Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makale



Katalog


«
»

1 EKİM 2012 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA ekonomi@cumhuriyet.com.tr EKONOMİ 11 TEPAV’ın raporuna göre, maliyenin manevra alanı yok, gelecek yılın ilk çeyreğinde de düşük büyüme var Büyüme frene takıldı Ekonomi Sevrisi TEPAV yılın ilkyarısındaki düşük büyümenin yılın geriye kalanında da geçerli olacağını öngörerek, “Dahası, mevcut bilgiler ışığında, düşük büyümenin 2013’ün ilk çeyreğinde de sürmesi beklenir. Düşük büyümeyi önlemeye çaTEPAV lışacak yönEkonomide de bir ekonomi Durum politiraporunun son k a s ı sayısına göre, tepkisinin ABD ve diğer verilriskler de göz mesi önüne alındığında, z o r özel kesimin görünüyor: yatırım iştahı Maliye yüksek politikaolmayacak. sında manevra alanı yok. Para politikası ise uluslararası risk alma iştahındaki ve enflasyondaki gelişmelerle sınırlanabilir” değerlendirmesinde bulundu. TEPAV Finans Enstitüsü tarafından 2 ayda bir yayımlanan “Ekonomide Durum” başlıklı raporun ikinci sayısı çıktı. Finans Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Fatih Özatay’ın gözetiminde hazırlanan raporun bu sayısında, “potansiyelin oldukça altında kalan büyüme oranına nasıl tepki verilebileceği” tartışmaları ele alındı. Raporda büyümenin iki çeyrek daha beklentilerin altında kalacağının nedenleri şöyle sıralandı: ABD’ye ve sözü edilen diğer risklere bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlikler azalmadıkça özel kesimin yatırım yapma iştahının çarpıcı biçimde yükselmesi beklenmemeli. İkinci risk, yüksek petrol fiyatları nedeniyle TCMB’nin para politikasını hem daha fazla gevşetme hem de gevşek para politikasını uzun süre sürdürmesinin sınırlı olması. Üçüncü neden büyüme oranının düşmesine paralel olarak vergi gelirlerinde erozyon olması. 2013’ün önemli bir kısmında, maliye politikasında gevşeme yönünde bir manevra alanı olmadığı anlaşılıyor. ‘Ezber Bozmak’ İçin! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, ezber bozma amacıyla yaptığını belirterek 195060 döneminin Başbakanı Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti. İdam edilmiş bir siyasetçinin mezarının insani duygularla ziyaret edilmesi çok doğaldır. Ancak, o dönemde olanlardan çıkarılması gereken çok ders vardır. ૽૽૽ Çok partili yaşama geçilmiş olmasıyla hak ve özgürlüklerin daha da genişlemesi gerekirken özellikle 1950’lerin ikinci yarısında bunların daha da daraltılması yoluna gidilmiştir. Bugünkü AKP iktidarının düşünsel temelleri esas olarak o yılların uygulamalarıyla atılmıştır. Cumhuriyet düşüncesinin toplumsallaşmasının ana dayanakları olan Köy Enstitülerinin ve Halkevlerinin kapatılması; muhalefet partisi CHP’nin 1954 seçimlerinden hemen önce tüm mallarına el konulması; DPDemokrat Parti’nin özgürlükçü kurucu kadrolarının tasfiyesi; bir taraftan besleme basın yaratılırken bir taraftan da çok sayıda gazetecinin hapsedilmesi; basına sansür uygulanması; DP’ye oy vermediği için Kırşehir’in ilçe yapılması, Millet Partisi’nin Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılması; eğitimin tutucu bir çizgiye çekilmesi; temel hak ve özgürlüklerin kullanımının engellenmesi; Vatan Cephesi çağrısıyla halkın cephelere bölünmesi; CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün ve diğer parti yöneticilerinin uğradıkları fiziksel saldırı ve engellemeler; muhalefeti sürekli baskı altında tutmak amacıyla Tahkikat Komisyonu’nun kurulması bir baskı rejimine gidişin ilk akla gelen somut göstergeleridir. O günlerin CHP’si, toplumun ilerici, özgürlükçü eşitlikçi güçlerini de yanına alarak, o antidemokratik gidişe var gücüyle karşı çıkmıştır. Bu karşı duruşun doruk noktası, Ocak 1959’da toplanan kurultayın yayımladığı İlk Hedefler Beyannamesidir. Girişinde “1. Türkiye’de gelişimi durduran, gerileten bütün antidemokratik yasalar, yöntemler ve uygulamalar kaldırılacaktır. 2. Anayasamız, çağdaş demokrasi ve toplum anlayışına uygun, halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve güvenlik ilkelerine dayanan bir devlet düzenine göre değiştirilecektir” denildikten sonra Beyannamede, temel hak ve özgürlükler; siyasi haklar; ekonomik ve sosyal haklar sıralanmakta; özellikle bugün de çok yetersiz olan “yasama organının yürütme üzerindeki denetiminin eylemli ve etkin bir hale getirilmesi; basın özgürlüğü; üniversite özerkliği; özgürlük düzeninin temeli olan bağımsız mahkeme ve yargı denetiminin bütün yürütme işlemlerini kapsaması…” öngörülmekte ve sonucunda CHP adına şöyle denilmektedir: “Bütün zorlukları yenmesini bilen ulusumuzun çok yakın bir gelecekte demokratik rejim davasını da tam olarak gerçekleştireceğine; tahakküm ve baskı zihniyetinin ulusal irade tarafından tasfiye edileceğine; hakkın, adaletin, özgürlüğün mutlaka zafere ulaşacağına kesin olarak inanmaktadır.” ૽૽૽ Bildirgede vurgulandığı gibi iktidarın değiştirilmesinin kaynağını yalnızca ulusal iradede gören CHP, hemen her gün haksız yere darbeci diye şamar oğlanına dönerken demokrasi savaşımının bu en parlak sayfasını Kılıçdaroğlu anımsamıyor! CHP Meclis grubunda ve yönetiminde 1959’u doğrudan ya da dolaylı yaşayanlar var; onlar da nedense susuyor! Bu bellek yetersizliğiyle siyasetin değil CHP’lilerin ezberi bozuluyor! ૽૽૽ Bugün TBMM açılıyor. Tıpkı 1950’lerin DP’si gibi, adım adım bir baskı rejimi oluşturarak DP’ye benzeyen AKP, yıllardır toplumu özgürlükçü bir anayasa yapılacağı kandırmacasıyla oyalamakla kalmıyor, başındaki “tek seçici” eliyle ülkenin geleceğini de belirliyor! Bu olumsuz ve demokrasi dışı gidişin ezberi elbette bozulmalı! Bu da ancak bugünkü iç ve dış koşullar dikkate alınarak CHP’nin, çağdaş, özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik anayasa çağrısı yapması; bir anayasa taslağı oluşturulmasına öncülük etmesi ve tüm özgürlükçü güçleri yanına alarak bu uğurda uğraş verilmesiyle sağlanır! Bir madalyanın bedeli 946 milyon lira Ekonomi Servisi İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Türkiye’nin Spor Bütçesi: Madalyanın Maliyeti Yüksek” adlı raporuna göre, olimpiyatlarda bir madalya kazanmanın maliyetinin 946 milyon lirayı bulduğunu açıkladı. Türkiye’nin ilk madalya elde ettiği 1936’da bu rakam 4 milyon lira düzeyindeydi. 513 bin faal sporcuya sahip Türkiye’de sporcu başına yıllık ortalama ödenek de yalnızca 489 lira. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan; Türkiye’nin stratejilerinin gözden geçirilmesini isteyerek sporun halka yayılmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Konsolide bütçeden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne aktarılan rakamlar üzerinden, enflasyondan arındırılarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’nin son 4 yıllık olimmetkülfet dengesini kurmapiyat dönemi için ülkede spora dan doktora ve ilaca ulaşımı ayırdığı para 4.7 milyar lira düzekolaylaştırarak oy avcılığı yayinde gerçekleşti. 2012 yılında parken, aynı zamanda kamu Londra Olimpiyatları’nda 26 kaynaklarını yandaş sermayeolimpik branştan sadece 3’ünnin özel hastane ve ilaç şirketlerine de toplam 5 madalya kazanaakıttığını dile getiren Oran, AKP’nin bilen Türkiye, tüm olimpiyat sosyal güvenlikteki sorunu hâlâ emektarihinde bugüne dek yallilik yaşına bağlama eğiliminde oldunızca 6 ayrı branşta mağunu vurguladı. dalya sahibi olabildi. Oran: Sağlıkta dönüşüm kara deliğe dönüştü Ekonomi Servisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, yaptığı yazılı açıklamada, AKP’nin sosyal güvenlik politikasını eleştirerek, sisteminin son on yılda adeta katlanarak büyüyen açığının, bu yılın tamamında 30 milyar lirayı bulmasının beklendiğini belirtti. “AKP’nin ‘sağlıkta dönüşümü’, kara deliğe dönüştü” diyen Oran, bütçenin sosyal güvenlik alarmı verdiğini söyledi. AKP’nin, bir yandan sağlık hizmetlerinde ni Reform şart Sorunun çözümünün yapısal reform yapmak olduğu açıklanan raporda, “Yurtiçi tasarruf oranını nasıl artıracağımız tartışmasını bir an önce bitirip gerekli adımları atmaya başlanmalı” denildi. Fiyat artışları aralıksız sürüyor Doğalgaz ve elektrik zamlandı ᮣ BOTAŞ, bugünden geçerli olmak üzere doğalgaz satış fiyatlarına yüzde 9.8 oranında zam yapıldığını açıkladı. Elektrik toptan satış birim fiyatı 18.91 TL’den 20.80 TL’ye çıkarıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Doğalgaza yüzde 9.8, elektriğin de birim fiyatına 1.89 lira zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bugünden geçerli olmak üzere doğalgaz satış fiyatlarına yüzde 9.8 oranında zam yapıldığını açıkladı. BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarındaki yükselmelere bağlı olarak doğalgaz maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle gaz satış fiyatlarında düzenleme yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi. Açıklamada, “1 Ekim’den geçerli olmak üzere doğalgaz satış fiyatlarımız, nihai tüketici fiyatlarına yüzde 9.8 oranında yansıyacak şekilde artırıldı” denildi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra elektriğe de zam yapıldığı açıklandı. Elektrik toptan satış birim fiyatı 18.91 TL’den 20.80 TL’ye çıkarıldı. Hükümet geçtiğimiz günlerde de bütçe açığını kapatmak için akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi tutarlarına ve alkolden alınan asgari maktu vergi tutarlarına zam yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, maliyetinin artması nedeniyle ekim ayı başında doğalgaza ve buna parelel olarak elektriğe zam yapılacağını açıklamıştı. KISA... KISA... Ⅵ Plastikte yüzde 5 teçhizat ihracı Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun (PLASFED) “Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu”na göre, 2012’de plastik işleme makineleri üretiminde 2011’e göre yüzde 7, ithalatında yüzde 9 ve yurtiçi satışlarında yüzde 10 gerileme beklenirken ihracatında yüzde 5 artış öngörülüyor. Ⅵ SGK borçlusu için son fırsat TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, SGK borç yapılandırılmasından yararlanma başvurusunda bugün son gün olduğunu açıkladı. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, “Uzatmadan yararlanacakların, sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor” dedi. Ⅵ Sanofi Türkiye’den rapor Sanofi Grubu, Türkiye’de sürdürülebilirlikle ilgili performansını GRI (Global Reporting Initiative) standardına uygun olarak raporlayan ilk çokuluslu ilaç şirketi oldu. Sanofi Grubu, Türk sağlık sektöründe diyabet, onkoloji, aşı ve kalpdamar hastalıkları başta olmak üzere 16 alanda çözümler sunuyor. Türkiye’nin 9. büyük sanayi kuruluşu İÇDAŞ, Değirmencik Termik Santralı ile ‘Kömür Kategorisi’nde Enerji Oscar Ödülü’nün sahibi oldu. Türkiye’de ilk kez geçen yıl düzenlenen Enerji Oscar Ödülleri’nde bu yıl 57 firma yarışırken, 8 firma ödüle aldı. C MY B C MY B Ⅵ İÇDAŞ’a Enerji Oscar’ı ödülü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog