Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ŞUBAT 2012 SALI 4 HABERLER AKP’den ‘MİT’e zırh yasasını bugün geçirelim, Ceza Muhakemeleri Yasası’nı tartışalım’ tavrı Amaç Bağımsız, Adil Yargı Olsaydı, Kolaydı Televizyondaki tartışmada, hukuku ve yargıyı savunan hukukçuyu köşeye kıstırmak isteyen cemaat kurnazı, ikide bir onu Ergenekon müdafii olarak takdim etmeye çalışıyor, hukukçu Ergenekon savunmanı olmadığını söylese de aldırmıyor. Yıllardır uygulanan cemaat kurnazlığı; ne zaman hukuku, adil yargıyı savunursan, suçlama hazırdır: Demek Ergenekoncusun! Bu ucuz kurnazlığın yolunu kesmek için baştan söyleyeyim: Kimsenin yargıdan muaf olmasından yana değilim. Herkes yargılanabilmeli. Ama hemen ardından da ekleyeyim: Olağanüstü, özel yetkilerle donatılmış mahkemelere karşıyım. Demokraside yargının adil olması esastır, bunun ön şartı da bağımsız olmasıdır. Hakan Fidan olayı patlak verdiğinde, “İşte büyük bir fırsat” dedim. Gerçekten de öyleydi. Gerçi, Başbakan’ın MİT’in şimdiki müsteşarı ile kimi emekli mensuplarının Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, polis aracılığıyla ifadeye çağrılmasına gösterdiği tepki, onun bile, kimi polisözel yetkili yargı işbirliklerinde komplo havası sezdiğinin dolaylı itirafıdır, ama yine “Zararın neresinden dönülse kârdır” denebilirdi. ૽૽૽ Ne var ki, Başbakan tam tersi yolu tuttu. Ve daha İstanbul Emniyeti’nde yaptığı atamalarla kendisine karşı komplo olarak algıladığı anlaşılan girişimi başlatan savcıya HSYK aracılığıyla görevden el çektirdi. Böylelikle de yürütmenin sultasındaki HSYK tarafından denetlendiği savına karşı yapılan “Hayır, yargı bağımsızdır” çıkışının dayanağı olmadığı da anlaşılmıştır. Gerçekten de Balyoz ve Ergenekon davalarının avukatı Celal Ülgen, bu davalarla ilgili olarak HSYK’ye 6 başvuruda bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmamış olmasına karşın, Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya’ya jet hızıyla dosyadan el çektirilmesini yargıda çifte standart diye niteliyor. Haksız mı? Neyse, eğer sorun adil ve bağımsız yargıyı sağlayacak bir çözüme yönelmek istenseydi kolaydı. Gerçekten de yapılacak iş basitti: CMK’nin 250, 251, 252. maddelerini değiştirip, özel yetkili ağır ceza mahkemelerine son vermek. Bugün konu parlamentoya geldiğinde, eğer iktidar gereğini yapmaktan çekinirse, ana muhalefetin bu yolda bir girişimde bulunması şarttır. ૽૽૽ Adalet Bakanı ve hükümet canibinden gelen açıklamalar, iktidarın tutacağı yolun bu olmadığını gösteriyor. Onlar Fidan’ı ve diğer MİT görevlilerini kurtaracak, akıllarınca faydacı bir yol tutmuşlardır. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tutulan yol için şunu söylüyor: Kişiye özel yasa çıkarmakla eşanlamlıdır. Böyle bir şey hukukta yoktur. Yanlışı düzeltmek için harekete geçme görevi ana muhalefetindir. Gerçi iktidar yine ayak direyecektir. Çünkü adil ve onun önkoşulu bağımsız yargı iktidarın umurunda değildir. Ama son olaylar, bizzat Başbakan’ın özel yetkili mahkemelere hangi gözle baktığını ve de Sarıkaya’ya dosyadan alelacele el çektirilmesinin, bu mahkemelerin ne kadar “bağımsız!” olduğunu göstermiştir. Bu durumda, eski pozisyonları savunmak daha güç olacaktır iktidar için. Eğer iktidarın amacı adil ve bağımsız yargı olsaydı her şey ne kadar kolaydı. Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kalkardı. “Peki, Ergenekon, Balyoz, Odatv vs. davaları ne olacak?” derseniz, yanıt kolay: Onlar da normal ağır ceza mahkemelerinde yine sürer, hüküm neyse verilir. Evet, eğer iktidarın amacı bağımsız ve adil yargı olsaydı, her şey çok kolaydı. Ama değil ki!.. Önce MİT, sonra CMY SAVCI FİKRET SEÇEN: İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Soruşturma hükümete yapılmıyor İstanbul Haber Servisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş, görevdeki Yaşar Y., Hüseyin K. hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturmaya yanlış anlamlar yüklenmeye çalışıldığının görüldüğünü, bu tutumun üzüntüyle karşılandığını ifade eden Seçen, şöyle devam etti: “Sözü edilen soruşturma kapsamında, yasama ve yargı ile birlikte devletin temel 3 erkinden biri olan yürütme organı tarafından terörün önlenmesi, bitirilmesi amacıyla yürütülen iyi niyetli girişimlerin, Cumhuriyet Başsavcıvekilliğimizce soruşturma konusu yapıldığı iddiası, gerçeği yansıtmamaktadır. Yürütme organı tarafından terörün sona erdirilmesi amacıyla belirlenen ve icra edilen tercih ve politikaların soruşturma konusu yapılması söz konusu değildir.” Seçen, soruşturmanın, KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturmada, bazı devlet görevlilerinin yürütmenin verdiği görevin dışına çıkarak hareket ettikleri, bu suretle örgütün eylemlerini gerçekleştirilmesine yardım ettikleri şüphesini doğuracak deliller elde edilmesi nedeniyle başlatıldığını vurguladı. namikzafer@yahoo.com ‘Savcı yetkisini kötüye kullandı’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde, Müze Profesyonelleri İçin Çok Taraflı Eğitim Projesi’nin açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT yöneticilerinin KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya’nın soruşturmadan alındığının hatırlatılması ve değerlendirmesinin sorulması üzerine, Arınç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na haber vermemesi ve yetkisini kötüye kullanması sebebiyle elinden bu soruşturma dosyası alındı ve başka savcılar görevlendirildi. Bu konu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın yetkisinde olan bir konu, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ile bir ilgisi de yok” dedi. Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yasaya dönük eleştirilerine ilişkin soruya da, “Eğer böyle bir tehlike, böyle bir endişe olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu, işini gücünü bırakıp deve güreşine gitmezdi” yanıtını verdi. AKP, MİT’le ilgili düzenlemenin ardından, Adalet BakaANKARA AKP, MİT yar nı Sadullah Ergin’in işaret etgı restleşmesi üzerine jet hızıyla tiği, “Sadece MİT için özel TBMM’ye getirdiği “MİT’e düzenleme doğru olmaz. AsBaşbakan zırhı” düzenleme kerleri de kapsayacak” mesajı sinde, muhalefetin eleştirileri doğrultusunda, yarın yine ne karşı, “Bugün MİT dü TBMM Adalet komisyonu’nda zenlemesini aynen geçirelim, görüşmeleri başlayacak olan ardından özel yetkili mahke 88 maddelik yargının hızlanmeler konusunu tartışalım” dırılması paketini adres göstebiçiminde bir tutum belirledi. recek. AKP, muhalefetin “MİT MİT Müsteşarı Hakan Fi için özel düzenleme yapıyordan ve teşkilat görevlilerinin sunuz, o zaman özel yetkili özel yetkili savcılarca ifadesi mahkemelerin yetkilerinin nin alınmasının önlenmesi için daraltılmasını sağlayalım. “Başbakan izTutuklu askerni” koşulu getiᮣ Başbakan Yardımcısı ler var, milletren tek madde Bozdağ, CMK 250. madde ile vekilleri var, lik düzenleme gazeteciler var” bugün jet hızıy ilgili önerilerin bugünkü MİT şeklindeki eleşdüzenlemesi içinde ele tirilere karşı, la TBMM Adalet Komisyo“Yargı paketi alınmayacağını nu’nda görüşüiçinde bunları lecek. AKP, ko doğrulayarak, “CMK ile ilgili konuşmaya açıbazı düzenlemeler, zaten ğız” açıklamamisyonun ardından düzenlemeyi Yargı Reformu tasarımızın sında bulunacak. perşembe günü içinde var. Biraz daha geniş Bugün komisGenel Kurul’da yon toplantısıngörüştürerek ya bakılmasından bahsediliyorsa da hükümet adısalaştırmayı he o aşamada konuşulabilir na oturacak olan defliyor. Edinilen Başbakan Yarbunlar” dedi. bilgilere göre dımcısı Bekir AKP, MİT düBozdağ, Cumhuriyet’in sorusu zenlemesinin, askerler ya da üzerine, CMK 250. madde ile başka kesimleri de kapsayacak ilgili önerilerin MİT düzenlebiçimde genişletilmesini iste mesi içinde ele alınmayacağımiyor. Bu nedenle MİT dü nı doğruladı. Bozdağ, özel yetzenlemesinin AKP Isparta Mil kili mahkemelerin görev alanletvekili Recep Özel tarafından larını düzenleyen maddeler koverildiği haline dokunulma nusunun ayrı olduğunu belirdan aynen geçirilmesini he terek, “CMK ile ilgili bazı defliyor. Komisyon ve Genel düzenlemeler, zaten Meclis’te Kurul aşamasında, muhalefet bulunan Yargı Reformu taten gelebilecek eleştiri ve öne sarımızın içinde var. Biraz rilere karşı düzenleme MİT daha geniş bakılmasından Yasası’nın 26. maddesi ile sı bahsediliyorsa o aşamada konırlı tutulacak. MİT’e zırhın ge nuşulabilir bunlar” diye koriye doğru yürütülmesi şek nuştu. Bozdağ, MİT düzenlelinde bir düzenleme de bu aşa mesinde kendi içlerinden fire mada planlanmıyor. vermeyeceklerini de savundu. ERDEM GÜL CHP MYK’DEN DE TASARIYA TEPKİ ‘Bundan sonrası diktatörlük’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Özel yetkili mahkemelerin durumu CHP’nin MYK toplantısında da konu oldu. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, “Bundan sonrası, açık keyfilik, denetimsizlik, kısacası diktatörlük düzenidir” dedi. CHP grup başkanvekilleri Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan da “Başbakan kendi gladyosunu oluşturuyor” diye konuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalar yapan Güler, şunları kaydetti: “Demokratik devlet ilkesi adına kaldırılması gerektiğini pek çok kez dile getirdiğimiz özel yetkili mahkeme hukuksuzluğuna, kamu yönetiminin üst kademelerinde özel yetkili görevlilik uygulamasının eklendiği görülmektedir. Bu AKP uygulaması, kamu yönetimi düzeninin yasallık ilkesinden uzaklaştırıldığına açık kanıt oluşturmaktadır.” maların nedeninin AKP olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, “AKP yargıda, Emniyette, MİT’te kadrolaşmak yerine bu kurumları demokratikleştirmeli ve şeffaflaştırmalıdır. Bugün insanlar artık şu soruyu sormaktadırlar: Hangi Emniyete, hangi medyaya, hangi yargıya ve hangi devlete güveneceğiz? Bütün bu güven bunalımının sorumlusu AKP’dir” diye yazdı. Coşar: Yasa yerine ÖYM kalkmalı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ahsen Coşar, yaptığı açıklamada, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrıldığı soruşturma ile ilgili süreci değerlendirdi. Coşar, “Gelinen bu aşamada yapılması gereken, anayasaya aykırı olarak MİT Müsteşarı ve diğer üst düzey görevlilerle ilgili özel yasal düzenleme yapmak değil, birey hak ve özgürlükleri yönünden büyük tehlike oluşturan, özel yetkili mahkemeleri düzenleyen CMK’nin 250, 251, 252. maddelerini yürürlükten kaldırmaktır” dedi. arhan ve İnce sert konuştu CHP Grup başkanvekilleri İnce ve Tarhan da düzenledikleri basın toplantısında “Fidan’ı kurtarma yasa önerisi”nin ertelenmesini istedi. İnce, “Yeni Yeşil’ler, ak tosunlar çıkar. Kim bu özel görevlendirilmiş kişiler? AKP il başkanları mı, Yasin el Kadı mı, Remzi Gür mü, Zahid Akman mı?Başbakan kendi ‘gladyo’sunu oluşturuyor” dedi. İnce, “Galiba Sayın Başbakan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini izliyor. Pargalı’nın bile böyle yetkisi yoktu” ifadelerini kullandı. Tarhan da Türkiye’nin “çetelerin paylaşım ve savaşım arenası” haline geldiğini belirterek, yapılması gerekenin özel yetkili mahkemelerin kaldırılması olduğunu söyledi. T ‘Kayıtları polis MİT’ten arakladı’ Haber Merkezi Terör örgütü PKK’nin siyasi kanadı KCK’nin Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, PKKMİT görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarını polisin MİT arşivinden “araklayıp” yayımladığını ileri sürdü. Oslo’daki görüşmede yer alan Aydar, şu iddialarda bulundu: “AKP ile Gülen cemaati arasında bir güç savaşı yaşanıyor. Cemaatin etkin olduğu poliste bazı tasfiye ve düzenlemeler yapılıyor. Polis de buna karşılık hareketimizle ilgili belge ve bilgileri MİT’ten araklayıp yayımlıyor.” CHP lideri Kılıçdaroğlu da Twitter’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kurumlarda yaşanan çatış C MY B C MY B urumlar şeffaflaştırılmalı K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog