Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 ARALIK 2012 SALI 6 HABERLER 105 gazeteci tutuklu, cezaevlerinde yer yok, AİHM’yi bunalttık, biber gazını tatmayan kalmadı Bu mu örnek ülke İLHAN TAŞCI ANKARA Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin insan hak ve özgürlükleri alanında “örnek” gösterildiğini savunsa da yaşanan “örnekler”, haklar konusunda özürlü bir ülkeye işaret ediyor. Türkiye’den hak ihlalleri nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurular, mahkemeye giren dosyaların yüzde 12’sini oluşturuyor ve bekleyen dosya sayısı 16 bin 850. 105 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) yayımladığı Basın Özgürlüğü listesinde 148. sırada yer aldı. Son 1 yılda Türkiye, 10 Aralık 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer alsa da yaşanan süreçte bildirgenin dayanağını oluşturan beyennameyi yaşama geçiremeyen ülkeler arasında yerini aldı. Başbakan Erdoğan’ın İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “İnsan hakları ve demokratikleşme alanında bölgemiz başta olmak üzere dünya çapında önemli değişikliklerin yaşandığı günümüzde, Türkiye’nin örnek gösterilen ülkelerden biri olması gurur vericidir” dediği Türkiye’nin hak ve özgürlükler alanındaki karnesinde öne çıkan uygulamalar şöyle: AİHM Türkiye yorgunu: Türkiye, AİHM’ye en fazla sayıda başvuran ülke ve hakkında en çok ihlal kararı verilen ülkeler sıralamasında öne çıkıyor. 30 Eylül 2012 itibarıyla Türkiye aleyhine AİHM’ye yapılan başvuru sayısı 16 bin 850. Bu sayı taraf ülkelerce AİHM’ye yapılan toplam başvuru sayısının yaklaşık yüzde 12.1’ini oluşturuyor. Türkiye’den başvurulup da karara bağlanan 2 bin 552 dosya ise uygulama bekliyor. İlk sıradaki Rusya’dan AİHM’ye başvuru sayısı ise 30 bin 950. Bu da toplam başvuruların yüzde 22’sini oluşturuyor. Özel görevli mahkemeler: Her türlü farklı düşünceyi cezalandırma yoluna giden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250251252. maddelerle görevli ve yetkili ağır ceza mahkemelerine yoğun tepkiler üzerine yerlerine aynı yetkilere sahip yalnızca adı değiştirilen Terörle Mücadele Mahkemeleri kuruldu. Mahkemelerin tartışmalı uygulamalarının dayanağını oluşturan Terörle Mücadele Yasası’nın değiştirilmesi konusunda ise bir arpa boyu olumlu ilerleme sağlanamadı. İNSAN HAKLARI İHLALLERİ SAY SAY BİTMİYOR ? Rakamların Dili Farklı Yoksullaştırıcı Büyüme “21. Yüzyılı Planlamak” kurultayında ilkeler ve gelecek üzerine ana politikstratejik yaklaşımların yanı sıra, uzman sunumlarında Türkiye sanayisi ve enerji durumu üzerine somut bilgiler aktarıldı. Bu bilgiler, hükümetin alışılageldik “nurlu ufuklar” nutuklarından farklıydı. Ekonominin içinde bulunduğu durum ve hükümetin ekonomi politikaları, 2023 hayalinin uydurukluğunu sergiliyordu! Bazı olgular: Türk imalat sanayisi, teknolojik özelliklere göre (düşükortadüşük ortayüksek yüksek teknoloji) sınıflandırırsanız, ortadüşükdüşük teknolojik arasında özellik taşır (Ö. Küçükkiremitçi). Bu duruma göre sanayimiz yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapamıyor. Ayrıca “nihai talebe” göre davranıyor. Yabancı yüksek teknoloji doğrudan yatırımları, en çok yüksek katma değerli hizmet sektörüne geliyor. En çok kazanç burada. Dolayısıyla Türkiye’ye yüksek teknoloji üretimi, öğrenimi vb. katkısı olamıyor. İmalat sanayisi içinde bilgi ve elektronik gibi yüksek teknoloji yatırımları ve üretimleri, en alt düzeyde! Dolayısıyla bizi geleceğe taşıyacak bir yatırım yok! Sanayi teknolojik ve katma değerde kabuk değiştiremiyor. ૽૽૽ Dış ticaret açığı esas olarak ülke sanayisinin teknoloji açığıdır. İhracatta yüksek teknolojinin skoru yüzde 2.06! Türkiye ekonomisi, yüksek teknoloji ithal eden, düşük teknolojili mal ihraç eden bir yapıda! Bu durum ile büyük devlet olamazsınız! Öyle ki iktidar, bilişim sektöründe yatırım konusunu bile yabancıya ihale etti! Kendi aklımızı da! Özel sektör tamamen kâr güdüsü ile yatırım yapıyor. Bölgeler arası eşitsizlik sürecek. Üretimde dışa bağımlılık yüzde10 daha arttı! Tüm imalat sanayisi ara mallar ithal ediyor. Ara mal ithal bağımlılığı artıyor. Yurtiçi üretim zinciri koptu. İhracatın ithalat karşılama oranı geriliyor. Türkiye’nin imalat sanayisi katma değeri ve dünya imalat sanayisi katma değeri içerisindeki payı, 2000: yüzde 0.9, 2010: yüzde 1.1. (Brezilya 3, Çin 17.6.) (S.Şahinkaya) İmalat sanayisinin GSYH içindeki payı, 1998’de yüzde 24’ten, 2010’da yüzde 16’ya geriledi! Temel faktör fiyatlarının hepsi dışarıdan belirleniyor. Örneğin TR dünyanın 1 No’lu hurda demir ithalatçısı ama fiyat ve arzda hiç söz hakkı yok (Çelik Kurdoğlu); otomobilde ara malı ithalat oranı yüzde 50’den fazla, yerlileşme oranı çok düşük, motor ve aktarma organlarında. Büyüyen ülkeler sıralamasında TR 1990’da 13., 2000’de 15., 2010’da ilk 15 ülke arasında değil. GSYİH’nin oranı olarak Türkiye’nin katma değer açığı yüzde 7.36! 80 milyar dolarlık ihracat içinde bu açık 30 milyar dolar tutuyor. Türkiye yoksullaşarak büyüme ligindeki ülkeler arasında! ૽૽૽ İthalat yoksa sanayi üretimi yok. 320 milyar dolar dış borç var ve bunun 2/3’ü özel sektörün (M. Sönmez), ortada plan yok, inşaat ve emlake gidiyor paralar ve sanayi yatırımı en geri planda. İmalat sanayisinde dış girdi oranı yüzde 6070’lere çıktı. Canlılık halk borçlandırılarak sürdürülüyor: Borç 284 milyar. Düşük kurla imalatçınızı öldürüyorsunuz. Dış kaynaklar iç talebe göre büyümeyi destekliyor. İnşaat çılgınlığa, tükenmişliğe geldi, tek yatırım olan inşaatı kentsel dönüşümle sürdürmek zorundalar. “Türkiye’de halkın 115 milyar dolar altın stoku var” diyerek yabancılara rehin gösteriyorlar. İnşaatla milletin altın tasarrufunu da piyasaya çekerek eritmek istiyorlar. Maksat dışarıdan para akışı aksamasın. Aksarsa her şey bütünüyle çöker. Halkın gelirinin yüzde 48’i bankalara ipotekte. Bakkala çakkala borçlar bunun dışında. ૽૽૽ Daha neler neler! Enerji üzerine henüz bir şey yazmadık! İktidarın bilimi dışlayan ve eğitimi dinselleştirmeye yönelik üstelik baskıcı siyasetinin durumu kötüleştirici etkilerinden söz etmedik. CBT’de yer vereceğiz. Özetle iktidarın ülkeyi ileriye taşıyacak siyaseti eskinin aynı, yüksek faiz ver parayı çek, içeride tüketimi finanse et, halkı borçlandır, dış girdileri ye ye bitir, sanayi stratejisi yok, ekonomiye orta ve yüksek teknolojik yapıya kavuşturacak hiçbir şey yapma! Nereye böyle? RTE’nin Kanuni hayranlığına göre at sırtında dıgıdık dıgıdık! T Cezaevlerinde yatacak yer yok Cezaevlerinde 35 bin 432’si tutuklu, 89 bin 668’i hükümlü olmak üzere toplam 125 bin 100 kişi bulunuyor. Hükümetin üçüncüsünü çıkarttığı yargı paketine rağmen tutuklu sayılarında azalma olmaması da dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı, 2013 yılı için 36 cezaevinin, 2014’te 41, 2015 yılında ise 33 cezaevinin daha hizmete sokulmasını hedefliyor. Yaklaşık 800 öğrencinin cezaevinde olduğu belirtiliyor. Ankara’daki tıp fakültesi 13 öğrenci 6 aylık tutukluluklarının ardından serbest bırakıldı. İddianamede “Silahlı terör örgütü” olarak nitelenen Redhack üyeliği suçlamasıyla ise 9 ay boyunca tutuklu kalan 3 öğrenci de ancak geçen hafta tahliye edilebildi. KALEMLER TUTSAK İşkenceden vazgeçmediler Kasım ayı sonuna kadar Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na yapılan işkence ve kötü muamele başvuru sayısı 506 olarak kayıtlara geçti. İHD’nin verilerine göre ise 2012 yılının ilk on ayında işkence gördüğünü belirten kişi sayısı 397. utuklu Gazetecilerle Dayadi. Kasım sonuna kadar 506 kişi işkence ve kötü muameleye maruz nışma Platformu’nun değerkaldığı gerekçesiyle Türkiye İnsan lendirmesine göre şu anda cezaevlerinde tutuklu gazeteci sayı Hakları Vakfı’na başvurdu. Biber gazını tatmayan kalsı 105. Sınır Tanımayan Gazetecimadı: Hükümet aleyhine yapılaler Örgütü’nün (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü listesinde Türkiye 10 sı cak gösterilere izin verilmezken gerçekleştirilen miting ve toplantıra daha gerileyerek 148. sırada yer lara ise polisin orantısız güç kullaaldı. Gazetecileri Koruma Komitenımları damgasını vuruyor. Son bir si’nin Türkiye raporunda,Türkiyıl içerisinde demokratik hak ye’de demir parmaklıklar ardında olan toplantılara yapılan olan gazetecilerin sayısının müdahalelerde aralaİran, Eritre ve Çin gibi Düşünme de, rında Metin Lobaskıcı ülkelerden daha ifade de etme: İnkumcu’nun da fazla olduğu raporlaştısan Hakları Derneği’nin bulunduğu 4 kişi rıldı. Yayını durduruverilerine göre, 2012 yılında lan gazete ve dergi sa ifade özgürlüğü kapsamın yaşamını yitirirken yaklaşık 600 yısı 17 olarak belirleda 301 kişi hakkında topkişi yaralandı. nirken 564 adet yayına lam 908 yıl 2 ay 8 gün İHD verilerine göre (kitap, takvim, afiş, brohapis cezası vebu müdahalelerle 6 şür, poster) el konuldu. rildi. bin 529 kişi gözaltına Erişime engellenen internet sialınırken bunlardan 1831 tutesinin sayısı ise 22 bin 536 olarak tuklandı. kayıtlara geçti. KCK tutuklamaları: İHD ve Faili meçhuller: İnsan Hakları TİHV’nin çalışmalarına göre, KCK Derneği’nin verilerine göre, bu yıl operasyonlarıyla 2012 yılının ilk ekim ayına kadar çıkan çatışmalar11 ayında 2 bin 194 kişi gözaltına da, 185 asker, polis ve korucu şehit alınırken 912 kişi tutuklandı. Bu oldu, 224 PKK militanı ile 16 sivil sayı geçen yıl 2 bin 47 gözaltı, 836 yaşamını yitirdi. İHD, 30 Kasım’a tutuklama şeklinde olmuştu. kadar rasgele ateş açılması sonucu 35 kişinin güvenlik güçlerince ölUludere’de gözyaşı dinmedürüldüğünü ve aynı dönemde 19 di: Geçen yıl aralık ayı sonunda faili meçhul cinayet işlendiğini bilUludere’de köylülerin savaş uçakdirdi. Cezaevlerinde 13’ü Şanlıurfa larıyla harekâtı sonucunda çoğu çoCezaevi’nde yanarak olmak üzere cuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği 69 kişi, gözaltı merkezlerinde ise 9 soruşturmada somut bir ilerleme kişi şüpheli biçimde yaşamını yitir olmazken sorumlulara ulaşılamadı. Kadına şiddet durmuyor Kadın cinayetleri ve kadının insan haklarına yönelik ihlaller her geçen gün hız kazanıyor. Son olarak Konya’da katledilen Gülşah öğretmenle birlikte son bir yılda 148 kadın öldürülürken 209’u yaralandı. 129 kadın tecavüze uğrarken 124 kadın da cinsel tacize maruz kaldı. ‘Türkiye’nin boynu bükük’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı mesajda, Türkiye’nin İnsan Hakları Haftası’na boynu bükük girdiğini belirterek “Zira ülkemiz bugün, demokrasi ve özgürlüklerin hızla yok edildiği, kısmen özgür ülkeler arasında yer almakta, insan haklarına her geçen gün yeni darbeler indirilmektedir. Değişik ölçülerde, ihlal edilmeyen insan hakkı bırakılmamıştır. Her türlü hakkın teminatı olan adalet ise bugün ülkemizde siyasetin aracı haline gelmiş ve insanlarımızın adalete güveni derin yaralar almıştır” dedi. Kadınerkek eşitliğinde Türkiye’nin 135 ülke arasında 122. sırada yer aldığını bildiren Kılıçdaroğlu, “Gazeteciler, yazarlar, öğrenciler, bilim insanları, askerler, seçilmişler, kısacası düşünen ve iktidarı eleştiren herkes baskı altında ve hatta hapishanelerdedir” dedi. STK’LER YAPTIKLARI AÇIKLAMALARDA HÜKÜMET VE TUTUMUNU ELEŞTİRDİ İhlaller artıyor Haber Merkezi İnsan hakkı ihlallerinin bu yıl da yoğunlaşarak sürdüğüne dikkat çekildi. İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri Ankara Yüksel Caddesi’nde önünde toplanarak halka insan haklarıyla ilgili broşür dağıtırken Genel Başkan Öztürk Türkdoğan, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin giderek arttığını belirterek “Yönetim giderek otoriterleşmiştir” dedi. Türkdoğan, Başbakan Erdoğan’ın insan hakları konusunda Türkiye’nin Ortadoğu’da iyi durumda olduğuna yönelik açıklamalarını eleştirdi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) verilerine göre, 2012 yılının ilk 11 ayında işkence ve kötü muameleye uğradığını savlayan 506 kişinin vakfa başvurduğu belirtilen açıklamada 62 askerin işkence ve kötü muameleye uğradığı bilgisine de yer verildi. Yıl içerisinde kolluk güçlerinin toplantı ve gösterilere yönelik müdahaleleri sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 555 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, “6 bin 529 kişi gözaltına alınmış, 1831 kişi tutuklanmıştır” denildi. İzmir Tabip Odası, insan hakları kavramının her alanda özünden kopartılarak içinin boşaltıldığı bir sürece dikkat çekildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İGC Başkanı Atilla Sertel de “Uzun tutukluluk süreleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile taban tabana çelişmektedir. Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor” dedi. Diyarbakır, Adana ve Mersin’de düzenlenen etkinliklerde de Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri, işkence ve kötü muamele olaylarına dikkat çekildi. Demirtaş’ın tanıklık talebine ret HATİCE TUNCER ‘Başdenetçi standartları göz ardı etti’ Haber Merkezi İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) kamu başdenetçilik görevine atanan Mehmet Nihat Ömeroğlu’nun geçmişte insan hakları standartlarını göz ardı ettiğini belirterek kararın gözden geçirilmesini istedi. Örgüt, Ömeroğlu’nda ısrar edilmesinin, yeni oluşturulan kamu başdenetçiliği (ombudsmanlık) makamına zarar verebileceğine dikkat çekti. Örgütün Türkiye raportörü Emma SinclairWebb, 2006’da Yargıtay üyesi olduğu dönemde Ömeroğlu’nun gazeteci Hrant Dink’i 301. madde çerçevesinde “Türklüğe hakaret”ten mahkum eden kararı onadığına ve geçen hafta basına verdiği mülakatlarda da bu kararın arkasında durduğuna dikkat çekti. Fotoğraf: ALİ AÇAR Hâkim Ali Alçık başkanlığındaki İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Yerleşkesi bitiğişindeki büyük duruşma salonunda görülen 1. KCK davasının 15. duruşması 2 ay aradan sonra yapıldı. Sanık avukatları, “KCK operasyonlarının gerçekleşitirilmesi için MİT, savcılar ve Başbakanlık yetkililerinin toplantı yaptıkları” iddiasında bulunan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebe Selahattin Demirtaş’ın iddialarının davanın esasıyla ilgili olmadığı, bildiklerini cumhuriyet savcısına anlatabileceği gerekçesiyle reddetti. Duruşmaya BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de izledi. Toplam 205 kişinin yargılandığı davanın dünkü duruşmasına aralarında eski BDP İstanbul İl Başkanları Mustafa Avcı ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, avukat Gönül Erdem, çevirmen Ayşe Berktay’ın da bulunduğu 122 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanık geldi. İstanbul Haber Servisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler önceki gece “Şafak” adını verdikleri KCK’ye İstanbul Haber Servisi Bahçelievler’de 75. yönelik operasyonda Yıl Polis Merkezi’ne yönelik cumartesi günü ger16 kişiyi gözaltına alçekleştirilen saldırıda yaralı olarak yakalanan ve dı. Aralarında Özgür Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde teGündem gazetesi davisi süren Nebiha Aracı’ya destek için hastane çalışanı Zozan Eser önünde basın açıklaması yapmak isteyen Tutuklu ve Evrensel gazetesi Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği üyelerine muhabiri Sadiye (TAYAD) polis müdahale etti. Gösteride 17 kişi gözEser’in de bulundualtına alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniğu 16 kişi içinde Beyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Valisi Hüyoğlu’nda BDP Beseyin Avni Mutlu, Yenibosna 75. Yıl Polis Meryoğlu İlçe Eşbaşkanı kezi’ne saldırı düzenledikten sonra kaçan teSongül Oktar’ın 17 yaröristle ilgili, Emniyet’in elinde önemli bilşındaki kızı E. Oktar da gilerin olduğunu söyleyerek “Yakalavar. İstanbul’da DHKPmak için çalışmalarımız sürüyor. C’ye yapılan operasyonda Saldırgan mutlak suretle ya25 kişi gözaltına alındı. kalanacaktır” dedi. 10 Aralık’ta insan manzaraları 2 gazeteciye daha gözaltı Simurg’a özel gösterim 1999 yılında cezaevlerinde ölüm oruçlarını durdurmak amacıyla 32 cezaevinde eşzamanlı olarak yapılan “Hayata Dönüş”operasyonunda yapılan katliamı anlatan “Simurg” adlı filmin özel gösterimi 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirildi. Özel gösterime çok sayıda sanatçı, aydın ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. (KAYHAN AYHAN)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog