Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

17ŞUBAT2011 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA Jjj J v O I N O 3 J 1 ekonomi@cumhuriyet.com.tr 11 İŞÇİNİN EYRENİNDEN ŞÜKRAN SONER CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomide yaşanan sorunlan ve çözüm önerilerini ihracatçılara anlattı Ü lkeyi yönetmeye hazınm KISA... KISA. Rus ekonomi gazetesi Vedomosti, Rusya'nm Boğazlan devre dışı bırakmayı amaçlayan BurgazDedeağaç petrol boru hattı projesinden çekilip SamsunCeyhan'ı destekleyeceğini yazdı. İdam Çığlıkları iran meclisinden, dün gün boyu canlı yayından yükselen idam çağrıları seslerini hangi duygularla dinlediniz bilemiyorum.. Sonuç olarak bu kan isteyen isterik sesler, milletvekillerinin gırtlaklarından çıkıyordu. insanlık dışı, öfke kusan vücut dilleri ile gösteri yapanlar da onlardı.. Sahneler yüzyıllar, çağlar gerisinde kaldığını sandığımız ilkel, kölelik düzenlerinde, köleleri ölümüne dövüştüren, sonunda öldürülmeleri için el işareti ile gösteri yapılan, ölüme şehvet, cinnet çığlıkları atılan arenalardan film sahnesi gibiydi.. insanlık adına, ahlak dini islamın siyaset arenasında kullanılmasıyla gelinebilen, insanlık dışı düşmanlıklar, cinnet, kin boyutlarında çıkarılması gereken dersler adına, korkularımızı besleyen, dudak uçurtan sahneler... iran halkını toptan yargılamak, yüzyılların iran uygarlığını, topumsal birikimlerini yadsımak aklımızın ucundan geçmez.. iran Devrimi sonrası süreçte bilimsel teknolojik devrim, eğitime verilen önemi, kazanımları, hele de kadınların önünün açılmasını, yükseköğrenime girişte kadın kotasının yüzde 65'lere çıkartılmış olmasını da, birtür kıskançlıkla izlediğimiz gerçek.. Gelin görün ki siyasetin odağına siyasal islami akımlar oturunca, şeriatın değişen yorumları eksenli örgütlenmeler esas, düşmanlıktohumları ekilince işin rengi değişiyor.. iran örneği kadar kendi devriminin çocuklarını yemiş, bu çapta kanlı, insanlık dışı, insan hakları ihlalleri, demokrasiyi unutun, hukukun işlemediği düzende, sayılmamış idamların yaşandığı... birbirinden kötü, vahşi örneklere.. yüzyıllar öncesinde bile çok rastlanmıyor... Felsefe bilimciler, uygarlıkla ahlak dininin, islamın değerleriyle yüzde yüz çatışan bu sonucu, kitlelerin cemaat, biat düzeninde, yüzyıllar öncesinin ilkel değerleri ile akıl dışı inanca yönlendirilmelerine, afyonlanmalarına bağlıyorlar. insan aklı ile sorgulanmayan kör inanç, insan örgütlenmesi, ilişkilerinde belirleyici olduğunda sadece uygarlığın nimetlerinden yararlanma adına bilimin, bilişim teknolojisinin en ileri araçlarının kullanılabiliyor olması bir işe yaramıyor. Mısır'da milyonların diktatörlüğe, vurgun, yağma düzenine, haksızlıklara, eşitsizliklere, işsizliğe başkaldırısı olarak başlayan, bu yüzü ile gerçekten halk devrimi olarak görülebilecek sokak isyanlarından, emperyal çıkar odakları denetiminin egemen olabileceği bir tür askeri darbe sonucuna varılmış olmasının da bir başka açıklaması olabilemez. Ufkunda demokrasiye geçiş umutlarını yeşertebilecek, insan aklı eksenli siyasal, toplumsal örgütlenmelerin gücünden, varlığından söz edilemiyor. En güçlü siyasal örgütlenmeler, siyasal islami radikal eksenli olarak ancak sayılabiliyor. Oysa Mısır'ın yakın tarihinde de, göreceli insan aklının öne çıkarıldığı, üçüncü dünya liderliği, Nâsır iktidarı süreçlerinin yaşanmışlığı, birikimi var... En çok bu nedenlerle, Ortadoğu eksenli, islam dünyasında gündeme gelen diktatörlükler karşıtı, elbette çok haklı nedenlerle toplumsal başkaldırı içerikli, sokak hareketlerini insanlık adına hem sevinç hem de pusulasız içerikleri bağlantılı kaygıyla izlemek noktasında kalıyoruz.. Emperyal güç odakları mı öyle istiyor, yoksa bizimkiler mi yeni Osmanlıcılık adına hevesleniyor, tam anlayamıyoruz ama bu gelişmelerde Türkiye'nin rol model ülke olarak anılması, bizi çok daha yakından ilgilendirmeli.. Rol model olması öngörülen Türkiye'nin seslendirilişinde, Kurutuluş Savaşı destanının yazılımı üzerine Atatürk devrimleri, laik cumhuriyet kazanımlarının rolü, şeriat diktatörlüklerinin dışında kalan tek örnek olmasının belirleyiciliği tartışılmazsa da.. Öngörülen rol model kimliğinin, emperyal çıkarlar yandaşı ılımlı islam projesi mi, yoksa çağdaş demokrasiye doğru yol alan Türkiye mi olduğu da bilinemiyor. ABDAB'nin iktidarlarının, çıkarlarına ters düşmeyen iktidarları iktidarda görme istemlerini, dış politikaların çıkarlar ilişkileri üzerinde işliyor olması kuralı gereği, kabul gören bir ağırlığı vardır. Ülkemizin geleceği, halkımızın çıkarları ile çatıştırılmaması koşullarıyla.. Bu nedenle de ABDAB yönetimlerinin Türkiye'yi rol model görme özlemlerinin içeriği hakkında bize güvence vermeleri gerekmez mi? Ülkemizin insan hakları, demokrasi, laiklik, hukuk devleti, çağdaş yaşam birikimlerine duyarlılıklarını göstermek zorunda değiller mi? Onların iki kutuplu dünyada, kendilerince komünizm tehdidine karşı yarattıkları radikal islami akımlar, islam dünyası içinde kurdurdukları dikatörlükler, kanlı mezhep çatışmaları duyarsızlıklarını sürdürme lüksleri olabilir mi? Büyük geriye gidişe, islam dünyasında yaşayan halkların uçuruma yuvarlanışlarına suç ortaklıklarından geriye dönüş, pişmanlıkta, yine din üzerinden siyasette yeni yandaşlar yaratma.. çıkış olabilir mi? Elbette ülkemizin geleceğini çizmek bizim sorumluluğumuz. Ancak uluslarası ilişkiler, çıkar dengelerinde üzerimizden oyananan oyunları, yapılan hesapları da öğrenmek istemek, hesap sormak en doğal hakkımız.. soner@cumhuriyet.com.tr Ekonomiden anlamıyorlar TülK'in sanayicinin dermanı bizde Devktten sonra en büyük bütçe olan SSK'yi yönettim. Vergi nasıl toplanır iyi bilirim. Sanayicinin derdini çözmesini biliriz. 1yi yönetilen ekonomide rüşvette birincilik olur mu? Ülke sıcak paraya teslim AUahaşhna AKP ekonomiyi nasıl iyi yönetiyor? BirAllah 'ın kulu çıkıp desin ki AKP'nin istihdam, büyüme politikası budur. Tamamen kendimizi sıcak paraya bırakmışız. açıkladığı işsizlik rakamlan gerçekdışı. Başbakan 'her işveren bir işsiz alırsa işsizlik çözülür' demişti. Çözüldü mü? Bunu söyleyenin ekonomi bilgisiyok. Ekonomi Servisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin hükümet tarafından sıcak paraya ve spekülatörlere teslim edildiğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye 1 milyon dolar para getirin 2 ayda 60 bin dolar para kazanıyorsunuz, kemiksiz. İşçi yok, işveren yok, kredi yok, toplusözleşme yok, vergi dairesi yok, SGK yok. Siz buna ekonomiyi yönetmek mi diyorsunuz? Şuna tahammül edemiyorum; AKP ekonomiyi iyi yönetiyormuş. Allahaşkına nasıl yönetiyor? Bir Allah'ın kulu çıksın bana desin ki AKP'nin istihdam, büyüme politikası budur desin. Kim biliyor? Tamamen kendimizi bırakmışız sıcak paraya. Bu sıcak parayla ekonomi sağlıklı yönetilmez" dedi. Kılıçdaroğlu, katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısmda ekonomideki sıkmtılan şu başlıklar altmda topladı: Sanayici korkuyor, medya otosansüp uyguluyor Medya halkın gözü kulağı ve sesi mi? Bir medya kuruluşu iktidar aleyhine bir yayın yapsın bakayım. Başlanna ne geleceğini biliyorlar. Demokrasilerde medyanın eleştirilerine siyasal iktidarlann açık olması lazım. Medya özgürlüğü önemlidir. Hükümeti kızdırmayalım diye otosansür uygulayan bir medya olur mu? Demokrasi aydınlık insanlann rejimidir. Ayrıca sanayici de maliyecilerden korkusuna iktidar aleyhine tepki göstermeye korkuyor. Böyle demokrasi mi olur? Kıbns Rum ekonomisini inceleyen IMF heyeti, emekli maaşlarmdaki artışm da etkisiyle bozulan dengelerin toparlanabilmesi için barem düşürme dahil acil önlemler ve reform önerdi. Ekonomik program yok Orta Vadeli Plan 5.5 ay sonra açıklandı. Neden? Çünkü plana olan inanç yok. Bütçe... Hangi bütçenin esnekliği var? Bu bütçenin esnekliği mi var? Bütçe çağrısının haziranda yapılması gerekiyordu, ne zaman yapıldı? Bütçe Meclis'e sevk edilmeden 15 gün önce. Siz buna ekonomiyi yönetmek mi diyorsunuz? İyi yönetilen ekonomide işsizlik bu boyutta olur mu? İyi yönetilen ekonomide cari açık böyle olur mu? İyi yönetilen ekonomide rüşvette Avrupa'da birinci olur muyuz? Ben söylemiyorum Uluslararası Şeffaflık Örgütü söylüyor. İyi yönetilen ekonomide yolsuzluklar bu boyutta mı olur? Nükleerde neden dünyamn en pahalı elektriği bize? Nükleer santralı onlar yapacaklar, yakıtını da onlar getirecekler, alım garantisini biz veriyoruz. Ama bir sorunumuz var; fiyat, Rusya 'dalüfıyatın 2 katı. Niçin? Nükleer enerjiyle uluslararası ilgili kuruluşların internet sitesine girin, nükleer enerjide maliyet 4 sent. Nasıl oluyor da Türkiye'de 13.5 sent? Siz kullanacaksınız bunu ve bu, bir ihale olmaksızın yapılıyor ve bir uluslararası anlaşma kanun haline getiriliyor, tartışılmasın diye, parlamentonun iradesine dönüştürülüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın en pahalı elektriğini size kullandıracaklar. Bunun tartışılması lazım. Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ borsada işlem görmek üzere başvuruda bulundu. Açıklamaya göre hisse senetlerinin nominal tutarı ek satış hakkı dahil 39 milyon 330 bin lira. ••• SanofiAventis (Fransız ilaç üreticisi), ABD'li biyoteknik şirketi Genzyme'i 20.1 milyar dolara satm alacak. Başbakan ekonomiden anlamıyor Biz yeni CHP ülkeyi çok daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. Devlet bütçesinden sonra en büyük bütçe olan SSK'yi 7 yıl boyunca yönettim. Vergi nasıl toplanır çok iyi biliyoruz. Etik değerler nedir, sanayicinin derdi nedir onu biliriz. Rahmetli Özal devleti bilmeseydi çok önemli kararlarm altma imza atmakta zorlanırdı. Bürokrasinin engellerini ve çözmesini de çok iyi biliriz. İşsizlikle mücadelede Saym Başbakan ne söylemişti? Her işveren bir işsiz alırsa işsizlik çözülür, demişti. Çözüldü mü? Bunu söyleyenin ekonomi bilgisi yok demektir. Sen Mısır'da teşvik yapacağma aynı yatırımı GAP'a neden yapmıyorsun? Aile sigortasımn toplam maliyeti 7 milyar lira Aile sigortası sisteminin maliyeti 7 milyar lira. Devlette 14 kurumun ayrı bütçesi var ve bu kurumlar mükerrer yardımlar yapıyor. Biz hepsini teke indiriyoruz, bütün bütçeleri birleştiriyoruz, bürokrasiyi tümünde kaldınyoruz. Dağınık bürokrasiyi kaldınyoruz, yapılması gerekeni yapıyoruz. Neden? Çünkü biz devleti tanıyoruz. Onlar 14 kurumun bütçesini toplamamışlardır, belki haberleri de yoktur. Bana kaynağın ne diye soranlar ekonomiden zaten anlamıyor. Doğan TV, D Yapım ile Alp Görsel'de 200607 yılları KDV davasına yapılan itiraz Danıştay tarafından kabul edildi ve 1.04 milyar TL'lik vergi mahkemesi kararları bozuldu. ihracattan bahsederek Türkiye'nin güllük gülistanlık olduğunu gösteriyor. Ülkenin ithalatı yok mu? İhracatın içinde ne kadar ithal malları var, ona bakmamız lazım. Türkiye'nin en güçlü olduğu alan tekstilde net ithalatçı konumuna düşmüşseniz, dönüp bir kendinize bakmalısıııız. Tekstilde benim net ihracatçı olmam lazım. Net ithalatçı konumuna düşmüşsünüz. Otomotivde net ithalatçı konumdayız. Bu sıcak parayla bu ekonomi sağlıklı yönetilmez. ithalattan söz eden yok S Âcarer: Millet 'baz'ı anlamıyor ŞEHRİBAN KIRAÇ BARSELONA Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Anayasa Mahkemesi ile Danıştay engeline takılan ve şehir dışına taşınması istenen baz istasyonları konusunun Türkiye dışında hiçbir ülkede tartışılmadığını savundu. GSM zirvesi için geldiği Barselona'da gazetecilerin sorulannı yanıtlayan BTK Başkanı Acarer, "Türkiye'de bu işlerin bu kadar büyütülmesi, yüzde 60 oranında rant savaşlarından kaynaklanıyor. Belirli grup ve sivil toplum örgütlerinin de bu işten çıkar temin etme çabaları var. Avrupa'dan 4 kat daha güvenliyiz. Millet ya anlamıyor ya anlamak istemiyor" dedi. Baz istasyonsuz bir mobil iletişim sisteminin olamayacağuıı ifade eden Acarer, "Bir yerde baz istasyonunun olmayacağı kararını kim verecek? Biri de çıkıp 'benim anayasaya dayanan haberleşme hakkım engelleniyor' diye dava açsa, bunun hesabı kime sorulacak? Danıştay'ın baz istasyonlarıyla ilgili aldığı kararı inceliyoruz?" diye konuştu. Çevreci olarak adlandırılan baz istasyonlarına da değinen Acarer, "Bu istasyonlar da aynı mekanizma ile çalışıyor. Çevreci yanı dış görünüşünde. Baz istasyonlarının kutusunda bir şey yok, isterseniz sarılabilirsiniz. Önemli olan anteni" dedi. Öte yandan, dün bir açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, aksi yönde karar çıkmasına karşın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yürütmeyi durdurma kararını uygulamayacağını belirttiğini dile getirirek "Gerekçe olarak; haberleşme hürriyetinin ihlal edileceğini, akla hayale gelmeyecek zararların oluşacağını, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşeceğini belirtmiştir" dedi. Toprakın fona borcu yeniden hesaplanacak Ekonomi Servisi Danıştay 13. Dairesi, Toprak Grubu'nun TMSF'ye borcunu hesaplayan ve gayrimenkullerinin satılmasına ve borç tutarının tahsili için takibata geçilmesine ilişkin fon kurulu karan ile borçların takiplerinin kaldığı yerden devamına ilişkin ödemeye çağrı mektubunun yürütmelerini durdurdu. Daire, borcun fazla hesaplandığını, "tahsilatlar düşüldükten sonra grubun borcunun tekrar hesaplanmasını" istedi. Taraflar karan farklı yorumladı. TMSF kararının "malların iadesine değil, borç miktarının tespitine ilişkin olduğunu" belirterek şöyle dedi. "9 Ocak 2009'da daha önce uzlaştığımız protokol hükümlerini yerine getirmeyen Toprak Grubu'na 132 milyon dolar ödeme emri gönderildi. Ödenmezse temerrüde gidilecek dedik. 13 Ağustos 2009'da temerrüt faizleri işletilerek 6 milyar 366 milyon TL üzerinden takip başladı. Toprak bu kararların iptali ve borcun yeniden tespiti için dava açtı. 13. Daire fon kurulu kararlarının yürütmesini durdurdu. Daha önceki tahsilatın nıalısubundan sonra, 6 Ağustos 2009'ta borç 290 milyon dolar dedi. TMSF yeni borç miktarı üzerinden yasal takibini sürdürecek. Malların iadesi söz konusu değil. Ayrıca itiraz edilecek." Karardan sonra TMSF'nin gruba ait mülkleri iade etmesi gerektiğini belirten Toprak Grubu da bir açıklama yaparak "TMSF'nin beyanı doğru değil. Zira Danıştay tam tersine, TMSF'ye yaptığımız 480 milyon dolar ödeme karşısında 31 Aralık 2008'de TMSF'den 253 milyon dolar alacaklı olduğumuzu saptadı. Aslanlı Köşk de dahil satışı durdurdu. TMSF buna uymazsa suç işler" dedi. Koç Topluluğu Anadolu Buluşmaları'nın 18'incisini Hatay'da gerçekleştirdi. KoçHolding2011'i yaünm yılı ilan etti Ekonomi Servisi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, 2011 yılında grup şirketlerinin önemli yatırımlara imza atacağını belirtti. Koç, bu yıl için yüzde 5 büyüme hedefleri olduğunu da belirtti. Koç Topluluğu tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 18'incisi, Mustafa V. Koç, Koç Holding üst yöneticisi (CEO)'su Turgay Durak ve Koç Holding grup başkanları ve 600 Koç Topluluğu bayisinin kaulımıyla Hatay'da gerçekleşti. Koç, Ortadoğu'nun en büyük ve en hızlı büyüyen ekonomisi Türkiye'nin, bölgede yeni ortaya çıkacak hükümetler için alternatif modeller sunmada belirleyici bir rol oynayacağına dikkat çektiği konuşmasında grup yatırımları hakkmda ise şu bilgileri verdi: « " Ford Otosan ilk versiyonu 2012'de • üretime geçecek yeni Transit için 20112014 döneminde 480 milyon Avro'luk yatırım gerçekleştireceğiz. « " Tofaş'ta ise Opel için Doblo üretimi • dahil toplam 145 milyon Avro'luk bir yatırım planımız var. « " Arçelik için öngörülen yatırım tutarı • 2011 'de 160 milyon dolar düzeyinde. «•2011 'de Yapı Kredi Bankası 60 yeni şube açmayı planlıyor. Koçtaş ise mağaza sayısını 38'e çıkararak yılı toplam 50 milyon dolarlık yatmmla kapatacak. •*• Enerjide her sene 3000 MW mertebesinde yatınm yapılması gerekiyor. Entek şirketimiz ile Amerika'nın uluslararası dev elektrik şirketi AES ile yeni ortaklık kurduk. 45 yıl içinde bu ortaklıkla 3000 MW seviyesinde ilave kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Sabiha Gökçen'e ilk kira ödemesi Ekonomi Servisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatınm Yapım ve İşletme AŞ (İSG), Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Ekleri Projesi kapsamında ilk kira ödemesini gerçekleştirdi. 76 milyon 514 bin 851 Avro tutarrndaki sembolik çeki alan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Burası 2002'ye kadar masraf kapısıydı, kazanç kapısı oldu. 20 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek bu bedel, TSK'nin araç, gereç, mühimmat, silah, uçak, helikopter, insansız hava araçları gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve Türk savunma sanayinin geliştirilmesi ve modernleştirilmesinde kullanılacak" dedi. u C M B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog