Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 23 MART 2010 SALI CUMHURİYET SAYFA... SPOR 19 1. KOŞU: F: Kamile Sultan (9), P: Ruster (5), PP: Dilşarhanõm (2), S: Karageçit (10). 2. KOŞU: F: Bambaşka (14), P: Kõvanç Can (1), PP: Aytencik (5), S: Onunkanõ (8). 3. KOŞU: F: Sadõkbey (4), P: Gazi Begovic (1), PP: Cor- rado (2), S: Clapton (5). 4. KOŞU: F: Azaraks (2), P: Aydemirhan (1), PP: Miliç (5), S: Sadd- leback (6). 5. KOŞU: F: Kardelen Güzeli (12), P: Tozan (2), PP: Küçüker (8), S: Gönülveren (11). 6. KOŞU: F: Cassell (10), P: Sager (2), PP: Golden Selen (9), S: Sindy Girl (4). ALTILI GANYAN 9 14 4 2 12 10 5 1 2 2 2 5 8 9 10 8 11 4 4 6 14 8 7/1 3/4 HİLMİ TÜRKAY Her derbi öncesi kulüp başkanlarõ ya da yöneticiler birbiriyle karşõlõklõ söz düel- lolarõ yaparak ortamõ gerer- ler, olaylara davetiye çõkarõrlar. Bunun geçmişte örnekleri çoktur. Geçmişte durum bugünkünden çok farklõydõ, Galatasaraylõsõ, Be- şiktaşlõsõ, Fenerbahçelisi birlikte oturur maç izlerdi, kazanan kay- bedeni alkõşlardõ. Son 10 yõldõr sporumuzda şiddet aldõ başõnõ gi- diyor. Bu yalnõz derbilere mahsus değil. Gün geliyor amatör küme- lerde dahi büyük olaylar oluyor. Taraftar sahaya giriyor, futbolcu kovalõyor, hakem dövüyor. Eğitimsizlik başa bela. İki kulü- bün taraftarlarõ arasõnda yaşanõlan ve onlarca insanõn yaralanmasõna neden olan şiddet olaylarõ neden durmamaktadõr? Bu tür şiddet gös- terilerinin kökenlerinde neler bu- lunmaktadõr? Bu tür eylemler or- ganize bir hareket midir? Olayõn toplumsal ve siyasal yönleri bu- lunmakta mõdõr? Kõsacasõ, daha birçok soruyu sormak mümkün ol- makla birlikte; sorulara yanõt ve çözüm bulmakta zorlanmaktayõz. 1967 felaketi Anõmsanacağõ üzere; futbolda ülkemizin başõna gelen en büyük şiddet felaketi, 1967 yõlõnõn Eylül ayõnda, Kayserispor ile Sõvasspor arasõnda oynanan İkinci Lig karşõ- laşmasõnda yaşanmõştõ. İki takõmõn taraftarlarõ arasõnda çõkan arbede- de 48 kişi ölmüş, 600 kişi de yara- lanmõş, stadõn tribünleri yakõlõp yõ- kõlmõştõ. Dõş dünyada yaşanõlan en dra- matik olay ise, 1985 yõlõnda Brük- sel’in Heysel Stadõ’nda gerçekleş- miş; Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasõ finalini oynayan Liverpo- ol ile Juventus arasõndaki maçta, İngiliz ekibinin saldõrgan taraftar- larõnõn çõkardõklarõ olayda 50’den fazla insan ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmõştõ. Ülkemizde çarpõk kentleşme ve gelir dağõlõmõndaki dengesizliğin giderek art- masõ; ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak kültürel bir çöküntü ve yozlaşmaya ne- den olmuştur. Bu olumsuz- luklarõn yol açtõğõ bireysel anomi, bu alt kültürü oluşturan kit- lelerde büyük bir öfke birikimine sebep olmaktadõr. Bu kitleler de öfke birikimlerini ifade edebile- cekleri en uygun ortam olarak spor alanlarõ ve futbol maçlarõnõ gör- mektedirler. Gözler Özgener’de Ali Sami Yen’de pazar günkü G.Saray-F.Bahçe maçõna sayõlõ günler kala iki taraf arasõnda ger- ginlik yine gündemin birinci sõra- sõnda yer alõyor. Söz düellosu er- ken başladõ. G.Saray’a verilen ce- zayõ yetersiz bulan F.Bahçe- li yöneticiler açtõlar ağõzlarõ- nõ, yumdular g ö z l e r i n i . G.Antep ma- çõnõ yöneten K u d d u s i Müftüoğlu ile koridor- da tartõşan F . B a h ç e Başkanõ Aziz Yıldırım ve deklarasyon ya- yõmlayan yönetici- ler ceza kuruluna ve- rildi. MHK Başkanõ Oğuz Sarvan, temsilci ve gözlemcilerle görüşen Mahmut Özgener bugün basõnõn karşõsõnda önemli açõkla- malarda bulunacak. G.Saray da F.Bahçe’nin ‘Sahaya insan at- mak münferit, para atmak suç’ açõklamasõnõ hukukçulara inceleti- yor. Diğer yanda Belözoğlu’nun karşõlaşma ile ilgili iddialõ sözleri- nin yanõ sõra teknik direktör Da- um’un da G.Saray maçõnõn çok önemli olmadõğõnõ vurgulamasõ or- tamõ germeye yetecek ifadeler. Bizler hiçbir zaman akõllanmayõz. Ne olur taraflardan birileri çõkõp konuşmasa.. Kritik derbi öncesi Futbol Federasyonu, F.Bahçe ve G.Saray arasõndaki tansiyon yükseliyor Kavga erken başladõ G.Saray’õ yeneceğiz Spor Servisi - F.Bahçeli oyuncu Alex, “Zor bir hafta olacak ama G.Saray’ı yenmeyi çok istiyoruz” dedi. Brezilyalõ kaptan, resmi internet sitesinde yaptõğõ açõklamada, şampiyonluk yarõşõnda bir sõra yükselerek 3.’lüğe çõktõklarõnõ kaydederken, “Galatasaray’la büyük bir derbi oynayacağız ve şampiyonluk mücadelesini sürdürmek için galip gelmek zorundayız. Ama bundan önce yarın Türkiye Kupası’nda evimizde Manisaspor’a karşı yarıfinal ilk maçını oynayacağız ve deplasmanda yapılacak ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız. Önümde halen 1 sezon daha bulunmasından dolayı, kulüp tarihinin en fazla gol atan ilk 10 futbolcusundan biri olma olasılığına sahibim. Bunun için çalışacağım” diye konuştu. Öte yandan F.Bahçe’nin dün Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanõ Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerde izledi. Sarõ - Lacivertlilerde omzunda sorunu bulunan Gökhan Ünal, hafif sakatlõğõ olan Semih ve Güiza çalõşmalarda yer almadõ. Başkan Yõldõrõm, Güiza ile kõsa süre sohbet etti. FUTBOL - TFF 2. Lig (13.30) Van B.-A.Demir, A2 Ligi - (Nevzat Demir/13.30) Beşiktaş- Kartal, (Vakıfköy/13.30) Bursa-G.Saray, VOLEYBOL - Bayanlar Türkiye Kupası (Nilüfer/18.30) Nilüfer B.-V.Güneş Sig.T.Telekom, TV’DE SPOR- Spormax/22.00 W.Ham-Wolverhampton, NTV Spor/18.30 Nilüfer B.-V.Güneş Sig.T.Telekom, Kanal A/21.30 W.Bremen-Augsburg. GÜNÜN PROGRAMI ERDEM KARACA BODRUM - 46. Cumhurbaşkanlõğõ Bisiklet Turu’nun tanõtõmõ Bodrum’da yapõldõ. 11-18 Nisan tarihleri arasõnda yapõlacak organizasyonun tanõtõmõna GSGM Genel Müdür Yardõmcõsõ Mehmet Kocatepe, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanõ Emin Müftüoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanõ Abdurrahman Açıkalın’õn yanõ sõra spor camiasõnõn önemli isimleri katõldõ. Tanõtõm toplantõsõnõn ardõndan medyaya özel bisiklet yarõşõ düzenlendi. Müftüoğlu, şampiyonanõn ülke tanõtõmõna katkõ yapacağõnõ belirtirken, “Bu yıl bir üst kategoride yarışma düzenleyeceğiz. Bu durum organizasyona olan ilgiyi arttırıyor. İleriye dönük yatırımlar yapıyoruz. Artık rakiplerimizle rekabet ediyoruz” diye konuştu. ALEX’TEN MESAJ VAR: ‘ADALET KALMADI’ Federasyona Sõvas isyanõ Spor Servisi - Sõvasspor, teknik direktör Muhsin Ertuğral ile yollarõnõ ayõrõrken Sõvas’taki bazõ yerel gazeteler Diyarbakõrspor ile ilgili alõnan karara tepki göstermek amacõyla ortak olarak ‘Türk futbolunu lekelediniz, temizleyin’ başlõklõ bir haber yayõmladõ. Kõrmõzõ - Beyazlõ ekibin basõn sözcüsü Fikret Ünsal, “Federasyonun Diyarbakır ile ilgili aldığı karar hocamızın istifasında etkili oldu. Türkiye’de hakkın, hukukun ve adaletin olmadığını bize söyledi. Gerçekten de cuma gününden itibaren ne futbolcularımızda, ne hocamızda, ne de teknik heyetimizde inanç kaldı. Sıvasspor’un her türlü hakkını savunacağız. Bu lig böyle bitmez. Federasyon işi çözelim derken tamamen berbat etti” dedi. Komşuda olay var Spor Servisi - Yunanistan Birinci Ligi takõmlarõndan Panathinaikos ile Olimpiakos arasõnda önceki akşam oynanan ve konuk takõmõn 1-0’lõk galibiyetiyle biten karşõlaşmada çõkan olaylarda 24 kişinin yaralandõğõ bildirildi. Yunan medyasõnõn ‘savaş’ olarak değerlendirdiği mücadele öncesinde Panathinaikos taraftarlarõnõn Olimpiakos ekibini taşõyan otobüse molotof kokteyli attõğõnõ duyurdu. Maç sõrasõnda elinde maytap patlayan bir güvenlik görevlisi dün ameliyata alõnõrken, toplam 24 kişinin çeşitli yanõklar ve ufak yaralanmalar ile tedaviye alõndõğõ açõklandõ. Taraftarlar ile güvenlik ekipleri arasõnda Atina’nõn çeşitli semtlerinde dün sabah saatlerine kadar arbedeler yaşandõğõ da belirtildi. GÜNÜN İÇİNDEN Spor Servisi - Basketbolda Teknosa Bayanlar Türkiye Kupasõ 8’li Final kuralarõ dün İstanbul The Marmara Otel’de çekilirken eşleşmeler şu şekilde oluştu: (14.00) Mersin B.- Samsun, (16.15) Beşiktaş Cola Turka-P.Kayseri Şeker, (18.30) İstanbul Üni.-F.Bahçe, (20.45) Ceyhan B.-G.Saray. 8’li Final 26-28 Mart tarihlerinde Bandõrma’da yapõlacak. Kupada 8’li final kuralarõ çekildi YUNANİSTAN Tanjevic ara veriyor Spor Servisi - F.Bahçe Ülker ve A Ulusal Basketbol Takõmõ koçu Bogdan Tanjevic, geçirdiği rahatsõzlõk nedeniyle ameliyat olacağõnõ ve bir süre görevinden uzak kalacağõnõ söyledi. Sağlõk durumu hakkõnda konuşan tecrübeli çalõştõrõcõ, “Hasta olduğum doğru ancak korkulacak bir şey yok. Benim yaşımdaki herkeste olabilir. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacağım ve bu süre zarfında F.Bahçe Ülker ve A Milli Takım’daki görevlerime ara vereceğim. Ancak Basketbol Ligi playofflarına kadar hazır olmayı umuyorum” dedi. Hakem Kuddusi Müftüoğlu, F.Bahçe- G.Antep maçındaki yönetimiyle tepki aldı. COŞKUN GÜLBAHAR G.Saray Başkanõ Adnan Polat, dün Levent’teki TSYD binasõnda G.Saraylõ Yönetici ve İş Adamlarõ Der- neği üyelerine yaptõğõ konuş- mada Adnan Öztürk’e yüklendi. Öz- türk’ün programõnõ iptal ederek Özhan Canaydın’õ ziyaret etmek için Bursa’ya gitmesine tepki gösteren Polat, “Sayın Canaydın 15 gündür yoğun bakımda. Son 15 günde iki defa kendisiyle bir- likte oldum. Şu anda bilinci yerinde değil. 15 gün önce baş başa konuş- muştuk. Bu konuşmaları hep medya- nın takibinin dışında yaptık. Bu du- rumda olan eski başkanımızın seçim siyasetinin dışında tutulması gerekti- ğini düşündüğüm için görüşmeleri ses- siz yaptım. Bu tür yaklaşımların doğ- ru olmadığını düşünüyorum. Biri bir yardım yapacaksa bu gizli kalmalıdır. Böyle işler davul zurnayla yapılmaz. Ben bugün (dün) ailesiyle görüştüm. Özhan beyi ziyaret ettiğimde bana “Sakõn bu işin peşini bõrakma. Başlattõğõn işleri bitir” demişti. Ailesi de işlerimi yarım bırakmamam gerektiğini ve herhangi olumsuz bir durumda beni haberdar edeceklerini söyledi” ifadesi- ni kullandõ. Adnan Polat, Öztürk’ün seçim çalõş- malarõnõn kulübe zarar verdiğini belirte- rek, “Seçim kampanyası yaparken ku- lübün yıpranmaması lazım. Defalarca söylüyoruz ancak bu konuda ısrar edi- yorlar. Çok üst düzeyde yöneticilerin üyeleri olduğunu söyleyen arkadaşla- rın kamuoyunu yanıltmaları etik değil. Seçim stratejisi adı altında dedikodu- lar yayarak kulübe verdikleri zarar şık olmuyor. İyi niyetten uzak bir tavır sergiliyorlar” diye konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanõ, rakibinin kulübe zarar verdiğini söyledi Polat’tan Öztürk’e tepki Spor Servisi - Trabzon karşõsõnda alõnan yenilgi nedeniyle moral bozukluğu yaşayan G.Saraylõ oyuncularõ F.Bahçe maçõna motive etme görevi kaptan Arda’ya düştü. Başkan Adnan Polat’õn, genç oyuncuyla yaptõğõ görüşmede, “Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Moral olarak çöküntü yaşayan arkadaşlarını psikolojik açıdan F.Bahçe’ye hazırlamalısın” dediği öğrenildi. Ali Turan krizi! Kayserispor Menajeri Süleyman Hurma, Ali Turan’õn sezon sonunda bedelsiz olarak G.Saray’la sözleşme imzalayacağõ haberlerine tepki göstererek, “Kararı mahkeme verir” diye konuştu. G.Saray’õn dünkü antrenmanõna sakatlõklarõ devam eden Arda, M.Topal ve Kewell katõlmadõ. Bu arada Keita’nõn Trabzon maçõnda edep yerini tribünlere gösterdiği iddialarõ da derbi öncesi ceza sõkõntõsõnõ gündeme getirdi. TERAPİ GÖREVİ KAPTAN ARDA TURAN’IN NE OLDU FRANK? G.Saray’da Frank Rijkaard’ın Trabzon maçındaki isteksiz tavrı, “sezon sonunda gidiyor mu” sorusunu gündeme getirirken Başkan Polat’ın ünlü hocaya destek verdiği ve “Sana güveniyoruz” dediği öğrenildi. Jo’nun dikkati çekildi. Bisiklette gözler Bodrum’a çevrildi ● BANK Asya 1. Lig / Konya-Ç.Rize: 1-1. ● ZİRAAT Türkiye Kupasõ yarõfinal ilk maçlarõ hakemleri: F.Bahçe-Manisa / Abdullah Yõlmaz, Trabzon-Antalya / Hüseyin Göçek. ● BASKETBOL / Bayanlar Ligi - Mersin B.-Çankaya Üni.: 88-73. ● G.SARAY eski yöneticisi ve müze müdürü Ali Oraloğlu dün vefat etti. ● AZERBAYCAN’da Bakü’yü çalõştõran Bülent Korkmaz istifa etti. ● BELÇİKA’da Anderlecht’in 16 yaşõndaki forveti Romelu Lukaku(15) gol kralõ oldu. ● KOCAELİSPOR’da, başkan Muammer Çelik, sürdürdüğü açlõk grevini bõrakacağõnõ açõkladõ. ● İSRAİL Ulusal Futbol Takõmõ’nõn başõna L.Fernandez getirildi. ● 6’LI 6-2-2-1-4-9 (Ş.Urfa); 1.215,77 TL. Spor Servisi - Fenerbahçe’de G.Saray derbisi öncesi tam gün me- saisi başladõ. Sarõ - Lacivertliler maç gü- nüne kadar akşam antrenman olsa bile sa- bah saat 10.00’da Samandõra’da toplanacak ve toplu kahvaltõdan sonra derbiye motive ol- maya çalõşacak. F.Bahçeli futbolcularõn sabah kahvaltõlarõna Sarõ - Lacivertli yöneticilerin de katõlacağõ belirtildi. Daum’un bir hafta boyunca futbolcularõna Galatasaray’õn sa- vunma hatalarõnõ izlettireceği, taktik ça- lõşmalarda da bu hatalardan nasõl yararlanõlmasõ gerektiğini an- latacağõ öğrenildi. DERBİ MESAİSİ FATURA RİJKAARD’A ÇIKTI Evinde kral dõşarõda kuzu Spor Servisi - G.Saray, arka arkaya 4. deplasman maçõnda da puan kaybederken fatura Rijkaard’a çõktõ. Son olarak 31 Ocak’ta Denizlispor’u deplasmanda 2-1 yenen Sarõ - Kõrmõzõlõlar, bu maçõn ardõndan sõrasõyla Kayseri ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalõrken Eskişehirspor’a 2-1, Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Ali Sami Yen Stadõ’nda oynanan iyi futbolun dõş saha maçlarõnda gösterilememesi G.Saraylõ taraftarlarõn da tepkisine neden oluyor. Sarõ - Kõrmõzõlõlar, önceki gün aldõğõ yenilgiyle şampiyonluk yolunda büyük yara alõrken herkes F.Bahçe maçõna kilitlendi.Önce Türkiye Kupasõ, ardõndan da UEFA Avrupa Ligi’nden elenen ‘yıldızlar topluluğu’ G.Saray’õn kalan tek hedefi olan ligde de hedefe ulaşamamasõ halinde neler yaşanacağõ merak ediliyor. Keita, Jo ve Elano gibi yõldõzlarõn sorumluluk almamasõ, Sarõ - Kõrmõzõlõ ekibi zor duruma düşürüyor. G.Saray bu sezon oynadõğõ 13 deplasman maçõndan sadece 6’sõnõ kazandõ. G.SARAY CC: 89 D.ŞAFAKA CT: 82 SALON: Abdi İpekçi HAKEMLER: Rüştü Nuran (6), Mehmet Torun (6), Ali Şakacı (6) G.SARAY C.C.: Washington (8)28, Caner (5), Murat (5)1, Wilkinson (6)8, Polat (4), Rancik (8)29, Evren (6)13, Can (5), Jasaitis (6)10, Fatih (3) DARÜŞŞAFAKA C.T.: Douby (7)22, Melih (6)14, Uluğ (5)6, Bora (3), Y.Emre (3), Cevat (3), Polat (3) Mujezinovic (6)18, Davidson (6)22 1. Periyot: 22-12, İlkyarı: 41-28, 3. Periyot: 62-57 Galatasaray Cafe Crown sahasõnda Darüşşafaka Cooper Tires’i 89-82 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldõ. Aslan potaya tutundu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog