Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 MART 2010 SALI 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B KAVŞAK ÖZGEN ACAR Ne Biçim ‘Birlik’ Bu? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 50 “federal (eyalet)” devletten oluşur. Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nca yönetilir, her eyaletin de kendi meclisi vardır. Diyelim ki Utah eyaletinde önemli bir ekonomik bunalım çıktı, yerel yönetimi baş edemedi, iflas ufukta! Bu durumda ABD’nin “B”si olan “Birleşik” kavramı anında devreye girer, Utah’ın sorunu derhal çözülür. Avrupa Birliği de (AB) 27 devletin “Birliği” demektir. AB’nin 27 devletinden biri olan Yunanistan, Utah gibi bir varsayım olarak değil, gerçekten “iflasın” eşiğine geldi. AB, altı ay kılını kıpırdatmadı. Ulusal geliri 250 milyar Avro olmasına karşın, kamu borcu 300 milyara ulaşan Yunanistan’ın bu yıl içinde 54 milyar Avro borç ödemesi gerekiyor. Ama sıfır elde var sıfır! “Birliğin” 26 üyesinden garip öneriler yapıldı. Adaları ve Akropolis’i satması bile önerildi! Ayrıca, AB’nin iki patronundan Almanya, 2000’de sipariş edilen, “yüzen tabut” denilen, dengesi bozuk denizaltıyı alması için Yunanistan’a baskı yaptı. Yunanistan, üçü kendi tersanelerinde yapılmak üzere 1.9 milyar Avro’luk 4 adet denizaltı siparişi vermişti. Berlin, Atina’ya “Ya yüzen tabutu alırsın ya da iflastan çıkmak için krediyi alamazsın” şantajı yapar oldu. İkinci patron Fransa ise “Koyun can derdinde, kasap mal derdinde” gibilerden 2.5 milyar Avro’ya 6 firkateyn, 400 milyona Super Puma helikopteri, tanesi 75 milyona 40 savaş uçağı satın almasını istiyordu. Oysa Yunanistan değil bu silahları alabilmek, Osmanlı’dan bağımsızlığını elde ettiği 25 Mart’ta, egemenlik bayramı törenlerinde tanklarını yürütemiyor, uçaklarını uçuramıyordu! Başbakan Yorgos Papandreu, yardım için Beyaz Saray’ın kapısını çaldı. Başkan Barack Hussein Obama, desteklediğini anlatmak için iki hafta öne aldığı Yunan Ulusal Günü’nü Beyaz Saray’da kutladı. Obama baş patronu olduğu Uluslararası Para Fonu’nun (UPF) yönetimine bir göz kırptı. Bu gelişme, Paris ve Berlin’i panikletti. “Avro”nun egemen olduğu AB’nin nüfuz bölgesine “dolar” girecekti. AB doruğu 25 Mart’ta toplanarak Yunanistan’a 22 milyar Avro’luk bir “güvenlik paketi fonu” oluşturulmasını koşullu olarak kabul etti. Yunanistan önce uluslararası kredi piyasalarının kapısını çalacaktı. Sonra paketin üçte ikilik bölümü için Avro kredi kaynaklarına başvuracaktı. Üçte birlik son dilimi için UPF’den yardım alabilirdi. Angela Merkel ve Nicolas Sarkozy, AB içinde gelecekte bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için finans yasalarında değişikliğe gidilmesini de kabul ettirdiler. 3. Papandreu, bu oluşumlardan sonra rahat bir nefes almakla birlikte “AB bizi kobay olarak kullanıyor” diye yakınmadan da edemedi. Şimdi başa dönelim! Adında özellikle “Birlik” kavramı vurgulanan AB’nin “tam üye devleti” Yunanistan’a reva gördüğü bu duruma karşılık “tam üye” değil de, ne mene şey olduğu belli olmayan, “ayrıcalıklı ortak” yapılmak istenen Türkiye’nin başına neler gelmez ki? Bu satırlar yazılırken Federal Almanya’nın en genç, ilk Doğu Alman, ilk kadın Başbakanı Angela Merkel (56) Esenboğa Havaalanı’na inmişti. Babası papaz, annesi öğretmen, kendisi Komünist Partisi Gençlik Kolları üyeliğinden Hıristiyan Demokratlaşan fizikçi Merkel 3.5 yıl sonra yeniden Ankara’ya geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1.5 yıl önceki ziyaretine karşılık geldiği Ankara’da yarım gün kaldıktan sonra dün gece İstanbul’a geçecekti. Beraberindeki göç ve uyumdan sorumlu devlet bakanı Maria Böhmer ve heyetlerin katıldığı toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de bir nezaket ziyaretinde bulunacaktı. Merkel’in ancak beş dakikalık görüşme istemini reddeden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a karşılık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Başkanı Selahattin Demirtaş, ayaküstü görüşmeyi kabul etmişlerdi. İki başbakanın görüşme gündeminde şu konular yer alıyordu: 1. Ortadoğu’da barış süreci ve İran’ın nükleer saydamlıktan uzaklaşması durumunda bu ülkeye uygulanacak yaptırımlarda eşgüdüme gidilmesi. 2. İki ülke arasında 2008’de 31.5 milyar dolar olan dış ticaret, küresel bunalımdan dolayı, geçen yıl 23.8 milyara düşmüştü. Bu rakam yükseltilmeliydi. Almanya’da 70 binden fazla Türk işvereni 7.5 milyar Avro’luk yatırım, 32.7 milyarlık ciro ile güçlü bir yapı oluşturmuştu. 3. Son beş yılda Türkiye’deki Alman yatırımı 3.37 milyar dolara ulaşmıştı. Merkel, bu rakamı arttırmak için çelik, enerji, havaalanı, demiryolu, KOBİ’lere yatırım yapabilecek işadamlarını da getirmişti. 4. Çoğu güney kıyı kentlerinde 50 bin kadar Alman vatandaşı yaşıyordu. Bazı yerlerde kendi kiliseciklerini açmışlardı, ama yetersizdi. Bu amaçla İstanbul’da Alman topluluğunun din adamları ile de görüşecekti. 5. İki başbakan “Deniz Feneri Yolsuzluğu” olayında dosyaların karşılıklı olarak, zamanında iletilmeyişinden yakınacaklardı. 6. Erdoğan’ın “vize”nin kaldırılması istemine Merkel anında “nein (hayır)” diyecekti. Bugün Almanya’da 3 milyona yakın Türk’ün yüzde 48’i Almanya’da doğmuştu, yüzde 32’si Alman vatandaşı olmuştu. Türklerin oy gücünden, Alman seçimlerinde özellikle Merkel’in Hıristiyan partisi olumsuz etkileniyordu. Vize kalkınca yeni göçlerle Almanya’nın toplumsal, siyasal ve ekonomik dengesi altüst olabilirdi. Vizeyi kaldırmak tüm AB ülkelerindeki insan göçünü önleyen barajın kapaklarının açılması demek olurdu. 7. AB-TC görüşmelerinde 35 bölümden 27’si açılabilir, “kurumsal iç içelik bölümleri” dışlanarak yalnızca “ayrıcalıklı ortaklık” gerçekleştirilebilirdi. Yoksul, göç veren, Müslüman, 71 milyon nüfuslu Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nda, AB karargâhında tüm dengeleri değiştiren bir üye olmamalıydı. 8. Erdoğan’ın istediği Almanya’da Türk liseleri açılması önerisine Bakan Böhmer, Türkiye’ye gelmeden “Her iki dilde yetişmiş olmak büyük avantaj. Kesin olan şu ki, insanlar yaşadıkları ülkenin diline iyi düzeyde egemen olmalıdırlar. Almanca bilenler toplumda yükselme şansına sahiptirler” sözleri ile karşı çıkmıştı. Merkel’in kardeş partisi Hıristiyan Toplumsal Birlik (CSU) Genel Yazmanı Aleksander Sobrindt, “Erdoğan Almanya’da Türk liseleri kurulmasını istemekle, ülkemizde yaşayan Türkleri kendi siyasal emellerine araç olarak kullanma amacını taşıyor. Bu hakarettir” diye tepki göstermişti. Erdoğan’ın Türkiye’de Alman liseleri olduğunu ve Alman Üniversitesi için de 120 dönümlük arazi tahsis edildiğini söylemesine karşılık Merkel’in “nein” demesinin özünde Fethullah Gülen’in bu liseleri açacak olması temel nedendi. Geçen hafta bir akşam yemeğinde AB’nin önemli bir büyükelçisi Merkel’in “sorunlara girmeden, sağından solundan dolaşacağını” söyleyince, ben de “Desenize Merkel Ankara’ya slalom yapmaya geliyor” dediğimde “Aynen!” yanıtını vermişti. Merkel’in Ankara ‘Slalomu’! Elmek: ozgenacar@gmail.com Faks: 0312. 442 79 90 Hayatlarõnõ bombalar kararttõ MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan’õn başkenti Atina’da önce- ki gece çanta içine yerleştirilmiş bombanõn patlamasõ sonucu 15 yaşõndaki bir Afgan çocuk yaşamõnõ yi- tirdi, 12 yaşõndaki kõz kardeşi ve annesi yaralandõ. Olayõn Aşağõ Patissia semtinde Afgan bir ailenin böl- gedeki kamu görevlilerine eğitim veren enstititü bi- nasõ önündeki çöpleri karõştõrdõklarõ sõrada meyda- na geldiği belirtildi. Polis olayla ilgili geniş çaplõ so- ruşturma başlatõrken gözler yeni bir yaşam umuduyla Yunanistan’a gelen Afgan ailenin dramõna çevrildi. Basõna göre annesi ve 12 yaşõndaki kõz kardeşi ile hayatlarõnõ çöp toplayõp, satarak geçiren Afga- nistan göçmeni ailenin yaşamlarõnda bombalarõn önemli trajik olaylara neden olduğu anlaşõldõ. Ölen çocuğun babasõnõn da Afganistan’õn başkenti Kâ- bil’de bombalõ bir saldõrõ sonucu hayatõnõ kaybetti- ği, ardõndan annenin çocuklarõyla birlikte İran ve Tür- kiye üzerinden Yunanistan’a geldiği öğrenildi. Ön- ceki yõl Atina’ya gelen ailenin zor yaşamlarõ bura- da da sürdü. Geçinebilmek için Atina’nõn çeşitli semt- lerinde çöplerden elde ettikleri bazõ maddeleri satarak yaşamlarõnõ sürdüren ailenin umutlarõ, bombalõ bir çantanõn karõştõrõlmasõ ile karardõ. Aşağõ Patissia sem- tinde, çöp karõştõrõrken bir binanõn girişinde çanta gö- ren iki kardeşten biri çantanõn içini karõştõrõrken bu- bi tuzaklõ bombanõn patlamasõ sonucu parçalanarak öldü. Ölen çocuğun hemen yakõnõnda bulunan 12 ya- şõndaki kõz kardeşi ile annesi yaralandõ. Kriz göçmenleri vurdu Hastanede tedavisi süren anne ile görüşen emni- yet yetkilileri, patlayan bombalarõn Kâbil’den Ati- na’ya göçmen ailenin peşini bõrakmadõğõnõ ortaya çõ- kardõ. Yaralõ anne ve aileyi tanõyanlar polise yaptõklarõ açõklamalarda, çocuklarõn babalarõnõn da Kâbil’de bombalõ bir saldõrõ sonucu hayatõnõ kaybettiğini an- lattõlar. Yunanistan’da bulunan yüz binlerce mülte- cinin önemli bölümünü Afganistan, Kuzey Irak, Ban- gladeş, Pakistan ve Afrika ülkelerinden gelen göç- menler oluşturuyor. Atina’da yaşayan göçmenlerin yaşam şartlarõ son ekonomik krizle daha da ağõrlaştõ. Ciddi ekonomik kriz içinde olan Yunanistan’õn başkenti Atina son dönemde sõk sõk saldõrõlara sah- ne oluyor. Bu ayõn başõnda ülkedeki Pakistan top- lumunun liderinin evinin yanõ sõra göçmen karşõtõ aşõrõ sağcõ bir grubun ofisine yönelik bombalõ sal- dõrõlar gerçekleşmişti. Polisin önceki geceki saldõ- rõnõn “Ateş Hücreleri” adlõ örgüt tarafõndan dü- zenlenmiş olabileceği üzerinde durduğu belirtiliyor. Atina’da çöp toplarken gördüğü çantayõ karõştõran 15 yaşõndaki Afgan çocuk, çantadaki bombanõn patlamasõ sonucu yaşamõnõ kaybetti. Afgan çocuğun babasõnõ da Kâbil’de bombalar almõştõ Dış Haberler Servisi - İsrail, Yahudilerin Pesah (Hamursuz) Bayramõ’nõ gerekçe göstererek Müslümanlarõn Haremüşşerif’e girişlerine sõnõrlama getirirken Batõ Şeria’yõ abluka altõna aldõ. İsrail, dün başlayan ve 5 Nisan akşamõna kadar devam edecek Pesah süresince abluka uygulayacağõ Batõ Şeria’ya binlerce polis yerleştirirken, ambülanslar ve izinli kişiler dõşõnda Batõ Şeria’dan çõkõşlara izin vermiyor. Müslümanlarõn Haremüşşerif’e sadece Hutta, Meclis ve Silsile kapõlarõndan girmelerine izin verilirken erkeklere 50 yaş sõnõrlamasõ getirildi. Pesah süresince aşõrõ sağ parti ve gruplarõn Eski Kent içindeki Haremüşşerif ve çevresinde yürüyüş yapma ve Yahudilerin “Üçüncü Mabedi’ni inşa etme” çağrõlarõ gerginliğe yol açtõ. Müslümanlar, 17. yüzyõlda inşa edilen ve iki kez yõkõlan Hurva Sinagogu’nun yeniden inşa edilmesine karşõ çõkõyor. Papandreu-Merkel. Merkel-Erdoğan. Çin’in kuzeyinde Şansi eyaletindeki bir kömür madenini su bastı, 152 işçi mahsur kaldı. Devlet Kömür Madenleri Güvenlik Dairesi’nden bir yetkilinin açıklamasına göre, su baskını sırasında kömür madeninde 262 işçi çalışıyordu. 109 işçi su baskınından kaçmayı başarırken mahsur kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Su baskınının nedeni henüz açıklanmadı. Ülkede kömür madenlerindeki grizu patlamaları son yıllarda bir derece önlenebildiyse de Çin, maden kazalarının en çok görüldüğü ülke. adeni su bastı Batı Şeria abluka altında MM (Fotoğraf:REUTERS) T.C. GAZİANTEP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2009/3031 E Bir ipotek borcundan dolayõ; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kozanlõ Mahallesi’nde kaim Şahinbey 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 16 pafta, 2001 ada, 125 parselde kayõtlõ 89.92 m2 arsa üzerindeki kargir dairenin tam arsa paylõ niteliği ev olan bağõm- sõz bölümün tamamõnõn satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satõş ila- nõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU: Taşõnmaz; Şahinbey İlçe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 06/07/2009 gün ve 2852/2009/4191 sayõlõ yazõsõna göre 06/08/1984’te yapõ kullanma izin belgesi aldõğõ, projede 9 adet bağõmsõz bölüm olduğu, bağõmsõz bölümlerden 4 adedinin mes- ken olduğunun belirtilmekte ise de parselin üzerinde zemin ve 1. kattan oluşan 2 kat- lõ bina olduğu, zemin katta 3 adet dükkân ile 1. katta 1 adet mesken bulunduğu görül- mektedir. Yani belediyenin imar yazõsõ ile fiili durum çelişkilidir. GAYRİMENKULÜN HALİHAZIR DURUMLARI: Taşõnmaz; Kozanlõ Mh, Heyik Müslüman Sk, No:21 Şahinbey/GAZİANTEP adre- sindedir. Taşõnmaz belediye hududu ve imar planõ içerisinde olup Soğanlõbucağõ So- kak ile Heyik Müslüman Sokak’õn kesiştiği köşededir. Şehirde ana arter konumunda- ki birkaç caddeden biri olan İnönü Caddesi’nin 250 metre kuzeyinde, mahalle arasõn- daki sokaktadõr. Dolayõsõyle işyeri açõsõndan ticari potansiyele haiz değildir. Şehir mer- kezine ve alõşveriş merkezlerine yakõn olup eski bir yerleşim bölgesindedir. Çevrede genelde yõğma taş duvarlõ 1 veya 2 katlõ evler bulunmaktadõr. Otobüs ve dolmuş gü- zergâhõna yakõn olup ulaşõm sorunu yoktur. Düz bir jeolojik yapõda olmasõ nedeniyle inşaat yapma kolaylõğõ vardõr. Taşõnmazõn üzerinde bulunan 2 katlõ evin zemin katõn- da 3 adet dükkân, 1. katõnda ise 1 adet mesken vardõr. 1. katta sokağa 1 metre çõkma yapõlmõştõr. Zemin kattaki dükkanlarõn duvar ve tavanõ sõva üzeri badanalõ olup ön cep- helerinde çinko darabalarõ vardõr. Dükkanlar halen boş olarak durmaktadõr. 1. katta bulunan meskende girişteki antrenin solunda oturma odasõ, karşõda mutfak, sağda ise 1 oda ile salonun yanõ sõra banyo ve WC bulunmaktadõr. Zemini karo kaplõ, duvarlarõ ise macunlu yağlõ boyalõdõr. Pencere doğramalarõ PVC olup banyo ve WC duvarlarõ kõsmen fayanstõr. Soba õsõtmalõ olup pencerelerinde demir korkuluklarõ bulunmaktadõr. Soba õsõtmalõ olan yapõnõn elektrik ve suyu mevcut olup yõpranmasõ %40’tõr. Toplam yapõ alanõ ise 184,00 m2’dir. GAYRIMENKULÜN KIYMETİ: 1-Satõşa konu Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kozanlõ Mahallesi’nde kaim Şahinbey 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 16 pafta, 2001 ada, 125 parselde kayõtlõ 89.92 m2 arsa üzerindeki kargir dairenin tam arsa paylõ niteliği ev olan bağõmsõz bölümün ta- mamõna 47.545,00 TL değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Gayrimenkullerin l.açõk arttõrmasõ Satõşa Konu TaşõnmazMuhammen Bedelleri1.Arttõrma GünüSaatleri Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kozanlõ Mahallesi’nde kaim Şahinbey 1. Bölge Ta- pu Sicil Müdürlüğü’nde 16 pafta, 2001 ada, 125 parselde kayõtlõ 89.92 m2 arsa üze- rindeki kargir dairenin tam arsa paylõ niteliği ev olan bağõmsõz bölümün tama- mõ47.545,00 TL30 NİSAN 2010 CUMA14:00-14:10 Arasõnda Gaziantep Adliyesi Zemin Kat, B Blok Z-19 Nolu odada bulunan Mezat Salonu, Gaziantep adresinde yapõlacaktõr. Bu açõk arttõrmada taşõnmaza takdir edilen değerin % 60’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde ençok arttõranõn taahhüdü sak- lõ kalmak kaydõyla; Gayrimenkulün 2. açõk arttõrmasõ 10 MAYIS 2010 PAZARTESİ günü, yukarõda tabloda belirtilen saatlerle aynõ saatler arasõnda Gaziantep Adliyesi Ze- min Kat, B Blok Z-19 nolu odada bulunan Mezat Salonu, Gaziantep adresinde yapõ- lacaktõr. Bu açõk arttõrmada satõşõ isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma masraflarõ ile takdir edilen değerin % 40’õnõ geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- KDV, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait ola- caktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk ede- cek tapu harçlarõ, satõş bedelinden ödenir. 3- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin % 20’si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermesi ge- rekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçme- mek üzere mehil verilir. 4- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõ- nõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi tak- dirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 5-Satõş bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse İ.İ.K. 133. maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefil- leri sorumlu tutulacak, hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 6-Şartname ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009 / 3031 Esas sayõlõ dosya numara- sõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (Basõn: 20371) T.C. GAZİANTEP 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2009/12650 E Bir ipotek borcundan dolayõ; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güneykent Mahallesi Mevkiinde kain Şahinbey 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 19K4A pafta, 4129 ada, l parsel de kayõtlõ 11765 m2 arsa olan taşõnmaz üzerindeki, 58/11765 arsa paylõ, E Blok, Zemin Kat, 3 nolu niteliği mesken olan bağõmsõz bölümün tamamõnõn satõlarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Taşõnmaz; Şahinbey İlçe Belediyesi’nin, imar müdürlüğünün ilgili imar paftasõnda parselin imar planõna taşõnmaz imarda olup, imar planõnda ayrõk nizam konut yapõ ada- sõna gelmektedir. GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMLARI: Taşõnmaz; Yeditepe Mh, 280 nolu Sk, Sevikent Sitesi. E Blok, l. normal kat, Daire: 3, Şahinbey/GAZİANTEP adresindedir. Taşõnmazõn tapu kayõtlarõnda cinsi her ne ka- dar arsa olarak belirtilmiş ise de, parsel üzerinde yapõlmõş çok bloklu, çok katlõ yapõ ol- duğu,borçlunun ise bu yapõ içerisinde kat irtifakõnda da belirtildiği gibi E Blok da ze- min kattaki 3 nolu mesken olan bağõmsõz bölüme gelindiğinde buranõn mesken olarak düzenlenmiş olduğu, kendi içinde 3 oda, misafir salonu ve müştemilatlarõnõn olduğu görülmüştür. Mesken olarak düzenlenmiş bu yapõ betonarme olarak yapõlmõş, duvar- lar ince sõva üzeri macunlu boyalõdõr. Islak zemin tabanlarõ seramik ile kaplõdõr, oda ve misafir salonu tabanõ ise parke ile kaplõ, iç doğramalar ahşap olup üzeri yağlõboyalõ- dõr. Dõş doğramalar ise PVC’den imal edilmiştir. Mutfak, lavabo,WC, banyo duvarla- rõ fayansla kaplõdõr. Bu meskenin inşaat alanõ ise 145 m2’dir. Konu edilen taşõnmaz ka- loriferle õsõtõlmaktadõr. Bina asansörlüdür. Bu taşõnmaz şehrin güneybatõsõnda bir böl- gede bulunmaktadõr. Taşõnmazõn çevresi genellikle yeni yapõlaşmõş olup, bu çevre ya- põlaşmasõ genellikle imara uygun olarak yapõlaştõğõ görülmüştür. Taşõnmazõn her tür- lü belediye hizmetlerinden faydalandõğõ görülmüştür... GAYRIMENKULÜN KIYMETİ: Satõşa konu Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Güneykent Mahallesi Mevkiinde kain Şahinbey 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 19K4A pafta, 4129 ada, l parsel de ka- yõtlõ 11765 m2 arsa olan taşõnmaz üzerindeki, 58/l 1765 arsa paylõ, E Blok, Zemin Kat, 3 nolu niteliği mesken olan bağõmsõz bölümün tamamõna 78.300.00 TL değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI : 1-Gayrimenkullerin l. açõk arttõrmasõ Satışa Konu Taşınmaz: Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güneykent Mahallesi mev- kiinde kain Şahinbey 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde 19K4A pafta, 4129 ada, l par- sel de kayõtlõ 11765 m2 arsa olan taşõnmaz üzerindeki, 58/11765 arsa paylõ, E Blok, Ze- min Kat, 3 nolu niteliği mesken olan bağõmsõz bölümün tamamõ Muhammen Bedelleri: 78.300.00 TL 1.Arttırma Günü: 30 NİSAN 2010 CUMA Saatleri: 14.40-14.50 Arasõnda Gaziantep Adliyesi Zemin Kat, B Blok Z-19 nolu odada bulunan Mezat Sa- lonu, Gaziantep adresinde yapõlacaktõr. Bu açõk arttõrmada taşõnmaza takdir edilen de- ğerin %60’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan diğer alacaklõlar var- sa alacaklarõ toplamõnõ, ayrõca satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmadõğõ takdirde en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kal- mak kaydõyla; Gayrimenkulün 2. açõk arttõrmasõ 10 MAYIS 2010 PAZARTESİ günü, yukarõda tabloda belirtilen saatlerle aynõ saatler arasõnda Gaziantep Adliyesi Zemin Kat, B Blok Z-19 nolu odada bulunan Mezat Salonu, Gaziantep adresinde yapõlacak- tõr. Bu açõk arttõrmada satõşõ isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklar varsa bu ala- caklar toplamõnõ, satõş ve paylaştõrma masraflarõ ile takdir edilen değerin %40’õnõ geç- mesi şartõyla en çok arttõrana ihale olunur. 2- KDV, ihale damga pulu, alõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ, satõş bedelinden ödenir. 3- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20’si nispetinde na- kit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubu vermesi ge- rekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçme- mek üzere mehil verilir. 4- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dair olan iddialarõ- nõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi tak- dirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 5- Satõş bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse İİK 133. maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefil- leri sorumlu tutulacak, hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009 /12650 Esas sayõlõ dosya numara- sõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (Basõn: 20372)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog