Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

iir Atlası Nancy MOREJON/ Şiirter/ Çeviren: Olcay ÖZTUNALI 'Göğün altında uçuşan bu yapraklar, dogdugu yerin dilini ifade etmek ister iir, çevirmen, entelektûel, aktivist: 1944 yılında Havana'da bir işçi ailenin çocuğu olarak doğmuş. Afrika, Çin ve Avupa kökenli bir Kübalı. _ Dünyanın en tanınmış Afrokübalı kadın şaiıidir. llk şiir kitabı 18 yaşında yayımlanmış. Onur derecesiyle mezun olduğu Havana Üniversitesi'nde Avrupa, Karaib ve Küba edebiyatı öğrenimi görmüş. Fransızca ve Ingilizceden çok sayıda yazınsal çevirileh vardır. 1986'da Pieda Pulida başlıklı yapıtıyla Küba'da "Premio de la critica" ödülünü kazanmış. 2001'delayıkgörüldüğü Küba Ulusal Edebiyat ödülü'nü siyahi bir kadın olarak alan ilk şairdir. Şiih çok sayıda dile çevrilmiştir. Birgül Abel Santamaria'nın gözleri bahçede. Kardeşım tohumlar altında uyuyor. Santiago aydınlatıyor tazeliğini zamanın yaşamakiçin bizedüşen. Bir çocuk dans edıyor Temmuzun tatlı havasında dağda. Biri onun şarkısını dinliyor saf görkemi altında bir gülün. Parajes de una epoca' dan Yeniden Doğuş Deniz sulannın kızı, *o-*8 Mart aoto W İ HMMOTMİ1I IV» Ankara Kİtap Fuarı B«ıı atandındm simlerft bekliyonut "Hukuk ve Siyaset Prof.Dr. Anıl ÇEÇBN Yargıtay Onursal Bajsavcıaı Vural SAVAŞ Prof.Dr. Çetin YETKİN >; tmmGünleri o ^ ! $ 3 5 z Prof.Dr. Çâti» YETKİN &* M.BminD HiâniMERDANOÖLU y VonlSAVAŞ Hfiraft UKROANOÖLU VundSAVAJj lllVINİIVNMIvMMnılMnll onun derinlerinde uyuyan, baruttan doğuyorum yeniden uzun namlulu bir gerilla tüfeğinin dağa saçtığı dünya yeniden doğsun diye sırası gelince, yeniden dpğsun diye bütün deniz, bütün toprak, bütün toprağı Küba'nın. Piedra pulida' dan Pretorialı Bir Kadına Ağıt Şair Countee Cullen'in bir fikri üzerine Her zaman hayalini kurdu kıyamette dirilecegi günde bile sabah uykusunun üç siyah meleğin gelip onun yatağını özenle düzeltmelerinin ve, her şeyden önemlisi, ona hatırı sayılır bir kahvaltı hazırlamış olmalarının. Baladas para un sueno'dan Güney Afrikalı Çocuklar Için Sessiz Ninni Anne'ye izin yoktu ve ekmek yoktu. Baba'ya izin yoktu o cezalıydı. Anne'ye izin yoktu ve ekmek yoktu. Baba'ya izin yoktu onun boynu kesildi öldü. Anne'ye izin yoktu ve ekmek yoktu. Baladas para un sueno'dan Yaradan Kaçmak Için Rogelio Martinez Fure'ye Diyelim ki gecedir, yoldaş, Ve Ochun yalnızdır, o kadar yalnız arar, -Mercedes gibi, Carmen gibi, Maria gibi- ayın parladığı yeri; saklamaya gicter avlunun taşının arkasına, saklamaya gider aşkını kara ormana, şaraba; o zaman, kollanndan bir geyik sıçrar kanar, kanar, o zaman, tannçanın geyiği, yaradan kaçmak için hiç kimsenin olmadığı yere yaradan kaçmak için, yaradan kaçmak için. Richard trajo su flauta'dan Tambur Benim gövdem ateşi davet eder. Benim gövdem dumanı davet eder. Benim gövdem felakette Yumuşak bir kuş gibidir. Benim gövdem adalar gibidir. Benim gövdem katedralleıie bir. Benim gövdem mercanda. Benim sisimin havalannda. Sulanmın üstündeki ateşte. Tersine çevrilmez sulanmın karanın maviliklerinde. Benim gövdem doiunayda. Benim gövdem bıldırcınlar gibi. Benim gövdem kuş tüyünden bir kalemde. Benim gövdem adaklık. Benim gövdem alacakaranlıkta. Elogio de la danza'dan Cilalı Taş Yeni bir kitap yeni bir gün başka bir yeni kent daha çok yaz meysimi, daha çok çiçek, o sürüp giden deniz ve ben, şimdi, cilalı taşın üstünde, dudaklarını anyorum senin, gözlerini anyorum senin. Piedra Pulida'dan Sen efendisin. Tarihin kazaları ve bir kuru darbesi benim efendim yaptı seni. Sen bütün topraklara sahipsin ben talihsizliğe. Senin çiftliğin var, tayın, zeytin ağacın, uzun namlulu tüfeklerin benim, talihsizliğim. Gecenin ortasında kızışmış bir hayvan gibi kalkarsın. Benim terim ve ellerim senindir. Beni kendi sınırlarımda göçebe yaptın. Sen efendisin ve köle sahip olduklannın kölesisin sen. Sen, efendi Beni bana ait olandan yoksun bıraktın ama şarkımdan ayıramadın. Peki, yann katkıp tekrar kazandığım zaman tayımı, zeytin ağacımı ve yıldızlarımı ne yapacaksın o zaman? Baladas para un seno'dan Nisan Göğün altında uçuşan bu yapraklar, doğduğu yerin dilini ifade etmek ister. Kasırganın düşmanca gelen ağırlığını içine çeken bu kuşlar, artık nisanda bütün saldınlann hızlandığını bilirler. Ah! doğduğum memleket, sana böyle sert sert bakıyorum, denizin yanı başında, biliyorum bastıgım bu toprak görkemli meyve bahçesi olacak herkes için. Eğer bir kez daha düşersek kemikler başkaldıracak, kumda ayaklanacak. Çünkü bizim ruhlanmız burada bu öngörülmez, bu beklenmedik, bu hep şaşılası ayda; nisanda, adanın bir kanat gibi uyuduğu yerde. Piedra Pulida'dan • SAYFA 26 C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1 0 4 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog