Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

şoförü beni karşılamak üzere bekleyen hiç kimse-bir resepsiyon memuru bile- olmadığını görünce mahcup oldu..." 2117-VenedikGünlüğü (10.12.09-14.12.09) Roberto Bolano da "Cennet Venedik gibi bir yer olmalı" der. Nur ve ben Venedik'e iki yılda bir, kış başında gideriz; 2009, ziyaret zamanıydı. THY'nin 1867 sefer sayılı uçağıyla havali- manına iner inmez, müzik sisteminden bir göbek havası dökülmeye başladı! Uçağın adı Trabzon'du, aklıma Trabzonlu Kardinal Bes- sarion (1403-1472) geldi. Bıblıyofıldı, Istan- bul'un fethinden sonra Avrupa'ya giden aka- demisyenlerden el yazması kitaplar topladı. Bu yapıtlar Marciana Kütüphanesi'nde. Kü- tüphane, Correr Müzesinde. Venedik'e yılda 14 milyon turist gelir, bunun yalnızca 65 bini Correr'i ziyaret eder. Venedik Doge'sinin sarayı artık müze. Kar- şısındaki binanın ön cephesinde dev bir Is- tanbul afişi vardı. Inspirations (llhamlar) slc- ganıyla gezginleri, Avrupa'nın 2010 Kültür Başkenti'ne çağınyordu. Binanın tavanından bir düzine nü heykel sanki eğilmiş, kimi teset- türlü zevata nispet yapar gibiydiler. San Marko Meydanı'ndaki Doge Sarayı'na komşu San Marko Kilisesi, Ayasofya'nın rü- küş bir kopyasıdır. Üst katında, Konstantino- polis Dördüncü Haçlı Seferi (1204) çapulcula- n tarafından talan edilirken, Hipodrom Mey- danı'ndan (ç)alınan Ouadriga (Dört At Heyke- li) sergilenmektedir. Altındaki bilgiye göre on- lar Istanbul'un Fethi'nde Venedik'e taşınmış- lardır. Ouadriga'yı yeniden ziyaret ettim. Hü- zünlü bir duruşlan vardı; gurbet elde gittiğim bir sirkte, köle gibi çalıştınlan hemşerilerimi görmüşçesine tırstım. San Marko Meydanı için son karizmatik imparator Napolyon Bonaparte, "Avrupa'nın en güzel misafir odası" dermiş. Venedik'te bu kez özel notlaraldım. Bizans Sultanı'nda onu hırpa- layabilirim de. 2118-15.01.1012010 Avrupa'nın Kültür Baş- kenti Istanbul kutlama- lan bağlamında pop müzik konserleri, havai fişek ve mehteran gös- terileri yapılacağı sanki gururla duyuruluyor. Peki diğerAvrupalılar için gerçekten "kültü- rel" bir etkinlik düşünü- lüyor mu? 2119- Napolyon Bo- naparte, "Dünyada tek bir ülke olsaydı, baş- kenti Istanbul olurdu" buyurmuştur. Ben 2010 Kutlama Komitesi Üye- si olsam, bu müthiş komplimana sahip çıkıl- ması için de uğraşırdım. 2120- Gözde aforizmacım Yalçın Sa- dak'tan(doğ.1957): Istanbul ölüsü bu slpslvrl, orta yerde. 2121- Saatin Gizli Yüreği'nden (Elias Ca- netti, Çev. Ahmet Cemal, Payel), dört sözcü- ğü aşmadan: -Noktalı virgülün düşü. -Kuşku-tornacısı. -Alfabenin ayaklanması. -Yıllann olmadığı bir dünya. -Birdüşlebanşmak. -Yazının son titreyişleri. 2122- Yılsonu ve yılbaşından kitap öneri- leri: Fener - Ari Çokona, Heyamola / Bir Kadı- köy'oğlu - Hulki Aktunç, Heyamola / ödülle- rim - Thomas Bemhard (Çev.SezerDuru),YKY / Aslında Cennet Yok - Keremlşık,YKY/15 Oyunda Devriâlem - Ali Yalman, Büyülü Fe- ner... (Pythagoras, "Evreni sayılar yönetir" buyur- muş; yaşam, matematik sevenleri ödüllendirmiş- tir. '15 Oyunda Devriâ- lem' kışkırtıcı ve eğitici 15matematikseldüel- lodan mürekkep. Böyle kitaplara gereksinim var; bu işin üstesinden, hastasını acıtmadan iğ- ne yaparak iyileştiren bir doktor gibi, gelen Ali Yalman'a tebrikler.) 2123- Hangimiz ilk- okulda defterimizden umutla koparttığımız bir sayfadan, boyu belki on cm. uzunluğunda, bir tayyare yapmadık? Kanatlarında sımetri sağlansın sağlanmasın o hınzır kâğıt parçasının havalanmasıyla yere çakılması bir olurdu. Japon Takuo Toda'nın kâğıttan teyyaresi havada 27.9 saniye kalarak (The Guardian, 28.12.09) Guinness Rekoıiar Kitabı'na girmiş. Nereden nereye; bu haberi okurken aklıma Doğan Hızlan'ın (D.H.) kaç edebiyat ödülün- de jüri üyesi olduğu takıldı. Edebiyat dergile- rinin haberier kısmında açıklanan üç ödülden belki ikisinde D.H.'nin adına rastlarsınız. En az 15 ödülde jüri üyesi olduğu söylenir. Bu- nun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir sayı olduğunu düşünürüm. Her ödül komite- si, jürisinde D.H.'yi görmek istemektedir. Kitabistan'da edebiyat ödülleri darboğazı da yok değildir. Odüllerin altyapı, etik ve ileti- şim sorunları vardır. En önemlisi, bu iyi niyetli girişimlerde kazanana özgülenen tutarlar ye- tersizdir. Jüriye D.H.'nin katılımının sağlan- masıyla sanki bu eksiklikler kamufle edilmeye çalışılıyordur. (En son ne zaman bilmem ne ödülü kazan- dığı için gidip bir kitap aldınız?) 2124- Nermin Mollaoğlu ile ikimiz de YKY'den aynldıktan sonra tanıştım. 2005'te bir edebiyat ajansı kurma projesi vardı; istek- liydi, birikimi vardı. En önemlisi böyle bir ku- ruluşa daha gereksinimimız vardı. Sabırlı ol- ması koşuluyla başanlı olacağına inandığımı belirttim ve Kalem Edebiyat Ajansı'na (Kalem) KİTAP İÇlN'de, Kitabistan'a hoş geldin de- dim. Kalem'in kuruluşunun dördüncü yılında, en azından benim beklentilerimin üzerinde bir performansı oldu. Türkçeye yabancı dillerden nitelikli yapıtlar kazandırdı. Yazarianmıza yurtiçi ve dışında iletişim hizmetleh sundu. Bir uluslararası edebiyat festivali (Tanpınar) başlattı ama en önemlisi; 250'nin üzerinde Türkçe kitabın yabancı dillere çevrilmesini sağladı. Nermin Mollaoğlu ve ortaklan Ayser Ali ile Mehmet Demirtaş'ın girişimleıinin, zah- metli ve şirketleri açısından kâr marjı düşük işlemler olduğunu belirtmeden edemeyece- ğim. Kalem'inizin mürekkebi kurumasın arka- daşlar... (Sığlıkistan'ın art niyetlileri için not: Selçuk Altun'un Kalem Edebiyat Ajansı ile bir ticari ilişkisi yoktur.) 2125- Teknoloji kurbanlannın deyimiyle teknoloji özürlüyüm. öyle kalmayı yeğliyo- rum. Yazılarımı kurşun kalemle yazıyorum, in- temette vveb-sitem yok. Blackbeery'imle zor baş ediyorum. Facebook'ta Selçuk Altun fan- sitesi kurulmuş. Neden katılmadığımı soran bir dostuma, "Çünkü beceremem" dedim. (Bu vesileyle Facebook'cu okuriarıma te- şekkür ederim.) • yapı Konut Özel Sayısı •Sürekli Yıkıyoruz!.. Doğan Hasol • Bakraz Evleri, Faruk Malhan •Sekide Evler, Teğet Mimarlık •"Exploded House"-5açılmış Ev, CAD •Villa Nurbs, Enric Ruiz Geli • Lappin Evi, Arkhefield Architects •Zeidler Evi, Ehrlich Architects •Villa A, Najjar-Najjar Architekten • Folkart Narlıdere Konutları, eaa •Antrium Konutlan, Mutlu Çilingiroğlu • İncek Evleri, Boran Ekinci •"Aquadomi" Yüzen Evleri, JDS Architects C U M H U R İ Y E T K İ T A P S A Y I 1 0 4 6 SAYFA 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog