Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 OCAK 2012 CUMARTESİ dishab@cumhuriyet.com.tr 12 DIŞ HABERLER Türkiye Sünni Arap dünyasının lideri olamaz ÖZGÜR ULUSOY Doç. Dr. Ali Faik Demir: Türkiye Sünni grubun lideri olarak Şii İran’la karşı karşıya kalmak gibi bir politika izlememeli. Türkiye’nin, Şiiliğin ve Sünniliğin üzerinde bir şemsiyeyle yaklaşması lazım Arap baharı İslam baharına dönüşüyor “Arap baharından” doğan siyasi İslam radikal mi, ılımlı mı bir çizgi izleyecek? ALİ FAİK DEMİR Arap Baharı denen ama Müslüman baharına dönen bir süreçten söz ediyoruz. Artık otoriter liderler yerine siyasal İslam çerçevesinde toplumsal uzlaşı arayan bir yapı görüyoruz. Otoriter lider yok, siyasal ideoloji olarak liberal ve İslamcı partiler var, çok fazla sosyalist, sol parti görmüyoruz. Müslüman Kardeşler ya da Tunus, Libya’da olduğu gibi İslam ağırlıklı partiler lokomotif yapı. Tüm etnik yapıları ve farkları kapatacak harcın İslam olduğu düşünülüyor. İslamın ne kadar radikal ne kadar ılımlı olduğunu bilmiyoruz. Libya Başbakanı modern bir kimlik ama muhafazakâr bir iktidar var. Tunus’ta bir denge kurulmuş, siyasal partiler paylaşım yapmış durumdalar. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in yanı sıra daha da radikal Selefi gruptan bahsediliyor. İslami parti söyleminde daha demokratik bir yola mı kayacaklar, sonuç alamazlarsa daha otoriter yola mı kayacaklar bunu görmek lazım, ben burada şüpheliyim. Toplumsal memnuniyetsizlikler artarsa, bastırmak için daha otoriter politiklar da ortaya çıkabilir. Tahminde bulunmak zor. Mısır’a bakıyoruz tepkiler var, halk çok fazla sokaklara çıkarak sonuç aldığını gördüğü için demokrasinin istismarı söz konusu olabilir. Önceki dönemde lider vardı, şeklen parti vardı, şimdi parti var ama kurum yok. Müslüman Kardeşler bile, ben parti değilim diyor. Kurumlarda, yargıda zafiyet var. İnşa süreci yaşanacak, yoksa istenmeyen yollara kayılabilir. Türkiye’nin bölgesel güç olma iddiası, diktatörlerine isyan bayrağı çeken ülkeler için model olup olamayacağı, hem Türkiye’de hem dünyada hararetli bir şekilde tartışılıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Müslüman dünyasındaki popülaritesi malum. Ancak modellik için bu yeter mi? Bölgenin diğer bir önemli aktörü Tahran artık, bütün işbirliği söylemlerine karşın aslında bölgedeki rakibi olarak görülen Türkiye’ye füze kalkanı nedeniyle güvenmediğini saklamıyor. Kürecik ve Suriye gölgesinde Tahran’la ilişkiler nasıl bir seyir izler? “Bahar” İran’a da uzanır mı? Bu soruları Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Faik Demir’e yönelttik. Demir’e göre, Arap olmayan Türkiye’nin Arap dünyasına lider olması mümkün görünmüyor, dahası Türkiye’nin Sünni dünyanın liderliğine soyunup Şii İran’la karşı karşıya kalması akıllıca bir politika da değil. Arap Baharı’nın artık bir İslam baharına dönüştüğünü kaydeden Demir, Cumhuriyet’in bölgede neler yaşanabileceği ve Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği yolundaki soruları yanıtladı. Türkiye, Sünni Arap dünyasının lideri olabilir mi? Müslüman Kardeşler, Erdoğan’ın laiklik konusundaki çıkışın pek benimsememişti. ALİ FAİK DEMİR: Arap olmayan Türkiye’nin Arap dünyasına lider olması mümkün değil. Nasır olmamız mümkün değil. Ama şu mümkün, Ortadoğu ve Arap dünyasından Türkiye gibi bir lider çıkması isteği anlatılabilir. Bence zaten, “Türkiye Arap dünyasının lideri olsun”dan çok, Türkiye gibi ekonomisi güçlü, muhafazakâr kimliğini koruyan ama modern, sanayileşmiş bir lider arayışını ifade ediyor. Yoksa Türkiye Arap dünyasının lideri olamaz. İran da Şii etkisini kullanıyor ama nüfuzu var. Arap dünyası kendi içinden bir lider isteyecektir. Türkiye’nin Arap dünyasının lideri değil, daha farklı bir liderlik hedefi olması lazım. Türkiye’nin bugüne kadar Şii İran’la Sün ᮣ Türkiye’nin Suriye’de çok hızlı taraf olduğunu söyleyen Demir, “Suriye’de çözüm istiyoruz denebilirdi ama ‘Esad gitsin’ lafı çok tedirgin edici gözüktü. Suriye’deki istikrarsızlık bizi çok etkiler. Ayrıca Esad’ın devrilmesi sorunları çözmeyecek. Libya’da sorun bitmedi” diyor. ni Arap dünyası arasında bir denge olduğunu düşünüyorsunuz. Sizce son dönemde bu dengede kayma var mı? Çok hassas bir soru. Türkiye Sünni grubun lideri olmak ve Şiilere karşı gelmek, Şii İran’la karşı karşıya kalmak gibi bir politika içine girmemeli. Azerilerin de yüzde 70’inin Şii olduğunu hatırlayalım. Türkiye’nin, Şiiliğin ve Sünniliğin üzerinde bir şemsiyeyle bunu yapması lazım. Irak’a bakın, Şii Sünni ayrımı daha da belirginleşiyor. Türkiye Sünni ve Şiilerin birleşmesinde örnek oluşturabilir. Bizde Hanefi, Caferi, Şafi, Alevi farklı mezhepler var. Mezhep farklılığının beraber yaşamaya engel olmadığı üzerinden bir politika ola ye’deki istikrarsızlık bizi çok etkiler, 800 km sınır var. Irak gibi Suriye sorunlu bir ülkeye dönüşürse Türkiye çok zor duruma düşebilir. ‘Barış istiyorsak arabuluculukta etkili olmalıyız’ Suriye’de mezhep çatışması riski var mı? Nusayri var, Hıristiyan var. Kürtler, farklı gruplar var, kısacası buna uygun zemin var, provoke bilir. Türkiye kavrayıcı, dini çatışmaları önleyen edilirse problem çıkabilir. Esad kalır mı kalmaz bir model olabilir. mı tartışamayız ama Türkiye’nin barış istediğini, huzur istediğini vurgulayabiliriz. Tartışmayı Esad ‘Mezhepsel politika yürütemeyiz’ gider gitmezden çıkarıp barış için ne yapabiliriz AKP Sünni partisi değil mi? bunu öne çıkaran bir süreç izlemeliyiz. Baştan bu AKP’ye oy verenler arasında Aleviler de var. nu yapıp belki sonra bu aşamaya gelmeliydik, biz AKP söyleminde geçmişte, bu yönde çok fazla süreci çabuk tükettik. vurgusu olabilir ama bu politika uygulanmamaAyrıca Esad’ın devrilmesi sorunları çözlı. İran’la da dostluklarımız var. Nusayri Suriye meyecek. Libya’da sorun bitmedi, geçici hüile de ilişkimiz vardı. Politikaları hiçbir zaman kümetler var ama sorun bitmedi, Tunus belki mezhepsel yürütemeyiz, yürütmemeliyiz. hızlı kapattı. Mısır kapatmadı. Suriye’de denge kaydı galiba? Türkiye uzlaştırma rolüne ağırlık vermeli. Böl Evet, Türkiye çok hızlı bir taraf oldu. Biz gesel güç olmaktan bahsediyorsak, taraf tutup daSuriye’de çözüm istiyoruz diyebilirdi ama ha sonra hangisi bize daha iyi olur yerine, bölgesel “Esad gitsin” lafı çok tedirgin edici gözüktü. konularda barış istiyoruz bunun için arabuluculukta Belki Libya’da geç kaldık diye düşündük, Su çok daha efektif olabiliriz demek, bizim açımızriye’de bunu yapmak istemedik ama Suri dan hem İran’la ilişkilerde hem Filistin’de birçok konuda itibar da kazandırır. Suriye tarafı, biz Türkiye dostluğunu hâlâ önemsiyoruz, AKP politikalarından rahatsızız dedi. Çok akıllıca bir şey. oç. Dr. Ali Faik “Bahar” İran’a da gelir mi? Demir, Mısır’da İran’a o kadar kolay gelmez. İran içetoplumsal risinde böyle bir toplumsal hareket memnuniyetsizliklerin İslami yaratamazlar. İran’da temsil anlaparti söylemini daha otoriter bir yola kaydırabileceğini mında problem yaşamıyorlar. İslam düşünüyor. Mısırlıların cumhuriyeti deniyor ama içeride birsokaklara çıkarak sonuç çok grup kendini birçok konuda özalındığını gördükçe, sokak gür hissediyor. Azeriler tepki gösteeylemlerine devam recek diye bir şey yok. Arap nüfusu var edebileceğini belirten Huzistan bölgesinde, yukarıda, bunDemir’e göre iş sonunda lardan tepki çıkmayacaktır. O nedenle demokrasinin istismarına esas hedef bu olsa bile İran’da böyle bir şey varabilir. çıkartmak zor. Suriye gibi de değil İran. Tabii kestirmek zor, ama bilinen dinamiklerle mümkün görünmüyor. D T.C. KARTAL 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2011/1368 TAL. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun; TAPU KAYDI: Borçluya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli bulunan; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mah., Mezarlıkaltı Mevkii, 118 pafta, 5903 ada, 152 parsel, 24/1144 arsa paylı, B Blok, 1. kat, 14 bağımsız bölüm numaralı, Daire niteliğindeki taşınmaz. GAYRİMENKULÜN HALİHAZIR DURUMU: Satılmasına karar verilen ve yukarıda kaydı yazılı olan taşınmaz; Kartal İlçesi, Yakacık (Hürriyet) Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi Doğan Sokak Emek Sitesi B Blok No:4 adresinde bulunan 2 adet betonarme binadan oluşan sitede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut binalarının ve eğitim alanlarının bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Parselin ön cephesi Doğan Sokağa bakmaktadır. Binanın arka cephesinde Çınaraltı Sokak bulunmakta ve otopark girişi bu sokaktan gerçekleşmektedir. Parselin sol yan cephesinde Yakacık Anadolu Teknik Lisesi bulunmaktadır. 152 parsel sayılı taşınmazın 04.08.1993 tarihli yapı ruhsatında parsel üzerinde 4 dükkân (196 m2) 2x22 daire (2217 m2), ortak alan (522 m2), toplam inşaat alanı 52 bağımsız bölüm ve 5935 m2 olarak verilmiştir. Ruhsatta 2 yol altı ve 5 yol üstü olmak üzere 7 katlıdır. Parsel içerisinde 2 adet betonarme bina bulunmaktadır. A Blokta 4 dükkân, 22 adet daire nitelikli toplam 26 bağımsız bölüm, B Blokta 4 dükkân ve 22 adet daire nitelikli toplam 26 bağımsız bölüm bulunmaktadır. B Blokta 2. bodrum katta sığınak, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi, depo, çamaşırlık ve yakıt dairesi bulunmaktadır. 1. bodrum katta 4 adet dükkân ve 2 adet daire ile bina ana girişi bulunmaktadır. Zemin ve normal katlarda her katta 4 adet daire nitelikli bağımsız bölüm mevcuttur. B Blok toplam 7 katlıdır. Bina yaklaşık 15 yaşındadır. Sitenin yürüme yolları ve otopark zemini kilit parke taş ile kaplanmıştır. Diğer alanlar yeşillendirilmiştir ve bahçede bir adet kameriye bulunmaktadır. B Blok ana giriş kapısı yağlıboyalı, camlı demir kapıdır. Bina içi sahanlıklar ve merdiven zeminleri mermer kaplı olup, korkuluklar yağlıboyalı demirdir. Binada 2 adet asansör mevcuttur. Parseldeki toplam inşaat alanı yaklaşık 5100,00 m2’dir. Satışı söz konusu taşınmaz B Blok 1. normal katta olan 14 no’lu bağımsız bölüm proje üzerinde 1. normal katta olmasına rağmen bağımsız bölüm 2 kat olarak adreslendirilmiştir. Dairenin ana giriş kapısı kastırma demir kapıdır. Projesine göre bağımsız bölüm salon, 3 oda, banyo, WC, hol, antre ve 3 adet balkondan oluşmaktadır. Projesinde mutfakta bulunan balkon kapatılarak mekâna dahil edilmiştir. Balkonlardan biri salonda, diğeri yatak odasında olup bu balkon da kapatılmıştır. Dairenin yaklaşık net alanı 95.00 m2’dir. Daire kuzey ve doğu cephelidir. Salon otoparka ve Doğa Koleji’ne bakmaktadır. Daire ana girişinde portmanto vardır. Karşı kapı salon ve sağ kapı mutfak kapısıdır. Sağ ortada hol girişi bulunmaktadır. WC kapısı hole açılacak şekilde çevrilmiştir. Bağımsız bölümün iç kapıları eski tip cilalı ahşap kaplamalı kapılardır. Duvarlar saten boyadır ve duvar tavan kesitlerinde kartonpiyer mevcuttur. Islak zeminler seramik kaplıdır. Banyo duvarları tavana kadar fayans kaplıdır ve banyo bakımsız kalmıştır. Banyoda ayaklı lavabo, klozet ve köşe çeyrek daire küvet bulunmaktadır. Küvetin kabini yoktur. Mutfak dolapları eski tip ahşap kaplı sunta dolaplardır, tezgâh mermerdir. Kapatılan balkon mekânında barbekü mevcuttur. Odaların salonun zemini eski tip ahşap parke ile kaplıdır. Balkon parapeti betondur. Dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgaz kombi kalorifer sistemi ile karşılanmaktadır. 14 bağımsız bölümün 24/1144 arsa payının arsa üzerindeki karşılığı 63,33 m2 ve toplam inşaat alam karşılığı 107,00 m2’dir. GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU: Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 12.05.2011 tarih ve M.34.6KAR.0.17.012011/59923765 sayılı İmar Durumu yazısına istinaden “Söz konusu Kartal 118 pafta, 5903 ada, 152 parsel 1/1000 ölçekli, 04.05.2006 T.T.’li E5 Kuzeyi İmar Planı kapsamında AYRIK nizam TAKS minmax: 0.200.40, KAKS: 1.25 yapılanma şartlarında KONUT alanında ve kısmen de yolda kaldığı” anlaşılmıştır. GAYRİMENKULUN MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmazın halihazır durumu, yukarıda belirtilen özellikleri, bulunduğu yer ve mevkii, imar durumu, serbest piyasa koşullarında rağbet derecesi, çarşıpazar yerlerine olan yakınlığı, iş merkezlerine olan mesafesi ve mevcut durumu gibi özelliklerin göz önünde bulundurulmasıyla, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın yayınladığı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri” hakkındaki tebliğde belirlenen değerler ve yine teknik olarak belirlenen yıpranma paylarına göre bilirkişi tarafından 115.000,00.TL.değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI:1 Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın satışı 06/03/2012 günü saat 14.00’ten, 14.20’ye kadar Kartal 3. İcra Müdürlüğü’nde açık arttırma suretiyle satılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 16/03/2012 günü Kartal 3. İcra Müdürlüğü’nde saat 14.00’ten, 14.20 arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satım harcı ve Tellaliye harcı satış bedelinden ödenir. Bu kalemlerdeki her türlü harç ve vergi ihalenin kesinleşmesinden sonra tahsil olunur. 3İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4İhaleye katılıp daha sonra bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın İcra Dairesince tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1368 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06.01.2012 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 1695) T.C. İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ İFLASIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN Dosya No: 1994/32 MÜFLİSİN ADI, SOYADI/SİCİL NO ve ADRESİ: Bayram Ali SORUCU (TC No: 10070571720) Sanayi Çarşısı No: 27 Silivri/İstanbul İFLAS KARARI VEREN MAHKEME SAYI ve TARİHİ: İst. 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 05/10/1994 tarih 1993/1356 E. sayılı dosyası. İFLASIN KALDIRILMASI KARARI TARİHSAYI: İst. 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 27/10/2011 tarih 2011/244 E. 2011/408 K. Sayılı dosyası. Yukarıda adresi yazılı müflis hakkında Ticaret Mahkemesinin yukarda yazılı kararıyla evvelce verilen iflas kararının kaldırılmasına (Md. 182), karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanunu’nun 166182 maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. 16/12/2011 (İİK. m.166, 181, 182,) (Basın: 1683) C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog