Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B C86. YIL SAYI: 30895 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 MAYIS 2010 PAZAR CHP Genel Sekreteri Sav, Deniz Baykal’a saldõrõ planlandõğõ ihbarõnõ açõkladõ Polise gönderilen ihbar mektubunu açõklayan Sav, mektupta Şişli Belediye Başkanõ Sarõ- gül’ün CHP lideri Baykal’a suikast düzen- lenmesi için talimat verdiği yönünde iddialar olduğunu söyledi. İhbarõn CHP’ye 15 Nisan’da iletildiğini belirten Sav, olayla ilgili yeterli in- celeme yapõlmadõğõnõ savundu. 8. Sayfada YİNE MAYIN TUZAĞI KURULDU İki asker daha şehit ERDOĞAN: Şırnak’ın Uludere ilçe- sinde yol kenarõna yer- leştirilen mayõnõn patla- masõ sonucu Piyade Er Emin Şener şehit düştü. Dağlõca’da iki askerin şehit olduğu saldõrõnõn ardõndan başlatõlan ope- rasyonda mayõna basan bir asker daha şehit oldu. Şehit Er Emin Şener’in cenazesi Van’da, Dağlõ- ca’da önceki gün şehit düşen Uzman Onbaşõ Abidin Tanrõkolu’nun ce- nazesi ise Adõyaman’da toprağa verildi. Düzen- lenen törenlere katõlan binlerce yurttaş terörü la- netledi. 10. Sayfada Gazetemizin 86’ncı kuruluş yıldönümünde bu yıl 64’üncüsü düzenlenen Yunus Na- di Ödülleri sahiplerine sunuldu. Roman, öykü, şiir, sosyal bilimler, karikatür ve fo- toğraf dallarında toplam 11 ödül verildi. Geniş katılımla kutlanan yıldönümünde Cumhuriyet’in, karşılaştığı zorluklara karşın bağımsız gazeteciliğin simgesi olma- yı, Atatürk devrimlerini savunmayı sürdürdüğü vurgulandı. 12. ve 13. Sayfalarda yõlõmõzõ kutladõk ‘YENİ 4/C’LER GELİYOR’ 5. Sayfada AP’DEN SELEK’E DESTEK 6. Sayfada GÖÇMEN OYLARI KIYMETE BİNDİ 11. Sayfada ‘Hukuk adamlarının’ hukukçuya ettiği Sıla, yaşamõnõn altõncõ baharõnõ babasõndan uzak karşõladõ. Ona göre babasõnõn bu “son görevi biraz fazla” uzun sürdü. Annesi Muh- teber ise “hatõralarõna başkalarõnõn gözünün değmesini” içine sindiremiyor. Tutuklu Baş- savcõ İlhan Cihaner’in eşi Muhteber Cihaner, “Eğer İlhan’a iki kurşun sõksalardõ bu kadar canõm acõmazdõ. Bunlarõ hukuk adamlarõnõn yapmõş olmasõnõ kabul edemiyorum” diyor. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada Suikast polemiği‘TALİMAT SARIGÜL’DEN’ İDDİASI İstanbul Valisi Güler, İstanbul polisine, Bay- kal’a suikast yapõlacağõna ilişkin bir ihbar ulaştõğõnõ doğruladõ ve hiç gecikmeden An- kara Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildiği- ni belirtti. İstanbul Emniyet Müdürü Çapkõn ise ihbarõn ardõndan gözaltõnda kimsenin bulunmadõğõnõ açõkladõ. 8. Sayfada GÖZALTINA ALINAN KİMSE YOK İddialar üzerine basõn toplantõsõ düzenleyen Sa- rõgül, suikast ihbarõna adõnõn karõştõrõlmasõnõn siyasi ahlakla bağdaşmadõğõnõ söyledi. İddialarõ “komik ve çirkin bir iftira” diye niteleyen Sarõgül, Baykal’a suikast girişimi varsa bu- nu kõnadõğõnõ belirtti ve olayõn sorumlularõnõn bulunmasõ gerektiğini söyledi. 8. Sayfada SARIGÜL: ÇİRKİN BİR İFTİRA Saldırılar provokatif Başbakan Erdoğan, ar- tan terör saldõrõlarõnõ “iç siyasi gelişmelerle bağ- lantõlõ provokatif saldõrõ- lar olarak gördüğünü” söyledi. Erdoğan, “Aziz milletimin, bu ülke üze- rinde karanlõk güçlerin nasõl oyun oynadõklarõnõ görmelerini rica ediyo- rum” dedi. 4. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 430 gündür tutuklu GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Deniz Baykal Toplumsal gerginlikler, siyasal kargaşalar yetmiyormuş gibi skandal yaratmak için her türlü kayıt sahtekârlığına alet olan kimi internet siteleri son bir rezilliğe, rezalete imza attılar. Alçakça bir yol yöntem izlediler. CHP Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Deniz Baykal’ı siyaseten vurmanın peşine düştüler. Ergenekon soruşturmalarıyla birlikte yoğunlaşan Arkası Sa. 10. Sü. 1’de MESLEK ODALARINA ABLUKA 4. Sayfada GALATASARAY YİNE KAYIP Spor’da BUCASPOR SÜPER LİG’E ÇIKTI Spor’da 86. Fotoğraf:VEDATARIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog