir şöhrete sahip oldular. Ama tarım ilaçlarının gereği gibi kullanılmaları olmadan da bütün dünya nüfusu aç kalır. Her konuda olduğu gibi her şeyin fazlası insan sağlığına zararlıdır. Tarım ilaçları örneğinde de bu ilaçları dozunun çok üzerinde kullandığınız zaman tabii ki insan ve çevre sağlığına zarar verir. Zaman zaman yayın organlarında tarım ilaçlarının olumsuz etkileriyle ilgili yazılar çıkıyor. Ama genel olarak söylemem gerekirse tarım ilaçları gereği gibi kullanıldıkları takdirde ne kalıcı etkileri vardır ne de insan ve çevre sağlığına zarar verirler. CHP Gençlik Kurultayı BALBAY İÇİN İMZA TOPLANACAK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için bugüne kadar 60 bin imza toplayan “Balbay’a Özgürlük Girişimi” 8 yıl aradan sonra bugün toplanacak CHP Gençlik Kurultayı’nda da imza kampanyası düzenleyecek. CHP’li gençler, kampanya ile “Balbay’ı Meclis’te görmek istiyoruz” diyecek. CHP Gençlik Kurultayı, 8 yıl aradan sonra ilk kez bugün toplanıyor. Kurultayda seçilecek Gençlik Kolları Genel Başkanı ise uzun bir aradan sonra seçimle işbaşına gelecek ilk genel başkan olacak. Bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek kurultayda ayrıca yazarımız Mustafa Balbay ve diğer tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için kampanya başlatan “Balbay’a Özgürlük Girişimi” de imza toplayacak. Bugüne kadar ülke çapında ve internet üzerinden 60 bin imza toplayan girişim bugün de CHP Gençlik Kurultayı’nda imza masası açacak, kurultaya katılanların Balbay’a mektup yazması için posta kutusu kuracak ve Balbay’ın kitaplarını sunacak. Cumhuriyet Sevdalılarına ödül Gürsel Tekin: Engelleniyoruz İstanbul Haber Servisi CHP İstanbul Millletvekili Gürsel Tekin’in başkanlığını yaptığı Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği’nin “Cumhuriyet Sevdalıları” ödülüne gazetemiz yazarı Bekir Coşkun, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, 2009 yılında yaşamını yitiren Prof. Dr. Türkan Saylan, sanatçılar Müjdat Gezen, Levent Kırca, Gülsen Tuncer, yazar Turgut Özakman, gazeteciler Uğur Dündar ve Nedim Şener, Dr. İlhan Güney, heykeltıraş Malik Bulut, ressam Ali Candaş, radyocu Nihat Sırdar ve ses sanatçısı Emel Taşçıoğlu değer görüldü. Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde dün gerçekleştirilen 5. yıl sonu kutlama etkinliği ve Cumhuriyet Sevdalıları ödül töreninde ödüller sahiplerine verildi. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in ödülünü, Dernek Başkanı Gürsel Tekin sunarken Prof. Dr. Türkay Saylan’ın ödülünü ÇYDD yöneticilerinden Sevgi Akmen aldı. CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün de katıldığı törende, Kâğıthane Cumhuriyet Halkevleri’nin kursiyerlerinden Emine Aydoğdu’ya da ödülü verildi. Gürsel Tekin törende yaptığı Cumhuriyet Halkevleri’nde okumayazma, saz eğitimi verildiğini, kimilerinin de meslek sahibi olduğunu ifade ederek “Ama son bir yılda özellikle Cumhuriyet Halkevleri projesinde çalışan kadın arkadaşlarımızın nasıl bir çile çektiğini de en iyi ben biliyorum. İçeride ve dışarıda daha kurulduğumuz ilk günden itibaren ne yazık ki hep tartışıldı. Niçin rahatsız oldular? Yönetici arkadaşlarım bana, ‘Parti müfettiş görevlendirmiş’ dedi. Bunu partililer bana söylediğinde ‘onun kafasını kopartırım’ dedim. Bizim müfettişlerden sonra devlet müfettişleri gelmeye başladı.” ‘Kafasını koparırım’ Bektaşi fıkralarıyla anıldılar İlhan ve Turhan Selçuk, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) Bektaşi fıkraları ile anıldı. Gazetemizin eski İmtiyaz Sahibi ve başyazarımız İlhan Selçuk ve karikatüristimiz Turhan Selçuk, CKM’de Bektaşi fıkraları ile anıldı. Etkinlikte fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, hazırlamakta olduğu Bektaşi fıkraları derlemesinden örnekler okudu. Sağdıç, Bektaşi fıkralarını aktarmaya başlamadan önce, “İlhan Ağabey iki yazısından birinde Bektaşi fıkralarından bir örnek verir. Hatta bazen Bektaşi ağızından kendisi bir soru sorar, ona göre yanıt verir. İlhan Selçuk’un bir lafı var, Bektaşi fıkraların üzerine, ‘Böyle bir mizah türü, dünya tarihinde yok’ diyor” dedi. Sağdıç; ardından salonda bulunan Cumhuriyet okurlarından hazırlanmakta olan kitabı için sayfa numaraları söylemelerini istedi ve söylenen her sayfadaki fıkrayı okudu. C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog