Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MART 2010 ÇARŞAMBA 18 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr Genç Bakõş TV Servisi - Abbas Güçlü’nün hazõrlayõp sunduğu “Genç Bakış”ta bu hafta, sözde Ermeni soykõrõmõ iddialarõ ele alõnõyor. Kadir Has Üniversitesi’nden ekrana gelecek yapõma, eski Türk Tarih Kurumu Başkanõ Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ile Prof. Dr. Mustafa Aydın konuk oluyor. Programda, yabancõ ülkelerin parlamentolarõnda sözde soykõrõmõn tanõnmasõnõn ne anlama geldiği sorgulanõyor. Kanal D, 00.30 Çanakkale Deniz Zaferi TV Servisi - Söyleşi programõ “Bunu Konuşalım”ın bu haftaki bölümüne, “Şu Çılgın Türkler”, “Diriliş” ve “Cumhuriyet” kitaplarõyla milyonlarca okura ulaşan Turgut Özakman konuk oluyor. Gazeteci-yazar Candaş Tolga Işık’õn hazõrlayõp sunduğu yapõmda Özakman’la, 95. yõldönümü kutlanan Çanakkale Deniz Zaferi hakkõnda konuşuluyor. tv8, 23.15 Babacan röportajõ TV Servisi - CNN Türk, Yavuz Oğhan’õn Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali Babacan’la yapacağõ röportajõ canlõ olarak ekrana getiriyor. Yapõmda, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum, işsizliğin nasõl önleneceği ve büyümenin nasõl sağlanacağõ gibi konulara açõklõk getiriliyor. CNN Türk, 10.00 Günlerin Getirdiği TV Servisi - Haftanõn öne çõkan gelişmelerinin ele alõndõğõ “Günlerin Getirdiği”ni, Mirgün Cabas ile Hakkı Devrim sunuyor. Yapõmõn ilk dosyasõnda, imam hatip liselerinde yaşanan öğrenci patlamasõ ele alõnõyor. İkinci dosyada ise, Dr. Murat Varol ve Doç. Dr. İrfan Şencan’la sperm bankalarõndan hamile kalanlara hapis getirdiği söylenen yönetmelik hakkõnda konuşuluyor. Program, ünlü fotoğraf sanatçõsõ Ara Güler’le sonsuzluğa uğurladõğõ eşi üzerine yapõlan sohbetle sona eriyor. NTV, 20.00 09.45 Haber 11.30 Strateji ve Medya 12.00 Strateji 13.00 Haber Merkezi 14.40 Bir Mil- let Konuşuyor 16.20 Saraya Doğru 17.00 Ses Ver Türkiye 18.30 Akşam Ajansı 19.15 KKTC Bülteni 20.00 Voleybol Panaroma 21.00 Gündeme Dair 22.10 Bir Millet Konuşuyor 22.20 Beş Parmak 23.00 Strateji 23.30 Haber (0 312 231 21 00). 08.00 Televizyon Gazetesi 10.10 Satırbaşı 11.20 Nil Günce 13.00 13. Saat 14.00 Neler Oluyor? 17.00 Yurttan Haberler 18.05 Atatürk’ü Bugün Okumak 19.00 Haber 20.30 Geçim ve Tutum 21.30 Akıllı Beslenme 23.00 Haber Masası 00.10 Neler Oluyor (0 212 251 50 90). 07.00 Farklı Bir Gün 09.40 Emine Beder’le Afiyet Olsun 10.55 Anne Olunca Anladım 12.30 Öğlen Arası 13.20 Yerli Film: Namus 15.10 Biz Bize 17.10 Çizgi Film 18.00 Yerli Film: Amansız Yol 19.40 Haber 20.30 Artı Magazin 21.45 Yabancı Film: Havada Panik 23.40 Haber 00.10 Veresiye Defteri 01.15 Film: Havada Panik (Tekrar) (0 212 331 60 31). 09.05 Dizi: Yedi Numara 10.00 Günbegün 13.15 Spor 13.30 Çeyiz Show 16.20 Dizi: Denizler İm- paratoru 17.50 Bir Zahmet 18.30 Habere Doğru 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Di- zi: Sakarya Fırat 21.40 Şans Topu Çekilişi 21.50 Herkes İçin Adalet 23.25 Gölgeler 02.15 Bir Zahmet (0 312 463 43 43). 09.30 Ekogün 11.20 Sağlıklı Günler 11.50 Kültür Sanat Günlüğü 12.30 Anado- lu’dan 13.15 Başkent Si- yaset 13.35 Hayat Akarken 14.35 Sanat Güncesi 15.15 Bakış 16.10 Anadolu’dan 16.30 Ekonomi Ajandası 17.15 Günün Ko- nusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 18.45 Bir Şey Yapmalı 19.10 Kül- tür Penceresi 19.30 Kültür Sanat 20.25 Medya Müfettişi 21.10 Büyüteç 22.25 Bel- gesel: Küresel Miras 23.30 Belgesel: Yunus Emre 00.25 El Alem Ne Der 01.10 Birşey Yapmalı (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Merhaba 09.05 Parametre 10.00 Ali Babacan Özel Röportajı 11.10 Medya Mahallesi 12.00 Haber 14.30 Başarıya Doğru 15.00 Haber 16.00 Gündemin Rengi 17.00 Paranın İzi 17.30 Bakış 18.15 Kültür-Sanat: Afiş 19.00 Şirin Payzın ile 360 Derece 20.00 Başarı- nın İzinde 21.20 Lezzet Durakları 22.00 5N 1K 23.05 Spor Vizyon 23.15 Saba Tümer’le Bu Gece 01.10 Afiş (0 212 413 56 00). 09.05 Yatırım Bül- teni 10.00 Sıcağı Sıcağına 11.08 HT Ekonomi Soruyor 11.30 Zile Doğru 12.05 Devre Arası 12.30 Soru Cevap 13.10 Devre Arası 14.05 KO- Bİ Gündemi 14.30 Risk Yönetimi 15.30 Fi- nans Merkezi 16.30 Son Saat 17.30 Gü- nün Yorumu 18.00 Gülin Yıldırımkaya ile HT Gündem 19.00 Ana Haber 20.00 Ke- lime Oyunu 21.50 Sınırsız 23.00 Amerika Kapanış 23.10 Sınırsız 01.00 Yarışma: Kelime Oyunu (0 212 313 60 00). 07.00 Geri Sayım 08.50 Yatı- rım Komitesi 09.30 Piyasalar Açılış 09.40 Sabah Notları 10.30 Canlı Piyasa 12.00 Fi- nans Cafe 13.00 Gün Ortası Haber Bülteni 13.20 İş Dünyasından 14.10 Karar Verenler 16.00 Kapanışa Doğru 17.00 Son Baskı 18.10 The Tonight Show With Jay Leno 19.20 Dizi: According To Jim 20.00 Dizi: How I Met Your Mother 20.30 Dizi: The Simpsons 21.00 Dizi: The Priso- ner 22.00 Yerli Film: Süt 24.00 The Tonight Show With Jay Leno (Tekrar) 01.00 Dizi: How I Met Your Mother 01.30 Dizi: The Simpsons 02.00 Dizi: Prisoner 03.00 Yer- li Film: Süt (Tekrar) (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 09.00 Dizi: Melekler Korusun 11.15 Dizi: Cennet Mahallesi 13.30 Gün Ortası Haberleri 14.00 Deryalı Günler 16.00 Yarışma: Yemekte- yiz 19.00 Show Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Es-Es 22.30 Ye- mekteyiz 01.00 Yabancı Film: İntikam Ateşi 03.15 Haberler 04.45 Yerli Film: Ya- şarken Ölmek (0 212 355 01 01). 06.00 Dizi: Gülbeyaz 06.45 Di- zi: Asi 07.45 Sihirli Annem 08.45 Doktorum 11.30 3-2-1 Pişir 13.00 Gün Arası 13.30 Dizi: Akasya Durağı 15.30 Eğlence: Komikler 16.00 Dizi: Arka Sokaklar 18.45 Koca Kafalar 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Spor 20.15 Dizi: Yaprak Dökümü 23.00 Yerli Film: Şamar Oğlanı 00.30 Genç Bakış 04.15 Yabancı Film: Modern Samuraylar (0 212 478 00 88). 07.00 Uyandırma Servisi 09.05 Haber Masası 09.35 Analiz Sentez 10.05 Haber Sahası 11.05 Gündem 12.05 Hayatın İçinden 12.35 Sektör Dosyası 13.00 13 Ajansı 14.05 Gündem 15.45 Ha- ber Masası 16.05 Parantez 16.35 Piyasa- larda Bugün 16.45 Türkiye Konuşuyor 17.05 Söz Sende 18.00 Akşam Haberleri 19.05 Haber Analiz 20.00 Karşıt Görüş 22.00 1 Gün 23.05 Hülya Avşar Soruyor 00.30 Karşıt Görüş (0 212 313 60 00). 06.30 Kahvaltı Haberleri 09.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 12.50 Dizi: Selena 15.00 Esra Erol’da Evlen Benimle 18.30 Haberler 20.00 Dizi: Canım Ailem 22.20 Dizi: Unu- tulmaz 00.50 Dünya Bir Oyun Sahnesi 03.10 Dizi: Canım Ailem 04.40 Dizi: Ço- cuklar Duymasın (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber Merkezi 09.10 Ekonomi 10.30 Ha- ber Merkezi 11.10 Yazı İşleri 12.00 Haber Merkezi 12.30 Doğru Ter- cih 13.00 Günün İçinden 14.15 Spor 14.30 Sektör 15.00 Günün İçinden 15.25 Spor 16.00 Günün İçinden 16.30 BBC Türkçe 17.00 Akşam Haberleri 18.20 Spor 18.30 Kültür-Sanat: Gece Gündüz 19.00 Akşam Haberleri 19.30 Yorum Farkı 20.00 Günle- rin Getirdiği 22.00 Canlı Gaste 23.30 Can- lı Gaste Spor 24.00 Gece Bülteni 00.45 Yo- rum Farkı (Tekrar) (0 212 335 00 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Dizi: Seinfeld 09.30 Dizi: Aile Bağları 10.30 Yerli Film: Ağlı- yorum 12.00 Yabancı Film: Komik Tuzak 2 14.00 Bir Aşk Masalı 15.00 Dizi: Mavi Ay 16.30 Çizgi Film: Ben 10 Alien Force 17.00 Çizgi Film: Ba- kugan 17.30 Çizgi Film: Casper 18.00 Yer- li Film: Haram 20.00 Yabancı Film: Priz- zilerin Onuru 22.15 Dizi: Monk 23.30 Di- zi: Law & Order (0 212 347 66 00). 08.00 Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor 10.00 Dizi: Papatyam 12.30 Gün Ortası 13.00 Zuhal Topal’la İzdi- vaç 16.30 Dizi: Küçük Kadınlar 19.00 Haber 20.00 Dizi: Benim Annem Bir Melek 21.45 Şampiyonlar Ligi: Barcelona - Stutgart (Canlı) 23.45 Şampi- yonlar Ligi: Bordo - Olympiakos (Bant) 01.40 Maç Özetleri 03.00 Film: Korkunç Balayı 04.30 Dizi: Karagümrük Yanıyor 05.30 Di- zi: Kaybolan Yıllar (0 212 413 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.30 Baş- kentten 10.00 Ebruli 12.25 Ekosantrik 13.00 Gün Orta- sı 14.00 Yabancı Film: İha- net 16.00 Uzman Avı 17.00 Akşama Doğ- ru 19.00 Erken Baskı 20.00 Ana Haber Bül- teni 21.15 Yabancı Film: Köpek Problemi 23.15 Bunu Konuşalım 00.45 Haber Aktif 01.45 Yabancı Film: Köpek Problemi 03.45 Bunu Konuşalım (0 212 288 51 52). 06.30 Dizi: Tatlı Hayat 07.35 Aş Kendini 08.45 Sağlıklı Bir Gün 09.45 Bugün Ne Pişirsem 12.00 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Öğle Ha- berleri 13.30 Yerli Film: Gönül Hırsızı 15.15 Sibel Alem 17.00 Dizi: Tatlı Hayat 18.00 Sıcak Gündem 18.15 Haber 19.30 Spor 19.45 Yabancı Film: Solo 21.45 Dolu Dolu Anadolu 23.30 Medyatik 02.00 Film: Solo (Tekrar) 03.40 Haber Bülteni 04.40 Medyatik (0 212 355 85 00). 09.00 Biz Bize 11.00 Güncel 12.00 İstanbul Sohbetleri 13.00 Habercinin Saati 14.00 Haber- leşme ve Posta Tarihi 15.00 Va- tan İçin 15.30 Haber 16.00 Diplomasi Kulvarı 17.00 Günce 19.00 Ha- ber Öncesi 19.30 Sanatın Gündemi 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Anı Durdur 21.30 Hariciye Kliniği 23.00 Sesle Gelen 23.30 Gece Bülteni (0 312 234 14 34). 07.00 Çalar Saat 10.30 Di- zi: Aşkın Gölgesinde 11.30 Su Gibi 15.00 Dizi: Unutma Beni 16.15 Benimle Eğlenir misin 18.15 Fox TV Haber Bülteni 19.00 Di- zi: Deniz Yıldızı 20.00 Komedi: Yasemince 22.30 Haber Bülteni 23.00 Söyleşi Programı: Kürşat Başar’la 00.45 Yarışma: Ahmet Ça- kar’la Şansa Bak 02.30 Dizi: Arka Sırada- kiler 04.00 Benimle Eğlenir misin 05.30 Di- zi: Unutma Beni 06.15 Dizi: Deniz Yıldızı (Tekrar) (0 212 414 90 00). Candaş Tolga Işık CMYB C M Y B 07.30 Gerçek Gündem 09.15 Yerli Film: Emanet 11.20 Sağ- lıklı Yaşam 11.50 Gerçek Kesit 12.55 Yerli Film: Kan Kar- deşler 15.00 Yüzleşme 18.30 Günün İçinden 18.50 Flash Haber 19.45 Küstüm Show 23.30 Gece Hattı 01.15 Rüyanız Hayrolsun (0 212 256 82 82). 09.30 Ekonomi Sayfası 10.30 Satır Arası 11.20 Sağlık Hattı 12.30 Diğer Gündem 14.30 Spor 15.10 İşin Aslı 17.00 Mevzubahis 18.00 Bugün 19.00 Pınar Karşıyaka-Efes Pilsen 21.00 Beşiktaş C.T.-Oyak Reanult 23.00 Son Nokta (0 212 449 07 00). Ara Güler T.C. DÜZCE 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINIRIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2010/19 Tlmt. Bir borçtan dolayõ hacizli ve aşağõda cins, miktar ve değerleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. Birinci artõrmanõn 09/04/2010 günü saat 13.30-13.40’ta Çoban Yeddiemin Otopar- kõ Şerefiye Mah. Çoban Mevkii DÜZCE adresinde yapõlacak ve o günü kõymetlerin %60’õna istekli bulunmadõğõ takdirde 14/04/2010 günü aynõ yer saatte 2. artõrmanõn yapõlarak satõlacağõ; şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen değerinin %40’õnõ bulmasõnõn ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bun- dan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuz satõş bedeli üzerinden %... KDV’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dos- yasõnda görülebileceği, masrafõ verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla Dairemize başvurmalarõ ilan olunur. 05/03/2010 Menkulün takdir edilen kõymeti LİRA ADEDİ CİNSİ 18.000,00 TL 0 0 81 DH 299 plakalõ Skoda Fabia cinsi 2008 model beyaz renk, Fabia sedan 0,00 TL 0 0 1,2 tipi benzinli otomobil 18.000,00 YTL (Basõn: 16642) ELMALI/ANTALYA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN (İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU) TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009 - 10 İZ. Ş. Ortaklõğõn giderilmesi nedeniyle Mahkemece açõk artõrma suretiyle satõlmasõna karar ve- rilen Antalya ili Elmalõ ilçesi Kocapõnar Köyünde kain taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõy- meti, adedi, önemli özellikleri: 1) Tapu Kaydõ: Akçapõnar mevkiindeki 122 parsel, 2 cilt, 122 sayfada kayõtlõ 24900 m2 yüzölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ. Muhammen Bedeli: 74.700.00-TL 2) Tapu Kaydõ: Çakmak mevkiindeki 302 parsel, 4 cilt, 301 sayfada kayõtlõ 3150 m2 yüz- ölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ. Muhammen Bedeli: 6.430,00-TL 3) Tapu Kaydõ: Bağ ve Düzyer mevkiindeki 829 parsel, 9 cilt, 828 sayfada kayõtlõ 1178.00 m2 yüzölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ. Muhammen Bedeli: 1.767,00-TL 4) Tapu Kaydõ: Bağ ve Düzyer mevkiinde 830 parsel, 9 cilt, 829 sayfada kayõtlõ 5100.00 m2 yüzölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ. Muhammen Bedeli: 10.200.00-TL 5)Tapu Kaydõ: Akçapõnar mevkiindeki 226 parsel, 3 cilt, 226 sayfada kayõtlõ 5800 m2 yüzölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ. Muhammen Bedeli: 6.960,00-TL 6) Tapu Kaydõ: Akçapõnar mevkiindeki 246 parsel, 3 cilt, 246 sayfada kayõtlõ 14050 m2 yüzölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ. Muhammen Bedeli: 35.125,00-TL 7) Tapu Kaydõ: Akçapõnar mevkiindeki 247 parsel, 3 cilt, 247 sayfada kayõtlõ 2050 m2 yüzölçümlü tarla vasfõndaki taşõnmazõn tamamõ. Muhammen Bedeli: 5.125,00-TL Özellikleri: 10/09/2009 Keşif tarihi itibarõyla: 1-2-3-4-5-6-7 No’lu taşõnmazlar kumlu- killi-tõnlõ-kõraç, kõrmõzõ renkli toprak yapõsõndadõr. Taşlõ, çakõllõdõr. 2-3-4-6 7 No’lu taşõn- mazlar köy yerleşim merkezine yakõn mesafededir ve taşõnmazlarõn toprak işlemesi yapõl- mamõştõr. 1-5 No’lu taşõnmazlarõn toprak işlemesi yapõlmõştõr. 1-3-4-5-6-7 No’lu taşõn- mazlar sulama imkânõ ancak yeraltõ suyu ile mümkün olabilen daha çok kuru tarõma elve- rişli tarõm arazisidir, 3-4-6-7 No’lu taşõnmazlar üzerinde yabani ot ve dikenler mevcuttur. 2 No’lu taşõnmaz üzerinde odun değeri olan 10 adet 10-15 yaşlarõnda çalõ formunda yaba- ni armut ağacõ, l adet 30-35 yaşlarõnda yabani armut ağacõ bulunmaktadõr. Taşõnmaz üze- rinde 10 yõl kadar toprak işlemesi yapõlmamõş, yer yer sonradan döküldüğü anlaşõlan top- rak kümeleri ve irili ufaklõ taşlar, çakõllar mevcuttur, orta verimde boş tarla vasfõndadõr, ta- şõnmazõn toprak tesviyesi ve taş temizliği yapõldõktan sonra kullanõlmasõ mümkündür, ta- şõnmazõn kuyeyi yol diğer cepheleri şahõs arazileri ile çevrilidir. 6-7 No’lu taşõnmazlarõn tüm cepheleri şahõs arazileri ile çevrilidir. Taşõnmazlarõn geniş evsafõ dosyada mevcut bilirkişi raporlarõnda açõklanmõştõr. İmar Durumu: Elmalõ Belediye Başkanlõğõ’nca taşõnmazlarõn belediye ve belediye mü- cavir alan sõnõrlarõ dõşõnda kaldõğõndan imar planõ bulunmadõğõ bildirilmiştir. Satõş şartlarõ: 1- Taşõnmazlarõn 1. satõşõ 26/04/2010 günü olup; 1 No’lu taşõnmazõn satõ- şõ: Saat: 14.00’ten 14.10’a kadar- 2 No’lu taşõnmazõn satõşõ: Saat: 14.20’den 14.30’a kadar- 3 No’lu taşõnmazõn satõşõ: Saat.14.40’tan 14.50’ye kadar- 4 No’lu taşõnmazõn satõşõ: Sa- at:15.00’ten 15.10’a kadar- 5 No’lu taşõnmazõn satõşõ: Saat:15.20’den 15.30’a kadar- 6 No- lu taşõnmazõn satõşõ:Saat:15:40’dan 15:50’ye kadar-7 No’lu taşõnmazõn satõşõ: Saat: 16.00’dan 16.10’a kadar; Belediye Başkanlõğõ Hizmet Binasõ İhale Salonu Elmalõ/Antalya adersinde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin % 60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklaõrõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile iha- le olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 06/05/2010 günü Belediye Başkanlõğõ Hizmet Binasõ İhale Salonu Elmalõ/Antalya adre- sinde ve yine aynõ saattlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ ala- caklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu ka- dar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve satõş isteye- nin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çe- virme ve paylaştõrma masrafõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, takdir edilen kõymetin % 20’si nispetindeki nakit pey akçesini (TL) veya bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz (dosya numarasõ be- lirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir, alõcõ istedi- ğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, % 18 KDV (deği- şen oranlarda KDV de uygulanacaktõr), tapu alõm harcõ ve masraflarõ, tahliye ve teslim gi- derleri ihale alõcõsõna aittir. Taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergi borçlarõ, tellaliye ve tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, irtifak hakkõ sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK’nin 133. maddesi gereği ihale feshedilir. İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin fes- hine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacakla- rõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009-10 İz.Ş. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümü- ze başvurmalarõ gerekmektedir. 7- Satõş ilanõ ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlamamasõ halinde ve adresleri bilinmeyen ilgililer ile taşõnmazda paydaş olup adresi tespit edileme- yen elmasõ halinde işbu satõş ilanõnõn ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. 08.03.2010 (İİK m. 126) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 16710)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog