Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

23 OCAK 2012 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA otomobil࠽cumhuriyet.com.tr OTOMOBİL 7 Aleviler Parmak Kaldırsın! Okulda din dersleri öğretmeni bu soruyu sormuş. ‘Aleviler parmak kaldırsın!’ Bu soruyu sadece bir öğretmen sormuyor. Bizim kültürümüzde bir ‘sorgulama merakı’ vardır. Nerelisin? Kimlerdensin? Ne iş yapıyorsun? Evli misin? Çocuk var mı? İyi okuyorlar mı? Çocukları olmuyor mu? Kusur kimde? Kadın mı kısır, adamın mı çocuğu olmuyor? Ev aldınız mı? Nerede? Kaç odalı? Bitmez tükenmez bir ‘soruşturma’. Çocuk okuldan gelir, anne sorar: Bugün ne yedin? Sınav oldunuz mu? Nasıl geçti? Bu merak bizde ‘kişisel sorgulama’ biçiminde güvenlik soruşturması olarak sürdürülür. Özgüven eksikliği midir? Toplumsal güvensizlik midir? Dedikodu merakından mı kaynaklanır? Bilinmez, merak da edilmemiştir. Elbette soruların da sonu gelmez. Giderek niteliği de değişmektedir. ૽૽૽ Aleviler parmak kaldırsın! Müslüman olmayanlar sayılsın. Sünni misin? İtikadın sağlam mı? Oruç tutanları bilelim. Cumaya gidiyor musun? Öğle namazı kaç rekât? Böyle konuşmayın, dinsiz derler. İnancın yok mu? Demek öyle. Ayrımcılığın sonu yoktur. Laik olmayan toplum din ayrımcılığı yapmak zorundadır. Laiklik insanlar arasındaki din ayrımının günlük yaşamı etkilememesi için vardır. Batı uygarlığı bu noktaya gelinceye kadar otuz yıl süren din savaşlarını yaşamıştır. “Ben dindarım, sen dinsizsin” kavgaları milyonlarca insanın ölümüne, kentlerin yıkımına yol açmıştır. Sonunda aklın yolu üstün gelmiş, laiklik ilkesi kabul edilmiştir. Dinsel değerler toplum yaşamının ekseni olmaktan çıkarılmış, kişilerin ve cemaatlerin inancı olarak kabul edilmiştir. İnançların barış içinde yaşamalarının teminatı laikliktir. ૽૽૽ Ölümcül Kimlikler, Amin Malouf’un daha önce de sözünü ettiğim yapıtıdır ve bu konuyu işlemektedir. Okunmasını özellikle öneririm. Kimlik sorununu çözen toplumlar ‘yetkin birey’ yetiştiren kültürlerin toplumlarıdır. Yetkin birey, kendi kimliğini bir topluluk içinde tanımlamak zorunda olmayan bireydir. Kendi kimliğinin farkındadır, özgür düşünebilir, sorumlulukla yaşamını düzenleyebilir. İşte, Atatürk’ün eğitim hedefinde yetişmesini istediği ‘sorumlu yurttaş’ böyle bir yetkin bireydir. Ama olamadı. Geleneksel toplulukçu kültür ağır bastı. Toplulukçu kültür, özgür bireyi onaylamaz, kendini toplulukla tanımlayan bireyi olumlar. Bu kültürde birey, başkalarına benzemeye çalışır. Onların yaptığını yaparak, kendini silikleştirir, toplulukla varolmaya çalışır. Topluluk kimlikleri de böyle güçlenir, yaygınlaşır ve olumlanır. Cemaatler, camialar, taraftarlar, yandaşlar böyle oluşur. Geleneksel toplulukçu kültürün kabulü budur. İşte, o zaman da sorgulama başlar: Söyle bakalım, sen kimlerdensin? Bizden misin, onlardan mısın? Alevi misin, Sünni misin? Hanefi misin, Şafii misin? Sürer gider. Sürüp giden de budur. Ulusallık çökünce cemaatçilik kaçınılmaz olur. Yaşananların özü özeti budur. Peugeot’da büyüme hızla sürüyor eugeot’nun uluslararası pazarlarda büyümesi 2011 yılında da devam etti. Peugeot, 2011 yılında yüzde 48’i Avrupa dışında olmak üzere toplam 2 milyon 114 bin araç satışı gerçekleştirdi. Peugeot, Binek Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplamı olarak Avrupa’da en çok satış yapan 4. marka oldu. Peugeot’nun bir diğer önceliği olan gamda yükseliş ise ürün alanındaki ataklar ile başarılı bir şekilde sürüyor. Lüks model satışları 320 bin adet ile yüzde 40 oranında artarken, Peugeot 508’in dünya lansmanı 123 bin adet satış ile başarılı oldu. 2011 yılında 19 binden fazla satılan RCZ, referans haline geldi, 3008 ise 135 bin adet satış ile hedefleri aştı. 2011 yılında Türkiye otomotiv pazarı 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 13.6 oranında bir artış ile 864 bin 439 adede ulaştı ve Türkiye otomotiv tarihinde bir rekora imza attı. 2011 yılında top 2011 yılında satışlar 2 milyon adedi aştı Ermenistan Neleri Kabul Etmişti... Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin, kendi anayasasını da dolanarak yasalaştırmaya çalıştığı “Ermeni soykırımı olmadı” diyeceklere hapis ve para cezası verilmesini öngören girişimi, konuyu önceki yıllardan erken gündeme taşıdı. Ermeni iddialarının yersizliğini ve gerçekdışılığını belgelerle ortaya koyan yayınlara değerli meslektaşım Uluç Gürkan’ın “Ermeni Sorununu Anlamak” adlı kitabı da eklendi. Bir tırnak açarak belirtmeliyim ki Gürkan, benim için ayrıcalıklı bir gazetecimilletvekilidir. Radyo ve televizyonlarla ilgili yasa değişikliğine, genel başkanına ve partisinin grup kararına karşın söz alarak karşı çıkması ayrıcalıklı bir gazetecimilletvekili olmasını sağlamıştır. ૽૽૽ Türkiye’deki belgelerle Rusya arşivindeki belgelere (Mehmet Perinçek çok sayıda belge yayımladı) ve kimi Ermeni yetkilisi ile yazarının kitaplarına dayanan yazarlar, değerli kaynaklar oluşturmuştur. Ancak bir belge vardır ki yıllardır Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinde “Gümrü Antlaşması” yazdığınızda karşınıza geliverir, ama nedense kimsenin ilgisini çekmez. Belki antlaşmanın onaylanmamış olması uluslararası bir belge sayılmasını engellemiştir. Ancak 2 Aralık 1920 tarihinde imzalanan antlaşma, Ermenistan Cumhuriyeti’nin o dönemdeki yöneticilerinin soykırım iddialarından ne kadar uzak olduğunun en somut belgesini oluşturmaktadır. Gümrü (Alexandropol) Antlaşması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nce Doğu Cephesi Komutanı Ferik (şimdi tümgeneralkorgeneral) Kazım Karabekir Paşa, Erzurum Valisi Hamid Bey ile Erzurum Milletvekili Süleyman Necat Bey, Ermenistan Cumhuriyeti’nce de eski Başbakan Mösyö Aleksander Hatisyan, eski Maliye Bakanı Mösyö Avram Gülhandaniyan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mösyö İstepan Gorganiyan imzalamışlardır. Antlaşma şöyle başlamaktadır: “Adı geçen yetkili temsilciler, barış görüşmeleri için Gümrü’de toplanıp yöntemine uygun görülen yetki belgelerinin verişimi üzerine aşağıdaki maddeleri kararlaştırmışlardır.” ૽૽૽ Antlaşma 18 maddeden oluşmaktadır. Türk Tarih Kurumu sitesinden kolayca ulaşılabildiği için fazla ayrıntıya girmiyorum. Ama kimi maddeleri aynen alıntılıyorum. “Madde 6 Bağıtlı taraflar, Büyük Savaş (Birinci Dünya Savaşı) sırasında düşman ordularına katılarak kendi devletine karşı silah kullanmış ya da işgal altındaki topraklar üzerinde toptan kırımlara katılmış olanlar dışındaki göçmenlerin eski sınır içindeki yurtlarına dönmelerine izin verir. Böylece ülkelerine döneceklerin en uygar ülkelerdeki azınlıkların yararlandıkları haklardan bütünüyle yararlanmalarını karşılıklı olarak yükümlenirler.” “Madde 8 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, iki yıldan beri silah altında tutmak zorunda kaldığı ordunun büyük harcamalar gerektirmiş olmasına karşın, Ermenistan’a karşı girişmek zorunda kaldığı savaş nedeniyle hakkı olan zarar gideriminden benimsenip açıklanan insancıl ve hukuksal ilkelere uymak isteğiyle vazgeçmiştir. Bundan başka taraflar Büyük Savaş sırasında ortaya çıkan zararlar ve tasarruf haklarındaki değişikliklerin gerektirdiği zarar gideriminden de aklanmışlardır.” “Madde 10 Erivan Hükümeti, Türkiye Büyük Milleti’nce reddedilmiş olan (Sevr) Antlaşması’nı hükümsüz sayıp, bunu ve kimi emperyalist hükümet ve siyasal çevreler elinde bir kışkırtma aracı olan Avrupa ve Amerika’daki temsilci heyetlerini geri çağırmayı, bundan böyle iki ülke arasında her türlü yanlış düşünceleri ortadan kaldırmak iyi niyetiyle yükümlendiğini açıklar.” ૽૽૽ Ermenistan Cumhuriyeti, İngilizlerin çabaları ile kurulmuştu, ama yönetim Menşevik Rusların elindeydi. Sonra Bolşevikler yönetimi ele geçirdiler ve Ermenistan da Sovyetler Birliği’ne katıldı. Antlaşma bu nedenle havada kaldı. Ama imzalandığı dönemdeki Ermenistan yönetiminin, yaşananları soykırım değil, karşılıklı kırım olarak gördüğünü önemli bir belge olarak ortaya koyuyor. P lam 34 bin 915 adet araç satışı gerçekleştiren Peugeot’nun satışlarının 15 bin 480 adedi binek otomobil, 19 bin 435 adedi hafif ticari araç pazarında gerçekleşti. Peugeot markasının 2011 yılında gerçekleştirdiği hafif ticari araç satışlarının yaklaşık yüz yüzde 48’i Türkiye’de üretilen araçlardan oluşuyor, bu oranı tüm Peugeot satışlarına uyguladığımızda ise oran yüzde 27 oluyor. eHDi motorun yüzde 14 daha ekonomik olduğu kanıtlandı eugeot’nun son nesil Stop&Start sisP temine sahip eHDi motor teknolojisi ile donatılan araçların yüzde 14’e varan ya kıt ekonomisi sağladığı, İstanbul, İzmir ve Ankara’yı kapsayan bir test ile Türkiye şartlarında ispatlandı. Peugeot 308 modeli ile gerçekleştirilen test, Volkan Işık Akademi işbirliği ile üç bü yük ilde, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde düzenlendi. Şehir içi trafik koşullarında gerçekleştirilen testlerde yüzde 14 oranında yakıt tasarrufu sağlandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri de testlere eşlik ederek elde edilen değerleri onayladı. Test süresince yeni nesil Total Excellium Dizel yakıt kullanıldı. Nissan Türkiye kürsüde Sancaktaroğlu, yüzde 53’lük büyüme payı ile Avrupa genelindeki büyüme ortalamasının 2 katını yakaladıklarını ve bu oranla Avrupa’da 2. olduklarını söyledi 2011 yılını geçen yıla göre yüzde 53 oranındaki artışla 20 bin 319 araç satışı ile kapatan Nissan Türkiye otomotiv pazarı genelinde pazar payını da 2010’a oranla yüzde 35 arttırarak yüzde 2.4 seviyesine getirdi. Binek araç segmentinde 3.13’lük pazar payına sahip olan Nissan Türkiye, 2012 yılında toplam pazar payını yüzde 3’ün üzerine çıkmayı hedefliyor. Nissan Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İlkim Sancaktaroğlu 2011 yılını son derece başarılı kapattıklarını vurgulayarak, “Yılın son döneminde, aralık ayı içerisinde, binek segmentinde Qashqai, Juke ve Micra ağırlıklı olmak üzere 2 bin 823 adetlik satışla yüzde 3.17’lik pazar payı elde ettik. Yine geçen yıla bakarsak, 2010 yılı Aralık ayında binek araç segmentinde pazar payımız yüzde 2.22 idi. Pazar payımızda da önemli bir artış elde ettik. ODD verilerine göre SUV segmentinde ilk beş içerisinde iki modelimizle yer alırken A segmenti dışındaki tüm segmentlerin ilk beş sıralamasında iki model ile yer alan tek marka olduk. Açıklamalar doğrultusunda pazar payını oransal olarak en fazla yükselten marka Nissan Türkiye oldu” dedi. İlkim Sancaktaroğlu “Biz yüzde 53’lük büyümemiz ile Nissan’ın Avrupa genelindeki büyüme ortalamasının iki katından fazlasına ulaştık. Bu büyüme oranı ile Avrupa ikincisi olma başarısını elde ettik. 2011 yılı itibarı ile 20 bini geçen satış adedimizle Nissan’ın Avrupa’daki en büyük 7’nci pazarı konumuna geldik” diye konuştu. Otomatik geldi yeni Dizel yolda eğerlendirmenin ardından Nisleri arasında düşük motor hacmi, D san Türkiye Pazarlama Müdüyüzde 37 ile düşük ÖTV avantajı, rü Mehmet Akın Qashqai’nin otodüşük yakıt tüketimi, sarsıntısız otomatik vites versiyonunu tanıttı. Akın, tüketicilerin araç kullanım tercihlerini değiştiren SUV segmentinin lideri Qashqai’nin beklenen otomatik vites versiyonunun şubat ayı itibari ile Türkiye’de satışa çıkacağını açıkladı. Farklı segment kullanıcılarının ve müşterilerinin talep ettiği otomatik vites Qashqai’nin öne çıkan özellikmatik vites geçişleri ve sessiz iç kabin ön plana çıkıyor. Otomatik vites Nissan Qashqai’nin anahtar teslim satış fiyatının 61 bin 469 TL’den başladığını açıklayan Mehmet Akın, Qashqai Çevresel Görüş Sistemi’nin haziran ayında entegre olacağını belirtirken 1.6 dizel Qashqai’nin ise eylül ayında Türkiye yollarına çıkacağını söyledi. ‘Baykal gitti diye üzülmüştük’ Ⅵ İstanbul Haber Servisi Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AKP Zeytinburnu İlçe Teşkilatı 4. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Baykal giderken üzülmüştük, ‘daha iyisini nereden bulacağız’ diye. Ama sağolsun CHP’liler bize daha iyisini nasip ettiler. Dün Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet tarihinde bir CHP’ye, Sayın ‘çakma Gandi’ ve arkadaşlarına para cezası verdi. Niye? Anayasa mahkemesini boş işlerle oyalama ve kötü niyetli olmak suçundan dolayı” diye konuştu. Porsche Boxster tamamen Yenilenen Lancia Delta Türkiye’de üks kompakt sınıfın sıradışı temsilcisi olarak ön plana çıkan Lancia’nın Delta modelinin yenilenen sürümü, 24 bin 950 Avro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla ülkemizde de satışa sunuldu. Hem markanın yeni nesil tasarım anlayışına paralel değişen çarpıcı görsel unsurları hem de bir üst sınıfta yer alan sedan otomobillerle yarışan iç mekân özellikleri ve yükleme kapasitesiyle dikkat çeken yeni Lancia Delta, zengin donanım özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Lancia Delta, 1.6 litre 120 beygir Multijet turbo dizel yenilendi eni nesil Porsche Boxster, daha Y kaslı, hafif, performanslı, karakteristik ve ekonomik bir şekilde yollara çıktı. Yeni nesil Porsche Boxster, 14 Nisan tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak… Porsche’nin üstü açık, ortadan motorlu, iki kişilik modeli yeni nesil Boxster, azalan ağırlığı, uzayan dingil mesafesi, daha geniş tekerlek aralığı ve geniş jantları ile daha keyifli bir sürüş sunuyor. Ayrıca yeni nesil Boxster, elektromekanik direksiyon sistemi, üstün performansı, yüzde 15 oranında artan yakıt verimliliği ile de en iyi spor otomobil olma konusunda iddialı. Carrera GT modelinden alınan orta konsol tüm modellerde ergonomiyi arttırıyor. Yeni nesil Boxster, ilk etapta Boxster ve Boxster S modelleriyle sahneye çıkacak. Her iki model de yeni doğrudan benzin enjeksiyonlu sıralı 6 silindirli motordan güç alıyor. Agos, okullarda yasaklandı Ⅵ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda Agos gazetesinin sitesine erişim yasağı uygulandığı ortaya çıktı. MEB Basın Müşavirliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Agos’a yönelik kasıt yok. Erişim yasağı Türk Telekom’un uyguladığı otomatik filtrelemeden kaynaklanıyor” denildi. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada ise erişim engelinin sitenin kişi adına kayıtlı olmasından kaynaklandığı, MEB tarafından kişisel sitelerin tümüne erişim engeli istendiği belirtildi. L Erdoğan’a Polonya’dan ödül Ⅵ VARŞOVA (AA) Polonya’nın prestijli ödüllerinden Altın Heykel Ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verildi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Business Center Club (BCC) tarafından verilen ödülü, dün Varşova Ulusal Opera Binası’ndaki törende Erdoğan adına aldı. Erdoğan, törene video mesaj gönderdi. Kahraman anneyi okyanus aldı Ⅵ MELBOURNE (AA) Avustralya’nın Melbourne kentinde Türk anne, dün denizdeki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı ve hayatını kaybetti. Melborne’da Işık Koleji öğretmenlerinden Demet Latifoğlu, girdaba kapılarak boğuldu. Oğlu ve arkadaşları ise çevredeki sörfçülerin yardımıyla kurtarıldı. ve 1.4 litre 140 beygirlik benzinli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Yeni Lancia Delta’nın 1.6 litrelik Multijet dizel motor seçeneğinde ise Selectronic otomatik şanzıman isteğe bağlı olarak satın alınabiliyor. Yenilenen Lancia Delta’da 6 hava yastığı, Absolute Handling System, LED aydınlatma teknolojili ön ve arka farlar, çift bölgeli otomatik klima, direksiyondan kumandalı MP3’lü radyoCD çalar, krom dış pencere çerçeveleri, deri & Alcantara koltuk döşemesi, gibi ekipmanlar standart olarak sunuluyor. Gazeteci Şakir Palancıoğlu öldü Ⅵ İstanbul Haber Servisi Gazeteci Şakir Palancıoğlu, (83) bugün Esentepe Nimet Abla Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, “Önceki gün yaşamını yitiren gazeteci meslektaşımızı sevgi ve saygıyla anarken ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi. Gazeteciliğe 1951 yılında başlayan Palancıoğlu, birçok gazete ve dergide görev yaptı. C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog