Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

9 ŞUBAT 2012 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA emek@cumhuriyet.com.tr EMEK 9 Taslak bu şekilde yasalaşırsa 6 işkolunda toplusözleşme yapacak sendika kalmayacak. Tasarıya IUF’den de tepki geldi Toplusözleşme hayal DİSKAR tarafından TÜİK, SGK ve ÇSGB verilerinden derlenen rapora göre, yüzde 10 barajı yüzde 3’e çekilirken istatistiksel oyunlarla gerçek baraj yüzde 24’e çıkıyor. Endişe içinde olduklarını dile getiren IUF yöneticileri, ‘tasarı emekçinin toplusözleşme hakkını elinden alıyor’ açıklaması yaptı. Oku, Adam Ol! Ben devlet okullarında okudum. Yani, “milli eğitim” müfredatıyla büyüdüm. Geçmişte “aşırı sol”, “komünist” olarak yargılanan gençlerin hemen hepsi “Milli Eğitim Bakanlığı”na bağlı okullarda okumuştu. Deniz Gezmiş de, Mahir Çayan da bu Cumhuriyetin okullarında okudu. Bölücülük, ayrımcılık gibi suçlamalara maruz kalanların da büyük kısmı en azından bir süre bu okullara gitmişti. Abdullah Öcalan da “milli eğitim”in okullarından birinde okumuştu. “Milli eğitim”in okullarında Atatürkçü, cumhuriyetçi, milliyetçi ve “tek tip” öğrenci yetiştirildiği uzun yıllardan beri yazılır çizilir. İkinci cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu bu okullarda okudu. Bugünkü hükümet kadroları da herhalde yabancı ülkelerde okumadı. Onlar da bu “milli eğitim”in okullarında dirsek çürüttüler. ૽૽૽ Bu okullardan her anlamda bağnaz, kendi düşüncesinden başka kimseye hak tanımayan insanlar da yetişti, dünya çapında başarılara imza atan fikir insanları da... Kendisinden başkasına Müslüman olmayan, aklı fikri cebini doldurmakta olan üçkâğıtçılar da yetişti, kendisini öyle ya da böyle kıt imkânlarla dağ başında bir okulda okutan ülkesine daha sonra kazandıklarıyla gelip fabrika açan Müslümanlar da... Onun bunun peşinden gidip bir şeyler elde etmek için her türlü yalanı söyleyen “her devrin adamları” da çıktı, savunduğu düşünceler için ölmeyi, hapis yatmayı göze alan insanlar da... ૽૽૽ Bizim dilimizde, “oku Atatürkçü ol”, “oku dindar ol” diye bir terim yok. “Oku, adam ol” diye bir terim var. İnsanlar çocuklarını, bazen büyük fedakârlıklara katlanarak okusunlar, kendilerini yetiştirsinler, kendilerini kurtarsınlar diye okula gönderdi. Baraja küresel tepki Yetkili sendika kalmayacak Taslağın bu haliyle yasalaşması halinde ağaç ve kâğıt; ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, taşımacılık; konaklama ve eğlence; sağlık ve basınyayın işkollarında işçiler sözleşme yapacak yetkili sendika bulamayacak. T ürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSKAR) tarafından yapılan bir araştırma, Meclis’e gönderilen “toplu iş ilişkileri” yasa taslağının bu haliyle yasalaşması halinde 5 milyon işçinin sendikalı olsa bile toplusözleşme yapamayacağını ortaya koydu. Söz konusu tasarıya Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran ve Tütün İşçileri Sendikaları Birliği’nden de (IUF) sert tepki geldi. Endişe içinde olduklarını dile getiren birlik yöneticileri, taslağın işçilerin elde ettikleri toplu sözleşme hakkını elinden aldığını vurguladı. DİSKAR tarafından SGK Temmuz 2011 İstatistikleri ile Çalışma Bakanlığı İstatistikleri Temmuz 2009 verileri üzerinden hazırlanan rapora göre, TBMM gönderilen “toplu iş ilişkileri” yasa taslağında yer alan yüzde 3 barajı ile 5 milyon 70 işçi, yani tüm kayıtlı işçilerin yüzde 46’sı için toplu iş sözleşmesi (TİS) hayal haline gelirken bu işçilerin bulunduğu 6 işkolunda işçi yetkili sendika bulamayacak. Ocak 2009 dikkate alındığında 12 milyon 78 bin ücretli çalışan görülüyor. Bunun 2 milyon 812 bini kayıt dışı. SGK kapsamındaki 2 milyon 468 bin kamu çalışanı dikkate alındığında, kayıtlı işçi sayısı TÜİK verilerine göre 6 milyon 768 bin. Bu verilere göre kayıtlı işçi sayılarına bakıldığında ciddi farklılıklar görülüyor. Bu veriler de gösteriyor ki Türkiye’de en temel haklardan olan sendika hakkına konulan barajlar başlı başına büyük bir problemken bu barajlara referans alınan işçi sayıları da sorunlu. Mevcut yasaya ve istatistiklere göre yetkili olan kimi sendikalar, 5 yıl içinde üye sayısını 10 kattan fazla arttırarak 90 bin üyeye ulaşmak zorunda. IUF: Sendikanın sözleşme hakkı alınıyor Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran ve Tütün İşçileri Sendikaları Birliği (IUF), Meclis’e sevk edilen çalışma yaşamını ilgilendiren yeni yasa tasarısında sendikalar için öngörülen yüzde 3’lük sektör barajının uluslararası anlaşmalar ve ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu açıkladı. IUF tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, Türk hükümetinin 1980 darbesi sonrası sendikal hakları yok sayan düzenlemeleri değiştirme sözüne rağmen işçi haklarının hâlâ yasal sınırlar ile işveren ve hükümet baskısı altında olması kınanarak “IUF ve üyeleri, hükümetin sektör bazında yüzde 3 baraj getirerek işçi sendikalarını işverenlerle toplusözleşme masasına oturmaktan alıkoyacak düzenleme nedeniyle endişe içinde. Yasa tasarısı işçilerin temel hak olan örgütlenme ve toplusözleşme hakkını göz ardı ediyor ve sendikaların toplusözleşme hakkını elinden alıyor” denildi. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa; ☛ Sendikal özgürlüklerin genişletilmesi adına çıkartıldığı iddia edilen yasa, mevcut yüzde 10’luk barajı, yüzde 3’e indirdiğini iddia etse de istatistiksel oyunlarla 2 katından fazlasına çıkıyor. ☛ Grev yasaklarının alanı genişletiliyor. ☛ Devletin çalışma hayatına müdahalesi barajlar ve yetki prosedürleri ve işkollarının tespitinde devlet kurumlarının inisiyatifi devam ettiriliyor. ☛ İşçi sayıları konusunda kurumlar arası tutarsızlık de Veriler çelişiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2008 çalışma hayatı istatistiklerinde, işçi sayıları Ocak 2009 itibarıyla 5 milyon 434 bin olarak açıklandı. Buna karşın SGK kapsamında işçi sayısı Ocak 2009’da 8 milyon 802 bin. TÜİK hanehalkı işgücü araştırması için de En ciddi saldırı vam ederken uluslararası sözleşmeler ayaklar altına alınarak devamında ısrar edilen barajlar keyfilikten başka bir şey değil. ☛ Güvencesizlerin, taşeronların örgütlenmesi konusunda, kolaylaştırıcı ve koruyucu hiçbir önlem yok. ☛ Herkes için tanınması gereken sendikal haklar kayıtlı işçilerle sınırlandırılıyor. ☛ İşyeri ve işletme barajları sürüyor. ☛ Önceki taslakta yer alan işyeri temsilcilerinin iş güvencesinin korunmasına yönelik hüküm taslaktan çıkarıldı. DİSK’in 45. kuruluşunda 45 yabancı konuk geliyor DİSK 14. Genel Kurulu 10, İstanbul Haber Servi11 ve 12 Şubat’ta toplanıyor. si Büro Emekçileri Genel kurula 1 Mayıs ’77 katmatı üzerine müfettişler tarafından ifadeleSendikası (BES) üyes FARUK KESKİN liamında yakınlarını kaybedeni ri alınan öğretmenlere, ‘Belediye başkanımaliyeciler, 666 sayılı leri onur konuğu olarak davet ANTALYA Gazipaşa’da 24 Kasım nı kim çağırdı? Belediye başkanına niçin Kanun Hükmünde Kaedildi. Beşiktaş Mustafa Kemal rarname’nin kamu Öğretmenler Günü nedeniyle organize çiçek verdirdiniz?’ gibi sorular yöneltildi. Merkezi’nde toplanacak genel kuem ekçileri arasındaki edilen etkinlikte, CHP’li Belediye BaşEğitimSen Antalya Şube Başkanı Nurettin rulda DİSK’in 45. kuruluş yıldönüücret uçurumunu daha kanı Cem Burak Özgenç ‘çiçek da Sönmez, ‘hazımsızlık’ niye nitelendirdiği mü de kutlanacak. Genel kurula, 1 da büyüttüğünü belirğıttı’ diye düzenleme komitesinde bu olaya bir anlam veremediklerini belirterek Mayıs 1977 katliamında yaşamını terek Avrupa İnsan yitiren sendika mensuplarının yakınlunan EğitimSen’li üç öğretmen “Çiçek veren belediye başkanı AKP’li olHa kları Mahkemesi’ne ları, tutuklulukları devam eden muhalif hakkında soruşturma açıldı. Kay saydı acaba aynı soruşturma açılacak (AİHM) başvurdu. gazetecilerin aileleri ve siyasi iktidarı makam Muhittin Pamuk’un tali mıydı” dedi. BES Genel Merkeeleştirdikleri için işlerinden çıkartılan zi’nden yapılan açıklabasın emekçileri de onur konuğu olamada, Türkiye genelin rak katılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde tüm maliye emekçiden sendika yöneticileri ve uluslararası lerinin AİHM’ye başsendikal örgütlerin temsilcileri de DİSK vurduğu belirtilerek 14. Genel Kurulu’na katılmak üzere İs“Bu kararname emektanbul’a geliyor. DİSK’in 45. kuruluş çiler arasındaki ücret yıldönümünde kongrede bulunacak far kını daha da arttırdı. ABİDİN YAĞMUR farklı ülkelerden 45 sendika temsilCumhurbaşkanı ve cisinden bazıları şöyle: ITUC Genel başbakanın yakın çalıMERSİN Mersin Limanı’nda örgütBaşkan Yardımcısı Wolfgang Lutşanları ile merkez teşlü TÜMTİS, taşeron firmalarla süren topterbach, ETUC Genel Sekreter kilatlarında görev yalu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkVekili Patrick Itshbert, Filistin Senpan kimi kadrolara maması üzerine liman kapısı önünde bir eydikalar Konfederasyonu Genel 1.400,00 TL’yi bulan yurusu sonucunda bazı yetkili kamu görevliBaşkanı Shaher Saed. Uluslarlem yaptı. Sendikanın şube başkanı Savaş CEMİL CİĞERİM üc ret artışları yapıldı. lerinin Emniyet Müdürlüğü’nce ifadelerine arası heyet “Uluslararası SenGürkan, sendika ve toplusözleşme hakkını Merkez, taşra ayrımı dikalar Hareketin İmkân ve SAMSUN Dev Sağlıkİş Samsun Şu başvurulduğunu da öğrendik. Bunlar çok 2009’da aldıklarını, işverenlerin sendikal öriyice körüklendi. Ek Sorunları” başlığıyla dübe Başkanı Yüksel Arslan, sahte imza ile olumlu gelişmeler” dedi. DİSK’e bağlı Dev Sağgütlülüğü dağıtarak 2009 öncesine dönmek ödemelerimiz emeklili zenlenecek olan uluslarizin kullandırılması ve yapılan diğer yasa lıkİş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işistediğini ileri sürdü. ğe esas kazancımıza arası panelde kriz kardışı uygulamalarla ilgili basında yer alan ha ten çıkarılan Dev Sağlıkİş Sendikası Samsun TÜMTİS üyesi işçilerin eylemi öğle sada hil ed ilmeyerek bizşısında sendikaların berler üzerine Samsun Valiliği tarafından bir yıl Temsilcisi Yüksel Arslan ile Cemalettin Kömatlerinde Mersin Uluslararası Liman İşlere emeklilikte sefalet pe, Ali Aslan Şahin, Selma Arslan ve Songül ve işçilerin durusonra soruşturma başlatıldığını söyledi letmeciliği (MİP) A Kapısı önünde başrev a görüldü. Fazla munu tartışaArslan, “Olayın hukuki boyutu ile ilgili olarak Akın, çetin kış şartlarına rağmen direnişlerine ladı. ‘Yaşasın sınıf dayanışması’, ‘Topme sa i üc retlerimize caklar. Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığımız suç du 372 günder eylem çadırında devam ediyor. göz dikildi” denildi. Sendikalı öğretmene çiçek soruşturması BES ücret uçurumunu AİHM’ye taşıdı Liman işçisinden TİS eylemi lusözleşme hakkımız engellenemez’, ‘Direne direne kazanacağız’ şeklinde slogan atan işçiler limana araç giriş çıkışını bir süre engelledi. 2007’de özelleştirilen Mersin Limanı’nda sendikal örgütlülüğün dağıtıldığını ancak 2009’da yeniden örgütlendiklerini anlatan Gürkan, zorlu bir mücadele sürecinin ardından, taşeron firma Akansel Nakliyat ile 2 yıllık TİS imzaladıklarını söyledi. İkinci dönem TİS sürecinin 1 Aralık 2011’de başladığını ancak sürecin tıkandığını kaydeden Gürkan, taşeron firma ile üst işverenin sendikal örgütlülüğü dağıtmak istediğini savundu. Haksızlık bir yıl sonra görüldü T.C. BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI Esas No: 2012/41 Esas Aşağıda niteliği, kıymeti ve özellikleri yazılı bulunan taşınmazın davacı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 S.K. nun 4. md ve 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10 Md. uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili davasında verilen tensip kararı gereğince; Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Çalı Mah, 485 parsel sayılı taşınmazın; kamulaştırma bedelinin tespiti ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmekle; 1Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma yapılmış olup, kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltilecektir. 2İlgili kişiler Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda ve Adli Yargıda da maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir. Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda da dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, bedelin davalılara ödeneceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, 3 Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Bursa Vakıfbank Uluyol Şubesine yatırılacağı, 4Davanın duruşması 23/02/2012 günü yapılacak olup ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur. 20/01/2012 (Basın: 7958) ACI KAYBIMIZ Yanya eşrafından Merhum Mehmet Sipahioğlu ve Preveze eşrafından Merhum Kudret Sipahioğlu’nun kızları; Merhum Celalettin Şengör ve Merhume Saniye Şengör’ün gelinleri; Merhum SemihMerhume Sevim Sipahioğlu ve MelihGüngör Sipahioğlu’nun kız kardeşleri; ŞemsettinCavidan Şengör, Merhum FikretMerhume Ülkü Şengör ve Merhum OğuzAyla Sipahioğlu’nun yengeleri; Ziya, Merhume Neslişah, Nilgün, Selda ve Sema’nın halaları; Ahmet, Yasemin, Pınar, Selim, Çiğdem, Mehmet, Zerrin ve Murat’ın yengeleri; Çağlayan, Gürgan, Özerdil, Biricik ve Ergüner Aileleri’nin kuzenleri; Merhum ZaferMerhume Nadiye Taşlıklıoğlu ve HakkıSevgin Maltepe’nin dünürleri; Mehmet Sinan Taşlıklıoğlu’nun sevgili anneannesi ve Hakkı Celalettin Asım Şengör’ün sevgili babaannesi, CelalOya Şengör ve HalukMeral Taşlıklıoğlu’nun muhterem anneleri; Mehmet Asım Şengör’ün kıymetli biricik eşi GÜNSELİ GÜLER ŞENGÖR 7 Şubat 2012 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 9 Şubat 2012 Perşembe günü (bugün) Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir. AİLESİ 24.03.2011 tarihDÜZELTME VE CEVAP li Cumhuriyet Gazetesi’nin 7. sayfayasının bir parçası niteliğinsında “Desa İşçilerinin Mob dedir. Metin içeriğinde adı bingle Mücadelesi” başlığını geçen Serdar Kuru ve Hakan taşıyan metninin hiçbir satı Lermi isimli işçilerle ilgili rı, hiçbir şekilde doğru de olarak bu kişilerin yine bir ğildir ve gerçekleri yansıt sendika üyesi çalışanı 3 gün mamaktadır. rapor alacak şekilde dövmeDeri İş Sendikası’nın ve lerinden dolayı işten çıkarılberaber hareket ettiği kişilerin maları sebebiyle halen davatek taraflı ve maddi dayanak ları sürmektedir ve yazınız tan yoksun, haksız ve kötü ni yargılamayı haksız şekilde yetli iddialarına dayanmakta, etkileyecek nitelikte olup, bu şirketimizi kamuoyu nezdin yönüyle de suç işlenmektedir. de incitici, yanlış tanıtıcı niYazınızın aksine, Desa’da telik taşımakta, haksız ve ger hiçbir çalışana hiçbir şekilde çek dışı suçlama ve yönlen mobbing uygulanmamıştır. dirmeler içermektedir. Me Hiçbir kadın çalışana küfretinde iddia edilenin aksine, dilmemiştir. Kimse hakkında Deri İş Sendikası veya ele hiçbir ayrımcılık ve karalama manları aleyhine hiçbir kam kampanyası yapılmamış, fopanya yürütülmemiş, hiçbir toğraf veya bildiri dağıtılmabildiri veya fotoğraf dağıtıl mış veya benzer bir başka mamıştır. Aksine bahse konu şekilde davranılmamıştır. Yayazı, müvekkil şirket aleyhi zı içeriğinde bahse konu olan ne sendika tarafından başlatı performans değerlendirmesi lan haksız karalama kampan ise artık günümüzde bütün sanayi işletmelerinde uygulanan performans değerlendirmelerinden farksız olup yine yazı içeriğinin aksine müvekkil işletmede bulunan tüm çalışanlara ve eşit olarak uygulanmaktadır. Yazıda tarafsızlık ilkesinin gözetilmediği, Deri İş Sendikası’nın haksız kampanyasının bir parçası niteliğinde olduğu, belirli bir tarafın amacına hizmet edilmeye çalışıldığı, hem işletmemize ve hem de çalışanlarımıza haksızlık yapıldığı görülmektedir. Gerçek dışı haberlerin devam etmesi halinde yasal yollara müracaat hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyunun “bilgilenme hakkı” adına, işbu düzeltme (tekzip) metnini Yüce Türk Halkının bilgisine saygılarımızla sunarız. Desa Deri San. ve Tic. AŞ. Vekili Av. Musa Şahin C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog