Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hazırlayanlar. Nilay Yılmaz. Aytül Akal, Mavisel Yener, Çiğdem Gündeş, Mustafa Ddiofllu. ÇOCUK-GENÇLİK CUMHURIYET ÇOCUKLARINDAN MEKTUPLAR Hazırlayan: Mavisel YENER GÖKNtl.Cîr-NC StHtRLt MOZAKT Kaan Baş-10 yaş- Izmir Benim okuduğum kitap "Haylazlar Okulu Okulda Hayalet Var" adlı kitap. Bu kitabın yazan R.L Stine. Yayınevi ise "Beyaz Balina". Ben kitapta en çok Cingöz karakterini sevdim. Çünkü o çok komik ve sevimli. öy- küde bana alışılmadık gelen ve beni düşündüren bir bö- lüm olmadı çünkü yazarımız çok açıklayıcı ve net yaz- mış. Bu kitabı herkese öne- ririm. Ihsan Onat Aksoylu-11 yaş- Izmlr Okuduğum kitabın adı: Varsa Yoksa Futbol, Yazan: Adem Koçal. Yayınevi: Timaş Kitapçılık. Okuduğum kitapta en çok Tanju Çolak'ı sevdim; çünkü gol kralı olmuştu. Oy- küde beni en çok düşündüren bölüm Fenerbahçe-Galata- saray maçında hakemin düdük asması olmuştu: çünkü ha- kemin düdük astığı ilk anı okumuştum. öyküde bana alışıl- madık gelen bölüm 1996 yılında Galatasaray-Gençlerbirliği maçını sonucunun 17-16 bitmesiydi; çünkü maçta 34 pen- altı atılmasıydt. Dunj Tuncer- 8 yaş- Istanbul Arsu Güzel Sanatter Akademisl Merhaba, benim okuduğum kitap, Can Çocuk'tan çıkan, Göknil Genç'in yazdığı Sihiıii Mozart kitabı. Kitap, Mozart'ın yaşamını anlatan müzik dolu bir eser. Piyano çalıyorum. Mo- zart'ta sevdiğim bestecilerden. Kitabı gördüğüm anda hemen elime geçirdim. Mozart'ın müzik yaşamı üç yaşında başlamış. Annesi ile babası müzik sesi duymaya başlamışlar. Kızlan Nanneri'in çaldığını düşünmüş- ler. Ama tam o sırada Nannerl içeri girer ve kimin çaldığını me- rak edip, odanın kapısından iz- lemeye başlariar. Bu VVolfgang Amadeus Mozart'dır. Altı yaşında iken ablası Nannerl ve babası Leopold ile Avrupa gezisine çıkarlar. Küçük Mo- zart'a artık "dâhi çocuk" diyoıiardır. Viyana'da ımparator ondan gözünü kapayıp çalmasını ister ve küçük Mozart bu- nu da başanyla yapar. Evleri Salzburg'a geri dönerler. Ama bekledikleri gibi değildir. Salzburg'un yöneticısi değişmiştir ve çok bencil biri yerine geçmiştir. Mozart'ı saraya almıştır fakat hizmetçıden fazla değeri yoktur sarayda... Ve Mo- zart'ın gezilere çıkması yasaklanmıştır. Ama Mozart "Kimse benim hayatımı yönetemez" deyip Viyana gider. Oradan bir daha geri dönmez. Orada Konstanze ile tanışıp evlenir. Vi- yana'da sarayda çalışır. Viyana'da kendisini kıskanan baş- müzisyen Salıerı ile tanışır. Salieri Mozart'ı kötülemeye çalı- şır ama Mozart dengelemeyi başanr. Ludvving Van Beetho- ven ile tanışan Mozart, Beethoven için "Bu çocuk ilerde büyük bir müzisyen olacak" der. Sihirli Flüt isimli operasını besteler. Bu Mozart'ın çok beğenilen bir operasıdır. O ka- dar beğenilmiştir ki her akşam sahnelenir. Ve insanlara tüm müziğini miras bırakır. Müzik dolu kitaplann çoğalması dile- ğiyle. Saygılanmla. Can Tuğalan-10 yaş- Ekin Koleji-lzmir Benim okuduğum kitabın adı Cim Düğme Ve Vahşi 13'ler. Bu kitap 317 sayfadan oluşan Michael Ende'nin bir romandır. Bu kitapta en çok sevdiğim karakterin adı Lu- kas'dır; çünkü Lukas tombul, sevimli, saygılı ve eğlenceli biridir. Kitapta beni en çok düşündüren bölüm adaya çar- pan gemide kimin olduğuydu; çünkü o gemi yağmurlu bir havada ve akşam akşam çarpmıştı. Bu kitapta bana en alı- şılmadık gelen şey adaya çarpan geminin içinden bir pos- tacının çıkmasıdır; çünkü normalde akşam akşam adalarda gemilerin içinden korsan çıkar. Melissa Şahin-11 yaş- Istanbul Şize "Kedilerin Kaybolma Mevsimi" adlı kitabı tanıtmak istiyorum. Behiç Ak'ın yazdığı bu kitapta Sevgi'nin kedisi Titrek, Nazan Hanım'ın kedisi Arsız, Nurten Hanım'ın kedisi Buz, Ibo'nun kedisi Kırlangıç, Suat Bey'in kedisi Miskin ve birkaç kişinin kedisi 18 Haziran günü kayboldu. Ve Sevgi bu olayı araştırmaya başladı. Bu kitapta Titrek kayboldu, Kayıp Kediler Derneği, Suat Bey dizide gibi birçok bölümler var. Benim en beğendiğim bölüm "Dizi film yazan olmak hiç kolay değil." Bu bölümde kediler diziyi nasıl yazdığın- dan bahsediyor. Ve bütün mahalle dizilerin devamını istedi. Tabii ben de dizinin devamını istedim. Bu kitabı herkese öneriyorum. Blfsu Yükselay-10 yaş- Izmir Tanıtacağım kitabın adı: Me.- gastar Maceraları. Yazan: An- nabelle Star. Yayınevi: Doğan Egmont. Bu kitapta en çok Ro- sie'yi beğendim. Çünkü Rosie kendinden emin, araştırmacı bir genç kız. Her sorunu kolay- ca halledebiliyor. öyküde beni en çok Paige ve Shelby'nin babasını Paige'ye kötü dav- ranması düşündürdü. Çünkü hiçbir baba çocuğuna kötü davranmak istemez. öyküde bana alışılmadık gelen bölüm Misty'nin ikizlerin annesine ifti- ra attıktan sonra ikizlerin buna inanıp annelerini mahkemeye vermesidir. Çünkü çocuklar annelerini nasıl mahkemeye verirler. Tuna özateş-10 yaş- Aydın Size tanıtacağım kitabın adı Afacanlar Çetesi. Yazan: Ipek Ongun. Altın Kitaplar Yayınevi'nde basılmış. En be- ğendiğim karakter: Süha. Bu karakteri sevmemin iki nede- ni var. Birincisi kimseyi küçümsemiyor. Çocuklar okulda kaçakçılann olduğunu fark ettiğinde hemen geldi ve olayla ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Ikincisi çok iyi bir polis. Asena'yı kaçırdıkları gün çok dikkatli bir şekilde Asena'yı kurtardı. öyküde Sinan'ın Hasan Efendi'yi takip etme gibi bir cesaret göstermesi çok alışılmadık geldi. Neredeyse ya- kalanıyordu. öyküde Asena'nın kaçakçılık kitabını geri koy- mak için metruk eve tekrar gitmesi, Süha abisinin sözünü dinlememesi beni çok düşündürdü. Bu kitap çok heyecanlı ve sürükleyici olduğu için herkese tavsiye ediyorum. Ege Akılh- 9 yaş-lzmir / SEV llköğretlm Okulu Sevgili arkadaşlarım, ben Ulf Stark'ın "Islık Çalabilir mi- sin Johanna" kitabına de- ğinmek istiyorum. Okudu- ğum günden beri etkisinden kurtulamadığım bu eseri ne- den sizinle paylaştığımı yazı- mın sonunda göreceksiniz. Kitabın ana kahramanlan Ulf, Berra ve büyükbaba. Ben her üç kahramanı da çok beğen- dim. Büyükbabası olmayan Ulf u huzurevine götürüp ona bir büyükbaba bulan Berra çok iyi yapmış. O günden sonra üçünün de hayatı de- ğişmiş. Ulf her gün büyük- babasını ziyaret edip onu se- vindirmiş. Yıllardır mutlu olmadığı kadar çocuklarla mutlu olmuş büyükbaba. Hikâyede en sevdiğim olay çocuklann, büyükbabanın yaşgününde onu kaçınp kiraz bahçesine gö- türmeleri ve yaşlı adamın heyecanla ağaca tırmanıp bir dala oturarak çocuklar gibi mutlu bir şekilde kiraz yemesi oldu. Daha sonra da çocuklar çalışarak kazandıklan parayla bü- yükbabaya aldıkları kravatı verip yaş günü pastasını yediler. Fakat bu öykü büyükbabanın ölümü ile bitiyor. Ben burada tüm arkadaşlara seslenmek istiyorum. Huzurevlerimizde bi- zim büyükbabamız, büyükannemiz olmayı bekleyen kimse- siz pek çok yaşlı büyüğümüz var. Hadi çocuklar! Bir bü- yükanne veya büyükbabaya sen de sahip ol. Onu sık sık zi- yaret etmek hem seni hem de onu mutlu edecektir. Ben bunun adımını atıyorum. Arkamdan sen de gel... Ikjın Yurdakul- 8 yaş- Ankara Kent-Koop llkögretim Okulu Kitabımın adı: Altı Kız Babası. Yazan: Devrim Oltan. Ha- san Ağa, okuduğum öyküde en sevdiğim karakter. Hasan Ağa ve altı kız çok ilginç karakterlerdi. öyküdeki düşündü- ren sözler beni etkiledi. Bana hoş gelmeyen; o kötü adamın Hasan Ağa'ya söylediği kötü sözlerdi. Benim garibime gi- den Hasan Ağa'nın bu sözlere hiçbir şey söyleyememesi. Sonunda küçük kız elmayı buldu ve mutlu sonla bitti. Ben de bu kitabı beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. ISAUI ı Aıı.l \nı AI.TIN F.ini-K KKALL'İCİI Banş Gedlzlioğlu-13 yaş- Istanbul Sevgili Sihirli Değnek, ben Banş Gedizlioğlu. 13 yaşında- yım. 7. sınıfta okuyorum. Adre- sinizi gazetede gördüm. En son okuduğum kitabı anlatacağım. Kitabın adı "Altın Ejder Krallığı". Can Yayınlan'nın bir kitabı. Ya- zan: Isabel Allande. Bu kitabı okulda okuyoruz. Fakat bu ki- tap bana bir görevden çok eğ- lence gibi geldi. Bu kitapta bü- yükannesıyle Himalayalara ge- ziye gitmiş 16 yaşında Alexan- der adlı bir çocuğun yaşadıkla- rını anlatıyor. Benim bu kitapta en sevdiğim bölüm Alex'in an- nesinin iyileştiği bölümdü. Be- nim bu kitapta en sevdiğim karakter Nadia (Alex'in sevgili- si), en sevmediğim karakter ise Uzman'dı. Can Tuğalan-10 yaş- Ekin Koleji-lzmir Benim okuduğum kitabın adı Cim Düğme Ve Vahşi 13'ler. Bu kitap 317 sayfadan oluşan Michael Ende'nin bir romandır. Bu kitapta en çok sevdiğim karakterin adı Lu- kas'dır; çünkü Lukas tombul, sevimli, saygılı ve eğlenceli biridir. Kitapta beni en çok düşündüren bölüm adaya çar- pan gemide kimin olduğuydu; çünkü o gemi yağmurlu bir havada ve akşam akşam çarpmıştı. Bu kitapta bana en alı- şılmadık gelen şey adaya çarpan geminin içinden bir pos- tacının çıkmasıdır; çünkü normalde akşam akşam adalarda gemilerin içinden korsan çıkar. Devrim Aras-Bursa / Ozel Çakır llkögretim Okulu Size tanıtacağım kitabın adı Hayaletten Mektuplar. Yazan: Mavisel Yener. Uçanbalık Ya- yınevi'nde basılmış. En beğen- diğim karakter Fidan'dır. Fi- dan gözlük takmaya can atı- yordu. Aynı benim gibi. Bu öy- küde beni düşündüren şey; Meltem'in resmini kimin karaladığıdır. Gerçekten şu ana kadar okuduğum en güzel kitaptı. Herkese yürekten öne- riyorum. MAVIIIL VINtR Hayaletten Mektuplar . - * «• Ezgi Tonyalı, 11 yaş, Canik/Samsun Merhaba! Bu benim Cumhu- riyet Kitap'a gönderdiğim ikinci kitap eleştirisi. Anlatacağım ki- tabın adı: Malory Kulelen. Ya- zan: Enid Blyton. Yayınevi: Mira Yayıncılık. Bu dizinin altı kitabı var. Bu kitapta Darrell Rivers'ın yeni okuluna alışma dönemini, arkadaşlarım ve yaşadıkları ma- cerayı anlatıyor. Macera dolu bir kitap. Benim bu kitapta en beğendiğim karakter Sally. Çünkü o çok dürüst, çalışkan ve yardımsever bir öğrenci. Be- ni en çok düşündüren bölüm, Matmazel'in ona yapılan onca şakadan sonra hâlâ yapılan şakalara inanması. öyküde ak- lıma yatmayan yer Alica'nın kuzeni June.yaptığı birçok ya- ramazlık sonucu okuldan atılmamış olmasıdır. Neden mi? Gerçek hayatta olsa, iki yaramazlık yapsan okuldan atartar. Bu kitabı elime aldığımda bırakmak ıstemedim. Çünkü bu öykü çok sürükleyici ve heyecanlı. Bu kitabı tüm macera seveıiere tavsiye ederim. Hoşçakalın..." Çocuklar ve gençler, slz de bize yazar mısınız? Okuduğunuz kitapta en çok hangı karakleri sevdiniz? Neden? • öyküde sizi en çok düşündüren bölüm neresıydi? Neden? • öyküde size alışılmadık gelen. aklınıza yatmayan yerler var mı? Neden? Mektup yazarak bıze ulaşmak ısteyenler ıçın mektup adresimiz: Mavisel Yener - Ata Cad. Defne Sok. No: 1 D:1 Balçova, Izmlr Clektroııık posta göndererek bize ulaşmak ısteyenler için: sihirlidegnekcumhuriyetogmail.com ^ ^ , A Anımsatma: ' Mektubıımuda adresinizi, \T yaşııııtı, okuduğunu/ ktlübın adını, yazannı \ ve yayınevinı belirtmeyı unutmayın. Size bir \ sürpnznnu olacak! ' ' Mektubunuzda kitabın ösetıni ymmaym, olur mu? Bu, anlatılanlar hakkında sUin ne düşündüğunü- zü çok merak ediyoruz. SAYFA 28 C U M H U R I Y E T K İ T A P S A Y I 1 0 4 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog