Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ŞUBAT 2012 SALI ekonomi@cumhuriyet.com.tr 10 BORSA Hisse Adı Önceki Kapanış EKONOMİ 13 ŞUBAT 2012 En En Değişim Ağrılıklı İşlem Düşük Yüksek Kapanış % Ort. Fiy. Hacmi 25,2 3,74 2,65 31,6 5,4 0,72 25,3 11,35 121,5 1,04 1,8 7,04 7,8 2,42 9,22 1,59 1,67 18,8 4,88 3,62 3,61 3,44 1,79 32,6 3,1 16,95 1,47 8,4 1,07 26,4 1,51 3,34 2,04 0,85 3,72 0,91 7,9 2,34 1,55 1,64 9,56 71,5 9,26 1,87 5,58 4,02 0,97 9,62 2,96 2,45 7,76 1,38 9,44 174 2,61 3,27 145 60,5 22,5 6,68 2,18 2,43 1,49 2,21 2,85 155,5 0,5 0,61 2,02 23,45 9,88 96 0 1,44 6,36 4,68 10,66 5,11 14,5 16,45 23,4 3,67 1,45 1,37 5,09 9,18 20,2 51,25 6,72 6,42 3,14 5,38 10,9 13 1,59 3,96 0,97 4,8 2,04 2,57 1,74 1,72 2,92 1,36 4,21 3,99 71,5 1,92 0,68 1,88 0,65 1,1 1,9 2,96 4,8 1,32 0,99 0,98 56,75 89,25 6,48 1,74 2,28 2,94 0,71 4,41 4,98 21 4 4,61 0,91 7,9 0,89 41,8 1,55 3,89 4,21 17,2 1,6 0,98 17,45 0,96 6,8 4,25 1,91 1,65 1,92 0,97 1,13 3,83 0,6 58,75 55,5 3,71 1,02 0,64 177 11,9 2,04 12,25 6,3 1,24 1,41 0,94 3,71 0,68 3,18 0,8 1,63 0,94 3,49 0,86 2,8 1,49 12,75 2,6 4,1 1,22 2,18 1,22 1,58 0,88 5,28 3,88 49,5 14,85 3,04 6,62 1,2 209,5 3,46 7,28 51,5 3,27 7,34 0,9 3,09 2,66 6,28 11,25 328 4,02 2,61 33,2 1,19 1,61 0,88 2,88 0,82 1,91 2,72 1,75 4,65 2,7 1,88 3,05 17,8 0,88 1,77 0,78 2,61 0,53 0,53 3,23 1,08 1,65 0,99 1,05 15,75 1,29 1,12 6,56 0,7 75,5 1,4 0,8 4,66 135,5 1,67 0,74 7,64 11,05 7,84 30,3 2,88 0,92 2,59 0,67 1,4 2,24 6,26 3,98 3,6 2,37 18,2 4,31 4,63 1,12 1,17 2,1 0,95 1 1,61 7,22 5,24 4,11 4,25 1,43 0,87 1,75 0,86 1,29 3,53 1,02 1,74 6,54 1,25 3,42 3,47 5,15 2,31 8,44 4,7 9,48 1,62 0,72 1,02 2,75 1,1 5,98 7,88 2,5 4,75 2,83 1,06 0,65 2,25 15,5 7,88 40,7 10,5 1,09 47,5 4,39 5,3 4,14 3,81 2,24 6,84 3,18 2,07 1,57 1,94 2,14 3,45 1,1 4,33 1,34 12,3 1,39 3,54 4,29 1,48 15,5 3,79 1,62 25 3,72 2,64 31,4 5,4 0,72 25,1 11,35 118,5 1,03 1,8 6,98 7,8 2,4 9,06 1,58 1,66 18,7 4,86 3,59 3,58 3,4 1,77 32,4 3,06 16,65 1,47 8,4 1,06 26,1 1,47 3,3 2,02 0,85 3,68 0,91 7,82 2,32 1,53 1,63 9,56 69 9,14 1,85 5,36 3,79 0,93 9,48 2,92 2,43 7,7 1,37 9,44 174 2,6 3,27 144,5 59,75 22,15 6,62 2,18 2,39 1,47 2,21 2,83 155 0,49 0,6 1,97 23,15 9,6 95,25 0 1,41 6,28 4,6 10,3 4,96 14,45 16,4 23,4 3,6 1,44 1,36 4,9 9,14 20,15 50,75 6,56 6,4 3,1 5,38 10,45 12,9 1,58 3,93 0,96 4,8 2,03 2,54 1,72 1,71 2,92 1,35 4,18 3,96 71 1,89 0,66 1,86 0,65 1,09 1,9 2,94 4,78 1,31 0,97 0,96 56,5 86,5 6,32 1,74 2,27 2,9 0,69 4,37 4,96 20,1 3,99 4,54 0,9 7,86 0,89 41,4 1,52 3,89 4,12 17,15 1,59 0,96 17,15 0,94 6,78 4,25 1,91 1,64 1,91 0,96 1,12 3,54 0,6 57,5 55,5 3,68 0,96 0,64 176 11,75 2,02 12,2 6,2 1,2 1,4 0,92 3,68 0,67 3,12 0,79 1,62 0,92 3,36 0,84 2,78 1,48 12,45 2,46 4,07 1,21 2,16 1,21 1,57 0,87 5,22 3,87 48,5 14,75 3,03 6,32 1,2 208 3,42 7,28 50,75 3,23 7,26 0,9 3,06 2,65 6,28 11,2 322 4,02 2,49 32,7 1,19 1,6 0,87 2,83 0,82 1,88 2,72 1,71 4,53 2,68 1,81 2,98 17,8 0,87 1,77 0,78 2,6 0,52 0,53 3,13 1,06 1,61 0,98 1,04 15,7 1,27 1,1 6,48 0,69 74,25 1,36 0,8 4,65 133,5 1,65 0,73 7,3 10,9 7,6 29,8 2,85 0,92 2,57 0,66 1,39 2,24 6,26 3,95 3,59 2,35 18,05 4,31 4,6 1,12 1,15 2,07 0,94 1 1,57 7,16 5,22 4,07 4,24 1,42 0,85 1,74 0,85 1,28 3,52 1,02 1,74 6,5 1,24 3,28 3,47 4,96 2,31 8,38 3,94 9,48 1,61 0,72 1,02 2,73 1,08 5,96 7,88 2,48 4,72 2,83 1,05 0,65 2,24 15,15 7,82 40,3 10,3 1,09 47 4,16 5,3 4,12 3,81 2,17 6,76 3,15 2,04 1,55 1,94 2,14 3,4 1,09 4,28 1,34 12,25 1,39 3,52 4,28 1,47 15,2 3,71 1,6 0,79 1,92 1,15 0,32 2,27 2,86 0,8 2,25 7,73 0 2,27 2,35 3,72 2,56 0,67 1,94 1,22 2,19 0,83 2,57 0,85 2,1 2,31 2,86 0,99 0,91 3,52 3,45 0,95 0,38 2,8 0,3 1 1,19 0,55 2,25 0,26 1,75 2,68 5,16 1,7 2,22 5,3 1,65 2,29 2,43 1,09 1,07 0,34 1,67 1,58 2,24 1,29 2,35 2,36 2,51 1,76 0,42 0,91 1,53 3,81 1,7 2,8 2,31 3,28 2,99 0 1,69 1,01 1,98 3 1,33 0 3,68 3,63 0,22 9,11 2,9 1,76 1,55 0,43 1,41 2,13 2,26 1,8 3,16 1,77 4,42 0 2,24 0,98 4,67 1,46 0,78 0,64 5,36 3,23 1,69 1,5 2,83 2,99 2,4 0,69 3,85 3,98 0,76 2,53 3,85 0 2,2 1,56 2,83 2,7 2,8 1,92 0,76 2,11 2,13 4,15 3,9 2,6 3,57 3,65 1,05 1,47 0,69 1,22 0,25 3,37 0 1,12 2,34 2,3 0,73 4,11 1,57 1,48 3 1,92 2,04 0,59 0 3,04 0,95 0,52 1,86 0,53 3,23 1,82 3,28 3,45 3,6 6,73 1,94 3,23 1,59 1,73 2,62 1,51 2,52 8,77 0,84 3,7 1,1 1,1 1,52 0 3,95 1,25 2,22 0,9 1,2 5,3 0 2,89 3,15 3,3 1,68 1,41 1,68 2,61 4,82 3,57 1,04 2,97 2,08 0,33 5,33 1,69 2,97 0,59 1,96 3,05 2,54 0,28 1,12 3,03 1,92 1,62 4,19 2,22 2,03 1,97 0,62 1,71 2,56 2,35 0,71 2,5 0,53 12,4 3,64 4,86 1,13 7,74 1,02 5,33 3,57 5,99 2,63 2,36 0 3,92 0,97 2,91 3,87 1,03 2,97 3,63 1,6 0,9 2,86 1,47 6,07 7,94 3,9 3,1 2,3 1,2 1,39 3,99 1,87 1,33 2,05 1,79 2,22 1,18 1,54 1,46 3,23 1,62 0,25 1,99 2,62 0,28 4,61 0,44 2,75 0,88 2,48 4,44 5,26 9,79 1,13 2,76 1,24 0,95 2,9 0 1,16 0 0,78 1,73 2 3,57 0,93 4,2 9,7 3,58 11,71 2,67 0 11,86 1,5 3,21 2,86 3,03 3,41 1,89 2,76 3,14 1,22 1,72 1,43 1,94 1,56 3,23 0,33 2,09 0,25 1,48 12,37 1,51 0,97 1,53 2,74 18,32 0,93 2,74 3,96 0,99 1,97 2,65 1,9 1,49 1,87 0,94 2,29 2,08 8,59 3,53 1,42 2,8 2,7 0 1,27 25,05 252598 3,72 1824354 2,63 135089 31,44 661190 5,35 372017 0,71 1150079 25,09 3630446 11,23 648702 117,74 81798032 1,03 76595 1,77 497146 6,95 67584936 7,65 716603 2,4 9419741 9,12 793752 1,58 654713 1,65 1376751 18,62 147280 4,85 5023138 3,59 5875423 3,58 254861 3,4 1849003 1,77 3080168 32,15 2627917 3,06 3153255 16,72 2435158 1,45 697950 8,25 2036416 1,05 177090 26,12 66551 1,47 6455328 3,31 186956 2,02 2719893 0,84 1360745 3,68 1961325 0,9 1152263 7,82 8550887 2,31 1144927 1,51 640975 1,6 1541055 9,51 8960256 69,97 19608856 9,07 2503731 1,85 30073532 5,45 1068620 3,84 6157095 0,94 9897988 9,53 140030 2,92 2053260 2,43 354464 7,68 142675 1,36 767671 9,39 4028347 172,62 7449480 2,58 1171639 3,25 604581 144,1 1938166 59,77 10657068 22,22 5125468 6,6 6497351 2,13 969109 2,39 824967 1,47 697065 2,19 1069687 2,81 5219218 154,13 4445941 0,5 224898 0,6 105528 1,98 821775 23,22 2717728 9,71 2125566 95,27 310564 0 0 1,4 499087 6,21 611467 4,6 698187 10,36 24065864 5,02 6863168 14,38 112015 16,3 47690 23,26 341510 3,61 336869 1,43 7455013 1,35 1849227 4,95 60835 9,08 1532604 20,06 626837 50,32 7573499 6,56 328938 6,36 450818 3,1 383190 5,22 2900721 10,57 2602426 12,85 610901 1,58 232279 3,89 602494 0,95 1722984 4,77 263039 2,03 2434197 2,54 682716 1,71 341921 1,7 144044 2,91 28589 1,34 496671 4,14 4032366 3,95 254390 70,27 2715712 1,86 2387978 0,67 8479890 1,86 407976 0,64 8323166 1,09 543770 1,88 8096171 2,93 167102 4,76 956249 1,31 429501 0,97 1686217 0,96 999353 56,01 6808390 87,46 3355169 6,31 625940 1,72 3905163 2,25136760768 2,9 418252 0,69 2089355 4,37 59129 4,96 10907660 20,42 2504366 3,95 14716022 4,56 226874 0,9 1411608 7,83 2033905 0,88 811923 41,31 6378649 1,5 2235670 3,87 91344 4,14 1842336 17,08 1467112 1,58 340541 0,96 431716 17,24 5062363 0,95 1395348 6,71327029696 4,24 46808 1,9 19294 1,63 406637 1,89 173524 0,95 438272 1,11 1886168 3,63 5453455 0,59 635279 57,53 16189498 54,3 20288508 3,68 9082629 0,98 3746666 0,63 1543303 175,98 13305444 11,77 4990501 2,02 743738 12,14 67029016 6,06 9686524 1,21 361480 1,39 1188441 0,92 4216570 3,68 201827 0,67 210253 3,13 1375678 0,79 17369472 1,62 2490361 0,91 41484792 3,4 5320610 0,84 1684928 2,75 490976 1,46 243988 12,41 687038 2,47 10782893 4,04245661376 1,2 1853967 2,16 500852 1,21 4162025 1,56 78916 0,86 7899484 5,2 6453932 3,85 7345016 48,85 2181615 14,71 359383 3,02 16184 6,3 3586148 1,19 969064 206,85 7205664 3,42 350367 7,23 13502787 50,54 2375201 3,22 5531287 7,27 242234 0,89 35198 3,04 4613560 2,64 530707 6,23 37493 11,09 1368339 322,36 59339236 4 272229 2,54 9946803 32,88 8067638 1,18 639581 1,58 3496005 0,87 6344343 2,84 535793 0,81 1854820 1,88 1579217 2,54 1418590 1,71 7232457 4,54 1606379 2,68 2015349 1,81 7529020 3 264798 17,56 2584768 0,86 1676167 1,73 3390591 0,77 1180269 2,58 1574286 0,52 351961 0,52 335998 3,15 2545781 1,06 1364449 1,62 1168150 0,98 2222675 1,03 961090 15,57 39564544 1,27 1094371 1,09 5392747 6,45 2593770 0,68 688906 74,09 7838244 1,36 13363508 0,79 3878066 4,62 614321 133,43 34965024 1,65 2709152 0,73 2581590 7,36 3559884 10,95 1722099 7,66 1241803 29,88 12345221 2,85 587374 0,9 338181 2,56 871185 0,66 391727 1,38 1006923 2,22 26571116 6,22 77356 3,93 380489 3,57 966637 2,32 5440415 17,89 295198 4,26 12495921 4,6 301073 1,11 946744 1,15 363593 2,07 5999366 0,93 1564784 0,98 2959543 1,55 29559592 7,15 18905110 5,13 2834574 4,08 670373 4,22 197818 1,41 5015566 0,86 141632 1,73 433925 0,85 126896 1,28 2881870 3,5 6381776 1,01 793112 1,71 3271627 6,48 689911 1,23 14472096 3,29 4997040 3,43 5403777 4,93 12019735 2,28 693437 8,4 4655588 4,1 10650736 9,42 15979387 1,6 341625 0,71 1882980 1,01 4822376 2,72 57187960 1,08 3219953 5,9 10020732 7,8 4363809 2,49 2622102 4,72 714830 2,81 5906779 1,05 510638 0,64 360523 2,22 914616 15,27 15880172 7,81 22250566 40,44 8288305 10,25 705440 1,05 8540863 47,08 41055492 4,27 5394136 5,29 609547 4,1 131722 3,61 59167344 2,19 4562824 6,75 1784676 3,13 82196448 2,05 1422370 1,55 5561572 1,92 585868 2,13 1000852 3,42 3121634 1,08 580406 4,28 530704 1,32 2609116 12,14 675450 1,32 10973524 3,5 86188832 4,26 31646 1,45 1287698 15,24 725358 3,76 219924 1,6 1243009 Sompo’dan adrenalin seven tatilciye sigorta Sompo Japan Sigorta, adrenalini seven tatilcileri güvence altına alan “Ekstrem Sporlar Seyahat Sigortası”nı hizmete sundu. Ürün; motor sporları, hava sporları, dağcılık ve kayak gibi sporları teminat altına alan bir seyahat sigortası ürünü olmasıyla dikkat çekiyor. Ürünün amacı; ekstrem sporlarla ilgili sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza durumunda tıbbi tedavi olanağı sağlaması. Ayrıca ürün tıbbi tedavinin yanı sıra tıbbi nakil, hukuki danışmanlık, tıbbi danışmanlık, acil mesajların iletilmesi ve kanuni işlemlerle ilgili kefalet gibi birçok teminat da sunuyor. Arama kurtarma giderlerini de karşılayan ürün, poliçe sahiplerine hem yurtiçinde hem de yurtdışında güvence sağlıyor. Poliçe Schengen ülkelerinde zorunlu olan 30 bin Avro’luk tıbbi tedavi teminatını içermesinden dolayı, vize işlemlerinde de kullanılabiliyor. GÖZALTI PAZARI BERDAN TEKSTİL ÇBS BOYA ÇBS PRİNTAŞ DARDANEL EGEPLAST EGS GMYO ESEM SPOR GİYİM GEDİZ İPLİK KAPİTAL YAT. HOLDİNG MAZHAR ZORLU HOLDİNG SELÇUK GIDA 0.43 0.36 0.33 2.18 0.56 0.24 1.39 1.90 1.48 0.56 0.43 0.41 0.38 0.34 2.30 0.56 0.24 1.41 1.90 1.50 0.56 0.43 0.42 0.38 0.34 2.30 0.56 0.24 1.50 1.95 1.50 0.56 0.43 0.41 0.38 0.34 2.30 0.56 0.24 1.50 1.95 1.50 0.56 0.43 4.65 5.56 3.03 5.50 7.91 2.63 1.35 0.41 3,447 0.38 37,153 0.34 24,404 2.30 100,752 0.56 6,155 0.24 37,824 1.44 44,900 1.91 71,851 1.50 31,457 0.56 4,855 0.43 23,724 GELİŞEN İŞLETMELER BERKOSAN YALITIM VANET GIDA 5.48 2.90 5.42 2.90 5.48 3.20 5.46 3.07 0.36 5.86 5.45 2,500,419 3.04 689,309 1ABD Doları: 0.9294 Avustralya Doları 5.6057 Danimarka Kronu 0.9119 İsviçre Frangı 6.6417 İsveç Kronu 77.68 Japon Yeni GECELİK FAİZLER 1 Günlük Repo 6.60 fonbul.com C MY B C MY B ACIBADEM SAG. B 25,2 25 ADANA CIM (A) A 3,65 3,66 ADANA CIM (B) A 2,61 2,61 ADEL KALEM. A 31,3 31,3 ADESE TICARET A 5,28 5,32 ADANA CIM(C) A 0,7 0,7 24,9 24,9 ANADOLU EFES A AFM FILM A 11,1 11,1 AFYON CIMENTO A 110 110,5 ATAKULE GM A.S A 1,03 1,02 AKAL TEKSTIL A 1,76 1,77 AKBANK A 6,82 6,88 AKCANSA CIMENT A 7,52 7,46 AK ENERJI A 2,34 2,36 AKFEN HOLD A 9 9,02 AKFEN GMYO A 1,55 1,56 AKSIGORTA A 1,64 1,64 AKMERKEZ GYO B 18,3 18,45 AKSA AKRIL IPL A 4,82 4,81 AKSA ENERJI A 3,5 3,55 AKSU ENERJI A 3,55 3,52 ALARKO HOLDING A 3,33 3,34 ALBARAKA TURK A 1,73 1,75 ALARKO CARRIER A 31,5 31,7 ALCATEL LUCENT A 3,03 3,03 ALARKO G.YT.OR A 16,5 16,5 ALKIM KAGIT A 1,42 1,43 ALKIM ALK KMY A 8,12 8,14 ALTERNATIFBANK B 1,05 1,04 ALTINYIL MENS A 26 25,2 ALTINYAG KOM A 1,43 1,43 3,29 3,25 ANADOLU CAM A ANEL ELEKTRIK A 2 1,99 ANEL TELEKOM A 0,84 0,83 ANADOLU HAYAT A 3,66 3,61 ANADOLU SIGORT A 0,89 0,88 ARCELIK A 7,8 7,78 ARENA BILGIS A 2,28 2,28 ARMADA BIL.SIS.A 1,49 1,48 ARSAN TEKSTIL A 1,55 1,56 ASELSAN A 9,4 9,42 ASLAN CIMENTO A 67,5 68,5 ANADOLU ISUZU A 8,68 8,78 BANK ASYA A 1,82 1,84 ATAC INSAAT A 5,24 5,28 AKIN TEKSTIL A Technical Error: RIC Timed out 3,7 AVRASYA A 0,92 0,91 AVIVA SIGORTA B 9,38 9,38 AVOD GIDA TAR 2,93 2,9 AVRASYA PETROL B 2,39 2,4 ALTINYUNUS CES A 7,58 7,56 AYEN ENERJI A 1,34 1,35 AYGAZ A 9,32 9,32 BAGFAS A 170 169,5 BAK AMBALAJ SA A 2,54 2,55 BANVIT A 3,19 3,21 BOSCH FREN SIS A 142 143 BIM BIR.MAGAZR A 59,5 59 BIZIM TOPTAN A 21,95 22 BESIKTAS A.S. A 6,52 6,54 BILICI YATIRIM A 2,1 2,09 BIMEKS BILGI A 2,35 2,37 BOLU CIMENTO A 1,43 1,44 BOSSA TICARET A 2,16 2,18 BOYNER MAGAZA A 2,74 2,76 BRISA A 150,5 152 BIRKO BIRLESIK A 0,49 0,49 BIRLIK MENSUCA A 0,59 0,59 BOROVA YAPI EN A 1,99 1,78 BORUSAN MANN. A 22,7 22,9 BORUSAN YAT.PA A 9,32 9,52 BSH EV ALET. B 94 94,25 SEE N/A 0 BATISOKE CIMEN A 1,36 1,36 BATICIM CIMENT A 6,06 6,04 BURSA CIMENTO A 4,61 4,56 BURCELIK A 9,44 9,6 BURCELIK VANA B 4,82 4,87 CARREFOURSA A B 14,2 13,75 CARREFOURSA B B 16,15 16,1 COCA COLA A 23,3 22,85 CELIK HALAT A 3,55 3,58 CEMAS DOKUM A 1,41 1,42 CEMTAS CELIK A 1,33 1,33 CEYLAN GIYIM C 4,99 4,9 CIMSA A 8,86 8,86 CELEBI HAVA A 19,8 19,85 CIMBETON A 48,6 49 CIMENTAS B 6,56 6,42 COMPONENTA DO A 6,26 6,3 CREDITWEST FAK A 3,07 3,07 DAGI GIYIM A 5,14 5,14 DENIZLI CAM A 10,3 10,35 DENIZBANK A.S B 12,8 12,7 DENTAS AMBALAJ A 1,57 1,56 DERIMOD B 3,73 3,67 DESA DERI A 0,93 0,93 DESPEC BILGSYR A 4,72 4,71 DEVA HOLDING A 2 2,01 DATAGATE BIL.M B 2,47 2,49 DOGUS GMYO A 1,67 1,69 DOGAN GAZETE A 1,67 1,67 DITAS DOGAN B 2,9 2,9 DEMISAS DOKUM A 1,3 1,3 DOGUS OTOMOTIV A 4,02 4,06 DOGAN BURDA B 3,93 3,92 DO&CO RESTA A 69,25 69 DOGUSAN BORU A 1,82 1,77 DOGAN HOLDING A 0,66 0,65 DURAN DOGAN B A 1,82 1,82 DOGAN YAYIN. A 0,64 0,63 DYO BOYA FAB. A 1,06 1,07 ECZACIBASI ILA A 1,85 1,86 ECZACIBASI YAP A 2,86 2,88 ECZACIBASI YA A 4,69 4,7 EDIP GMENKUL A 1,32 1,3 EGELI YATI HLD A 0,95 0,95 EGELI & CO YO. A 0,94 0,95 EGE ENDUSTRI A 54,25 55 EGE GUBRE A 83,25 84 EGE PROFIL B 6,16 6,16 EGE SERAMIK A 1,68 1,7 EMLAK KONUTGYO A 2,19 2,21 EKIZ YAG VE B 2,87 2,86 EMEK ELEKTR EN A 0,68 0,67 EMINIS AMBALAJ B 4,34 4,32 ENKA INSAAT. A 4,9 4,93 ERBOSAN ERCIYA A 20,05 20,1 EREGLI DEMIR A 3,86 3,9 ERICOM TEL B 4,54 4,5 ERSU MEY GIDA A 0,89 0,89 ESCORT TEKNO.A 7,68 7,7 EURO YATI MEN A 0,87 0,87 FENERBAHCE A.S A 41,1 40,7 FENIS ALUMINYU A 1,46 1,46 FINANS FIN.KIR A 3,83 3,84 FINANSBANK A 4,06 4,07 FM IZMIT PIS A 16,65 16,8 FON FINAN KIR A 1,56 1,57 FRIGO PAK GIDA B 0,98 0,95 FORD OTOSAN A 17,05 17,1 FAVORI DIN.YE. A 0,94 0,94 T. GARANTI BNK A 6,58 6,64 GARANTI FAKT. B 4,21 4,2 GEDIK YAT.MEN A 1,92 1,9 GENTAS A 1,61 1,6 GERSAN ELEKTRI A 1,9 1,88 GLOBAL MENKUL A 0,93 0,92 GLOBAL YATI H A 1,1 1,09 GENTRA LOJ 3,66 3,53 GOLDAS KUYUMCU A 0,58 0,59 GOLTAS CIMENTO A 55,5 55,5 GOODYEAR A 52 52,25 GOZDE GIRISIM 3,61 3,64 GSD DENIZ A 0,93 0,94 GSD HOLDING A 0,63 0,62 GALATASARA A.S A 173 175 GUBRE FABRIKAL A 11,45 11,55 GUNES SIGORTA A 1,99 2 HALK BANKASI A 11,9 12 HATAY TEKSTIL A 5,7 5,74 HEDEF MALI B 1,19 1,19 HEKTAS A 1,35 1,35 HURRIYET GAZET A 0,91 0,9 HAZNEDAR REFR.B 3,64 3,61 IDAS IST.DOSEM A 0,66 0,66 IDEALIST GMYO A 3,12 3,06 IHLAS EV ALET. A 0,76 0,76 IHLAS GAZETE A 1,6 1,61 IHLAS HOLDING A 0,9 0,9 IHLAS MADEN A 3,33 3,33 IHLAS YAYIN H. A 0,83 0,83 INDEKS BILGI. A 2,64 2,64 INFO MEN.KI.YO A 1,48 1,44 INTEMA A 12,1 12,2 IPEK DOGAL A 2,54 2,41 T. ISBANK(C) A 3,94 3,97 IS FINANSA KIR A 1,19 1,18 IS GIRISIM A 2,13 2,13 IS G MENKUL YO A 1,19 1,19 IS YATIRIM MN. A 1,53 1,53 ISIKLAR YA HLD A 0,83 0,84 ITTIFAK HOLD A 5,04 5,1 IZMIR DEMI CEL A 3,83 3,82 IZOCAM A 47,1 47,5 KAPLAMIN AMBA.A 14,45 14,55 KAREL ELEKTRON A 3,04 2,97 KARKIM SONDAJ A 6 5,96 KARSAN OTOMOTI A 1,18 1,18 KARTONSAN A 202 203,5 KATMERCILER A 3,4 3,39 KOC HOLDING A 7,14 7,16 KEREVITAS GIDA A 49,25 49,5 KILER GIDA A 3,15 3,15 TESCO KIPA KIT A 7,24 7,2 KELEBEK MOBILY B 0,89 0,88 KILER GMYO A 2,97 3 KLIMASAN A 2,6 2,62 TUR.KALKINMA B 6,18 6,18 KONFRUT GIDA A 10,75 10,8 KONYA CIMENTO A 315 316 KORDSA A 3,94 3,94 KOZA MADENCILI A 2,54 2,48 KOZA ALTIN ISL A 32,5 32,5 KARDEMIR (A) A 1,17 1,17 KARDEMIR (B) A 1,56 1,55 KARDEMIR (D) A 0,85 0,85 KRON TELEKOM B 2,81 2,81 KRISTAL KOLA A 0,8 0,8 KARSU TEKSTIL A 1,87 1,87 KUTAHYA PORSEL A 2,42 2,45 LATEK LOJISTIK A 1,65 1,67 LINK BILGI. B 4,32 4,36 LOKMA HEKIM.A 2,65 2,67 LOGO YAZILIM A 1,68 1,68 LUKS KADIFE B 2,95 2,96 MARMARIS ALTIN A 16,9 17 MAKINA TAKIM A 0,84 0,84 MANGO GIDA A 1,67 1,66 MARTI OTEL A 0,76 0,76 MATAS MATBAA 2,54 2,55 MENSA MENSUCAT A 0,52 0,52 MENSA MENSUCAT A 0,51 0,52 MEPET METRO A 3,1 3,11 MERKO GIDA A 1,03 1,03 METRO ALTIN 1,55 1,55 METRO TIC. MAL A 0,97 0,97 METEMTUR B 1,01 1,01 MIGROS TICARET A 15,15 15,25 MILPA A 1,25 1,25 MENDERES TEKS A 1,11 1,08 MARDIN CIMENTO A 6,3 6,26 MARTI GYO A 0,68 0,67 MARSHALL BOYA A 70 70,75 MERT GIDA GIY.A 1,26 1,27 ISIKLAR ENE YAPI 0,77 0,78 MUTLU AKU A 4,51 4,55 NETAS TELEKOM A 130,5 131,5 NET HOLDING A 1,67 1,65 NET TURIZM A 0,72 0,72 NUROL G.MENKUL A 7,02 7,02 NUH CIMENTO SA A 10,7 10,75 OLMUKSA A 7,5 7,54 OTOKAR A 29,2 29,4 OZBAL CELIK A 2,8 2,82 OZDERICI GMYO A 0,9 0,89 PARSAN A 2,54 2,53 PERA GMYO A 0,65 0,65 PENGUEN GIDA A 1,37 1,36 PETKIM A 2,17 2,18 PINAR ET VE UN A 6,16 6,14 PIMAS B 3,94 3,9 PINAR SU A 3,52 3,53 PLASTIKKART A 2,29 2,24 PINAR SUT A 18 17,65 PARK ELEK.URE A 4,12 4,14 OMV PETROL OFS 4,58 4,58 RAN LOJIST HIZ A 1,09 1,1 RAY SIGORTA B 1,14 1,14 RHEA GIRISIM A 2,02 2,05 REYSAS GMYO A 0,9 0,9 REYSAS TASIMA. A 0,95 0,95 SAF GM INSAAT 1,43 1,44 SABANCI HOLD A 7,08 7,04 SARAY A 5,08 5,06 SANKO PAZARLA A 4,02 4,05 SARKUYSAN A 4,2 4,21 ADVANSA SASA A 1,38 1,39 SEKER FIN.KIR. B 0,85 0,85 SELCUK ECZA DE A 1,72 1,71 SERVE KIRTASI.B 0,85 0,84 SILVERLINE EN. A 1,29 1,26 T.SISE CAM A 3,46 3,46 SEKERBANK A 1 1 SEKER PILIC A 1,68 1,68 SOKTAS TEKSTIL A 6,44 6,42 SINPAS GAYRIMN A 1,19 1,2 SONMEZ PAMUK B 2,99 3,12 SODA SAN A 3,35 3,36 SONMEZ FILAMEN A 4,44 4,67 TAT KONSERVECI A 2,25 2,25 TAV HAVALI.HDL A 8,38 8,36 T. TUBORG B 4,47 3,94 TURKCELL A 9,34 9,34 TEB A 1,56 1,57 TEKSTILBANK A 0,7 0,7 TEKART TURIZM A 0,99 0,99 TURK HAVA YOLL A 2,64 2,66 MONDI TIRE A 1,06 1,06 TEKFEN HOLDING A 5,8 5,8 TOFAS OTO FAB. A 7,64 7,64 TURCAS PETROL A 2,45 2,46 TORUNLAR GYO A 4,64 4,67 TRAKYA CAM A 2,79 2,77 TRANSTURK HOL A 1,03 1,04 TSKB GYO A 0,64 0,63 TURKIYE SINAI A 2,17 2,2 TRABZONSPOR A 15,1 15,1 TURK TELEKOM A 7,66 7,72 TURK TRAKTOR A 40,2 40,1 T. DEMIR DOKUM B 10,15 10,15 TUKAS GID SAN. A 0,97 0,98 TUPRAS A 46,3 46,6 USAS A 4,12 4,1 ULKER BISKUVI A 5,22 5,24 UNYE CIMENTO A 4,01 4,03 USAK SERAMIK A 3,22 3,27 UTOPYA TURIZM A 2,15 2,15 UYUM GIDA A 6,58 6,62 T.VAKIFLAR BNK A 3,03 3,07 VAKIF FIN KIR A 2,02 2,04 VAKKO TEKSTIL A 1,52 1,53 VESTEL BEY E. A 1,89 1,89 VESTEL A 2,1 2,1 VAKIF GAY.OR A 3,35 3,36 VIKING KAGIT A 1,07 1,07 YAPRAK SUT A 4,24 4,24 YATAS YATA A.S A 1,31 1,31 YAZICILAR HOL. A 12 11,95 YESIL GAYRIMENKU 1,28 1,28 YAPI KREDI B A 3,4 3,44 YAPI KREDI FIN.B 4,22 4,22 Y.KREDI KOR GY A 1,43 1,43 YKREDI SIG A 14,8 15 YUNSA A 3,71 3,71 ZORLU ENERJI A 1,58 1,58 Erken rezervasyonun sigortası Ergo’dan Jolly Tur’un 16 Ocak’ta başlayan yurtdışı erken rezervasyon kampanyasıyla 200 Avro’ya kadar indirim sağlarken Ergo sigorta ile de tatili güvence altına alıyor. Yurtdışında tatil yapmayı planlayan müşteri, en fazla 15 Avro vererek sigorta yaptırdığında son ana kadar kadar seyahatini iptal ettirebilecek ya da tarihini değiştirebilecek. Trafik kazalarındaki tedavilerin sigorta yerine SGK’den karşılanmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldı Trafikte yeni dönem Plaka yeterli olacak Genel Sağlık Sigortalı kazazedeler için trafik kazası geçirilen araç plaka bilgisi yeterli olacak. GSS’li olmayanlar içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenecek. meydana gelen kazalar nedeniyle ilgili sigorta şirketlerinden ve güvence hesabından tahsil edilen tutarlarda herhangi bir iade yapılmayacak. Vatan Bilgisayar 2700 kişiye iş imkânı sunacak Ekonomi Servisi Vatan Bilgisayar müşterilere daha yakın olmak için bu yıl mağazalaşma atağına geçiyor. Firma 2012 içinde 55 yeni mağaza açarak faaliyet gösterdiği il sayısını 50’ye çıkaracak. Vatan 55 yeni mağaza ile 2700 kişiyi de işe alacak. Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl satışlarda yüzde 36 büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek “2012’de ‘Haftada bir, ayda dört mağaza’ sloganıyla yola çıktık. Yıl sonuna kadar çalışan sayımızı 5000’e çıkaracağız” dedi. Sosyal projeleri de önemsediklerini anlatan Vatan, şirket olarak, bu yıl 50 bin müşteriye ücretsiz bilgisayar eğitimi vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Vatan, Vatan Bilgisayar’ın, 2011’de 1 milyon 900 bin kişiye ulaşan Vatan Card sayısını bu yıl 4 milyona ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek kart sahiplerinin yılda ortalama 6 kez alışveriş yaptıklarını ifade etti. Vatan Bilgisayar’ın arkasında holding olmadığı için kâr yaparak büyümek zorunda olduğunu aktaran Vatan, çalışanlarına yarı fiyatına konut edindirme projelerinin de bulunduğunu, bu alandaki çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İade yapılmayacak Bu tarihten önce Torba Yasa ile yürürlüğe giren trafik kazalarında zarar görenlerin tedavi giderlerinin “Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” yerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeler yapılarak son noktaya gelindi. SGK Başkanı Fatih Acar imzasıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan trafik kazası tarifine uyan ve ülke sınırları dahilinde meydana gelen trafik kazaları sonrasındaki tedavi giderlerinin karşılanmasıyla ilgili bir genelge yayımlandı. Uygulama başlamadan önceki dönemde özellikle kusursuz yaralanmalarda, kazazedenin her türlü tedavisi Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçe limitleri dahilinde ki bu yıl 200 bin lira idi karşılanıyordu. Hatta sakatlık ve ölüm halinde de zararın tazmini söz konusu idi. Sektör temsilcilerinin dikkat çektiği kusursuz kazazadenin, sistemin öngördüğünden fazla çıkan tedavi giderleri konusunda hakkını nasıl arayacağına dair bilginin olmadığı sistem şöyle işleyecek: ☛ GSS olmayanların sadece Türkiye’de meydana gelen kazalardaki tedavileri karşılanacak. ☛ Trafik kazasının olduğu tarihe ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25 Şubat 2011’den itibaren kurumla sözleşmeli/protokollü üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hüküm ve ekleri esas alınarak kurumca karşılanacak. ☛ Genel sağlık sigortalı kazazedeler için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan birinin plaka bilgisi yeterli olacak. SEKTÖRDEN Axa 1.9 milyar lira ile lider Axa Sigorta, 2011’de 2 milyar TL’ye ulaşan prim üretimi gerçekleştirdi. Şirket dört yıldır hayat dışı branşlarda prim üretimi, pazar payı ve poliçe sayısıyla birinci oluyor. Geçen yıl aynı dönemde 1.518.548.455 liralık üretim yapan şirket, yüzde 31.6’lık büyüme oranıyla pazar payını 1.1 arttırdı ve yüzde 13.8 pazar payı elde etti. Uygulamadan önce zararlar “Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” kapsamında, 200 bin liraya kadar tazmin ediliyordu. TANAP 2013’TE HAYATA GEÇİYOR Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalar tamamlandıktan sonra, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ndeki (TANAP) yüzde 80’lik paylarından Azerbaycan’daki uluslararası enerji şirketlerine hisse satabileceklerini açıkladı. Abdullayev, TANAP’ın 2013’de hayata geçirilmesini ve 2017’de devreye alınmasını planladıklarını söyledi. Özel hastaneye sınırlı ödeme ☛ Kurumla sözleşmeli olmayan kurumca yapılacak bedelden düşülesağlık hizmet sunucularınca verilen tra rek ödenecek. ☛ Gördüğü tedavi bedelini kendifik kazalarına bağlı sağlık hizmeti giderleri SUT hüküm ve ekleri esas alı leri ödeyen kişilerin tedavi giderleri SUT hüküm ve ekleri esas alınanarak ödenecek. rak kurumca karşılanacak. ☛ Mükerrer ödemeKanun ☛ Trafik kazalarına leri önlemek amabağlı tıbbi malzeme, cıyla sağlık hizyayımlanmadan önce ilaç, yol, gündelik ve meti sunucuları meydana gelen kazalar da refakatçi giderlerini kaza tespit tutanaunutulmadı. kendileri karşılayan kiğıyla birlikte trafik şilerin bu giderleri şahıs kazası sağlık giderlerine ait bedelleri sigorta şirketlerinden ve ödemeleri ve optik provizyonu ve ya tedaviyi gören kişilerden tahsil et MEDULA eczane provizyonu üzemediğine veya kısmen tahsil ettiğine rinden ilgili kurum mevzuatı doğrultusunda SUT hüküm ve ekleri esas alıdair belgeyi ibraz edecek. ☛ Kısmi olarak tahsil edilen bedeller narak kurumca karşılanacak. Vergi düzenlemesi şart Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı, “Vergisel belirsizliklerin giderilmesi halinde vakıf ve sandıkların fonlarının bireysel emekliliğe devri hızlanacak” dedi. Adalı, 2007’de vakıf ve sandıkların fonlarının bireysel emekliliğe devredilerek; üyelerinin, sistem içinde emeklilik süreçlerini sürdürmelerine dönük düzenleme yapıldığını hatırlattı. Adalı, düzenleme ile devir için tanınan sürenin haziranda son bulacağını da söyledi. Fiba’dan enerjiye 1 milyar Avro Ekonomi Servisi Fiba Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Özyeğin, 2015 yılına kadar enerji sektörüne 1 milyar Avro yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Özyeğin, Fiba Enerji’nin hedefleriyle ilgili düzenlediği toplantıda 2007’de 125 milyon lira özkaynakla başladıkları yatırımlarının bugün itibarıyla rüzgâr enerjisinde 450 milyon liraya yaklaştığını kaydetti. Şu anda rüzgârda 87.5 megavat kurulu güçleri bulunduğunu, 6 ayda kurulu gücü 150 megavata çıkaracaklarını belirten Özyeğin, lisansını aldıkları 225 megavatlık rüzgâr santralının da kısa sürede inşasına başlanacağını bildirdi. Özyeğin şu bilgileri verdi: “Hedefimiz 2013 yılı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün 400 megavatın altında olmaması. Jeotermal, güneş, hidroelektrik, termik santral noktasında da tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden biri olmak istiyoruz. Enerji yatırımı uzun süreç alıyor. Bu alanda ilerlemeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 1000 megavatın üzerine çıkmak. Yurtdışında da 23 ülkede arazi alımı ve finansman çalışmaları yapıyoruz” dedi. BES hamle yapacak Yeni düzenlemelerle hamle yapması beklenen bireysel emeklilik sisteminden çıkış zorlaşacak Acentenin ekmeği aslanın ağzında Mete Uğurlu Tüm Sigortacılık Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Derneği (TÜSİAR) Genel Başkanı Neşe Demirağ, sigorta acentelerini zor günlerin beklediğini ve ekmeklerinin yavaş yavaş ellerinden alındığıAnadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu, Binı dile getirdi. Acentelerin 5684 sayıreysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) tasarrufları teşvik edecek lı yasa ile TOBB bünyesinde örgütlenerek bir çatı altında toplandığını ve ve sistemin büyümesini sağlayacak yeni yasal düzenlemelerin yılın ilkyarısında yasalaşmasını beklediklerini, yeni düzenle TOBB’a aidat ödediğini hatırlatan Demeler ile sistemden çıkışın zorlaşacağını ancak doğrudan ver mirağ, acentelerin ekmeklerinin yavaş yavaş bankalar, otomobil firmaları, gi teşviki ile fon birikiminde artış sağlanacağını söyledi. Türk Telekom ve kooperatifler tarafınUğurlu, yeni düzenlemeler içerisinde BES’e yönelik düdan ‘haksız rekabetle’ ellerinden alınzenlemelerin de yer alacağını belirterek, “BES’te özellikle ‘doğdığını ileri sürdü. “Haksız rekabetle rudan vergi teşviki’ ile bir yapısal dönüşümden bahsediyoTürkiye’de sigortacılık sektörü ve ruz. Yasalaşırsa sigorta ve BES’in daha etkin çalışması, müşprofesyonel hizmet veren eğitimteriye daha kolay ulaşması, kamu tarafından daha üst düzeyde li sigorta acentelerine yapılan desteklenmesi beraberinde gelecek. Ayrıca halihazırdaki oranhaksızlıkların vebalini kim ödeların çok daha üzerinde büyüme oranları görebiliriz” dedi. yecek” diye soran Demirağ, Yeni düzenleme ile BES’te vergi teşvikinin katılımcıya geri dönmesi yetkililerden bu haksız reyerine bireysel emeklilik hesabı içinde, bu hesapta biriken vergi avantakabete ‘dur’ deniljını devletin belirleyeceği kurallara göre hak etmeye başlaması planlanıyor. mesini istedi. Allianz’dan yarışma Allianz, faaliyet gösterdiği ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkede, Allianz Futbol Dünya Turu projesi ile tüm sporseverlerin katılabileceği bir yarışma düzenliyor. Yarışmanın ilk etabı 6 29 Şubat arasında Facebook’ta Allianz Futbol Akademi adıyla düzenlenecek. Sorulara en çok doğru cevabı en kısa sürede veren 256 kişi 2. etaba katılmaya hak kazanacak. Hisse Adı Önceki Kapanış En En Değişim Ağrılıklı İ ş l e m Düşük Yüksek Kapanış % Ort. Fiy. Hacmi Hisse Adı Önceki Kapanış En En Değişim Ağrılıklı İ ş l e m Düşük Yüksek Kapanış % Ort. Fiy. Hacmi 10.80 2.81 2.67 2.96 0.84 1.66 2.55 0.52 0.52 1.27 1.01 1.55 3.11 89.50 1.10 5.06 1.26 4.67 3.12 0.85 1.04 4.10 2.15 4.22 4.24 11.25 2.88 2.70 3.05 0.88 1.77 2.61 0.53 0.53 1.40 1.05 1.65 3.23 92.00 1.12 5.24 1.29 5.15 3.42 0.87 1.06 4.39 2.24 4.29 4.33 11.20 2.83 2.68 2.98 0.87 1.77 2.60 0.53 0.52 1.36 1.04 1.61 3.13 90.00 1.12 5.22 1.28 4.96 3.28 0.85 1.05 4.16 2.17 4.28 4.28 4.19 0.71 1.13 1.02 3.57 5.99 2.36 3.92 7.94 2.97 3.87 0.97 1.12 2.75 2.76 0.78 11.71 9.70 1.94 0.97 0.93 1.42 0.94 11.09 1,368,339 2.84 535,793 2.68 2,015,349 3.00 264,798 0.86 1,676,167 1.73 3,390,591 2.58 1,574,286 0.52 335,999 0.52 351,961 1.3613,363,508 1.03 961,090 1.62 1,168,151 3.15 2,545,781 89.95 27,974 1.11 946,744 5.13 2,834,575 1.28 2,881,870 4.9312,019,735 3.29 4,997,040 0.86 141,631 1.05 510,638 4.27 5,394,136 2.19 4,562,824 4.26 31,646 4.28 530,703 KISA... KISA... Elektrik piyasası sıkıntılı : Serbest piyasada işlem gören elektrik fiyatları doğalgaz santrallerindeki kısıntılardan dolayı normal günlerde 1016 kuruş aralığındayken 20 TL gibi yüksek rakamlara çıktı. Elektrik Üreticileri Derneği Müdürü Obahan Obaoğlu’ya göre, doğalgazdan elektrik üreten birçok şirket müşterilerine elektrik temin edemediklerinden dolayı zor durumda kaldı. Deutsche Bank; Türk tahvili al: Deutsche Bank, Türkiye’nin döviz cinsi tahvilleri için “ağırlık artır” tavsiyesini koruduğunu açıkladı. Banka küresel piyasalarda artan likiditenin gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarını desteklediğini belirterek, Türkiye, Rusya, Polonya, Romanya, Kolombiya, Peru ve Endonezya için “ağırlık artır” tavsiyesi yaptı. MERKEZ BANKASI KURLARI 14 ŞUBAT 2012 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1.7464 1.7586 1.8684 1.9006 0.31150 0.31397 2.3157 2.3320 2.7596 2.7801 1.9104 1.9285 0.26149 0.26500 1.7446 1.7657 6.1542 6.4252 0.30492 0.30790 0.46387 0.47173 2.2374 2.2692 2. ULUSAL PAZAR A.V.O.D. GIDA VE TARIM 2.93 ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET 5.28 ALTINYUNUS ÇEŞME 7.58 ARMADA BİLGİSAYAR 1.49 ASLAN ÇİMENTO 67.50 ATAÇ İNŞAAT 5.24 AVRASYA PETROL VE TUR. 2.39 BİLİCİ YATIRIM 2.10 BİRKO MENSUCAT 0.49 BİRLİK MENSUCAT 0.59 BİSAŞ TEKSTİL 1.07 CEYLAN YATIRIM HOLDİNG 4.99 DAGİ GİYİM 5.14 DATAGATE BİLGİSAYAR 2.47 DESPEC BİLGİSAYAR 4.72 DOĞAN BURDA 3.93 DOĞUSAN 1.82 EGE PROFİL 6.16 EGELİ&CO YATIRIM HOLDİNG 0.95 EKİZ YAĞ SANAYİİ 2.87 EMİNİŞ AMBALAJ 4.34 ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON4.54 EURO YAT.MEN.DEĞ. 0.87 FON FİN.KİR. 1.56 GARANTİ FAKTORİNG 4.21 GEDİK Y. MEN. DEĞ. 1.92 GENTRA LOJİSTİK 3.66 GLOBAL MEN. DEĞ. 0.93 GÜLER YAT. HOLDİNG 0.97 HATAY TEKSTİL 5.70 HAZNEDAR REFRAKTER 3.64 HEDEF MALİ YAT. 1.19 İHLAS MADENCİLİK 3.33 İNFO YATIRIM 2.72 KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI6.00 KATMERCİLER EKİPMAN 3.40 KELEBEK MOBİLYA 0.89 2.90 5.32 7.56 1.48 68.50 5.28 2.40 2.09 0.49 0.59 1.07 4.90 5.14 2.49 4.71 3.92 1.77 6.16 0.95 2.86 4.32 4.50 0.87 1.57 4.20 1.90 3.53 0.92 0.88 5.74 3.61 1.19 3.33 2.64 5.96 3.39 0.88 2.96 5.40 7.76 1.55 71.50 5.58 2.45 2.18 0.50 0.61 1.11 5.09 5.38 2.57 4.80 3.99 1.92 6.48 0.99 2.94 4.41 4.61 0.89 1.60 4.25 1.91 3.83 0.97 0.98 6.30 3.71 1.24 3.49 2.73 6.62 3.46 0.90 2.92 5.40 7.70 1.53 69.00 5.36 2.43 2.18 0.49 0.60 1.10 4.90 5.38 2.54 4.80 3.96 1.89 6.32 0.97 2.90 4.37 4.54 0.89 1.59 4.25 1.91 3.54 0.96 0.88 6.20 3.68 1.20 3.36 2.64 6.32 3.42 0.90 0.34 2.27 1.58 2.68 2.22 2.29 1.67 3.81 1.69 2.80 1.80 4.67 2.83 1.69 0.76 3.85 2.60 2.11 1.05 0.69 2.30 1.92 0.95 0.52 3.28 3.23 9.28 8.77 1.10 0.84 0.90 2.94 5.33 0.59 1.12 2.92 2,053,260 5.35 372,017 7.68 142,676 1.51 640,975 69.9719,608,855 5.45 1,068,620 2.43 354,464 2.13 969,109 0.50 224,898 0.60 105,527 1.09 327,102 4.95 60,835 5.22 2,900,721 2.54 682,716 4.77 263,040 3.95 254,391 1.86 2,387,978 6.31 625,939 0.97 1,686,217 2.90 418,252 4.37 59,129 4.56 226,874 0.88 811,922 1.58 340,541 4.24 46,807 1.90 19,293 3.63 5,453,455 0.95 438,272 0.91 1,375,549 6.06 9,686,524 3.68 201,827 1.21 361,480 3.40 5,320,611 2.68 5,674,976 6.30 3,586,148 3.42 350,366 0.89 35,198 KONFRUT GIDA 10.75 KRON TELEKOMÜNİKASYON 2.81 LOKMAN HEKİM 2.65 LÜKS KADİFE 2.95 MAKİNA TAKIM 0.84 MANGO GIDA 1.67 MATAŞ MATBAACILIK 2.54 MENSA 0.51 MENSA(OYDAN YOKSUN) 0.52 MERT GIDA 1.26 METEMTUR OTELCİLİK 1.01 METRO ALTIN 1.55 METRO PETROL VE TESİSLERİ3.10 PETROKENT TURİZM 89.00 RAN LOJİSTİK 1.09 SARAY MATBAACILIK 5.08 SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 1.29 SÖNMEZ FİLAMENT 4.44 SÖNMEZ PAMUKLU 2.99 ŞEKER FİN. KİR. 0.85 TRANSTÜRK HOLD. 1.03 USAŞ 4.12 UTOPYA TURİZM 2.15 YAPI KREDİ FİN. KİR. 4.22 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. 4.24 DÖVİZ CİNSİ ALIŞ SATIŞ 1 ABD DOLARI 1.7476 1.7560 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8770 1.8893 1 DANİMARKA KRONU 0.31172 0.31325 1 EURO 2.3173 2.3285 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.7615 2.7759 1 İSVİÇRE FRANGI 1.9133 1.9256 1 İSVEÇ KRONU 0.26167 0.26439 1 KANADA DOLARI 1.7511 1.7590 1 KUVEYT DİNARI 6.2479 6.3302 1 NORVEÇ KRONU 0.30513 0.30719 1 S. ARABİSTAN RİYALİ 0.46738 0.46822 100 JAPON YENİ 2.2457 2.2606 0.9983 Kanada Doları 5.7163 Norveç Kronu 3.7504 Suudi Arabistan Riyali 1 Avro: 1.3260 ABD Doları 1 İng. S: 1.5808 ABD Doları 1 Kuveyt D.: 3.6049 ABD Doları SERBEST PİYASA ALIŞ SATIŞ ABD Doları 1.7610 1.7640 Avro 2.3280 2.3320 İngiliz Sterlini 2.7600 2.8100 İsviçre Frangı 1.9100 1.9400 24 Ayar Altın 97.10 97.45 Cum. Altını 656.00 659.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog