Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

VEFA T VE BAŞSAĞLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MURAT ÜLKER’İN BABASI, ORHAN ÖZOKUR’UN KAYINPEDERİ, ALİ ÜLKER, ÖMER ÖZOKUR VE AHMET ÖZOKUR’UN DEDESİ, TÜRKİYE’NİN BİSKÜVİCİ DEDESİ, ÖRNEK KİŞİLİĞİ VE ENGİN DENEYİMİYLE BİZLERE HER ZAMAN IŞIK TUTAN, REHBERLİK EDEN, ÖĞRETTİKLERİ İÇİN DAİMA MİNNET VE ŞÜKRAN DUYDUĞUMUZ KURUCUMUZ, ONURSAL BAŞKANIMIZ, ÇOK DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ SABRİ ÜLKER BEYEFENDİ’Yİ KAYBETMENİN TARİFSİZ ACISI VE ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ. MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE VE TÜM YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. T.C. ERDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/1354 1 Tapu Kaydı: Balıkesir ili Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Kanava mevkiinde kain 274 ada 532 parselde kayıtlı 1.137,05 m2 yüzölçümlü, 64/1136 arsa paylı, 5 katlı 22 daireli betonarme bina ve arsası vasfındaki taşınmazda bulunan borçluya ait 4. kat 19 nolu bağımsız bölüm ve 19 nolu kömürlük Hali Hazır Durumu: Taşınmaz Yalı Mahallesi Kanava mevkii Altaş II apartmanında bulunmakta olup, konum olarak mevkiye kurbağalı denmektedir, taşınmaz binanın A blok 4. kat 19 nolu bağımsız bölümüdür, bina asansörlüdür, 3 oda 1 salondan ibarettir banyo WC ayrıca 1 adet WC bulunmaktadır, duvarlar saten boyalıdır, betonarme karkas 3 B sınıfı binadır, kat kaloriferli, petekleri demirdökümdür dış kapı ve camları ahşap doğramadır, önde çok büyük bir balkonu bulunup barbekülüdür, dairenin tüm zemini seramiktir, mutfak MDF lakedir, dairenin bulunmuş olduğu binanın, kamelyası olup denize yakın ve deniz manzaralıdır semt olarakta Erdek’in en güzel yerlerindendir. İmar Durumu: Erdek Belediye Başkanlığı’nın 25.04.2012 tarih ve 437 sayılı yazılarında; 1/1000 ölçekli onaylı ‘19MIII’ uygulama imar planı kapsamında; konut gelişme alanı, ayrık nizam, 5 kat (hmax=15.50m.) inşaat müsadelidir. Denilmektedir. Muhammen Bedeli: 110.000,00 TL Satış Saati: 14.00 14.10 Arası Satış Şartları: 1Satış 03.08.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Erdek Hükümet Konağı önü adresinde açık arttırma suretiye yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı, kalmak şartıyla 13.08.2012 günü Erdek Hükümet Konağı önü adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİKm.126) “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 37278) T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO 2008/190 İş. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafı Satış Şartları 1 Ankara ili, Keçiören ilçesi, İncirli Mahallesi, Yunus Emre Caddesi’nde 7 kapı nolu yapının bulunduğu yere rastlayan imarın, 5011 ada, 23 parseli teşkil eden, 573 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, iki katlı yarı kargir bina bulunduğu her katını 10 m2 kullanım alanlı olduğu ve 3 oda, salon ve müştemilatından müteşekkil, dışarıda garajı olan toplam 220 m2 inşaat alanlı kargir ev vasıflı taşınmaz, 2 Ankara ili, Keçiören ilçesi, İncirli Mahallesi, Yunus Emre Caddesi’nde 3 Kapı nolu Nur Apartmanı’nın bulunduğu yere rastlayan imarın, 5010 ada, 32 parseli teşkil eden, 769 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 92/1149 arsa paylı, 2. Kat 7 nolu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, WC ve bir balkondan müteşekkil, 92 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz. Hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için, açık arttırma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır. Gayrimenkullerin geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. İMAR DURUMU 5011 ada, 23 parselin İkili Blok 4 kat yapılaşma koşullu, konut parseli olarak ayrıldığı bildirilmiştir. S.NO ADAPARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM TAKDİR OLUNAN KIYMETİ KDV SATIŞ SAATİ 1501123 Kargir Ev 632.500,00.TL. %18 10.15 10.25 2501032 2. Kat 7 Nolu Mesken 140.000,00.TL. %1 10.3010.40 KDV ALICIYA AİTTİR. 1 Satış 23.07.2012 günü, yukarıda yazılı saatler arasında Ankara Adliyesi 2 nolu mezat salonunda açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 02.08.2012 günü, yukarıda yazılı saatler arasında Ankara Adliyesi 2 nolu mezat salonunda ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20’si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3 İpotel sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir; aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksel: teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen arttırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6 Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 7 Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatına kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/190 İş. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. 16.05.2012 (İc. İf. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 37232) T.C. ANTALYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2012/1477 TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Demircikara Mah. 12589 ada 1 nolü parsel 2524 m2 lik arsada 16/460 arsa paylı 8. Kat. 19 nolu B.B sayılı mesken olup hissesi tamdır. HALİ HAZIR DURUMU: Antalya ili Muratpaşa ilçesi Demircikara Mah. 12589 ada 1 nolu parsel üzerinde betonarme karkas yapı tarzında zemin kat + asma kat + 10 normal kat olarak inşa edilmiş, Osman Eceoğlu Apt. 8. katında kuzey doğu batı cepheli bir dairedir. Mesken 161 m2 alana sahiptir. (19 nolu B.B alanı Muratpaşa Belediyesi’ndeki 23.09.2003 tarih ve 04/31 nolu genel iskân belgesinden alındı.) İçinde; 1 salon, 3 oda, mutfak, hol, koridor, banyo ve wc bölümleri ile 2 adet balkonu vardır. İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salon ve oda tabanları laminant kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyalıdır. Tavan ve köşelerinde kartonpiyer vardır. Holde alçı kemer vardır, iç kapılar Amerikan panel kapıdır. Pencereler ve balkon kapılan PVC doğramadır. Mutfak tezgâhı granit mermer olup, tezgâh altında ve üstünde MDF mutfak dolapları vardır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yer aldığı apartmanda asansör vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır. İMAR DURUMU: Antalya İli Muratpaşa İlçesi Demircikara Mah. 12589 ada 1 parsel Ayrık. Nizam, E=0 20/0.80 emsalli kat adedi 4, saçak seviyesi 14.50 m, Toplam İnşaat alanı 2019,20 m2, yollardan çekme alanı 5m. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Parsele 30.04.1999 tarih ve 14/06 nolu ruhsat ile inşaat müsaadesi verilmiştir. MUHAMMEN KIYMETİ: 200.000.00.TL SATIŞ SAATİ: Birinci satış: 03.08.2012 Cuma günü saat 14.00 /14.10 arasında ikinci satış: 13.08.2012 Pazartesi günü saat: 14.00 /14.10 arasında SATIŞ ŞARTLARI: 1Satış 03.08.2012 günü saat 14.00’ten 14.10’a kadar Antalya 3. İcra Müdürlüğü odası önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını (yüzde atmışın) ve öncelikli alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 13.08.2012 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını (yüzde kırkını) bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı ı az; satış talebi düşecektir. 2Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20’si (yüzde yirmisi) oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Satış bedeli üzerinden KDV, damga resmi, tapu alım harcı, tahliye ve teslim masrafları da alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı, taşınmazın aynından kaynaklanan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen müddet içerisinde ödenmez ise İİK’nin 133. maddesi uyarınca ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle alması kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakırsa veya bulunamazsa gayrimenkul hemen satışa çıkartılır. Bu arttırma ilgililer tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilan ile yetinilir. Bu arttırma teklifin 129. maddedeki hükümlere uyulması şartıyla gayrimenkul en çok arttırana ihale olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde bir örneği gönderilebilir. 6Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1477 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 37361) T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 2012/201 Esas EMİN EYGİ mahkemede görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen SAİT EYGİ adı geçen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkemeye haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/04/2012 Katip 140782 Hakim 21831 GAİP TC KİMLİK NO: 15418656848 ADI SOYADI: SAİT EYGİ BABA ADI: FAİK ANA ADI: ZEKİYE DOĞUM TARİHİ: 01/09/1941 DOĞUM YERİ: BALIKESİR İKAMETGAH ADRESİ: KAVAKLI KÖYÜ Merkez/BALIKESİR “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 37281) C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog