Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30888 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 MAYIS 2010 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 423 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yeni Bir ‘Papatyalar’ Dönemi Açılırken... 23 Nisan’da Başkan Obama’nın yaptığı konuşmayı övdükten bir hafta sonra eleştirdiğine tanık olunca hiç şaşırmadım. Obama’nın Ermenicesini söylediği soykırım sözcüğünü İngilizce söylemediğini duyunca Arkası Sa. 10. Sü. 1’de SANDIK DARBESİ PEŞİNDELER 13. Sayfada KLARNET VE ROMANLIĞIM BENİM ŞANSIM 17. Sayfada BİZE ET DEĞİL HAYVAN LAZIM 14. Sayfada ‘İDDİANAMEDE İMZAMIZ YOK’ 3. Sayfada KADINLARI ÖRTENLER KİMLİKLERİNİ ALIYOR 13. Sayfada PKK iki karakolu bastı: 5 asker şehit 1 üsteğmen ve karakol komutanõ da şehit oldu Türkiye iyi polis olma çabasında Richard Armitage: Kapatılma riski azaldıBaşbakan Yardõmcõsõ Babacan, özellikle borsada gözlenen toparlanmanõn ardõnda Meclis’teki anayasa değişiklik paketi ile “AKP’nin kapatõlmasõ riskinin azalma- sõ”nõn yattõğõnõ ileri sürdü. Babacan, “İçeride, dõşarõda pek çok yatõrõmcõdan duydum. Türkiye’de risk nedir? Parti kapatma. Ana- yasa değişikliği de bunu azaltõyor” dedi. Ba- bacan, “ortaya çõkabilecek gelişmelerin Türkiye’yi zayõf bir koalisyona itmediği ya da parti kapatmayla ilgili bir sorun ortaya çõk- madõğõ sürece” Türk ekonomisiyle ilgili cid- di bir risk olmadõğõnõ söyledi. 4. Sayfada Bakandan anayasa itirafõ: Tunceli’nin Nazimiye ilçesi Sarõyayla Jan- darma Karakolu’na önceki gece PKK’li te- röristlerce saldõrõ düzenlendi. Sabaha kadar süren çatõşmada karakol komutanõ Jandar- ma Başçavuş Özüberk ile 3 asker şehit düş- tü, ikisi ağõr 7 asker yaralandõ. Çatõşma ha- beri üzerine karakola gönderilen askeri bir- liklerin aşõrõ sis nedeniyle 35 kilometre yü- rüyerek Sarõyayla’ya ulaşabildiği öğrenildi. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Abalõ köyü jan- darma karakoluna PKK’li teröristler saldõrõ düzenledi. Askerlerin karşõlõk vermesi üze- rine çõkan çatõşmada 1 üsteğmen şehit oldu, 2 asker yaralandõ. Hakkâri’nin Çukurca il- çesinde mayõna basarak şehit düşen askerin adõnõn Halil İbrahim Ertaş olduğu belirlen- di. Son saldõrõlarla birlikte iki günde verilen şehit sayõsõ 6’ya yükseldi. 5. Sayfada Amerikan Türk Konseyi’nin Başkanõ Ric- hard Armitage, Türkiye ile ABD arasõndaki İran sorununu değerlendirdi. Armitage, “Türkiye’de bize İran’la konuşabilmenin çok önemli olduğunu söylediler. ‘ABD ola- rak böyle bir kabiliyetiniz yok’ dediler. Bir anlamda, ‘ABD kötü polis, Türkiye iyi po- lis’ demeye getirdiler” ifadesini kullandõ. Armitage, ABD’de Türkiye’nin İran’a faz- lasõyla yakõn olduğunu düşünenlerin bu- lunduğunu da söyledi. LEYLA TAVŞA- NOĞLU’nun söyleşisi 16. Sayfada Kukla festivali başlıyor İlk yõllarda, az sayõda toplu- lukla yola çõkan kukla festi- vali, büyük bir platforma dö- nüşüyor. Bu yõl 15 ülkeden 25 topluluğun 75 gösterisine ev sahipliği yapacak festivalin yaratõcõsõ Cengiz Özek, yine de kuklanõn hâlâ Türkiye’de “sallanan birtakõm bebek- ler”e indirgendiğini söylü- yor. 21. Sayfada Ligde düğüm çözülmedi Turkcell Süper Lig’de ilk üç sõrada yer alan takõmlar haf- tayõ galibiyetle tamamladõ. Lider Fenerbahçe, Eskişe- hirspor’u 2-0 yendi. İkinci sõ- radaki Bursaspor da Kayse- rispor’u aynõ skorla mağlup etti. Üçüncü Galatasaray ise İstanbul Büyükşehir Beledi- yespor’u 1-0’la geçerek ta- kibini sürdürdü. Spor’da İşçinin, emekçinin bayramõ 32 yõl sonra Taksim’de coşkuyla kutlandõ Yüz binler 1 Mayıs alanında buluştu İZLENİMLER Emekten yana yeni kırılma noktası Şükran SONER 6. Sayfada Kıyamet kopmadı netekim Miyase İLKNUR 8. Sayfada Meydanlar ve rakamlar Utku ÇAKIRÖZER 9. Sayfada İnliyordu Yenişehir Köprüsü’nün altı Işık KANSU 9. Sayfada Kordonboyu bir başka Ozan YAYMAN 10. Sayfada Emekçiler tek yürek Taksim’de buluşan yüz bin- lerce emekçi, yoksulluğa, iş- sizliğe ve adaletsizliğe karşı tek yürek oldu. Küresel ser- mayeyi ve hükümeti protesto eden emekçiler iş ve aş istedi. Timur Selçuk ve Ruhi Su Dostlar Korosu’nun marşla- rı katılımcıları coşturdu. Yurtta büyük coşku Tüm yurtta alanları dolduran yurttaşlar sloganlarla Tak- sim’e selam gönderdi. Anka- ra’da Sıhhiye Meydanı’na gelen emekçiler 1 Mayıs’ı omuz omuza kutladı. Gün- doğdu Meydanı’nda bulu- şan İzmirliler, emek karşıtı politikaları protesto etti. 6, 8, 9 ve 10. Sayfalarda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog