Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

15 OCAK 2012 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ERG anayasa çalışmaları kapsamında milletvekillerine eğitim konusunda öneri sundu 5 dalmak... Bu son terk edilişim olur canım, en çok sevdiğim kokuların içinde canım!” ૽૽૽ Ah o yılların yorgunluğu... Sürgünler, hapislikler... Doğan ‘Din dersi seçmeli olmalı’ EMEKLİ VEKİLLER MAHMUT LICALI ‘Maaşlarımız düzenlensin istiyoruz’ ANKARA (ANKA) “Milletvekillerine yüzde 100 zam”, “Ballı emeklilik” haberlerini “hayali iddia ve haksızlık” olarak nitelendiren beş emekli milletvekili, Meclis Başkanlığı’na başvurarak yeniden ve adaletli bir düzenleme istedi. 17. dönem İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk ile birlikte beş emekli milletvekilinin Meclis Başkanlığı’na verdiği dilekçelerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto ettiği yasanın getireceği düzenleme anlatıldı. Buna göre 25 yıl çalışarak, emekli keseneği ödeyip emekli olma hakkına sahip olmayan eski milletvekillerinden bir bölümünün 4 yıl süre ile emekli kesintileri TBMM bütçesinden karşılanacak. 25 asgari çalışma yılını tamamlamış ancak eski milletvekili maaşını alabilmek için en az iki yıl süre ile milletvekili görevini ifa etmiş olmak şartı kaldırılarak, halen milletvekili olan iştirakçilerin emekli olmaları sağlanarak bu milletvekillerinin maaşları ile birlikte emekli milletvekili maaşı alma olanağına sahip olacak. Meclis başkanlığı, başbakanlık görevlerinde bulunanlar, cumhurbaşkanı maaşına endeksli olarak yüzde 4245 oranı yerine yüzde 75 oranında emekli maaşı alacak. BAĞKUR ve SSK emeklisi milletvekillerinin düşük emekli maaşları Emekli Sandığı yasasına uygun hale getirilecek. Emekli milletvekilleri dilekçede getirilen düzenleme ile eski emekli milletvekillerine haksızlık yapıldığını ileri sürdü. Buna göre emekli milletvekillerinin 25 yıldan fazla görev yaparak emekli maaşları görev sürelerine göre daha fazla olanların süreleri 25 yıl ile sınırlanacak, diğer emekliler görev sürelerine göre maaş aldıkları halde emekli milletvekilleri bu haktan yoksun bırakılacak. ANKARA Eğitim Reformu Girişimi (ERG), yeni anayasa çalışmaları kapsamında milletvekillerine raporda din ile ilgili derslere ilişkin anayasal bir zorunluluğun olmaması gerektiğini ifade ederek, bütün din ve inançların anlatıldığı “dinler kültürü ve ahlak bilgisi” derslerinin eğitim sisteminde seçmeli ders olarak yer alması gerektiğini vurguladı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde eğitim sorunlarına yönelik araştırma ve çalışmalar yapan ERG, milletvekillerine gönderdiği “Yeni Anayasada Eğitim Nasıl Ele Alınmalı?” başlıklı raporda yeni anayasa çalışmalarında mil ᮣ Eğitim Reformu Girişimi’nin önerilerinde, “dinler kültürü ve ahlak bilgisi” derslerinin eğitim sisteminde seçmeli ders olarak yer alması gerektiği vurgulandı. li eğitim sistemi hakkında önerilerini sıraladı. Raporda, şu öneriler sıralandı: Eğitim hakkına ilişkin mevcut hak ve özgürlükler genişletilmeli, devletin yükümlülükleri açıkça tanımlanmalı. hakları güvence altına alınmalıdır. Milletvekillerine gönderilen raporda, din ile ilgili derslere ilişkin anayasal bir zorunluluk söz konusu olmaması gerektiği ifade edildi. Raporda, “din kültürü” yerine “dinler kültürü” dersinin seçmeli olması gerektiği din eğitiminin ise isteğe bağlı olarak sunulması gerektiği bildirildi. Raporda, “Din ve vicdan özgürlüğünün eğitim alanında korunması için anayasada din ile ilgili dersleri zorunlu kılan bir düzenleme yer almamalıdır” denildi. ‘Resmi dil Türkçe’ Üniversite öncesi tüm eğitim kademeleri için maddi olanaksızların hiçbir çocuğun eğitim hakkından yararlanmasına engel oluşturulmaması için önlem alınmalı. Türkçe resmi dil olarak anılmalı, farklı anadillerine sahip yurttaşların dil Raporda, dinler kültürü ve ahlak bilgisi dersinin seçmeli olarak verilmesinin ve dersin seçme süreci açısından diğer seçmeli derslerde aynı uygulamaya sahip olmasının, bireyin din temilli baskılardan korunmasını sağlayacağına dikkat çekildi. Raporda, dinler kültürü ve ahlak bilgisi dersinin dünyada etkili olmuş din ve inanç gelenekleri hakkında temel bilgileri, tarihleri, inanç ve ibadet esaslarını, kültür, dil, edebiyat ve sanat hayatına etkilerini ve tüm bu konularla ilgili tartışmaları içeren tüm din ve inançlara eşit mesafede duyarlı ve “dini sosyal bilimsel bir olgu” olarak değerlendiren dersler olması gerektiği ifade edildi. Titrek Işıklı Bir Yolda... Pablo Neruda’nın deniz ilkbaharının o kışkırtan öpücüğü, bilmem sizin yüreğinizde de mis kokan halkayı yaratan gülün yapraklarını açar mı? Yağmur yağarken oturup bekler misiniz, dalda son kalan yaprağın dilsiz toprağa düşüşünü... Sessizlik bize göre değildir... Taşan deniz, sadelikten doğan gündelik uzamda, zamanın tebeşir kayalıkları bekler bizi. Kimsesizler mezarlığının önünden geçerken kimi ölümleri anımsarız akşam yıldızları altında. Sevdanın adresini ararız... ama bulamayız... ૽૽૽ Bir şarkı yükselir fundalıklara bakan evin penceresinden, bizi çocukluğumuza, delikanlılık yıllarımıza götüren: “Beyazdır ölümün güneşleri, çocukların saçları gibi...” Paul Celan’ı tanıdığımız yıllar, benim sessiz annem ağlıyordu tüm insanlara. Çemberyıldız bağlarken sen o kırmızı kurdelaya, bir kurşunla annem kalbinden aldı yara... Bulutsuz taze yürekler, saçlarını rüzgâra vermiş kadınlar... Umudunu yitirmemiş şehirde memleketimin şarkılarını söyleyen sizler... Oysa ben A. Kadir’in dizelerinde okumuştum, sokaklarda sırtüstü yatan çocukların mavi gözlerinde görmüştüm umudun tükenişini. ૽૽૽ Bir yas gününü! Acıyı! Hüznü! Ölümü! Mazgallardan bakanların yumruklarında, kıraç bir toprakta, kıran yerlerinde, dağların yamaçlarında... Titrek ışıklı bir yolda, toplu sapakta, taçyaprakları ve taçyaprakların yansılarında ruhlarımız yolculuğa çıkmıştı. “Ve şimdi kimi kurtuldu ölümden, kimi yapıştı toprağa yüzükoyun step kokan elleriyle... Gözlerimde derin izler. Sendendir canım yeniden yaşayabilmek, çıkmazlardan kurtulabilmek. Sonsuz uykulara Erol Ekici, DİSK genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı ‘Mücadelemiz sürecek’ ᮣ Ekici, AKP’nin 10 yıllık iktidarı döneminde bir “saldırı dalgası” yaşandığını, bu sürecin artarak devam ettiğini belirtti. MUSTAFA ÇAKIR ANKARA Türkiye Genel Hizmetler İşçileri (Genelİş) Sendikası Genel Başkanı Erol Ekici, DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında DİSK’in Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. DİSK’in 14. Olağan Genel Kurulu, 101112 Şubat günlerinde İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Genel Kurul öncesinde DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı. Kurul toplantısında Genelİş Sendikası Genel Başkanı Erol Ekici, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Sendikal mücadeleyi yürütmeye devam edeceklerini belirten Ekici, bundan sonraki süreçte de DİSK’lilere yakışan bir genel kurul birlikteliğini arzu ettiklerini kaydetti. Ekici, AKP’nin 10 yıllık iktidarı döneminde çalışma yaşamının tamamı Adaylığını açıklayan Genelİş Sendikası Başkanı Erol Ekici (sağda) , DİSK olarak hükümetin dayatmalarına prim vermeyeceklerini söyledi. nın “kuralsızlaştırılmasına” yönelik bir “saldırı dalgası” yaşandığını, bu sürecin artarak devam ettiğini bildirdi. Ekici, “Çalışma yaşamında ne yapılmak istendiğini görüyoruz. Torba yasalarla, taşeronlaştırmalarla, esnek çalışmayla, kamu tarafından yürütülen hizmetlerin piyasalaştırılmasıyla, örgütsüzleştirmeyle sendikal mücadelenin işlevsizleştirilmesi için her şey yapılıyor. DİSK olarak bu dayatmalara prim vermeyeceğiz” dedi. Ekici, 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası’nın 30 yıldır değiştirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Ekici, son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in düzenlemelerin yasalaştırılacağı konusundaki iddialı söylemine karşın yine benzer bir sürecin yaşandığını vurguladı. Ekici, son günlerde işverenlerin itirazları nedeniyle yasaların çıkmayacağı, işkolu istatistiklerinin yayımlanacağının söylendiğine dikkat çekti. güneşi yıllarca seyredememe, denize, dağlara, ovalara bakamama. Karanlık bir yağmur halinde midir başımızın üstünde ölüm? “Bizim hiçbir hürriyetimiz yok, hiçbir hürriyetimiz, ne çalışmak, ne konuşmak, ne sevişmek. Sen orda bağrına bas dur en büyük çileyi, ben burda en büyük çileyi doldurayım, ekmeğe muhtaç, hürriyete muhtaç, sana muhtaç. Sen orda dalından koparılmış bir zerdali gibi dur, ben burda zerdalisiz bir dal gibi durayım.” Sıkıntılı bir günün sonunda gazeteleri okuyordu insanlar... Televizyonlar ardı ardına ölüm haberleri veriyordu. Sessizce taşıyordu nehir, şişen sessizliğimize gizlenmiş öfkemizi, çığlığımızı. ૽૽૽ Yapraklar haykırıyordu postalların altında... Babamın anlattığı kırklı yıllar, Hitler rejimi, katliamlar, İkinci Dünya Savaşı... Seçimli baskıcı rejimler, ölümler, gözdağları, işkenceler, zindanlar... Gözlerimin önünde gezdi dün sabah... Baktım rüzgârların estiği ağaçların tepesine, yağmurdan sonra beklediğim aydınlık gelmiyordu nedense. Kendimi kıyılara bırakılmış yoksun bir dere gibi hissettim... Vasko Popa’yı okudum, Larkin’i, Pasolini’yi... Yorgo Seferis’in “Bir Şairin Günlüğü” (Can Yayınları), Adonis’in “New York’a Mezar”ını (Can Yayınları). ૽૽૽ Yağmurlu soğuk bir günün içinde Oktay Rifat’la, Behçet Necatigil’le, Roethke’yle oturup konuşuyurum uzun uzun... “Düşlerin o ağırlaşmış dünyasında, birlikte çekiyoruz içimize havayı... İçimizde ölüyor dış dünya... ve o biliyor beni tepeden tırnağa. Dönüyor gidecekmiş gibi... Yarı kuş yarı hayvan... Rüzgâr kalıyor yamaçta. Aşk her şey. Aşk, bildiğim ne varsa...” GÖREVİ İHMAL SUÇU Sav’a dava ANKARA (AA) Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’a, görev yaptığı dönemde, partiye gönderilen bazı savcılık ve mahkeme yazılarına cevap verilmemesi nedeniyle, “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçlamasından dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, başsavcılığın memur suçları ve talimat bürolarının, sürdürülen bazı soruşturmalar; Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ise bir dava nedeniyle 2008 ve 2009’da CHP’den birtakım evrakı yazılı olarak talep ettiği anlatıldı. Savcılığın ve mahkemenin istediği belgelerin, tekid edilmesine rağmen gönderilmediği ifade edilen iddianamede, suçlamalara ilişkin tarihte, CHP Genel Sekreterliği görevini Sav’ın yürüttüğü anımsatıldı. Sav’ın, “zincirleme olarak, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçlamasından cezalandırılması istendi. C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog