Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 NİSAN 2012 PAZARTESİ ekonomi@cumhuriyet.com.tr 10 EKONOMİ Araştırmalara göre Türkiye’de bugün yaklaşık 30 milyon internet kullanıcısı var Kriz evliliği vurdu Ekonomi Sevisi İflastan son anda kurtarılan Yunanistan’da sadece ekonomi değil, ailevi ilişkiler de kötü etkileniyor. Atina merkezli bir kurumun yaptığı araştırmaya göre, ülkede evlilik oranları yüzde 76 oranında düştü. Kurumun uzmanları ayrıca krizin kadın erkek ilişkilerini de yüzde 30 oranında etkilediğine dikkat çekti. Andrology Enstitüsü Başkanı Konstantinos Konstantinidis “Finansal sorunlarla cinsel aktiviteler doğru orantılı. Çünkü depresyondasınız, paranız ve işiniz yok ve gelecek kaygısı taşıyorsunuz. Bu tür uygular cinsel aktiviteyi düşürür” dedi. Gençler çok hızlı! 2016’da dünyada 3 milyar internet kullanıcısı olacak ve G20 ülkelerinde internet ekonomisinin büyüklüğü 4.2 trilyon doları geçecek. İnternet ekonomisindeki büyüme birçok gelişmiş ülkenin ekonomilerini solladı. 2010’da G20 ülkelerinde internet ekonomisinin büyüklüğü 2.3 trilyon dolarla İtalya, Brezilya ekonomilerinin büyüklüğünü geçerken 2016’da dünyada 3 milyar internet kullanıcısı olacak ve G20 ülkelerinde internet ekonomisinin büyüklüğü 4.2 trilyon doları geçecek. Türkiye de özellikle internete meraklı genç nüfusu ile bu alanda en hızlı büyüyen ülkeler arasında. Araştırmalara göre Türkiye’deki internet kullanıcı sayısındaki artış AB ortalamasının çok üzerinde bulunuyor. 1998 ile 2010 arasında Türkiye’de artış yüzde 7778 iken AB’de bu artış yüzde 833’te kaldı. Türkiye’deki internet kullanımı açısından uluslararası düzeyde dikkat çeken diğer bir nokta da sosyal medyanın takip edilmesi. Türkiye, sosyal medya uygulamalarına en çok zaman ayıran internet kullanıcılarına sahip ülkelerden biri konumunda. Türkiye 2011 verilerine göre İsrail ve Arjantin’den sonra aylık kullanıcı başına 10.3 saatini sosyal medyada geçiriyor. Dış Borcun Çoğu Sanayi Dışı Sektörün… Küresel krizin etkisinin en ağır hissedildiği 2009’da yüzde 5’e yakın küçülen ve ardından 2010’da yüzde 9’a yakın ve 2011’de de yüzde 8 dolayında büyüyen ekonominin ana rüzgârının dış kaynak olduğunu biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, bu dış kaynağın üç türünden doğrudan yabancı sermaye çok cılız akarken borsaya ve devlet kâğıtlarına gelen sıcak para en önemli dış kaynak. Aynı ölçüde olmasa da dışarıdan, bankalardan, az da olsa resmi kurumlardan sağlanan dış krediler de önemli. 2011 sonunda bulunabilen dış kredilerle birlikte Türkiye’nin dış borç yükü 306.5 milyar doları geçmiş bulunuyor. Bu tutar 2010’un sonunda 292.3 milyar dolardı. Yani, 1 yılda dış borç stokunun yüzde 5 artarak 14.3 milyar dolar arttığı anlaşılıyor. Dış borç, kamunun ve özel sektörün (daha çok özel bankaların) dışarıdan faiz karşılığı buldukları kaynak demek. Türkiye’nin toplam dış borcunda 2002’ye kadar kamu sektörü üçte iki paya sahipti.. Öyle ki, 2003 yılında dış borç toplamı 144 milyar dolar iken borçların üçte biri özel sektöründü. 2001 krizini aşabilmek için kamu sektörü, borcu, ağırlıkla IMF’den almıştı. AKP iktidarı, IMF borcunu, kamu maliyesini sıkarak sosyal devleti ufaltarak geri ödemeye başladı. Bu arada AKP döneminde esas borçlanan özel sektör oldu. 2007 yılında dış borç stoku 250 milyar dolara yaklaşırken özel sektörün payı üçte ikilik büyüklüğe ulaştı. Bu, AKP iktidarının birinci döneminde dış borç stokunun 100 milyar dolar birden artarak yüzde 74 kabarması demekti. ૽૽૽ Krizin ayak seslerinin duyulduğu 2008’in ikinci yarısında dış borç bulmada güçlükler baş gösterdi. Yine de 2008’in sonunda dış borç stoku 280 milyar doları bulmuş ve o yılın milli gelirinin yüzde 38’ine yakın gerçekleşmişti. Kriz yılı 2009’da dış kaynak bileşiminde dış borcun payı biraz daha geriledi ve dış borç stoku 269 milyar dolara düştü. 2009’un ikinci yarısından sonra sıcak paranın akışı ile hareketlenen büyüme, dış bankaların temkinli davranışını da yumuşattı ve yeniden dış kredi muslukları açıldı. 2010 biterken dış borç stoku 290.3 milyar dolara, milli gelirin de yüzde 39.9’una ulaştı. Dış kredi muslukları açılmıştı ama daha çok kısa vadeli olanlar… Nitekim kısa vadelilerin toplamdaki payı yüzde 27 gibi önemli bir orana sıçramış bulunuyordu. 2011’de dış borçlar 14.3 milyar dolar artarak 306.5 milyar dolara çıktı. Bu, yine milli gelirin yüzde 40’ı gibi bir büyüklük demek. Kısa vadelilerin payı da yine yüzde 27 dolayında. Dış borçlanma, son 10 yıldır özel sektörün riski. Özel sektörün hangi kesimleri dışarıdan borçlanıyor, kredi bularak çarkını döndürüyor? Bu sorunun yanıtı, sanayi dışı kesimlerin ağırlıkla borçlananlar olduğunu bize söylüyor. Nitekim, uzun vadeli özel sektör borcu olan 127 milyar dolarlık yükün sektörlere dağılımına bakıldığında dış borçlanmanın sadece yüzde 18’ini imalat sanayinin yaptığını görüyoruz. Türkiye de internete meraklı genç nüfusuyla bu alanda en hızlı büyüyen ülkeler arasında. Türkiye’deki internet kullanıcı sayısındaki artış AB ortalamasının çok üzerinde bulunuyor. 1998 ile 2010 arasında Türkiye’de artış yüzde 7778 iken AB’de bu artış yüzde 833’te kaldı. Amaç sosyalleşmek Boston Consulting Group’a (BCG) göre Türk kullanıcıları interneti yoğun olarak sosyal medya, elektronik, internet bankacılığı ve online alışveriş için kullanıyor. BCG’nin araştırmasında Türkiye’de internet ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili şu tespitlere yer verildi: Türkiye’de bugün yaklaşık 30 milyon internet kullanıcısı var. 1674 yaş aralığındaki nüfusun yaklaşık yüzde 45’i internet kullanıyor ve bu oranın 2015’te yaklaşık yaklaşık 55’e ulaşması bekleniyor. İnterneti en çok kullananlar 18 24 ve 35 44 yaş aralığındakiler. Türkiye’de sosyal ağ kullanıcıların yüzde 39’u iletişim, yüzde 22’si eğlence, yüzde 11’i iş, yüzde 9’u eğitim ve haber takibi, yüzde 4’ü yeni insanlarla tanışmak, yüzde 3’ü içerik paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyorlar. Türk sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 34’ü sosyal ağları yeni insanlar ile tanışmak için kullanırken yüzde 58’i sosyal ağ içi link paylaşımı yapıyor. Eker’e marka tescili Ekonomi Servisi Süt ve süt ürünleri sektöründe 35 yıllık tecrübeye sahip Eker Gıda, Türk Patent Enstitüsü tarafından ‘Tanınmış Marka’ olarak tescillendi. Tanınmış Marka tescili, sadece orijinal marka özelliği taşıyan, ürünlerde ve hizmet anlayışında kalite standardının sağlandığı ve tüketici tarafından bilinir olduğu kanıtlanmış olan markalara veriliyor. Söyleneni yazan telefon Vatan 50 şubeye ulaştı Kitaplar konuşuyor, engeller kalkıyor Türk Telekom’un Boğaziçi Ünivers itesi Görme Engelliler Teknoloji Lab oratuvarı (GETEM) işbirliğiyle hayata geçirdiği telefon kütüphanesi, yüzlerce sesli kitabı görme engellilerle buluştur maya devam ediyor. Telefon Kütüphane si projesi, faaliyete geçtiği günden bu yana yaklaşık 30 bin kez ziyaret edil di. 0 800 219 91 91 numaralı telefon üze rinden ücretsiz hizmet veren Telefon Kütüphanesi’nden faydalanmak iste yenler, görme engelli olduklarına dair bir raporla GETEM’e başvurarak aldı kları şifrelerle seçtikleri kitapları 662 bin dakika dinleme olanağını elde ediyor. Traktörde rekor artış Ekonomi Servisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olan traktör sayısındaki artışta, 2011’de hem miktar hem de oran olarak son 11 yılın rekoru kırıldığını söyledi. Bayraktar, “Geçen yıl traktör sayısı 61 bin 336 adet arttı. Artış oranı da yüzde 4.37 oldu” dedi. Sebahattin Yaman fonu modelimiz Planet, yüzde 20 daha geniş ekrana sahip. Bu ürün yalnızca gençlerin veya teknoloVodafone Türkiye’nin jiseverlerin değil, Maslak Plaza Binası, geniş bir kitlenin WWF’in ‘Green Office kullanımı için geliştirildi. ‘SöyleProgramı’ kapsamında neni yazıya çe‘Yeşil Ofis’ diplomasını virme’ özelliği almaya hak kazandı. VodaTürkçe’de de fone, Mart 2011’de Maslak çalışıyor” Plaza’da daha çevre dostu terdiye kocihler yapmak yolunda başlattınuştu. ğı ‘Yeşil Ofis’ süreci sonucunda, Vatan Bilgisayar, perakendedeki büyüme hedeflerini hızlandırdı. 2012 hedefinde yıl sonuna kadar toplam 55 yeni mağaza, 2700 yeni çalışan ve 50 bin tüketiciye ücretsiz bilgisayar eğitimi bulunan Vatan Fatih Projesi’nde hedef büyüten GeBilgisayar, Adana’da 3’üncü, Türkiye’de neral Mobile, yeni cep telefonu Planet’la 50’nci mağazasını hizmete açtı. Vatan geniş ekranlı cep telefonu pazarına girBilgisayar Genel Müdür Hasan Vatan; di. General Mobile Yönetim Kurulu Baş“Haftada bir mağaza açma hedefi ile kanı Sebahattin Yaman, akıllı ürünlerin kul2012’ye başladık ama şu anda lanımının giderek arttığını ve insanların bu neredeyse haftada 2 mağaza ürünleri kullanırken en çok geniş ekran araaçarak gidiyoruz. Hem m²’ledıklarını belirterek, “Tüketici taleplerinden, tabletle cep telefonu arasında bir ürürimizi büyüttük hem de ürün Hasan Vatan ne ihtiyaç olduğunu gördük. Son cep telegamımızı geliştiriyoruz” dedi. Vodafone Plaza’ya yeşil diploma 1 yılda su, elektrik tasarrufu ve atık yönetimi konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Vodafone’un Green Office çevre yönetim sistemine sahip olmasının, ekolojik ayak izini azaltarak kaynakları verimli kullanmasına ve önemli bir tasarruf yapmasına imkân tanıdığını söyledi. DIŞ BORÇLANMA VE ÖZEL SEKTÖR (Milyon $) 2010 Toplam Dış Borç 292.281 Özel Sektör Borcu 199.377 Özel Kısa V 79.502 Özel Uzun V. Borç 119.875 1. Banka ve Diğ.Fin. 34.432 2. İnşaatGay.Menk. 23.328 3. Ulaştırma, Haber. 15.440 4. Diğer hizmet 10.510 5. Elektrik, Gaz 9.068 6. Gıda 4.732 7. Ana Metal İmalatı 4.110 8. Tekstil 2.940 9. Madencilik 3.248 10. Elektrikli Eşya. İm. 2.202 11. Otomotiv 2.582 12. Diğer İmalat 3.575 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı veri tabanı 2011 306.551 202.754 75.541 127.213 41.540 23.132 18.134 9.428 8.842 4.479 4.153 3.278 2.638 2.590 2.344 3.188 Artış 4.9 1.7 5.0 6.1 20.6 0.8 17.4 10.3 2.5 5.3 1.1 11.5 18.8 17.6 9.2 10.8 % 100.0 66.1 37.2 62.8 32.7 18.2 14.3 7.4 7.0 3.5 3.3 2.6 2.1 2.0 1.8 2.5 ÇORLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No : 20088736 Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan; Tapu Kaydı : Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi, Ballıçeşmesi Tekirdağ Yolu 594 ada 33 parselde kayıtlı bulunan 100 m2 miktarlı iki katlı kargir dükkan vasfındaki taşınmaz Özellikleri : Şeyhsinan Mahallesi, Sanayi Çarşısı 2. Cad No:10 Çorlu adresinde bulunan taşınmaz iki katlı kargir dükkân, zemin ve normal kattan oluşmaktadır. Dükkân yol, su elektrik ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Eski sanayii çarşısı içerisinde kalmaktadır. Şehir merkezine, ilköğretim okullarına ve otogara yakın bir konumdadır. Dükkânın dış cephesi kısmi demir doğrama, dış kapı camlı demir doğramadır. Dükkân mermer ve granit atölyesi olarak çalıştırılmaktadır. Dükkânın zemin kaplaması dökme mozaik ve betondur. Zemin katın duvar ve tavanı boyalı olup, boyalarda kısmi dökülmeler mevcuttur. Zemin katta demir profilden imal merdiven ile çıkılabilen asma kat mevcuttur. Asma katta ofis, mutfak ve tuvalet bulunmaktadır. Asma katta iç kapılar demir profilden imal yağlı boyadır. Ofisin pencere doğraması çift cam PVC, diğer bölümlerine zemin kat iç mekânına bakan pencere doğramaları tek cam PVC’dir. 38 m2 yüzölçümüne sahip olan asma katta bulunan ofisin yüzölçümü 13 m2 olup, ofisin zemin kaplaması desenli mermer, duvar ve tavan kaplaması boyadır. Ofiste kartonpiyer yapılmıştır. Mutfak zemin kaplaması mermer, duvar ve tavan kaplaması boyadır. Mutfak tezgâhı mermerdir. Tuvalette alaturka hela taşı, lavabo bulunmaktadır. 1. normal kata asma katta bulunan mutfak içindeki demir profil merdiven ile çıkılmaktadır. 1. normal katın yola bakan cephesinde yük çıkarılabilecek demir profil saç kaplı kapı bulunmaktadır. Binada çatı bulunmamaktadır. Dükkân brüt 238 m2’dir. İmar Durumu : Satışa konu taşınmazın bulunduğu alan kentsel dönüşüm alanında kalmakta olup, 1/10001/5000 imar planı bulunmamaktadır. 16.12.2007 tarihinde Çorlu Belediyesi ile TOKİ arasında kentsel dönüşüm projesine istinaden ön protokol hazırlanmıştır. Değeri : 95.000,00 TL Satış Saati : 10.40 10.50 İpotekten ari olarak satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartları: 1 Satış 11.05.2012 Cuma günü yukarıda yazılı saatler arasında Çorlu 1. İcra Müdürlüğü’nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.05.2012 Pazartesi günü yukarıda yazılı saatler arasında Çorlu 1. İcra Müdürlüğü’nde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20’si nispetinde pey akçesi (Türk Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları. 7 İİK 127. maddesi gereğince adresi tapuda kayıtlı olmayan ilgililer ile tebligat yapılamayanlara ilanen tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur.26.03.2012 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 20184 T.C. ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO 2008/1750 Es. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafı Satış Şartları: Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Demet Mahallesi, 357. Caddede Havacılar Sitesinde 42 kapı nolu binanın bulunduğu yere rastlayan imarın, 15900 ada, 1 parseli teşkil eden, 33193 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 64/33193 arsa paylı, 4. Blok 11. Kat 67 nolu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, WC ve bir balkondan müteşekkil 105 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. TAKDİR OLUNAN KIYMETİ : 130.000,00.TL % 1 KDV Alıcıya aittir. 1Satış 19.06.2012 günü, saat 11.00’den 11.10’a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu’nda açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 29.06.2012 günü, saat 11.00’den, 11.10’a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2 Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20’si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, İhale Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan, kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen arttırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK 29. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ye ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur. 6 Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 7 Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1750 Es. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur.26.03.2012 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Basın: 20268 (*) Gazetemiz yazarlarından Hüseyin Baş’ın anısı önünde saygı ile eğiliyorum. C MY B C MY B İmalat sanayinde gıda, metal, tekstil, elektrikli eşya ve otomotiv sanayii firmalarının dış kredi kullandıkları anlaşılıyor. Enerji ve madencilik gibi diğer üretken sektörlerin dış kredi kullanımı da yüzde 9’da kalıyor. Böylece geniş anlamda sanayi kesiminin dış kredi kullanımı yüzde 27’yi ancak buluyor. Buna karşılık, sanayi dışı kesimin dış borç yükündeki payının yüzde 73’ü bulması, Türkiye ekonomisinin çarpılmış profilini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dış borç stokunda bankaların payı üçte bire yakın. Bankaların bu kaynağı, ağırlıkla tüketici kredisi olarak kullandırdığını biliyoruz. İkinci sırada ise dönemin yıldızı inşaat ve gayrimenkul sektörü var. İstanbul ağırlıklı olmak üzere büyük kentleri gökdelenler, konut siteleri, AVM’ler, otel yatırımları ile doludizgin betonlaştıran bu sektör, dış borçlarda imalat sanayi kadar bir ağırlığa sahip görünüyor. Dışarıdan borçlanmalarda üçüncü sırada ulaştırma ve haberleşme sektörü var. Bu kalemde de THY’nin ve diğer özel sektör havayollarının dış borçlanmasından, ayrıca telefon firmalarının borçlanmalarından söz etmemiz gerekir. ૽૽૽ Dış borç kullananların kâbusu döviz kurundaki şoklar. Kurda ani artışlar, dış kredi kullananları altüst eder. 1980, 1994 ve 2001 krizlerinde yaşanan böyle şoklar, birçok firma ve bankayı yıktı, bitirdi. Çoğunda da enkaz devletin kucağından topluma ödettirildi. Bugün de döviz kuruna Merkez Bankası’nın faiz yükselterek ve rezervden döviz satarak müdahalesinin altında, bu borç riskini sırtlanmış spekülatif kâr meraklısı kesimleri koruma, kollama kaygısı yatıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog