Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

27 ARALIK 2012 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 ılın son yazısı ile birlikteyiz. Çok ayrıntılı Y ve kapsamlı düzenlemeleri itibarıyla ortaklara dağıtılmış kâr payı sayılır. Yapılan ödemenin brütleştirilip aralık ayına ilişkin muhtasar barındıran dönem sonu beyannameyle yüzde işlemlerine ilişkin tespitlerle 15 oranında hesaplanan 2012’yi tamamlayacağız. kâr dağıtım stopajının Öncelikle sabit kıymet ödenmesi gerekli. Ancak amortismanları konusunda ortak veya ilişkili kişiye gerekli işlemler mutlaka dağıtılan kur farklarının kâr yapılmalı. 31 Aralık tarihi payı dağıtımı kapsamında itibarıyla kayıt ve tescili değerlendirilmediği yapılan motorlu araçlar için unutulmamalı. amortisman ayrılabileceği Transfer fiyatlandırması unutulmamalı. Binek açısından da benzer otomobillerde dikkat edilecek çalışma en geç 23 Ocak’a unsurlar var. İşi bu tür araçları kişilerden temin ederek kullandığı kadar yapılmalı. Öncelikle, dönem işletmek veya kiralamak olanlar tam içinde ortaklar ve ortaklarla ilişkili amortisman ayırabilir. Bunun dışındakiler borçları tespit edecek, bu borçların miktarı hesap dönemi başındaki kişilerle yapılan ticaretin ve borç para kıst amortisman ayırmak zorunda. Bu alışverişinin tespit edilmesi gerekiyor. uygulamada otomobilin aktife alındığı ay, sermayenin 3 katını aşıyorsa, o işletme örtülü sermaye kullanmış olacak. Bu işlemler emsallere uygunluk ilkesine tam ay sayılıyor. Yapılması gereken ikinci çalışma ise göre tespit edilen fiyat veya bedellere Amortisman oranları her bir sektör ortak veya ilişkili kişilerden yapılan uygun olmalı. Başka bir deyişle piyasa itibarıyla Maliye Bakanlığı tarafından borçlar için herhangi bir faiz, kur farkı, rayici dikkate alınmalı. Eğer uygulanan Vergi Usul Genel Tebliğleri ile ilan fiyatlarda bariz bir farklılık varsa, transfer ediliyor. Azalan bakiyeler yöntemine göre vade farkı vb. ödenip ödenmediğinin fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç amortisman uygulanıyorsa yüzde 50’yi tespitidir. Bu türden bir gider kaydı dağıtılmış demektir. geçmemek üzere, normal amortisman varsa, örtülü sermayeye isabet eden Burada da ortak veya ortakla ilişkili oranının 2 katı dikkate alınmalı. kısmının kanunen kabul edilmeyen kişiye transfer fiyatlandırması yoluyla Daha önce de sizlerle paylaşmıştık. giderlere alınması gerekir. dağıtılan kazançlar, hesap döneminin Aslında, örtülü sermaye ve transfer Ayrıca, ortak veya ilişkili kişiye son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç ödenen yabancı kaynak kullanım sayılıyor. Bu tutarlar üzerinden gerçek dağıtımı işlemleri, tam anlamıyla birer giderleri hesap döneminin son günü kişi ortak veya ortakla dönem sonu işlemi. ilişkili kişi için kâr dağıtım Bu konularda daha stopajının yapılması önemli. sonra herhangi Transfer fiyatlandırması bir vergisel eleştiri yoluyla örtülü olarak yaşamamak için dağıtılan kazanç tutarı gerekli çalışmalar Bir yıllık SSK emeklisiyim. brütleştirilerek Aralık ve düzeltmeler, 8500 gün prim ödedim maaşım 2012 dönemi muhtasar en geç 23 Ocak 900 lira. Hesaplamada yanlışlık beyannamesi ile beyan 2013 tarihi itibarıyla SORU CEVAP yapılmış mıdır? Yalçın Çelik edilecek ve yüzde 15 yapılmalı. Sorularınız için malicozuTespiti zor. Yüksek ücretli gelir vergisi stopajı Örtülü sermaye m6ismmmo.org.tr adresine çalışmış iseniz yanlışlık vardır. ödenecek. açısından, mail atabilirsiniz. Tüm sorular Asgari ücret veya bunun biraz İşte hatırlatmalar bu kurumlar vergisi eposta ile tek tek üzerinde ise doğrudur. cevaplanacaktır. kadar! Gelen yılınız, mükellefleri, giden yılınızı aratmasın… dönem sonunda, Hepinize mutlu yıllar… ortak veya ilişkili İş Güvenliği Yasası ne getirecek? 1 Ocak tarihi yaklaştıkça 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili tartışmalar da büyüyor. Öyle görünüyor ki yasa ertelenmeyecek. Birçok işletmede yeni yasanın getirdiği belirsizlikten kaynaklanan bir tedirginlik ve endişe var. Yasa, proaktif bir yaklaşımla üç önemli hususu öne çıkarıyor; 1 Tüm işyerlerinde Risk Değerlendirmesi yaptırılması, 2 Etkili bir kontrol ve denetim sistemi kurulması, 3 Eğitim. Bu çerçevede yapılacaklar da ana başlıklarıyla belli: İşverenler mutlaka işyerleri için bir Risk Değerlendirmesi yapmalı. İşverenler mutlaka Acil Eylem Planı yapmalı. Tüm çalışanlara mutlaka iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeli. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmeli. İlkyardımcı Belgesi ve Yangın Eğitimi aldırılmalı. 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmalı. Çalışan Temsilcisi atanmalı ya da seçilmeli. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmalı ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alınmalı. Dönem Sonu Hatırlatmaları – III Müstahak Değiliz!.. İşte bir yıl daha geçti gitti ömrümüzden... Lanetli bir yıldı... Tıpkı önceki, ondan önceki, daha da öncekiler gibi... O yılları her düşündüğümde, aynı sözcüklere saplanıp kalırım: Hayatımızdan çalınan yıllar!.. Koparılıp alınan, zehredilen yıllar olarak da okuyabilirsiniz... Bir şen kahkahaya hasret kalınan, insanların giderek yalnızlaştığı, giderek düşmanlaştığı, ölümüne yabancılaştığı yıllar olarak da... Geriliğin, yılışıklığın, geçmişi inkârın, yanaşmalığın, yalancılığın, boyun eğmenin, adam satmanın, dönekliğin erdem sayılarak baş köşelerde ağırlandığı, dik durmanın, gerçekleri haykırmanın, gururun, onurun, haysiyetin beş para etmediği, en ağır şekilde cezalandırıldığı bir karanlık kâbus dönemi olarak da adlandırabilirsiniz... “Acaba hak ettik mi?” diye sorabilirsiniz de!.. HHH Hak ettik mi gerçekten?.. Bu güzelim ve kahredici ve dibine dek mutsuz ve iflah olmaz kamplara bölünmüş ülkenin insanları olarak bizler, hangi günahlara savrulduk, hangi tiranlara tapındık da böylesine bir “haysiyetsizlik cehenneminde” kavruluyoruz?.. Halkının esenliği, yurdunun bağımsızlığı için ölümlere gidenlerin ardından sessiz kaldık... Tıpkı gerçekleri bağıra bağıra anlatan, gözlerimize çekilmiş “mili” parçalayıp atmak için ölümüne savaş veren kahramanlar toplama kamplarına tıkılırken, korkuyla gözlerimizi daha da sımsıkı kapattığımız gibi... Onlar, içeride rehin tutulanlar, 2012 sonu itibarıyla o zindanlarda üçüncü, dördüncü, beşinci yıllarını tamamladılar, ama asla teslim olmadılar. Aksine her geçen gün bir öncesinden daha dik, daha soylu, daha yiğit durdular... Ya dışarıda rehin tutulanlar, üzerine ölü toprağı serpilmiş bizler ne yaptık?.. Korktuk, sindik, saklandık... Telefonda bile konuşmaktan ürker olduk... Etraf iyice duysun, bilsin diye artık haberleri bile izlemediğini yüksek sesle ilan edenlerimiz de oldu maalesef... Ezildik, büküldük, aşağılandık, hakaretlere uğradık ve sustuk ne yazık ki... Müstahak mıydık?.. HHH Ama yine de çok şanslıydık!.. Çünkü bu ülkede “teslim olmamakta bütün mesele” şiarını haykıran, direnen, haklarını sonuna kadar savunan, içerideki gerçek aydınların, kahramanların niçin içeride olduğunu anlayan, suskunların, teslim olmuşların bile hakkını arayan, büyük şair Nâzım’ın dediği gibi “bir büyük insanlık” da vardı!.. Bu ülkenin aydınlık, yurtsever, yiğit insanları... Ve onlar 2012’nin 11 Mayıs’ında, 29 Ekim’inde, 10 Kasım’ında alanlara çıktılar... Ne biber gazı, ne polis copu, ne barikatlar durduramadı onları... 13 Aralık’ta Silivri zindanının önünde yine onlar vardı, tıpkı bugün de olacakları gibi... Gençler vardı; TGB’li, CHP’li, ODTÜ’lü gençler, asla teslim olmayan, olmayacak gençler... Tam 2 bin 700 küsuru hapishanelere doldurulan ama demokratik haklarını kullanmaktan milim geri adım atmayan o “büyük gençlik” vardı... İşte sırf bu nedenle, yalnızca onların varlığı sayesinde bizler de, sizler de “haysiyetsizlik cehennemimizden” arınıyoruz!.. Onlar bu lanetli yılı bir umut yılına çevirmeyi, gelmekte olan 2013’ü “güneşli günler göreceğiz çocuklar” dizelerine çevirmeyi başardılar... 23 Aralık’ta, bu ülkenin yüz akı sanatçılarıyla, “büyük buluşmayı” da onlar müthiş bir şölene çevirdi... Bölünmenin değil, birleşmenin ve güçlenmenin önünü de biliyorum onların gücü ve özverisi açacak... İşte bu yüzden; Yaşadıklarımız kader değil ve müstahak değiliz!.. 8500 GÜN PRİME 900 LİRA MAAŞ Ayağa Kalkış Eylemleri Perihan ERGUN ÇİZGİLİK KAMİL MASARACI kamilmasaracı@gmail.com dediler. HHH 23 Aralık da sabahıyla gecesiyle önemli ve ulusumuza yakışan bir gün oldu. O gün Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın Nakşi yobazlar tarafından Menemen’de katledilişinin (23 Kanunievvel 1930) 82. yılıydı. Devrim Şehidimizi, çetenin başı Derviş Mehmet önce kurşunlamış, sonra da başını kesip sopaya geçirmiş. Sokak sokak dolaşarak, “Şeriatı getireceğiz, memleketi bu gâvurlardan kurtaracağız” naralarıyla halkı sindirmiş. Kubilay’ı korunmak için yanına koşan bekçi Hasan’la Şevki efendiler de acımasızca yobaz kurşunlarıyla şehit edilmişler. Bu Cumhuriyet ve devrimlere karşıtlık konusunu İzmir’de küçük yaşlarımda gözyaşlarımla öğrenmiştim. Aile yakınımız Binbaşı Bahri Atasoy bölgenin garnizon komutanıydı. Yakınlarıyla erkânına ve dostlarına, olayı yaşayanlara Kubilay’ın katledilerek şehit edildiği günde onun ruhuna mevlit okutur ve sofra açardı. 34 yaşımdaki iç sızlatan o anmaları hâlâ aynı canlılıkta borçlulukla yaşarım. Kıymet bilir insanlarımız bu yıl çoğalarak Menemen’e koştu. Kubilay’ın Yıldıztepe’deki anıtı önünde onu saygı duruşuyla andı. HHH Aynı günün akşamı “Sanatçılar Girişimi” tarafından İstanbul’da Bostancı Gösteri Kültür Merkezi’nde AKP iktidarının sanata, sanatçıya, toplumun her kesimine uyguladığı baskılara karşı tepkiyle halka açık bir etkinlik yapıldı. Adını da “Reddediyoruz”, “Ferman Padişahın Ülke Bizimdir” sloganıyla belirtti. Gerçekten onlarca sanatçımızın şiirle, sözle, sazla, içtenlikle sundukları gösteriye koşan halkım salona sığdırılamadı. Orada bulunamasam da Ulusal TV’nin etkinliği baştan sona yayımlamasına teşekkür ederim, gitmiş kadar oldum. Ve işte sanatçının karşı duruşu budur dedim... Sevgili Ataol Behramoğlu’nu da “Sanatçılar Girişimi”ne öncülük ederek böyle değerli bir işlemi oluşturduğu için ona uzaktan da olsa sarılarak, tüm sanatçılarla birlikte yolunuz açık ve daim olsun diyerek kutluyorum. İktidarın ek kararnamelerle milli bayramlarımızın halkla birlikte kutlanmasını yasaklayan ve bunların yalnızca okullarda yapılabileceği duyurusuna tepkiyle 19 Mayıs 2012 günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız İstanbul’un Tünel meydanında toplanan yurttaşlarımızın yürüyüşüyle yapıldı. TGB’nin öncülüğünde Galatasaray’dan ve İstiklal Caddesi’nden geçerek Taksim yoluyla gençlerimizin, taşıdıkları Samsun’a çıkışın simgesi Bandırma Vapuru’nun maketiyle Dolmabahçe sahiline girmeleri, yasağı da aşarak, engel tanımadıklarını kanıtladılar. Bu yürüyüş anma ve kutlamaları yüz binleri aşarak yağmura, soğuğa karşın 29 Ekim’le 10 Kasım’da da sürdürüldü. Bu eylemler Âşık İhsanı’nin dizelerinde belirttiği gibi “Taban uyanıyor, taban!”, artık halkın susup oturması olanaksız. Uyandı ve ayağa kalktı... HHH 13 Aralık 2012 günlü düzmece Ergenekon davası savcısının mütalaasını vereceği haberi üzerine hukuksuzluğa tepkiyle yine on binler, Silivri kırsalında cezaevi yanındaki özel mahkeme alanını doldurup taşırdı. Bunu o gün ben de orada olduğumdan kendi gözlerimle gördüm. O günden 23 Aralık’a değin 10 gün içinde yurdun birçok kentinde ve ilçesinde ayağa kalkış toplantılarında; “Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Cumhuriyetimizi ABD’nin emrindeki AKP’ye karşı çıkarak koruyacağız” sloganlarıyla yürüyüş mitingleri yapıldı. Bunlardan biri de geçen hafta İP Öncü Kadınlar’ın Hatay’da, hükümetin engellemelerini aşarak Ulus Meydanı’nda çoğunluğu kendilerinin olduğu beş bin kişiyi aşan mitingiydi. Mitingde kadınlar “Biz barışın simgeleriyiz; NATO’ya, Patriotlara, Suriye ile savaşa hayır; Türkiye Suriye kardeştir, ABD kalleştir” sloganlarıyla Suriyeli hemcinslerine selam ve sevgilerini yolladılar. Aynı gün ve saatlerde Suriyeli kadınlar da Lazkiye’de toplandı. Onlar da yazdıkları pankartlarda “Suriye Türkiye kardeştir. Türk anaları evlatlarımızı birbirleriyle savaştırmaz” HARBİ SEMİH POROY HAYAT EPİK TİYATROSU MUSTAFA BİLGİN hetiyatrosu@mynet.com BULMACA SEDAT YAŞAYAN T.C. SİNCAN 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2012/1473 TAL. 1 Taşınmazın tapu kaydı, halihazır durumu, imar durumu: Ankara ili, Etimesgut ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 45567 Ada, 32 parselde kayıtlı, 98/2324 arsa paylı, 3. kat 19 bağımsız bölüm No’lu mesken vasıflı taşınmaz ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile satılarak paraya çevrilecektir. Alsancak Mah. 2130 Sok. Lara Apt. No: 22 Etimesgut/Ankara adresindeki 3. kat 19 bağımsız bölüm No’lu meskenin bulunduğu ana taşınmaz betonarme 4 kat olarak inşa edilmiştir. Bina girişi, sahanlıklar ve yan taraflar mermer kaplama, bina giriş kapısı, korkuluk demir doğramadır. 3. kat 19 bağımsız bölüm No’lu daire 3 oda, salon, mutfak, banyo, WC, 2 balkondan ibarettir. Daire yaklaşık 100,00 m2’dir. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel, pencere doğramaları pimapendir. İslak zeminleri seramik, yer kaplamaları laminat parkedir. Mutfak dolabı yapılı, tezgâh mermer, tezgâh üzeri fayans kaplıdır. Daire Güney Doğu cephelidir. Etimesgut Belediyesi imar sahası içerisinde olup, belediye hizmetlerinden tamamen yararlanmaktadır. Muhammen Bedeli: 100.000,00 TL Satış Saati : 10.00 10.05 Arası Satış Şartları:1 Birinci açık artırma 22.02.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Sincan Adliyesi Mezat Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 04.03.2013 günü Sincan Adliyesi Mezat Salonu adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile %1 KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. “Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de” (Basın: 81674) SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/ Çin’den ve 1 Çin malların 2 dan korkma. 2/ Din adam 3 larının sim 4 gesi sayılan 5 başlık... So 6 yundan gelinen kimse. 3/ 7 Bir meyve... 8 Yufka yürek 9 li, ince duygulu. 4/ Bütün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kutsal Hint me 1 L O N G O Z L A tinlerinin başında 2 U R A Z A B İ T ve sonunda yinele 3 nen mistik hece... 4 M U R D U M U K B MA R A K A S Osmanlı devletin5 A R A L NO A de iki alaydan oluL A V şan askeri birlik. 5/ 6 G A N A J M İ S İ N A Kümes hayvanla 7 O T A P A L A K N rı ile bıldırcın, kek 8 lik gibi kuşların civ 9 A N A N E T MA civlikten çıkmış yavruları... Evcil bir geyik. 6/ Tuzağa düşürülen şey... Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla. 7/ İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir kumar... Mısır’ın plaka imi. 8/ İtici neden, güdü... Eski Yunan ve Roma’da altılı ve beşli bentlerden oluşan şiir türü. 9/ Kazak ve Kırgızlarda saz şairlerine verilen ad... İstem dışı yapılan hareket. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Köpekten aşırı derecede korkma. 2/ Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça... Hediye, bağış. 3/ Ateş... Cariye ya da köle. 4/ Kemiklerin yuvarlak ucu... Sancak, bayrak. 5/ Gevrek ve lezzetli bir elma cinsi... Batı Avrupa’da bir ırmak. 6/ Evcil olmayan hayvanları vurma ya da yakalama işi... Tabut. 7/ Kuran’ın en uzun suresi... Bir gıda maddesi. 8/ Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün simgesi... Genellikle sevecen ve hüzünlü bir konu işleyen küçük lirik şiir. 9/ Kalabalık bir insan ya da hayvan kümesinin birbiri ardınca gelmesi... Sıcak bölgelerde yetişen çok sert bir ağaç.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog