Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 2012 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ankara’nın yetkisizlik kararı kabul edildi, yolsuzluk davası 40 gündür mahkeme arıyor 5 anlamaz. 11 Eylül’de ABD’yi sarsan terörü üreten körlüğün karanlık dehlizlerinin nereden nasıl beslendiğini bilmez. ABD’nin Irak’ı işgalini, on binlerce kadının dul, çocukların öksüz, gençlerin sakat kaldığını, 1 milyon sivil yurttaşın niçin öldüğünü kavrayamaz. Bu acılar da yetmez. Irak’a demokrasi geleceği sanılır. Arap Baharı kandırmacasıyla Müslüman Kardeşler örgütüne siyasal yol haritası çizilir Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da... ૽૽૽ Göküyüzünün alev alev yandığı, “çoban ateşi”nin yakıldığı, bağımsızlık savaşımızın başladığı 19 Mayıs 1919 ve 19 Mayıs 2012... Kimi yöneticiler Atatürk anıtına çelenk koymayı bile yasaklıyor... Tesettür kafası ulusal bayramlarımızı ve Atatürk devrimlerini unutturmaya çalışıyor bugün. Ben ise o gökyüzünün sıcak mavisinin altında yürürken gözleri pırıl pırıl aydınlık bakışlı çocuklar, gençler görüyorum... İşte o sırada Gülten Akın’ın dizeleri geliyor aklıma: “Sen yağmurlu günlere yakışırsın Yollar çeker uzak dağlar çeker uzak evler Islanan yapraklar gibi yüzün ışır Işırsa beni unutma” Unutturmak istiyorlar Atatürk’ü... Unutturmak istiyorlar hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, ulusal bayramlarımızı, devrimleri, kadın haklarını, toplusözleşme düzenini, grev, sosyal güvenlik hakkını, ücrette eşitlik ilkesini, üniversite özerkliğini... Kimileri dincilik tafrası atarak, tarikatlarla koalisyon kurarak demokrasicilik taslıyorlar. Demokrasiye sınıfsal açıdan bakmak işlerine gelmiyor, sermayeemek çelişkisini savunmak suç sayılıyor. Parasız eğitim isteyen gençler, siyasal iktidarı eleştiren gazeteciler ya susturuluyor ya da zindana atılıyor “terör örgütü üyesi” yaftası yapıştırılarak. ૽૽૽ Tesettürün gölgesinde 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaktan kaçınan bir düşünce yapısı Türkiye’yi çağdaşlaştıramaz... Buna karşı umutsuz olmayın... Kaldırın başınızı göğe... Uzun uzun bakın... Sonra düşünün... Boş verin, yasaklasınlar ulusal bayramlarımızı... Bizler yüreklerimizde, beyinlerimizde yaşatırız. Tesettür kafasına inat! Fener’e bakan yok gılama yerinin Ankara olduğunu savundu. Dosya yetkiANKARA Deniz Feneri sizlik kararını değerlendirdavasında dosyanın, İstan mek üzere üst mahkeme olan bul’a gönderilmesine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahverilen yetkisizlik kararına kemesi’ne gönderildi. Soruşyapılan itiraz reddedildi. Ret turmasında HSYK Yedek kararını, Deniz Feneri’nde Üyesi Harun Kodalak’ın kritik adımlar atan görev aldığı Deniz HSYK’nin, yedek Feneri davasının, üyesi olan Hayyetkisizlik sürecinrettin Türe ’nin de ise bir diğer başında bulunduHSYK Yedek Üyeğu mahkeme verdi. İssi Hayrettin Türe karar tanbul’daki mahkeme de verici oldu. Türe’nin başyetkisizlik kararı verirse, kanlığında toplanan 4. 308 klasörlük dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi hemahkeme tartışmasının yeti, yetkisizlik kararına çözümü için aylar sürecek itirazı reddetti. bir yolculuk bekliyor. Dava dosyasının gideAlmanya’da tüm aşaceği İstanbul Ağır Ceza maları yaklaşık iki yılda Mahkemesi de önüne getamamlanan ve üç kişinin len dosyayı yetkisizlik hapis cezasına mahkum açısından değerlendireedildiği Deniz Feneri dacek. İstanbul’un da yetvası Türkiye’de yılan Deniz kisizlik kararı vermesi hikâyesine döndü. 10 durumunda, uyuşFeneri Eylül 2008’de Anmazlığın çözümü yolsuzluğu kara’da başlatılan için dosya YargıDeniz Feneri so davasında Ankara tay’a gidecek. Yarruşturmasında gögıtay, davada An3. Ağır Ceza revli savcılar Nakara’nın mı İsMahkemesi’nin di Türkaslan , tanbul’un mu yetkisizlik kararına Abdulvahap yetkili olduğuna Yaren ve Meh yapılan itiraz reddedildi. karar verecek. met Tamöz’ün İstanbul’daki mahkeme Ancak yetkisiz26 Ağustos lik konusunda de yetkisizlik kararı 2011’de dosyayaşanan bu bedan el çektiril verirse dosya Yargıtay’a lirsizliğin çözümesinden sonra gidecek. 308 klasörlük münün aylar sürdava belirsizliğe mesi bekleniyor. dosyanın karara süreklendi. HSYK Dolayısıyla Zahid bağlanmasının yedek üyesi ve Akman ve Zekeriaylarca Başsavcı Vekili ya Karaman’nın sürebileceği Harun Kodalak’ın arasında bulunduğu koordinatörlüğünde, belirtiliyor. 20 sanığın ne zaman görevlendirilen savcıhâkim karşısına çıkalar Veli Dalgalı ve Hakan cağı belirsizliğini koruPektaş, 10 Nisan’da Zeke yor. riya Karaman ve Zahid Bu arada Deniz Feneri’nde Akman’ın arasında bulun müşteki Sadık Deniz’in avuduğu 20 sanık hakkında id katı Tacım Çoşgun, sanıklar dianame düzenleyerek, An hakkında “örgüt” ve “dokara 3. Ağır Ceza Mahke landırıcılık” yönünden verimesi’ne sundu. len takipsizlik kararına itiraz Mahkeme ise iddianameyi etmişti. Bu itirazı da Sincan önce kabul etti, ardından suç Ağır Ceza Mahkemesi karayerinin İstanbul olduğunu ge ra bağlayacak. Ancak bunun rekçe göstererek, dosyanın için 308 klasörlük dosya İsyetkisizlik ile İstanbul Ağır tanbul’daki mahkemeden taCeza Mahkemesi’ne gönde lep edilecek. Dosyanın Sinrilmesine karar verdi. Bu ara can’a gelmesi ile takipsizliğe da Zahid Akman’ın avukatı itirazın karara bağlanmasına Hakan Yıldız, yetkisizlik kadar geçecek sürede ise Dekararına itiraz etti, suçun Al niz Feneri davası bir sürelimanya’da işlendiğini ve yar ğine duracak. ALİCAN ULUDAĞ Tesettür Kafası... Başınızı kaldırın göğe ve bir süre bakın sessizce... Gözlerinizi yumun. Bir kırlangıç, bir serçe kanat çırpıyordur. Bir çocuk gülüyordur. Yeşillenmiş ağaç yapraklarının arasında süzülen bir ışık, bağımsızlık tutkusunun ateşidir emperyalist güçlere karşı. 19 Mayıs 1919... Güneşe döndünüz mü yüzünüzü dün sabah yolda yürürken... Maviler içinde bir gökyüzünün bir süre sonra gri bulutlara büründüğünü gördünüz mü? 19 Mayıs 2012... Kaç yıl geçmiş aradan? 93 yıl... ૽૽૽ Gericiler, yobazlar, dinbazlar ve faşistler! Kuşatılmışız dört bir yandan... Oysa 19 Mayıs 1919, emperyalizme karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş Savaşımızın “çoban ateşi”nin tutuşturulduğu, bir başka deyişle “dev adımının” atıldığı gündür. Ne yazık ki yaşadığımız süreçte ulusal bayram denince kendini, dünyayı, yakın tarihi bilmez kişi, burun kıvırır, dudak büker; algılama yetisi, çapının kısırlığında düğümlenen yetersizin ufku, düzeysizliğin yapaylığında tıkanır. Şöyle bir çevrenize bakın ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızı, bayramlarımızı düşünün, Aydınlanma Devrimi’nin kazanımlarını düşünün. Eğer 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı atılmasaydı bugün Türkiye ne halde olurdu? ૽૽૽ Başınızı gökyüzüne çevirin ve düşünün... Anadolu’yu paylaşmak isteyen Batı emperyalizmine karşı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının nasıl karşı olduğunu göreceksiniz kırlangıç uçuşlarında. O günün koşullarında Kemalizmin Sevr haritasını tarihin çöplüğüne attıktan sonra çağdaş değerleri ne denli benimsediğini anlayacaksınız. Uygarlığın değer yargıları, ikilem görülse bile Atatürk’ün sanayiden tarıma, sanattan bilime değin, akılcı bir tümlük oluşturan bu felsefesinin, BatıDoğu çelişkisinin çözümünde insanca bir yaklaşım olduğuna tanık olacaksınız. Elbet gerici, yobaz, dinbaz, faşist yönetimler bunu algılamaz, “uygarlıklar çatışması”nın altında yatan çelişkilerin çözümünü Mİlli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gözcü (Heron) İHA’ların, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmakta olduğu, planlama, kullanım ve kontrolünün milli olarak yapıldığına da işaret edildi. Korutürk’ün Uludere’ye ilişkin soru önergesine yanıt MSB de ‘istihbarat milli kaynaktan’ dedi vanterinde bulunmakta olduğu planlama, kullanım ve kontroANKARA Uludere’de 34 lünün milli olarak yapıldığına kişinin yaşamını yitirmesine da işaret edilerek, “Türkiye ile neden olan operasyona ilişkin Amerika Birleşik Devletleri istihbaratın kimden sağlandıarasındaki Kuzey Irak’la ilğına ilişkin tartışmalar sürergili anlık istihbarat işbirliği, ken, CHP İstanbul MilletvekiAmerika Birleşik Devletleri li Osman Korukuvvetlerinin türk’ün soru öner ᮣ CHP’li Osman Korutürk’ün soru önergesine verilen İrak’tan çekilgesine yanıt veren mesinden sonra Milli Savunma Ba yanıtta Uludere’deki bombalama olayında istihbaratın da devam etmilli kaynaklardan sağlandığı ve ilgili birimlere kanlığı, operasyomektedir” denilna esas teşkil eden yaşamını yitirenlerin kaçakçı olduğuna ilişkin herhangi di. istihbaratın milli Yanıtta, teröbir bilginin ulaşmadığı savunuldu. kaynaktan alındırist olarak değerğını yineledi. Gazetesi, Uludere’de meydana lendirilen grubun tamamının sıCHP’li Korutürk’ün, Baş gelen ve 34 kişinin hayatını nır ötesinde Irak topraklarında bakan Recep Tayyip Erdoğan kaybetmesine neden olan hava bulunduğu sırada harekâtın ictarafından yanıtlanması iste operasyonunun, ABD’nin ver ra edilmiş olduğu belirtilerek, miyle verdiği soru önergisine diği istihbarat üzerine gerçek “Bu süreçte ilgili makamlayanıt Milli Savunma Bakanlı leştirildiğini yazmıştı. ra grubun kaçakçı olduğuna ğı’ndan geldi. Milli Savunma Soru önergesine verilen ya ilişkin herhangi bir bilgi ulaşBakanı adına Müsteşar Yar nıtta, Gözcü (Heron) İHA’ların, mamıştır” iddiasında buludımcısı Hâkim Tuğgeneral Or Türk Silahlı Kuvvetleri en nuldu. BAHADIR SELİM DİLEK han Köprü imzasıyla, verilen yanıtta, “28 Aralık 2011 tarihinde Irak’ın kuzeyinde icra edilen hava harekâtına esas teşkil eden istihbari bilgiler milli kaynaklardan sağlanmıştır” görüşüne yer verildi. Son olarak, Wall Street Journal 93 BİN 970 Hükümlü sayısı 4 kat arttı ANKARA (ANKA) CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın soru önergesine Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in verdiği yanıt, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısının 2000 yılında 25 bin 545 iken 2012’de 93 bin 970 olduğunu ortaya koydu. Ağbaba’nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Ergin’in verdiği bilgiye göre ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısı 1990’da 29 bin 373, 1991’de 11 bin 47, 1992’de 12 bin 823, 1993’te 15 bin 147, 1994’te 16 bin 881, 1995’te 22 bin 8, 1996’da 26 bin 979, 1997’de 36 bin 334, 1998’de 35 bin 886, 1999’da 42 bin 665, 2000 tarihinde 25 bin 545, 2001’de 30 bin 384, 2002’de 33 bin 273, 2003’te 35 bin 730, 2004’te 40 bin 451, 2005’te 29 bin 445, 2006’da 35 bin 865, 2007’de 52 bin 809, 2008’de 63 bin 63, 2009’da 76 bin, 2010’da 86 bin 566, 2011’de 92 bin 617, 2012’de 93 bin 970. 52.500 TL* C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog