Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 KASIM 2012 ÇARŞAMBA ekonomi@cumhuriyet.com.tr 10 EKONOMİ Avrupa sarsılıyor OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) çağrısıyla “Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü” adıyla 23 ülkede protesto gösterileri düzenleniyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Bernadette Segol, gösterilerle ilgili “Kemer sıkma politikalarının etkisiyle ekonomi küçülüyor, fakirlik ve sosyal kaygı artıyor. Avrupalı yöneticiler, sokakta gösteri yapanların seslerini dinlememekle hata yapıyor. Aciliyeti olan konular, istihdam ve sosyal adalettir. Maaşlara saldırılara son verilmelidir. Biz, Avrupa ülkeleri arasında ekonomik dayanışmanın olduğu, kaliteli istihdamın desteklendiği ekonomi politikalarının üretildiği, gerçek sosyal diyaloğun olduğu bir ‘Avrupa için sosyal kontrat’ öneriyoruz” dedi. netim altına alınması, kesintilerin durdurulması, emeklilik hakkının tekrar güvence altına alınması ve insanca yaşamaya yetecek asgari ücret talep ediyorlar. Nerede ne yapılacak? 14 Kasım Eylem ve Dayanışma Günü’nde Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta’da genel greve, Fransa ve Litvanya’da bölge ve işkolu düzeyinde greve çıkılıyor. Çek Cumhuriyeti’nde CMKOS, Avusturya’da ÖGB, Macaristan’da Cartel Alfa, Slovenya’da ZSSS kesintilere karşı ve grevci ülkelere destek için sokağa çıktı. Danimarka, İsveç ve Finlandiya’da grevlere destek eylemleri düzenleniyor. İsviçre UNIA sendikası Cenevre’de bir miting düzenleniyor. Ayrıca Bern, Cenevre ve Zürih’te grevci ülkelerin konsoloslukları önünde nöbet eylemi yapılacak. Tür kiye’de de DİSK, Ankara ve İstanbul’da destek eylemi yapıyor. Grevlerin yanı sıra Avrupa kentlerinde farklı eylemler söz konusu. Londra’da büyük bir miting, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun önünde eylem yapıldı. Alman Sendikalar Birliği, Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandığı imzaları Merkel’e iletti. IG Metall Sendikası da Stuttgart büyük bir miting yapıldı. ETUC bugünü ‘Avru p lem ve Daya a Eynışma Günü’ olarak ilan e tti. K bütün ülkele ıtanın rind grev, iş yava e genel şla rüyüş ve mit tma, yüing g lı eylem biçim ibi farkleri zenleniyor. T düürkiye’de de DİSK, Ank ara İstanbul’da d ve estek eylemi y apacak. İnşaat Balonu Ne Zaman Patlar? Kriz tanrısına zalim AKP rejimini şikâyet edenler, şiddetli bir ceza için adak üstüne adak adarlarken bu dileklerinin yerine gelmesinin ne kadar muhtemel olduğunu da merak ediyorlar elbette. AKP, ekonomik bir krizle ne zaman tökezler, toparlayabilir mi? AKP rejiminin en önemli zayıf halkaları, cari açık ve bu konjonktürde inşaat. Ancak ve ancak dış kaynak girişi ile büyüyebilen ekonomi, ihracat yerine daha çok iç pazara dayalı üretim yapıyor ve büyümesini iç taleple gerçekleştiriyor. Döviz üretmek yerine, döviz harcayan bu karakter, yüksek büyümeye karşılık yüksek döviz açığı, yani cari açık veriyor. Cari açık oranı yükselince, büyüme de “yumuşak inişe” geçiyor. Son yıllarda da öyle oldu, 20102011’de ortalama yüzde 9 büyüme, milli gelire oranı yüzde 10’u bulan cari açık yaratınca, 2012’de yüzde 3 büyümeye fit olundu ama cari açık ancak yüzde 7.5’e düştü, ama hâlâ rekor bizde… Bundan sonra büyüme olacaksa, yine cari açıkla olacak. Büyümenin iç talebe dayalı karakteri değişmiyor. İç talepte ise inşaat, daha çok da konut üretimi ve satışı özel bir yer tutuyor. Bir başka deyişle, sermaye birikiminde inşaat, özellikle de farklı sınıflara değişik özelliklerde konut üretimi ve satışı öne çıkmış durumda. Böyle olunca, konut arzı ve satışının analizi de özel bir önem kazanıyor. ૽૽૽ En çok merak edilen, başta İstanbul’da (yüzde 25’e yakını) olmak üzere kentlerde hızlanan konut arzına, talep olup olmadığı, bu anlamda satılamayan konut stoklarının akıbeti… TÜİK, 2009 kriz yılında 518 binde kalan daire yapım ruhsatlarının 2010’da 916 bine fırladığını, 2011’de de 646 bin olarak gerçekleştiğini bildiriyor. 2012’nin ilk yarısında da 350 bin daire için ruhsat alınmış. Bunlar, üretim bandına konulan daire sayısını ifade ediyor. Konut satışları ise 2009’da yüksek seyrettikten sonra 2010 ve 2011’de olağanüstü değil. Sonuçta, arz ile satış arasındaki farkın 2010’da 559 bini, 2011’de 227 bini bulduğunu görüyoruz. 2012’nin ilk yarısında da ruhsat ile satışlar arasında 150 bin fark var. Yıl sonunda fark, 300 bine ulaşabilir. Elde, birikimli satılık konut stoku ile ilgili bir veri yok. Firmalar saldırganca reklamlara yükleniyorlar. Bu da bir sıkışmışlığın ifadesi. Konutta stokların birikmesine karşın fiyatlarda artışın seyri ayrıca dikkat çekicidir. TCMB verilerine göre, 2011’de yıllık yüzde 11.5 artış gösteren konut fiyatları, bu yılın ağustos ayı itibarıyla yıllık artışını yüzde 12.5’e çıkardı. Yıllık TÜFE’nin bu yıl yüzde 7’lerde seyrettiği anımsanırsa konutta fiyatların şişirildiği söylenebilir. Hele ki İzmir’de yüzde 9, Ankara’da yüzde 12’de kalan yıllık konut fiyat artışının İstanbul’da yüzde 15’i bulması daha da dikkat çekicidr. ૽૽૽ Konut fiyatlarında hem aşırı düşüş, hem aşırı çıkış, finansal istikrar açısından ciddi bir tehdit sayılır. Unutmayalım; derin bir kriz yaşayan İrlanda, İspanya, Yunanistan’ın bankacılık sektörlerindeki sorunlar hem konut sektörünü etkiledi hem de konuttan etkilendi. Konut stoklarının birikmesi ve yeterli iç talebe ulaşamaması karşısında, (çoğu AKP rejimi ile organik ilişki içinde) inşaat baronlarının büyük sorunlar yaşamaları çok muhtemel. Kimi firma açık ve örtülü bir sarsıntıyı zaten yaşarken inişin hız kazanması, bu firmalarla kredi ilişkisi içindeki bankaların da ateş çemberine çekilmelerini kaçınılmaz kılar. Ancak burada her şey bitmiyor; böylesi durumlarda yakın zamanda ve halen Avrupa’da gördüğümüz gibi, hükümet sahneye çıkıyor ve kamu kaynaklarını, zordaki firmalar için kullanmaya girişiyor. Kentsel dönüşüm isimli yağma projesi de aslında bu resmin bir parçası. İnşaatta yaşanabilecek böyle bir serüvenin muhtemel yol ve yöntemleri, sınırları, bütçeye ve diğer makro dengelere etkileri, başka bir yazının konusu olsun… Servet vergisi alınsın Avrupa grevi ile ilgili DİSK’ten alınan bilgiye göre, Avrupa grevine sendikaların yanı sıra toplumsal hareketler ve siyasi partiler de katılacaklar. Avrupalı işçiler krizin yaralarının sarılması için servet vergisi uygulanmasını öneriyor. Bankaların de ce yarıİspanya’da ge rev dolayıenel g sı başlayan g m 601 uçuş iptal la p to n ü g u ahlar ve sıyla b a da özel cerr hekim) ’d sa n ra F i. n (ö edild rn te çalışan in hastanelerde metin sağlık politikasıdoktorlar, hükü mek için greve gitti. nı protesto et 00 kliniğin yüzFransa’daki 11 ve katıldı. de 70’i gre Mimarlar Maslak’ta Ağaoğlu’nu zorluyor ÖZLEM GÜVEMLİ Yunanistan zaman kazanmaya çalışıyor Ekonomi Servisi Yunanistan, bir yanda grevlerle uğraşırken bir yandan da troyka ile pazarlıklarda adım atmaya çalışıyor. Kamu Sektörü Çalışanları Federasyonu (ADEDY) üyeleri, bugün yapılacak büyük gösteriler öncesinde de öğle saatlerinden mesai sonuna kadar işi durdurdu ve İdari Reform Bakanlığı önünde hükümetin yaptığı maaş ve ödenek kesintilerine karşı protesto gösterisi düzenledi. Bu arada AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan troyka heyetinin Yunanistan ile ilgili raporu 17 Kasım’da sunması, 20 Kasım’daki olağanüstü Avro Grubu toplantısında bunun onaylanması, daha sonra Avro bölgesi üyesi ülkelerin ulusal meclislerine sunulması bekleniyor. Raporun ülkelerin ulusal meclislerinde değerlendirilip onaylanması için ülkelere 6 gün süre verilecek. Bu ortamda 16 Kasım’da yapılacak 5 milyar Avro’luk tahvil ödemesini karşılamak zorunda kalan hükümet, dün 4 milyar Avro tutarında kısa vadeli hazine bonosu ihraç etmeyi başardı. Kamuoyunun tepkisini çeken Ali Ağaoğlu’nun “Maslak 1453 Projesi”ni içeren imar planının iptali için açılan davada bilirkişi, projenin orman sınırında yapılaşma baskısı yaratacağına, yüksek yapılaşmalar ile doğal ortamın zedeleneceğine dikkat çekti. ÇED raporu da yok. 1 milyon doları bulan daireler, Ayazağa gecekondu bölgesinde yapılacak. Mimarlar Odası’nın 2010’da 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali için açtığı davaya geçen ay bilirkişi raporu geldi. Rapora göre arazi kent için büyük önem taşıyan su yatağının bir parçasında. Jeolojik yapısı da sorunlu ve yüksek gerilim hattı da geçiyor. Bu açıdan yaşayacaklar için de hayati risk yaratıyor. Bu arada Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Fatih Ormanı B Tipi Mesire Yeri’nin işletmeciliğini yürüten AKC Petrol Ürünleri’nin sözleşmesini, idareden izin almaksızın işadamı Ali Ağaoğlu’nun da arasında bulunduğu gruba hisse devri yaptığı gerekçesiyle feshetti. TEB aileleri tasarrufa odakladı Cari açığın çözümü için tasarruf yapılması gerektiğini belirten Civil, banka olarak çorbada tuzlarının olmasını istediklerini söyledi. PELİN ÜNKER Eczacıbaşı Uni’yi aldı Ekonomi Servisi Eczacıbaşı, ıslak mendil sektörünün “mucit” lakaplı kuruluşu Ataman Grubu’nu satın aldı. Satın alma sonucu, Türkiye ve Doğu Avrupa’nın en büyüğü olan Beylikdüzü’ndeki üretim tesisiyle birlikte Uni, Unibaby, Wogi, Woc, Comfort, Premax, Unimed, Mentholix, Şelale, Lemonni ve Uni Wipes markaları Eczacıbaşı’na geçti. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, anlaşma nedeniyle yaptığı açıklamada, Eczacıbaşı Topluluğu’nun hızlı tüketim ürünleri alanındaki büyümesinin, söz konusu satın almayla birlikte yeni bir ivme kazandığını belirterek şunları kaydetti: “Selpak, Solo, Okey, Selin gibi markalarımızla kişisel bakım pazarlarında sürdürdüğümüz liderliğimizi, yeni alanlara girerek Türkiye’nin yanı sıra çevre ülkelere de taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en önde gelen kuruluşlarından Ataman’ı bünyemize katmış olmak bu amaca ulaşmamızda büyük güç verecek.” 1989’da üç eczacının kurduğu Ataman, 1994’te Uni markasıyla ıslak mendil üretimine başladı. Şirket Bulgaristan, Ukrayna, Lübnan, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kosova ve Rusya’da pazar lideri konumunda. MALATYA Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ bankacılığı alanındaki “danışman banka” anlayışını bireysel bankacılığa taşıdı. Banka, TEB Aile Akademisi ile bireysel müşterilerine ev ekonomisinin yönetilmesi, finansal okuryazarlığın artırılması gibi konularda danışmanlık hizmeti vererek tasarrufu artırıcı politikalara katkı sunmayı amaçlıyor. TEB Genel Müdürü Varol Civil, “Ekonomide değişim oluyorsa siz de banka olarak değişmek zorundasınız. Türkiye’nin önünde büyük bir cari açık sorunu var ve bu bağlamda tasarruf açığının düşürülmesi gerekiyor. Biz banka olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik ve tasarrufların artmasına katkı sunmak için TEB Aile Akademisi’ni geliştirdik” dedi. Civil’in verdiği bilgiye göre TEB Aile Akademisi; kredi kartlarının doğru kullanımı, bilinçli borçlanma, internet bankacılığının kullanımı, ev ekonomisinin yönetimi ve karmaşıklaşan piyasaları anlayabilmek için finansal okuryazarlık konularında tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Civil, “Bu yıl 540 civarında müşteri temsilcimiz bu işe odaklanacak. Şube içi eğitimlerinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde sertifika programına katılacaklar” bilgisini verdi. 4 Ekim’de başlayan TEB Aile Akademisi kapsamında bugüne dek 117 TEB şubesinde eğitim verildi. Banka, yıl sonunda 20 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Vodafone Türkiye’de kârlılığını artırdı Ekonomi Servisi Vodafone, 201213 mali yılının NisanEylül 2012 dönemine ait yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye’nin toplam gelirleri söz konusu dönemde bir önceki mali yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 artışla 2.7 milyar TL’ye ulaştı. Vodafone Türkiye’nin mobil gelir pazar payı mali yılının ikinci çeyreğinde, bir evvelki çeyreğe göre 0.4 puan artarak yüzde 28.9’a yükseldi. Şirketin toplam abone sayısı 18.7 milyon oldu. Faturalı abone sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 milyon artış ile 6.5 milyona çıktı. 1ABD Doları: 0.9603 5.8794 0.9496 6.7805 79.40 1.0014 5.7408 3.7503 Avustralya Doları Danimarka Kronu İsviçre Frangı İsveç Kronu Japon Yeni Kanada Doları Norveç Kronu Suudi Arabistan Riyali SERBEST PİYASA ALIŞ SATIŞ ABD Doları 1.8030 1.8060 Avro 2.2890 2.2930 İngiliz Sterlini 2.8400 2.8900 İsviçre Frangı 1.8800 1.9000 24 Ayar Altın 99.85 100.20 Cum. Altını 669.00 672.00 Yeni yönetici fiyatları indirdi Tesco Kipa’nın bu ay başlattığı “Fiyatları Geri Aldık” kampanyasında bini aşkın ürünün fiyatları yüzde 15 indirildi. Adams’ın ilk icraatlarından biri olan kampanya için 4 milyon lira yatırım yapıldı. Satışları ikiye katlayan kampanya 31 Ocak’a kadar sürecek. Moody’s de not artıracak TEB, çocuklarda tasarruf bilincinin artırılması için de internet üzerinden TEB Junior projesini hayata geçirdi. Varol Civil, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten 56 ay içinde not artışı beklediğini söyledi. MERKEZ BANKASI KURLARI DÖVİZ CİNSİ 1 ABD DOLARI ALIŞ 1.7968 SATIŞ 1.8055 1.8802 14 KASIM 2012 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1.7955 1.8082 1.8594 1.8915 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8680 1 DANİMARKA KRONU 0.30559 0.30709 0.30538 0.30780 2.2793 2.8542 1.8891 2.2903 2.8691 1.9013 2.2777 2.2937 2.8522 2.8734 1.8863 1.9042 Uyum’a göz diken Tesco Kipa pazar payını artıracak Ekonomi Servisi İngiliz süpermarket zinciri Tesco’nun Türkiye’deki iştiraki Tesco Kipa’nın CEO’su Jeff Adams, Türkiye’de yüzde 1.8 olan pazar paylarını artırmak için organik ve inorganik büyümek istediklerini; uyum gıda ile hisse alımı görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde diğer satın alma seçeneklerini değerlendirebileceklerini söyledi. Tesco Kipa, Uyum Gıda’nın çoğunluk hissesinin satış yoluyla devralınmasına yönelik ön görüşmelere başladığını geçen hafta KAP’a açıklamıştı. Adams, Uyum ile devam eden görüşmeler ve süreçle ilgili bir bilgi vermedi. Tesco Kipa, geçen yıl da Trakya’da Ardaş adlı süpermarket mağazalarını satın almıştı. Geçen yıl 224 milyon TL yatırım yaptıklarını, şimdi İstanbul’daki varlıklarını güçlendirirken mağaza formatını büyüteceklerini belirten Adams, dijital satışta da söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi. Organik büyüme planı kapsamında bu yıl 70 mağaza açacaklarını söyleyen Adams, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin öncelikli olduğunu, hızlı büyümek istediklerini söyledi. 1 EURO 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1 İSVİÇRE FRANGI 1 İSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 1 NORVEÇ KRONU 0.26354 0.26628 0.26336 0.26689 1.7949 6.3103 1.8030 6.3934 1.7883 1.8099 6.2156 6.4893 1 Avro: 1.2685 ABD Doları 1 İng. S: 1.5891 ABD Doları 1 Kuveyt D.: 3.5411 ABD Doları 0.31077 0.31287 0.31055 0.31359 GECELİK FAİZLER 1 Günlük Repo 5.00 1 S. ARABİSTAN RİYALİ 0.48056 0.48143 0.47696 0.48504 100 JAPON YENİ 2.2588 2.2738 2.2504 2.2824 fonbul.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog