Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

30 MAYIS 2012 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 Son 20 yılda kadınların işgücüne katılım oranında büyük düşüş var. Erkekler ve kadınlar için işgücüne katılımda en yüksek oranlar üniversite mezunlarına ait İşsiz gençler ülkesiyiz! FİGEN ATALAY AB Parlamento Başkanı Daha Ne Desin ki? Sayın TBMM Başkanı’nın çağrılısı olarak Ankara’da bulunan AB Parlamento Başkanı Schulz, önceki gün parlamentomuzun Tören Salonu’nda yaptığı konuşmada, “Sivil toplumu karar alma süreçlerinde yer almaya teşvik eden, ifade özgürlüğü alanında geniş haklar tanıyan, uzman ve ilgili tarafların görüşüne başvuran ve bu görüşlere saygı gösteren bir hükümet sadece halkın gözünde daha da meşru olmakla kalmayacak, aynı zamanda da o halk için daha etkili ve daha verimli bir hükümet olacaktır” dedi. Arkasından da ekledi: “Ve bu olmaksızın Türkiye katılım sürecinde ilerleme de kaydedilmeyecektir.” Sayın Schulz’u, konuşma yaptığı kürsünün tam karşısında ve ikinci sıradaki koltuktan izliyordum. Ön sıra ve benim oturduğum sıralar, milletvekillerine ayrılmıştı. AB ile görüşmeleri düzenleyen Meclis Komisyonu’nun AKP’li başkanı da, komisyonun üyesi parlamenterler de, Brüksel’den gelen saygın konuğun tane tane anlattıklarını dinlediler. Hatta sonunda bizimle birlikte alkışladılar da! Schulz, konuşmasını ev sahibi ülkenin yöneticilerinden “yargı sistemindeki reformlara devam ederek, ordu üzerindeki sivil gözetimi daha fazla güçlendirerek, ‘terör’ gibi bazı suç tanımlarını daha net bir şekilde yaparak…” daha iyi bir örnek teşkil etmelerini istedi. Peki, yöneticilerimizin ayaklarına kadar gelen bu fırsatı değerlendirerek ne yapması gerektiğini düşünmek istemez misiniz? AB üyesi olabilmek için bir devlet bakanına, Egemen Bağış’a bu görevi veren Başbakan ne der bilemem. Sayın Bağış konuk AP Başkanı başkentte iken, İstanbul’da Boğaz kenarındaki ofisinde bulunmayı tercih etmişti. O nedenle kendisini temsilen önceki günkü törende bulunan Bakanlık Müsteşarı, iyi bir diplomat ve titiz bir bürokrat sıfatı ile kürsüye geldiğinde, konuşmasının politik öğeler taşımayacağının altını çizdi. Tutuklu gazetecilere, dizginlenmek istenilen ifade özgürlüğüne temas etmedi. Sayın Cemil Çiçek, sanki ifade özgürlüğü, şiddet içermediği zaman elbette her çağdaş Batı ülkesinde olduğu gibi bizde de sınırsız olmalı diyemez miydi? Demedi. Dolayısıyla ne şiş yansın ne de kebap yönteminin uygulandığı bir törendi önceki gün TBMM’nin Şeref Salonu’ndaki tören. ૽૽૽ Sözün özü sevgili okurlar, 102 gazetecinin tutukluluğunun sürdüğü, o tutukluların aralarında seçilmiş milletvekillerinin de olmasına karşın, Parlamento Başkanımız dahil, parti liderlerinin de elleri kolları bağlı bir ülkede AB adayı olmakta ısrar, iktidarımız için akıllara ziyan değil midir? Öğrencilerden ‘özel eğitim sınıfı’ İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencilerinin yürüttüğü kampanya ile Bahçelievler Ali Haydar Günver İlköğretim Okulu özel bir eğitim sınıfına kavuştu. Öğrenciler, üniversite genelinde açtıkları yardım stantları ve kermeslerden elde edilen gelirler ile Bahçelievler Ali Haydar Günver İlköğretim Okulu’na özel bir eğitim sınıfı yaptırdı. Sınıf için ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim materyalleri ve teknik donanım üniversiteli gençler tarafından tamamlanarak ilköğretim öğrencilerinin kullanımına hazır hale getirildi. Türkiye’de 1524 yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 22. Genç işsizliğinin en yoğun yaşandığı yerler kentler. Özellikle kentli genç kadınların durumu daha da kaygı verici. 1524 yaş grubunun işgücüne katılma oranı yüzde 38 ve bu oran AB ve OECD ortalamasının altında. Genç işsizlerin önemli bir bölümü (yüzde 40) ilk kez iş arıyor. Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki bağın etkin bir şekilde kurulamaması, genç işsizliğin en önemli nedenlerinden biri. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ni yürüten Koç Holding ile Eğitim Reformu Girişimi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi” çerçevesinde hazırlanan “Mesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi” raporu, Türkiye’de, özellikle ortaöğretim MESLEKİ EĞİTİM YENİDEN YAPILANDIRILMALI Mesleki ve teknik ortaöğretimde fiziksel altyapı, artan talebi karşılama konusunda yetersiz. 20102011 öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğretmen başına 18, derslik başına ise 38 öğrenci düşüyor. Önümüzdeki üç yıl içinde genel liselerin bir kısmının Anadolu lisesine, geri kalanının imam hatip liseleri dahil olmak üzere mesleki ve teknik liselere dönüştürülecek olması, üniversiteye girişte katsayı uygulamasındaki değişiklikler ve dolayısıyla mesleki ve teknik ortaöğretime artan talep, derslik başına düşen öğrenci sayısını daha da yukarıya çekecek. Raporun “sonsöz”ünde, mesleki ve teknik eğitimin gençlerin potansiyellerini kullanmalarına katkıda bulunacak, işletmelerin gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye’ye avantaj yaratacak biçimde yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanıyor. düzeyinde mesleki ve teknik eğitimin durumunu incelemeyi ve kalitesinin iyileştirilmesi için ortaya konulan politika ve programları gözden geçirmeyi hedefliyor. Nihan Köseleci tarafından yazılan rapora göre ortaöğretim mezunlarının becerilerinin düşük düzeyde olması, eğitim sisteminde yıllar içinde gerçekleşen değişikliklere ve gelişmelere rağmen önemli bir sorun olarak sürüyor. Ortaöğretimde okulu terk ya da okulla ilişiğin kesilmesi, önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Ortaöğretimde öğrencilerin yaklaşık yarısının okulla kurduğu ilişki düzensiz ve eğitim sisteminden edine bilecekleri yararlar sınırlı hale geliyor. Ortaöğretimde okullulaşmayı arttıran ve yetişkin nüfusta ortaöğretim mezunlarının oranını yükseltmeyi başaran ülkeler daha hızlı kalkınma süreçleri geçiriyor. Türkiye’nin ortaöğretime erişimi yaygınlaştırmak için hızlı bir hamleye gereksinimi bulunuyor. Rehber öğretmenlere konferans K adir Has Üniversitesi’nce düzenlenen “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarında Çağdaş Yaklaşımlar” başlıklı konferansa, ortaöğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık görevi yürüten öğretmenler, üniversite danışmanları katıldı. Cibali Kampusu’nda yapılan konferansın açılış konuşmasını yapan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Modern eğitim sürecinin tamamlayıcı yanını oluşturan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrencinin yaşamında oynadığı rol nedeniyle de günümüzün en çok sorumluluk gerektiren eğitim alanlarından biri haline gelmiştir” dedi. Mutfak TIR’ı Karadeniz’de! Big Chefs ve Türk Eğitim Derneği işbirliği ile küçük şefler için başlatılan “Geleceğim Parlak, Kariyerim Mutfak” proje TIR’ı, Polatlı’daki öğrencileri ağırladı. Geçen günlerde Karabük, Zonguldak ve Karadeniz Ereğli’ye giden proje TIR’ı, bu bölgelerdeki Türk Eğitim Derneği (TED) Okulları’nda okuyan, ağırlıklı burslu öğrencilere hem teori hem de pratikte mutfağı ana hatlarıyla tanıtarak gastronomi kültürüne dair bilgiler vermeyi ve kariyer olarak mutfak sanatlarını seçmelerine teşvik etmeyi hedefliyor. rmak Okulları ev sahipliğinde düzenlenen “Etik Değerler Çalıştayı”nda tıp, medya, iş, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında etik kavramı tartışmaya açıldı. Çalıştaya, Avrupa Gençlik Parlamentosu ve Özel Irmak Anadolu Lisesi Etik Değerler Kulübü’nün yanı sıra Özel Florya Final Anadolu Lisesi, Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi, Halit Armay Lisesi, Özel Marmara Koleji’nden öğrenciler katıldı. Çalıştayda öğrenciler tarafından hazırlanan bildiri, tez ve yönergeler, Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak. I Etik değerleri tartıştılar Y YTÜ’de ‘Neşeli Meyveler’ üniversite personeline de satan girişimci gençler, malzemelerin sağlanmasından hazırlanmasına, insan kaynaklarından, muhasebesine kadar tüm süreçleri kendileri yürütüyorlar. Böylece YTÜ öğrencileri ders dışı vakitlerinde stantta görev alarak para kazanma yoluna giderken sağlanan kâr, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere YTÜ Mezunlar Derneği Burs Fonu’na aktarılıyor. ıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri, Yıldız Kampusu’nda açtıkları “Neşeli Meyveler” standında, hem lisans bitirme projesi yapıyorlar, hem maaş alıyorlar, hem burs veriyorlar hem de öğrencileri sağlıklı gıda tüketimine teşvik ediyorlar. Doğal ürünler, taze meyve suyu, meyve salataları ve meyveli sütleri, öğrencilerin yanı sıra hocalarına ve diğer T.C. BAKIRKÖY/İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2012/273 TLMT. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Taşınmazın Bilgileri: İstanbul ili, Güngören ilçesi, Bağlar mevki, Güneştepe Mh. Yeşiltepe Cad. Kuyulu (Fener) Sk. No:11’de kâin, 8135 No’lu parselde kayıtlı kâgir binanın, bodrum katta 4/84 arsa payına tefrikti (1) No’lu meskenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Akbank TAŞ. adına ipotekli ve üzerinde başkaca hacizler olup, brüt 65,50m2,net 56.00m2 alana sahiptir. Taşınmaz, binanın bodrum katında, kuzey cephesinde, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve antreden oluşmakta, mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. Salon ve odaların yer döşemeleri laminat parke, duvarlar saten boya, tavan kortonpiyerlidir. Banyoda ayaklı lavabo ve klozet var. Pencereler PVC doğrama olup demir doğrama ile kapatılmıştır. Dışkapı çelik, iç kapılar amerikan paneldir. lsınma kombi ile olup, petekli kalorifer sistemi kullanılmaktadır. Dairenin sokak cephesi pencereleri yol kotunun altında olup, önü açıktır. Mutfakta kapı olup arka tarafta ki parsel bahçesine çıkmaktadır. Taşınmazın Yüzölçümü: Brüt alan: 65.50 m2 , net: 56,00m2 dir. Taşınmazın Özellikleri: İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören Mh. Bağlar mevkii 4/84 arsa paylı, 8135 Parsel No. bodrum kat, 1 bağımsız bölüm No’lu mesken. Takdir Olunan Kıymeti: 73.000,00 KDV Oranı: %1 1. Satış Günü: 20/07/2012 Cuma Bakırköy Adalet Sarayı 14.İcra Müdürlüğü odası 14.00 14.10 saatleri arasında 2. Satış Günü: 30/07/2012 Pazartesi Bakırköy Adalet Sarayı 14. İcra Müd. odası 14.00 14.10 saatleri arasında Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları: 1 Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte BAKIRKÖY ADALET SARAYI 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI’da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/273 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/05/2012 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 33784) T.C. SİLİVRİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2011/644 Tal. İpotekli olup satışına karar alınan taşınmazın cinsi, evsafı ve kıymeti TAPU KAYDI: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Pirimehmetpaşa Mah 513 ada 17 parsel 3.855,00 m2 yüzölçümüne sahip A blok zemin kat 1 No’lu bağımsız meskende 07/10/1191 tarih ve 7651 sayılı yazıyla 1 ila 50 bağımsız bölümler tamamı üzerine T.E.K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine 99 yıllık 1 TL’den kira şerhi konulmuştur. İMAR DURUMU: Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 0/04/2011 tarih ve 785 sayılı imar durumu yazısında; İstanbul ili Silivri ilçesi Mimarsinan Mah. 513 ada 17 No’lu parsel Silivri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı içerisinde kalmakta olup ayrık nizam 4 kat imar durumu mevcuttur. KIYMETİ: Satış konu olan taşınmazın tamamına 85.000,00 TL değer takdir edilmiş olup aşağıdaki koşullarda satılacaktır. HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu olan taşınmaz Silivri Mimar Sinan Köprüsü’nün devamında yer alan Özgüneş Konut Yapı Koop. apartmanlarından B Blok ta yer almaktadır. Silivri ilçesi, Pirimehmetpaşa Mah. 513 ada 17 parselde yer alan zemin kat 1 No’lu mesken daire yaklaşık 120,00m2 dir. Mevcut haliyle pencereler ve balkon kapıları PVC doğramalıdır. Daire kuzeygüneydoğu cephelidir. Tespit konusu taşınmaz keşif esnasında sitenin bekçisinden alınan bilgiler doğrultusunda yazlık amacıyla kullanılmasından ötürü kapalı olduğu için iç kısmı görülememiştir. Alınan bilgiler doğrultusunda daire 3 oda +salon +mutfak+banyo +WC’den oluştuğu anlaşılmıştır. Dairenin balkonunda barbeküsü mevcuttur. Site E5 karayoluna paralel konumda olup toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Sitenin bahçe düzenlemesi mevcuttur. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Birinci satış 24/07/2012 günü, saat 10.00 ile 10.10 arasında SİLİVRİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ’NDE SİLİVRİ/İSTANBUL’da açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 03/08/2012 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen mühlet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmasa satış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 3. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4). İhale damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları ile KDV ihale alıcısına aittir. (150 M2’ye kadar olan net meskenlerde %1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda %18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), 4. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmü hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası bildirilen dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ve İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 34084) Çelenk ve mutlu gün bağışlarınız için Tel: 0212 274 15 02 0212 213 74 02 Fax: 275 52 44 www.yekuv.org yekuv@yekuv.org Vakıflar Bankası: Osmanbey Şubesi 00158007287986476 C MY B C MY B 21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog