Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

+ SAYFA CUMHURIYET 17 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE SPOR Yönetim; Guti°nin disiplinsizliğine, Schuster”in Fatih Tekke”nin üzerine yürümesine se, « ci B il t t if HİLMİ TÜRKAY kaptana hiç yakı şmadı . Şimdi yanlı şı nı n farkı nda ancak Yı ldı rı m Demirören”in Beşiktaş”ta düne kadar işler mükemmel gidiyor bası n toplantı sı na katı lı nı ı ndaki amaç gibi görünüyordu, ne de olsa büyük paralar neydi acaba? Bana göre Uzülmez”e sizler de düne kadar Alman çalı ştı ncı ya nedenle de “aile içi” sorunlar hep saklı Nitekim de öyle oldu. Yerı geldi daha ““Hayı r”” demek zorunda başkansı nı z, patronsunuz, sizin dediğiniz olur, demek ki her zaman olduğu gibi karar yine Schuster”den çı kmı ş olmalı , Başkan ve yönetime ikinci bir sorum daha olacak. Tamam Uzülmez”in biletini kestiniz, peki Guti'nin sarhoşluğunda, Schuster”in Fatih Tekke”nin üzerine yürümesinde, harcanarak kaliteli oyuncular alı nmı ştı . Işte bu fazla konuşma şansı vermemekti. ““Hayı r”” diyemediğinize göre bir kez Beşiktaş”ı n çocuğu kaleci antrenörü Zafer Oğer”in gönderilmesinde neden seyirci kaldı mz? Toraman'a ceza verilmeyecek mi? Herkes merak ediyor. Her şey para değil. Biraz silkinin, “çifte standart” uygulaması ndan vazgeçin. Ve de unutrnayı n ki yabancı lar bugün var yarı n yoklar ama Beşiktaş'ta doğup büyüyenler her zaman bu kulübün hizmetindedirler. Bizim çocuklara kalı yordu. Oysa sorunları büyüktü, yönetim başkan, Ibrahim”in kaldı nı z. Bundan böyle tribünlerde içinde görüş ayrı lı kları vardı , kongre üyeleri konuşmaları nı n arası na girip Ibrahimciler ikiye ayrı lacaklar. Bir Y~ transferlere ödenen miktarlara te Pkili di. Bu resmen kendisini engelledi Sayı n tarafta Toraman”cı 1ar diğer yanda Uzülmez”ciler... Bunu sizler kulüpte ikinci başkanı n takı mı n başı na gelecek başkana kafama takı lan bir soruyu antrenörden haberi olmadı ğı günler de olmuştu. Anlayacağı nı z mümkün olduğunca yaşanan olumsuzluklar sı r gibi saklanı yordu. Ne zaman Ibrahim Toraman Ibrahim Uzülmez arası ndaki kavga bası na yansı dı , “kirli çamaşı rlar” da ortaya çı krnaya başladı . Biliyorum ki Uzülmez”in hatası büyük bir sorrnak istiyorum. Defalarca ““Oğlum”” dediğiniz, yere göğe sı ğdı ramadı ğı nı z, kulübünüze 11 yı l hizmet verrniş futbolcunuzu istediniz. Üzülmez”in seveninin çok olduğunu biliyorum, maçlarda bağı rrnalar, tepkiler “çı ğ” gibi büyüyecek. Sizler de bunun nası l olur da bir çı rpı da kovarsı nı z? Daha farklı bir farkı ndası nı zdı r. “Çarşı ” gı ubu nası l bir tavı r takı nacak do ğı usu işin bu tarafı nı da merak ediyorum. sahip çı kı n, ezmeyin. Alman vatandaşı olan ancak Ispanyolca konuşan bir teknik direktörünüz karşı sı nda bugünden itibaren ezilmeyin dik durun. Å yöntem uygulanamaz mı ydı ? Siz sı :nı ı sı Eı ı : ı ı ıBeşiktaş, UEFA Ligi ikinci turu ilk maçmda Dinamo Kiev”i ağı rlı yor ııııııı suı ı rı ı ı z ı ı ı ı ı u eşiktaş Teknik Direktörü Bernd /METİN TÜKENMEZ I]BlllOIll'iISİ OGIIİIlIGl'İ Antik olimpiyatlara katı larak “olimpiyonik” unvanı alan, uzun boylu ve geniş omuzlu olduğu için “Platon” adı verilen filozof Eflatun'a göre demokrasi ayak takı mı rejimidir. Platon'un bu tanı mlaması nı anlamak zor değil. Çünkü kendisi kanun koyucu aristokrat Solon'un yeğenidir. Soylu olduğu için halk ve halk yönetimiyle pek ilgilenmemiştir. Hatta kurucusu olduğu tarihinin ilk yüksekokulu '94kademi”sine halktan insanları almamı ştı r. Buranı n karşı tı olarak kurulan Lapsekili matematik öğretmeni Epikuros okuluna ise tamamen halktan kişileri almı ştı r. Bugün toplumun tüm kesimlerinin eşit şekilde yönetime katı ldı ğı bir rejim olarak algı lanan demokrasi, Atina site devletlerinde ortaya çı ktı ğı ndan bu yana deyim yerindeyse karı n ağrı sı çekmektedir. Belki de bu yüzden Eflatun'nun hocası , yaşadı ğı sürece “Bir tek şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğimi” diyerek ömrünü tüketen Sokrates “Demokrasi en se?l Schuster, İbrahim Üzülmez°in sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili olarak ““Ankara”daki olay hepimizi üzdü. Benim için sürprizdi ve beklemediğim bir olaydı . Zor bir karardı ama alı nması gereken bir karardı . Çok kı sa bir zaman içinde sol kanatta alternatif bulmamı z kolay olmayacak. Belki sağda oyı ı ayan Kartal vrupa uçu unda ı 3 qg?p Bı 5şiı İTAş D.ı İı Ev Hakan Shovkoskiy llilbert Betao Sivok Almeida OERRI ÇlIKIR'IN Spor Servisi Spor Toto Süper Lig”de bu hafta oynanacak BeşiktaşF.Bahçe derbisini Cüneyt Çakı r yönetecek. Çakı r”ı n yardmı cı lı klarmı Bahattin Duran ve Tarı k Ongun yapacak. Kariyerindeki 10. derbi maçı na çı kacak Çakı r, şu ana kadar ligde 137, Türkiye Kupası ”nda da 14 karşı laşmada düdük çaldı . 20012002 sezonundan bu yana Süper Lig”de görev almaya başlayan tecrübeli hakemin bugüne kadar yönettiği 9 derbi mücadelesinde arkadaşları mı zdan birini buraya alabiliriz. Olaylar bu noktaya geldiği için Ibrahim yok”” dedi. Schuster, bu sezon UEFA Avrupa Ligi”nde gösterdikleri iyi performansı Dinamo Kiev karşı sı nda da devam ettirmek istediklerini belirterek, “Zor bir maç olacak. Taraftarı mı za ve camiamı za iyi gittiğimiz kulvarda daha fazla şeyler vermek istiyoruz. Yarı nki (bugün) maç için hevesliyiz. Dublin”deki ?nal için daha uzaktayı z; daha çok yol var. Almeida farklı futbol oyı ı anan bir ülkeye geldi. Devre arasmda gelen futbolcuları n adaptasyonu daha zor olur. Simao ve Femandes için de bu geçerli. Avrupa ile ligdeki takı mlar arasmda mental olarak fark var. Bu farklar Ferrari Kh ach eridi ismail Popov Aurelio Vukojevic Ernst Yarmolenko Quaresma Eremenko Guti Mikhalik Nobre Milevskiy Bobo Shevchenko STAT: FlYAPi ll\lÖl\lÜ. SAAT: 20.00 HAKEM: AL\/ES GARGA YAYIN: STAR Spor Servisi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi”nde moral arı yor. Siyah Beyazlı lar, 2. tur ilk maçmda Ukrayna”nnı Dinamo Kiev toplam 28 gol kaydedildi. Çakı r, bugüne dek 4”er tane bize sı kı ntı yaşattı . Türkiye liginde tüm rakiplere karşı olmasa da bazı ları na karşı sı kı ntı yaşadı k”” diye konuştu. takı mı yla bugün İstanbul”da karşı laşacak. Fiyapı İnönü Stadı ”nda saat 20.00”de başlayacak ve Portekizli hakem Alves Garcia”nı n O7 KIIPTIINLIĞII TIILIP eşiktaş”ı n Portekizli yı ldı zı Querasma, “Beşiktaş”ı n kaptanı olmayı çok isterim. Bu çok önemli ve gurur verici bir şey. Sadece F.Bahçe maçı için değil her maç için böyledir”” dedi. Quaresma, taraftarları n yakı ştı rdı ğı “Q7 ve Çetesi” benzetmesi için de “Hiçbir çetenin lideri değilim. Sadece Portekizli futbolcularla birlikte olmaktan yöneteceği maçı Star Tv naklen yayı nlayacak. Beşiktaş”ta ligin devre arası nda transfer edilen 3 Portekizli futbolcudan İ ,flo İbrahim Uzülmez”in gidişinin ardı ndan iíàlt kurallar gereği sadece Almeida oynayabilecek. G.SarayBeşiktaş ve F.BahçeG.Saray ile 1 kez de F.BahçeBeşiktaş karşı laşması nda görev aldı . Çakı r, bu sezonun . ilk yarı sı nda Şükrü Saracoğlu Stadı ”nda, F.Bahçe ile Beşiktaş arası nda oynanan ve 11 berabere biten maçta da düdük çahnı ştı . yönetim biçimidin gün gelir yönetime çapulcular oturursa bir daha indiremezsiniz” diyebilmiştir. Büyük bilge gençleri felsefe gibi kötü alı şkanlı klara (l) çekiyor diye baldı ran zehri içirilerek ölüme mahkum edildiği zaman, eşi, Sokrates'e “Haksı z yere mahkum oldun” der. Bilge “Ya haklı yere mahkum olsaydı m” yanı tı nı verir. Bu diyaloğu en son Mustafa Balbay köşesinde kullanmı ştı . Söylendiğine göre büyük bilge öldürüldüğü zaman da demokrasi vardı . Sporda demokrasi, sporcu hakları ve sporcu sendikaları için ömrünü feda eden Metin Kurt bir zamanlar teknik direklörlere AGÜCÜ lîlaçmln d?Yf@ O Kı ı zv 3 AYDIR MAÇ Lacivertlilerde ı eı <nı ı < dı feı aöf arasmda Ibrahim Uzülmez YAPMIYOR Beşiktaş”nı rakibi Yuri Semin, “Beşiktaş”ı n yı ldı z Derbide 2021 ”i emniyet ile kavga eden Ibrahim Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi tatilde oyuncuları bizi korkutmuyor. mensubu, 870”i de özel T0İ`3ma11,1n Yedek kalmasl olduğu için yaklaşı k 3 aydı r resmi Bu tarz korkulara yenilirsek güvenlik görevlisi olmak olarak Guti çı kacak. maçlan yaparak geçiren San bizim için iyi sonuç” dedi. güvenliği sağlayacak. mutluluk duyuyorum. Beşiktaş”ı n kupalar kazanması için buradayı z”” diye konuştu. beklenirken, sahaya kaptan maç oynamı yor. Bu süreyi hazı rlı k daha ileri gidemeyiz. Beraberlik üzere toplam 2891 kişi “Teknik diktatörler” demişti. Değişen ve gelişen ileri demokrasi hareketlerinden sonra artı k teknik direklörler gerçek yerini bulmuş, ama bu kez başkanlı k diktatörlüğü devreye girmiştir. Beşiktaş kulübünü kendine borçlandı ran ve bu yüzden hiç kimseye seçilme hakkı vermeyen bir başkanı n demokrasiden söz etmeye hakkı olabilir mi? Bugünün koşulları nda hiç kimse Hitler yöntemiyle iktidara gelemez elbette. Ama bu tür iktidar oyunları nı n çağa uygun olanı nı uygulamaya koymaklan geri durmuyor bazı başkanlar. Bir yandan kulübün kaynakları nı kurutup, geleceğini karartı rken öte yandan kendine borçlandı rmanı n adı ne zamandan beri demokrasi oluyor. Peki, böyle giderse sonbaharı nı yaşayan başkan babanı n hocası na ne demeli? Ozellikle uyguluyor, lberli dostları nı n ise hataları SPOR GÖZLEM /ALİ ABALI G.Saray Genel Sekreteri yönetiı n olarak başarı lı işler yaptı kları nı söyledi ğı alkol yüzünden otomobiliyle ters nı örtüyor. Aldı yöne girip devletin otobüsüne kafadan toslayan kendi istemediği yerli futbolculara karşı baskı Özgener Geç Bile Kaldı ! Futbol Fedarasyonu Başkanı Mahmut Ozgener, çok şükür suskunluğunu bozdu. Gerek federasyonun OO Guti'nin hataları nı örtüp, durumu olmamı ş gibi varsayı p Ispanya T\/'lerinde bile savunurken; bizim 'Deli Ibo'nun ipini çekebiliyor. Ibrahim deli yönetimi, gerekse hakemlerimiz hakkı nda söylenenlere cevap verdi. Ozgener doğru veya eğri söyledi. Bence hiç önemli değil. Konuşmakta geç bile kaldı . Adeta kötülüklerle dolu kazana benzeyen futbol camiası sanki sütten çı kmı ş ak kaşı k, yönetim ve hakemlerimiz tukaka öyle mi? Yok öyle cici mama... a lı aş: rı h geçerı z i ,, ' Spor Servisi G.Saray Genel Sekreteri Ali Haşhaş, Lig Tv”ye yaptı ğı açı klaı nada Bir gün, “Allah”ı m nası l ohnuş G.Saray bu hale gehniş” diyecekler. Herkes bu büyük hede?n mi ki, durup dururken adaşı na yumruk atı yor. Uzülmez'e uygulanan 'Schuster demokrasisi' demek ki. Bu arada, yönetim şekli her zaman tartı şı lsa da Mahmut Ozgener'den faşist de olmaz, diktatör de. Çünkü o lzmirlidir... Eğer ki futbolumuz kötü yönetiliyorsa bunun başta gelen suçlusu bazı futbol kulüplerimizdir. Once eğri oturalı m, doğru konuşalı m. Parası var diye iki kelimeyi bir araya getiremeyenlerin yönettiklerini zanneden bazı kulüp yöneticileri, kendilerini ve taraftarları nı memnun edebilmek için böyle rastgele konuşurlarsa, çözüm yerine kaosa neden olurlar. Futbolda üç büyüklere dokunan bir olay ve bir karşı laşma sonunda ortalı k karı şı yor. Feryatfigan ortalı k toz dumana boğuluyor. Sahi şu üç büyüklerin dokunulmazlı kları mı var? Kı saca üç büyüklere bakalı m. Lideri kovalayan ve tek adamlı kla yönetilen F.Bahçe'de şimdilik üzücü bir olay yok ama yenilgi olursa seyredin “Gündemde seçim yok. Oyle işler IILKIŞLI PROTESTO BlIRSlI'OII yapı ldı ki, bu yönetim tarihe geçecek. içinde olmak istiyor. Bunu görenler bozmak için dı şarı dan etki edebilir. Iki büyük sponsorluk anlaşması yolda. G.Saray”ı n şu anki cirosu 300 milyon dolar. Hede?m 1 milyar dolar. G.Saray başkanlı k makamı nı bu kadar erozyona uğratmamak lazı m”” dedi. taraftarlar geçen haftaki Eskişeh maçmda hakem Halis Özkahya”nnı kararlannı “çifte standart” şeklinde yorumlarken, Gaziantepspor karşı laşmasnı da protesto yapmaya hazı rlanı yor. TFF ve MHK”ye tepki gösterecek taraftarlar, Gaziantepspor maçı nm ilk 5 dakikası nda alkı şlı protesto gerçekleştirecek. BURSA (Cumhuriyet) Bursasporlu Üyeler “Ali Dürüst” dedi İstanbul Aydı n Üniversitesi”nin G.Saray kongre üyelerine yönelik aı ı ketinde en başarı lı başkan Faruk Süren seçilirken en çok istenen başkan olarak Ali Dürüst ön plana çı ktı . gümbürtüyü. Yurtdı şı nda adı olan G.Saray”ı n neresinden söz edeyim, bilemiyorum! G.Saray'da gerek yönetimdeki olaylar, gerekse takı mı n aldı ğı sonuçlar, taraftarları na azap veriyor. Neyse Sarı Kı rmı zı lı takı m küme düşme hattı nda değil, gerçekten G.Saray”ı n tümüyle hali içler acı sı dı r. Beşiktaş geçen hafta Ankara'da idi. A.Gücü'ne yenilirken çı kan takı m kadrosunu ibreti âlem için dikkatlerinize sunuyorum. On bir kişilik SiyahBeyazlı takı mı n işte büyük ümitlerle getirilen asları : Fernandes, Sivok, Hilbert, Simao, Almeida ve daha sonra oyuna alı nmayı bekleyen yedek oyuncular Bobo, Ferrari ve Ernst. Beşiktaş, Ankara'ya 8; evet yanlı ş anlamayı nı z 8 yabancı ile geldi ve yenildi gitti. Görüldüğü gibi yabancı hayranlı ğı SiyahBeyazlı yöneticilerde hastalı k haline gelmiş. Takı mlarda bu sayı da yabancı oynatı ldı ğı sürece o zaman nası l sorarlar Futbol Federasyonu'na, bu yönetimiyle ulusal takı mı mı z başarı lı olamı yor diye? Dünyanı n en ünlü teknik direktörü Hiddink bizde ama ne yapsı n? En son toplama bir takı mla Güney Kore önünde güçlükle TRIIBZON'lI KIITII HIIBER TRABZON (Cumhuriyet) Trabzonspor”da Sivasspor maçı nda sakatlanan Engin Baytar”m kası k adalesinde yı rtı k tespit edildi. Genç futbolcu bu haftaki Manisaspor maçı nda oynayamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yı lmaz Te sisleri”nde karla kaplanan sahanı n temizleme çalı şmaları na katı ldı . Asbaşkan Nevzat Şakar, “Şampiyon olmak istiyoruz”” dedi. ŞIKEYE IIĞIR HIIPIS OEZIISI GELİYOR para cezası na çarptı rı lacak. Maçtan önce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza Düzensizliğin Onlenmesine Dair Kanun Tasarı sı ”nı n” ilk 13 verilmeyecek. Spor alanlarnı a mhsatlı dahi olsa silah, kesici, maddesi, TBMM Adalet delici aletler, patlayı cı , parlayı cı , Komisyonunda kabul edildi. yanı cı veya yakı cı maddeler, Buna göre; maç biletleri elektronik sistemde düzenlenecek uyuştunı cu ve alkollü içecekler sol<ulamayacak. Brnı lan ve kişinin adı , soyadı , kiı nlik taşı yanlara 3 aydan 5 yı la kadar numarası , fotoğrafı olan kartlar hapis cezası verilecek. Maç günü oluşttnulacak. Ayrı ca bir spor müsabakası nnı sonucunu görevde ohnayan kolluk etkilemek amacı yla, bir başkasnı a personeli günlük harcı rahı n iki katı kadar ödenekle kazanç veya sair menfaat temin müsabakalarda eden kişi 5 yı ldan 12 yı la kadar görevlendirilebilecek. hapis ve 20 bin güne kadar adli ANKARA (Cumhuriyet) “Sporda Şiddet ve F.Bahçe”nin dünkü idmanı nı minik taraftarlar ziyaret etti. Spor Servisi F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut aı ı ı ı uso çiı ı ı ı inı ?şı i O Şampiyonlar Ligi”nde Tottenham”a 10 yenildiği maçtan sonra Gattuso, berabere kalabildik. Ozgener ile hiç görüşmedim, yüz yüze gelmedik. Genç yaşı nda, büyük ve toplumun yakı ndan ilgilendiği bir kurumun başı nda bulunuyor. Ne mutlu ona. Ancak Osman Kibar'ı n torunu ve kişiliği ile tanı nan bir babanı n oğlu olduğunu elbette unutmuyordur. “Korkunun ecele faydası yok” derler. Ziyanı yok haziran ayı nda yapı lacak seçimde o koltuğu kaybedebilir. Dik durdukça diğer kulüpler Anadolu takı mları onunla beraber olacaktı r. Onurunu kaybetmesin, ona bu yeter. Milan”ı evinde IIÛI¦IIIIİIIII\I'II\I Kocaman, Beşiktaş defbı sı nı n gaı ın bı yeı şifresini “sakin kalmak ve topa sahip olmak” şeklirı de belirledi. Ligde son 5 maçı rı ı kazanarak camianı n tam desteğini arkası na alan Kocaman”ı n, oyuncuları na “Moral motivasyon açı sı ndan avantajlı olan taraf biziz. 90 dakika boyunca sakin kalan taraf olursak, kazanmamamı z için hiçbir sebep yok. Yeter ki gereksiz kartlardan uzak duralı m” dedigi ögrenildi. İngiliz ekibinin yardı mcı antrenörü Joe J ordan”ı n boğazı na sarı ldı , ardı ndan da kafa attı . + CMYB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog