Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

llhan SELÇUK'un tüm  yazıları Cumhuriyet habersitesinde www. cumhuriyet. com. tr Cumhuriyet KURUCUSU:  YUNUS NADİ  (1924 1945) BAŞYAZARLARI:  NADİ R NADİ  (1945 1991)  İ LHAN SELÇUK (1992 2010) 6  KASIM   2010  CUMARTESİ 8 6 .  YIL SAYI: 3 1 0 7 6  / 1  TL (KDViçinde) (KKTC'de:  1.5  TL) İ stila... en  medyada  "tasfiye edilecekler" listesini görmüştüm. Benden sonraki sırada Oktay  Ekşi vardı. Ayrıca  "anasını satan zihniyet"  gibi bir söz affedilmeyecek  kadar çirkinse. . . "Anasını satayım" diyen koca adam kim?.. BEKİ R COŞKUN'un yazısı •  2. Sayfada Sırlarıyla Marilyn Monroe Türklye ABD 1 saat KIASA  ses  hızından 5 kat daha fazla uçaI V b lle c e k yolcu uçağının yapımı için düğmeye bastı.  Uçak,  saatte 8 bin  643 kilometre hıza  çıkabilecek.   2013'e  kadar tasanmı tamamlanacakhava aracı,  uçuşunun önemli bölümünüatmosferdışındagerçekleştirecek.   TürfdyeABD uçuşlan  1 saate kadar inebilecek. Hidrojen  yakıtı ses üstü hızdaki hava akımında ateşlenir, ısınarak genişleyen hava egzozdan dışarı püskürerek daha güçlü bir itiş sağlar. Ses  üstü  hava akımı motora girdikçe daha da sıkışır ve motorun içinden geçer. Bu da  basıncın, çevre basıncının üstüne çıkmasına neden olur. akkında  milyonlarca sözcük yazılan ama  yine de sırlarla  hayata veda eden M arilyn  M onroe'nun gün yüzüne çıkmamış  günlükleri,  şiirleri, notları ve mektuplarından yararlanılarak yazılan "Fragments"  (Fragmanlar) isimli  kitap, yıldızın özel yaşamını,  iç dünyasını ve kendini arayışını gözle rönüne seriyor.  •  Arka Sayfada H Hava yumuşarken partiye zarar vereceği düşünülen kurultayın seçim sonrasma bırakılacağı konuşuluyor CHP'de  iki  s eçenek KILIÇDAROĞ LU SAV  YAN   YANA Ecevit buluşturdu CHP  genel merkezinde düzenlenen Ecevit'i  anma  toplantısmda  Rahşan Ecevit'in bir yanında  Kılıçdaroğlu,  öbür yanmda  Sav oturdu.  Sav'm  elini  sıkan Kılıçdaroğlu'nun kürsüde Ecevit'in "Demokratik bir partinin  özgür  üyeleri  mi olacağız,  kapıkulları  mı  olacağız?"  sözlerini  okuması  dikkati  çekti. •  4. Sayfada CHP'de  seçimli kurultayın genel seçimler öncesinde mi, sonrasmda mı toplanması gerektiği konusunda tartışma başladı. Kurultayın seçimler öncesi gergin geçebileceği değerlendirmeleri yapılırken Kılıçdaroğlu, "Örgütümüz  isterse  seçimli  kurultay  olur.  Ancak böyle bir şey şu an için söz konusu değil" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki dengelerin lehine değişmesiyle  kurultay için bir adım atması beklenmiyor. Önder Sav ekibi  de henüz bu konuda karar vermedi. Eski CHP Genel Başkanı Baykal, partide genel başkan sorunu olmadığmı, sıkmtılarm aile meclisinde çözüleceğini söyledi. •  4. Sayfada Mehmet H aberal'ın tahliye taleplerini reddeden 9 hâkimle ilgili karar kesinleşti Başbakan a çifteprotesto iki  etkinlikte  de protesto edildi.  Uluslararası Kadın Buluşması'nda  Erdoğan  konuşurken  "Eşit  değilsiniz  dendikçe daha çok öldürülüyoruz"  yazıh pankartlar açıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde de açıhşa katüan Erdoğan'ı bh" grup öğrenci protesto  etti. Kanıpıısıı  ablukaya  alan çevik kuvvet  öğrencilere müdahale  etti, bazı  öğrenciler fenahk  geçirdi. I  7.  Sayfada Tazminata onama KARARN AME  TAM AM Şura 'dan  çıkan  '2023 vizyonu' 6  £Srhn fleıi bu yana  100  Srişi yaşamını  yit ir d i 7 Cihaner'e 'garip' atama Anayasa değişikliğinin ardmdan  oluşturulan  yeni  HSYK, unvanlılar  kararnamesini  1.5 günde  tamamladı.  Ergenekon savcıları yerinde  kalırken cemaatleri  araştıran  Erzincan Cumhuriyet  Başsavcısı İ lhan Cihaner,  "düz savcı"  olarak Adana'ya  atandı. Cihaner  "G örev  sürem  dolmadan  atama yapılması  garip" diye konuştu. Yargıtay  ve D amştay'dan seçilen üyelerin  itirazlarma  karşm  190 hâkim ve savcmm yeri değiştirildi.  11 aydır boş olan Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı'na İ brahim Ethem Kuriş; İ stanbul  Cumhuriyet  Başsavcı Vekilliği'ne Hikmet Gülay getirildi. Sincan Ağır  Ceza Mahkemesi  Başkanı  Kaçmaz yerinde kaldı. •  7. Sayfada Ergenekon soruşturması kapsammda tutuklanan Prof. Dr. Mehmet H aberal'ın açtığı tazminat davasmda Yargıtay, "içtihat" niteliğinde bir karara imza  attı. H aberal'ın  açtığı davada  "Rahatsızlığı  nedeniyle ölüm riski taşıdığı,  delilleri karartma ve kaçma  şüphesi olmadığı halde" tahliye taleplerini reddeden 9 hâkimin tazminat ödemesine  karar verilmişti. Hukukçular,  yargıçlarm tutuklama konusunda  dikkatli davranması  gerektiğini  vurguladı.  ALİ CAN  ULUDAG'ın lıaberi  •  6. Sayfada Eğitim  sistemi dinselleşiyor "Eğitimde 2023 vizyonu" başlığıyla toplanan 18. Milli Eğitim  Şurası'nda 220 tavsiye  kararı  alındı. Din kültürü ve ahlak bilgisi  dersi tüm öğretim kurumlanna yayılıp, zorunlu eğitim kesintili yapılacak ve zorunlu din dersinin yanma  seçmeli din dersi getirilecek. Erkek egemen yönetim yapiSl  SÜrecek. MAHMUT  LICALI'nııı  haberi  •  7.  Sayfada Gazetecilerden eylem Merapi kâbusu 4 yıllık uykudan  sonra patladığı  26 Ekim'den M bu yana  100 kişinin  ölümüne  neden olan Enâp donezya'nın  Merapi Yanardağı'nın  daha bü Ç yük  bir patlamaya  gebe olduğu  belirtiliyor. Merapi'yi yıllardır  izleyen bir volkan  uznıa   H nı, dağın son günlerde  gösterdiği faaliyetlere  I hiç tanık olmadığmı  söyledi. Volkanın  küla   ^ hındaki basınçta görülmemiş  büyüklükte bi   I rikinı olduğu  vurgulanıyor.  • 11.  Sayfada  ,  , Balbay bir kez daha sordu Yazarınıız  Mustafa  Balbay, Ergenekon davasmda  "Darbe planlarmı yazanlar,  konuşanlar,  planı  yapanlar  serbest. 'Böyle bir şey var mı yok mu' diye bakan gazeteci neden tutuklu" sorusunu yineledi. Balbay, gazeteci yazar  Bekir Coşkun 'un  da  artık  "Onuncu Köy'den sonuncu köye geldiğini" belirtti. HATİ CE TUNCER'in lıaberi  • 6.  Sayfada 'Özgürlük hemenşimdV Gazetecilerin özgür ve bağımsız çalışabilmesi  için düzenlenen "Gazetecilik İ çin Ayağa Kalk  G ünü"nde, baskılar protesto edildi. Gazetecilere  Özgürlük Platformu,  Meclis'i  yasalarda  köklü değişiklik yapmaya çağırarak tutuklu gazetecilere özgürlük istedi. •  6. Sayfada •   G AZ E TE C İ Lİ K İ Ç İ N ... ŞÜKRAN  SONER'in yazısı •  13. Sayfada G UN CEL CUN EYT  ARCAYUREK Sözleşmeli er dönemi Bakan G önül, askerlik  görevini  tamamladıktan sonra  devam etmek isteyenlerin  sözleşmeli  er statüsünde istihdam  edileceğini açıkladı. Yasal düzenlemenin kısa  sürede  TBMM'ye  sevk edileceğini belirten Gönül, "Model başarılı  olursa, profesyonel  askerlik  için önemli bir adım olacak" dedi. •  8. Sayfada AB yeni bir anayasa istedi İ lerlenıe  Raporu  taslağmda Türkiye  demokrasisinin AB'ye uyumlu  olmasım  sağlayacak sivil  anayasa  çağrısı  yapıldı. Muhalif  basm  üzerindeki baskılar  "kaygı verici"  olarak nitelendirildi.  Özgürlükler  alanmda  atılan  adımlar  yetersiz bulundu. Çİ MEN  TURUNÇ BATURALP'in haberi •  11. Sayfada Et ithalatı işe yaramadı' Hükünıet,   2011 yılı  programmda,  kırmızı  et  fîyatlarım düşürmek  için  uyguladığı ithalat politikasmm yeterince etkili olmadığım  kabul  etti. Buna  gerekçe  olarak  Et ve  Balık Kurumu'nun pazar payınm düşüklüğü ile yaygm bir satış ve pazarlama  ağma  sahip  olmaması gösterildi.  •  13. Sayfada G UN DEM MUSTAFA  BALBAY Yeni CHP! ISSN  T77 13DD DT3M CHP'deki son iç  kargaşadan Kılıçdaroğlu'nun  kazançlı çıkmasından sonra medyamızın maşallahı var; Genel Başkan'ı  koyacak yer bulamıyor. Birtürlü  karar veremiyorlar. Kılıçdaroğlu genel  başkanlığını mı kanıtladı? Hayır, hayır! Sav'a vurduğu darbe ile partiyi ele geçirdi. Artık o bir lider! Üniversite Özgürlük Demektir Bir  üniversitede meydana gelen olaya ilişkin  haberi izlerken düşündüm:  Y ayın organlarında üniversitelerle ilgili en  çok hangi konuda haberyapılıyor, sorusuna yanıt arayan bir araştırma m Q 771300 935002 •   Arkası Sa.  8. Sü. 1 'de I  Arkası Sa.  8. Sü.  8'de C  M   ,  B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog